Головна » Статті » Середня школа » Українська література 8 клас

Урок № 19 Т. Шевченко. «Мені однаково, чи буду...», «Ой три шляхи широкії...» (із циклу «В казематі»)

Урок № 19

Т. Шевченко. «Мені однаково, чи буду...», «Ой три шляхи широкії...»
(із циклу «В казематі»)

Мета: ознайомити учнів із циклом «В казематі», провести роботу над аналізом тематики та ідеї віршів; розвивати навички виразного читання, уміння виявляти жанрові ознаки твору, засоби художньої виразності

Очікувані результати: учні знають історію створення циклу «В казематі», аналізують ідейно-художній зміст віршів «Мені однаково, чи буду...», «Ой три шляхи широкії...», уміють виразно їх читати.

Теорія літератури: поглиблення поняття про ліричні жанри та різновиди лірики (філософську лірику), засоби художньої виразності.

Обладнання: картина М. Самокіша «Т. Шевченка везуть на заслання», тексти віршів

Тип уроку: комбінований.

§ І.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Вивчаючи сторінки світової поезії, помічаєш, що найкращі, найбільш зворушливі твори з’являлися в тяжкі для митців часи. Т. Г. Шевченко не виключення. Сама назва циклу віршів «В казематі» досить красномовна. Про цю збірку та вірші «Мені однаково, чи буду...», «Ой три шляхи широкії...» ми й поговоримо сьогодні на уроці.

§ ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Клоуз-тести.

1)   Т. Г. Шевченко народився (де і коли)...

2)   Улюблені захоплення поета: ...

3)   Перша поетична збірка Т. Г. Шевченка мала назву: ...

4)   Поета вперше заарештували за...

5)   Друзі, за допомогою яких Т. Шевченка було викуплено з кріпацтва,— це: ...

6)   Заарештували поета вдруге ...

7)   На засланні Т. Г. Шевченко перебував ... років.

8)   Помер Т. Г. Шевченко (де і коли)...

9)   Перепоховання поета відбулося...

10)  Вірш «Думи мої, думи мої...» вийшов друком ... року.

11)  Тема вірша — ...

12)  Ідея вірша — ...

13)  Жанр лірики, до якого належить ця поезія,— ...

14)  У вірші «Думи мої, думи мої...» образи-символи чорного орла, ворона відіграють роль...

15) Ліричний герой вірша не бажає слави й почестей, тому що...3. Виразне читання напам’ять поезії Тараса Шевченка «Думи мої, думи мої...».

4.   Робота зі словником літературознавчих термінів.

Лірика — 1. Один із трьох родів художньої літератури, у якому навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів, настроїв, переживань, емоцій ліричного героя чи автора. 2. Певний віршовий твір або сукупність творів.

Різновиди лірики

Пейзажна — поет змальовує картини природи, висловлює переживання й думки, викликані спогляданням.

Інтимна — ідеться про інтимні почуття й переживання людей.

Громадянська — митець порушує важливі суспільні питання.

Філософська — вірші-роздуми над питаннями буття й смерті, про всеосяжне осмислення митцем світу, ролі й місця ліричного героя в ньому, готовності особи до самопожертви для блага народу.

Медитативна — висловлюються роздуми про побачене й пережите самим автором, народом, сучасниками.

Ліричні жанри

До лірики належать віршовані твори малого розміру.

Цей рід літератури охоплює безліч віршових жанрів, наприклад: вірш, пісня, сонет, елегія, романс, газель тощо. Усі жанри ліричної поезії розрізняються з великою часткою умовності. Більше поширення одержало членування лірики на жанри за тематичною ознакою — лірика пейзажна, філософська, любовна тощо.

§ ІІІ.  Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу

1.   Розповідь учителя.

План розповіді вчителя

1)   Цикл «В казематі». Основні мотиви, жанрові форми.

Як відомо, Шевченко був членом таємної організації «Кирило-Мефодіївське братство». Його заарештували, коли він їхав на весілля до М. Костомарова, де мав бути старшим боярином.

Довідка.

Старший боярин, тисячник — перший весільний чин. Обирався серед одружених веселих молодих чоловіків, краснобаїв та балагурів, які вміли веселити людей. Був основним розпорядником весільного дійства. На ньому лежали основні обов’язки щодо молодят. Старший боярин проводив обряд роздачі короваю тощо.

Факт невдалої спроби викинути у воду рукописні вірші був долучений до кримінальної справи. Усіх членів цього товариства (М. Костомарова, Т. Шевченка, П. Куліша) відправили до Петербурга, де між 17 квітня і 19 травня 1847 року велося слідство. У застінках Петропавловської фортеці народився цикл віршів «В казематі», що нараховував спочатку 12 поезій. Первісний варіант цих творів — в окремому автографі (зберігається в інституті літератури імені Тараса Шевченка АН України). Весь цикл Шевченко переписав до «Малої книжки» в Орській фортеці, в Оренбурзі, десь у кінці 1849 року — на початку 1850-го, додавши як заспів новостворений вірш «Згадайте, братія моя…». Під час обшуку й арешту у квітні 1850-го Т. Шевченко встиг передати «Малу книжку» своєму приятелеві К. Герну, у якого був на квартирі, а той згодом повернув її автору.

До «Більшої книжки» поет уніс цикл у Москві 18 березня 1858 року, надавши йому назви й присвяти «В казематі. Моїм соузникам посвящаю». Вірш «Не спалося, а ніч, як море…» до «Більшої книжки» не переписано.

Написані в час допитів і слідства вірші свідчать, що поет був готовий до найважчих випробувань і не збирався зрікатися своїх переконань. І. Франко називає твори цього циклу перлинами найчистішої поезії.

У циклі відображено думки, настрої, життєві спостереження Шевченка, характерні й для наступних поезій періоду заслання. Тут уперше з’являються мотиви неволі, у яких настрої туги за батьківщиною поєднуються з утвердженням незламності переконань і поглядів поета.

За жанровими формами цикл — ліричні медитації, алегорії, ідилії, варіації народнопісенних мотивів, романтичні балади, віршовані діалоги тощо.

2)   «Мені однаково, чи буду...». Історія створення, тема, ідея, художні засоби, жанр.

Цей вірш уважається одним із художньо найдовершеніших творів циклу «В казематі» як за формою, так і за змістом. Поезія написана під час перебування поета в тюрмі 1847 року. Твір можна назвати зразком найвищого прояву патріотизму, тому що поет готовий до зречення всіх здобутків, слави, почестей в ім’я того, щоб рідний народ гідно витримав усі випробування і вцілів. Багатство художніх засобів (повтори, звертання, метафори, епітети, пряма мова) допомагають донести до читача ідею вірша.

Найстрашніше для митця те, що рідна земля — «не своя», що «Україну злії люди / Присплять, лукаві, і в огні / Її, окраденую, збудять...». Саме це, а не слава чи почесті турбує Т. Шевченка. Тому з повним правом можна вважати поезію «Мені однаково, чи буду...» зверненням-попередженням до сучасного покоління українців.

За жанром поезія належить до філософської лірики.

Вірш «Мені однаково, чи буду...» вперше надруковано в журналі «Мета» під назвою «Сидячи в неволі, 1847 р.» Твір поклали на музику М. Лисенко, Я. Смеречанський.

3)   «Ой три шляхи широкії...». Історична основа вірша, тема, ідея, художні засоби, жанр.

Тарас Шевченко сам був солдатом і тому знав усі труднощі цієї служби й те, як важко й болісно розставалися молоді хлопці з родинами, не знаючи про те, що, можливо, вони і не повернуться до рідних домівок. Скільки їх, синів України, залишали свої оселі й змушені були йти в солдати або на війну, яка розпалювалася в імперських інтересах. Цей життєвий факт і покладено в основу поезії «Ой три шляхи широкії...».

Вірш було написано 1847 року в Санкт-Петербурзі.

Події поезії пов’язані з часами козаччини. Герої твору, три брати, поїхали захищати рідний край і загинули. За тематикою цей вірш нагадує козацькі пісні. На зв’язок із народними піснями вказують і художні засоби, використані у вірші: народні прикмети, постійні епітети (шляхи широкії, висока тополя, червона калина), зменшено-пестливі слова (діточками), нестягнені форми прикметника (широкії).

У вірші використано фольклорні елементи: казкові трикратні повторення (три шляхи, три брати, три ясени, три явори); символічні образи української усної народної творчості (три ясени, три явори, тополя, калина; ясени — сини, явори — парубки, тополя — одружена дівчина, калина — заручена дівчина).

За жанром поезія належить до громадянської лірики з елементами фольклору.

2.   Літературна гра «Перевтілення».

Розкажіть від першої особи про часи ув’язнення та очікування вироку Т. Шевченком.

3.   Творча робота.

Роздивіться картину М. Самокіша «Т. Шевченка везуть на заслання». Спробуйте на основі полотна відтворити психологічний стан поета.

4.   Виразне читання вчителем поезії «Мені однаково, чи буду...».

5.   Евристична бесіда.

— До якого циклу належить поезія «Мені однаково, чи буду...»?

— Скільки поезій спочатку було в циклі «В казематі»?

— До якого різновиду лірики належить вірш «Мені однаково, чи буду...»

— Визначте тему вірша.

— Назвіть символічні образи поезії.

— Яке покоління постає в образі батька? Як представники цього покоління оцінювали творчість Т. Шевченка?

— Хто зображений в образі сина? Чому ліричний герой не потребує від нього хвали й слави?

— Що «не однаково» для поета?

— Визначте ідею поезії.

— Укажіть художні засоби вірша.

— Чи актуальна ця поезія для наших сучасників?

6.   Виразне читання вчителем поезії «Ой три шляхи широкії...».

7.   Евристична бесіда.

— За яких часів відбуваються події у вірші «Ой три шляхи широкії...»?

— Куди подалися три брати? Що з ними сталося?

— Чому не склалися долі братів? Що засуджується в цьому творі?

— Які народнопісенні образи використано в поезії «Ой три шляхи широкії...»? Розкрийте їхній алегоричний зміст.

— Які казкові елементи наявні у вірші?

— Тематику яких пісень нагадує вам ця поезія?

— Які художні засоби вказують на зв’язок із народними піснями?

— До якого різновиду лірики належить вірш?

— Що об’єднує вірші «Ой три шляхи широкії...» та «Мені однаково, чи буду...»?

— Який із творів справив на вас найбільше враження й чим саме?

§ ІV.  Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

1.   Опитування «Методика одного речення».

1)   Дайте відповідь на питання одним реченням.

— Що об’єднує поезії «Мені однаково, чи буду...», «Ой три шляхи широкії...»?

— Що поетові дає силу для написання таких творів?

— Чому вивчені поезії актуальні в наш час?

2)   Запишіть свій варіант відповіді (одне речення) у робочому зошиті.

2.   Узагальнення відповідей та доповнення вчителя.

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Вивчити напам’ять вірш «Мені однаково, чи буду...».

§ VІ.  Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Над чим примусили замислитися вас твори Т. Г. Шевченка?

— Який вірш справив найбільше враження?

— Чи готові ви до самопожертви в ім’я батьківщини?

Категорія: Українська література 8 клас | Додав: uthitel (30.11.2013)
Переглядів: 10615 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: