hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська література 8 клас

Урок № 1 Художня література як одна з форм духовної діяльності людини
Урок № 1
Художня література як одна з форм духовної діяльності людини
Мета: ознайомити учнів із функціями художньої літератури, поглибити знання про художній образ та його різновиди; продовжувати роботу над формуванням навичок аналізу худож-нього твору
Очікувані результати: учні знають матеріал про функції художньої літератури, розуміють по-няття «художній образ», можуть знайти приклади художнього образу в запропонованому для аналізу творі або навести власний приклад.
Теорія літератури: поглиблення понять про художній образ, художній твір.
Обладнання: таблиці «Різновиди художніх образів», «Способи пізнання світу»
Тип уроку: комбінований.
 І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Вступне слово вчителя.
Кожного року ваші знання з теорії літератури поглиблюються. Вони необхідні для ви-вчення літератури, адже розуміння художнього твору не буде повним без інформації про закони його побудови. Тому частина першого уроку курсу літератури 8-го класу присвячена повторенню вже відомих літературознавчих понять.
 ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Слово вчителя з елементами бесіди.
«Книга збагачує людину душевно, облагороджує її серце»,— справедливо зазначив відо-мий український письменник Юрій Смолич. А які книги, прочитані влітку, залишили відбиток у вашому серці? Чи можете ви згадати випадок, коли книга вплинула на вашу поведінку, або героя, який підштовхнув вас до прийняття певного рішення?
2. Обмін думками.
3. Доповнення та коментар учителя.
Отже, ви на власному досвіді переконалися в тому, що книга може бути вчителем і порад-ником, впливати на ваші вчинки та рішення. Саме через це потрібно дуже ретельно вибирати книжки для читання, радитися з дорослими — учителями, батьками. Тоді книжка не тільки роз-важить, а й допоможе обрати правильний шлях у житті.
 ІІІ. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу
1. Розповідь учителя.
1. Розповідь учителя.
План розповіді вчителя
1) Способи пізнання світу.
Існує декілька способів пізнання світу людиною: науковий, художній та релігійний.
Ми розглянемо науковий та художній способи пізнання.
Способи пізнання світу
 
Науковий Художній
       
Спо-стере-ження Вивчення історичних фактів Подо-рожі Малю-нки Скульп-тура Орнамент на одязі та пред-метах побуту Пісня, танок Пись-мо
Ми докладно поговоримо про пізнання світу за допомогою мистецтва — художній спосіб.
Якщо наука, пізнаючи буття, оперує поняттями, то мистецтво — образами. Мистецтво може розкрити образи людини і світу в усьому багатствi їх проявiв. Воно відбирає в бутті типо-ве, те, що повторюється в багатьох випадках, iлюструючи певну закономiрнiсть розвитку людс-тва. Але художник, створюючи образ, подає його в таких формах, що дають можливість сприй-мати побачене так, як його бачить сам творець. Через його сприйняття здійснюється й наше ба-чення.
Літературні образи створюються за допомогою мови.
Читання художньої літератури значно збагачує наше розумiння життя, дає iнформацiю про минуле та сучасне.
2) Художній образ, художній твір.
Термін «образ» у широкому розумінні означає відображення зовнішнього світу у свідомо-сті людини або конкретно-чуттєве уявлення про щось.
Художній образ — узагальнена й разом із тим конкретна картина людського життя чи на-вколишнього світу, створена творчою уявою митця згідно із законами естетичного сприйняття.
Від звичайного пізнавального образу художній образ відрізняється не лише наявністю узагальнення, а й емоційно-естетичною оцінкою митця, вираженням його естетичного ідеалу й смаку.
Художній твір — вид мистецтва, що відтворює життя в словесних художніх образах.
Основною функцією художнього твору є естетична функція. Вона полягає в тому, що, чи-таючи художній твір, читач отримує естетичну насолоду, насолоду від спілкування з прекрас-ним. Але художній твір повинен не просто задовольняти естетичні переживання людини, а й робити її кращою, духовно багатшою, розвивати внутрішній світ, отже, виконувати й іншу ос-новну функцію — духовнотворчу.
Додатковими функціями художнього твору дослідники вважають ідеологічну, пізнаваль-ну, освітню, виховну.
Найчастіше під ідеологічністю твору розуміють його вплив на читача з позицій тієї чи ін-шої ідеології.
Пізнавальна функція полягає в тому, що літературний твір розширює межі людського пі-знання, торкаючись сфер, часто не доступних для науки (наукова фантастика, глибоке проник-нення в психологію людини тощо).
Освітню функцію літературний твір виконує через поширення інформації, що розвиває наукову свідомість людини.
Виховна функція художнього твору полягає в тому, що читач з його допомогою формує власну систему етичних переконань та норм поведінки.
3) Різновиди художніх образів.
Розглянемо таблицю.
РІЗНОВИДИ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ
Ілюстративний приклад Різновиди образів
Захар Беркут. І. Франко, повість «Захар Беркут» Образ-персонаж
«Садок вишневий коло хати...» Т. Г. Шевченка Образ-пейзаж
«Пісня про рушник» А. Малишка Образ-переживання
Тополя. Т. Г. Шевченко, балада «Тополя» Образ-символ

2. Робота з текстом.
Прочитайте вірш В. Сосюри.
ОСІНЬ
Облітають квіти, обриває вітер
пелюстки печальні в синій тишині.
По садах пустинних їде гордовито
осінь жовтокоса на баскім коні.
В далечінь холодну без жалю за літом
синьоока осінь їде навмання.
В’яне все навколо, де пройдуть копита,
золоті копита чорного коня.
Облітають квіти, обриває вітер
пелюстки печальні й розкида кругом.
Скрізь якась покора в тишині розлита,
і берізка гола мерзне за вікном.
3. Бесіда.
— Які естетичні почуття викликала у вас ця поезія?
— Визначте різновиди образів.
— Доведіть, що ці образи є суб’єктивними.
 ІV. Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу
1. Проблемні питання.
— Що є продуктом наукового пізнання світу людиною?
— А художнього пізнання світу?
— У якому виді мистецтва образи найбільш повно відображують дійсність?
 2. Робота з таблицею «Різновиди художніх образів».
 Заповніть другу колонку таблиці власними прикладами або прикладами з вірша В. Сосюри.
 Різновиди художніх образів
Різновиди образів Власний ілюстративний приклад
Образ-персонаж
Образ-пейзаж
Образ-переживання
Образ-символ

 3. Інтерактивна вправа «Мікрофон».
Методична порада.
Інтерактивна вправа «Мікрофон» дає змогу кожному учневі у визначеному порядку висловити свою думку.
Правила проведення:
1. Запропонуйте учням проблему.
2. Дайте уявний «мікрофон» (будь-який предмет).
3. Кожен учень, узявши його, має висловити власну думку й передати «мікрофон» іншому.
4. Коли хтось висловлюється, інші не мають права щось говорити.
5. Відповіді не коментуються й не оцінюються.

 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
1) Вивчити теоретичний матеріал
2) Знайти приклади художніх образів у творах художньої літератури.
3) Повторити поняття «фольклор» та «фольклорні жанри».
2. Індивідуальне завдання.
Підготувати виразне читання пісень «Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко».
 VІ. Підсумок уроку
Заключна бесіда.
— Які літературні поняття, що розглядалися на уроці, ви засвоїли добре?
— Що нового дізналися про художній образ?
— Яке завдання викликало складнощі?
Категорія: Українська література 8 клас | Додав: uthitel (28.11.2013)
Переглядів: 2898 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: