Головна » Статті » Середня школа » Українська література 7 клас (нова програма)

Урок № 7 І. Франко — митець і громадський діяч. Історична повість «Захар Беркут»

 

Урок № 7

І. Франко — митець і громадський діяч. Історична повість «Захар Беркут»

Мета:  ознайомити учнів із матеріалом про життя й творчість І. Франка, багатогранність його особистості; розкрити історичну основу повісті «Захар Беркут»; розвивати навички сприйняття тексту на слух, відбору головного та його відтворення й аналізу

Очікувані результати: учні знають короткі біографічні відомості про життя І. Франка, історичну основу повісті «Захар Беркут».

Теорія літератури: історична повість.

Обладнання: портрет письменника, ілюстративні матеріали до біографії, видання твору

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Слабкі, об’єднавшись, стають сильними.

І. Франко

  • I.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя з елементами бесіди.

«Невеликий, хоч сильний мужчина. Високе чоло, сірі, трохи холодні очі, в лініях бороди енергійне, уперте. Рудувате волосся непокірливо пнеться, вуса стирчать. Скромно одягнений, він тихий і непомітний, поки мовчить. А заговорить — і вас здивує, як ця невисока фігура росте і росте перед вами, мов у казці. Вам стане тепло і ясно від світла його очей, а його мова здається не словом, а сталлю, що б’є об кремінь і сипле іскри. Сильна, уперта натура, цілою вийшла з життєвого бою».

— Як ви думаєте, про кого так писав М. Коцюбинський?

(Про відомого українського митця й громадського діяча — Івана Франка.)

  • ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

Перевірка записів до читацьких щоденників (вибірково).

2.   Бесіда.

— Пригадайте, хто такий І. Франко. Що ви вже знаєте про нього?

— З яким твором І. Франка ви познайомилися в п’ятому класі?

(Казка «Фарбований Лис» зі збірки «Коли ще звірі говорили».)

  • ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Ознайомлення з біографією письменника.

(Можна подати біографію письменника у вигляді тез, які починаються зі слів: «— Чи знаєте ви, що…»)

— …Мати — Марія Франко за походженням із дрібношляхетського роду Кульчицьких (втратить її в 16 років), батько — Яків Франко, сільський коваль (втратить його в 9 років); вітчим Гринь Гаврилик був війтом.

— …Франко любив одяг строгого кольору, нешнуровані черевики. Майже завжди носив вишивану сорочку. Був завзятим рибалкою. Інша його пристрасть — рибальство, яке часто поєднував із пішою мандрівкою.

— …У 1862–1864 роках навчався в так званій «тривіальній» школі села Ясениця Сільна. За цей час навчився писати й читати не тільки українською, а й польською й німецькою мовами. Реалізуючи мрію батьків, продовжив освіту в «нормальній» школі чернечого ордену василіян у Дрогобичі (1864–1867) та в гімназії того ж міста (з 1867–1875). З 1875 року навчається на філософському факультеті Львівського університету. У 1882 році захистив докторську дисертацію у Віденському університеті.

— …Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності: міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителями на заняттях.

— …Ще навчаючись у гімназії І. Франко почав збирати особисту бібліотеку, яка згодом становила 500 томів. Роблячи за товаришів письмові завдання, у нагороду брав лише книжки. Щотижня заходив у книгарні, де мав «особистий рахунок», купував часто антикварні книги, повторюючи при цьому фразу: «Я їх не читаю, а нюхаю».

— …Іван Франко знав бездоганно 15 мов.

— …І. Франко — активний учасник народовського руху проти соціального гніту, засновник Русько-Української радикальної партії.

— …І. Франко був тричі ув’язнений за політичну діяльність. 1877 рік — перший арешт, 1880 рік — другий, 1889 рік — третій.

— …В І. Франка було 99 псевдонімів (Мирон, Іван Живий, Дженджелик, Хома Брут, Віршороб Голопупенко та ін.). Причин такої кількості було кілька: і проблеми із цензурою, і створення масовості у своїх журналах, і бажання друкуватися в жіночих виданнях, і мода.

— …Результатом 40-річної діяльності І. Франка було 6 тисяч художніх творів та чимала низка наукових публікацій, статей, заміток тощо.

— …В останні дні письменника доглядали студенти й добрі люди (сини були на війні, донька — у Києві). Його серце перестало битися 28 травня 1916 року. Преса понад 50 країн світу відгукнулася на трагічну звістку про смерть українського генія. Оскільки І. Франко був «такий бідний, як цілий наш народ», його ховали 31 травня у Львові на Личаківському цвинтарі в чужій вишиваній сорочці та єдиному старенькому костюмі. Грошей на окрему могилу не було, тому його поховали в «позиченій» ямі на шість домовин. Лише через десять років митця перепоховали на почесному місці біля входу на цвинтар.

2.   Розповідь учителя.

Ставлення І. Франка до історії свого народу.

І. Франко завжди цікавився сучасністю, був активним учасником громадського життя, багато писав про це і в публіцистичних, і в художніх творах. Але цікавила його й історія свого народу, особливо ті її моменти, коли виявлялася волелюбність українців, стійкість, мужність і винахідливість у боротьбі з ворогами. Усе це відбито в історичній повісті «Захар Беркут» — про напад монголів на Карпатську Русь 1241 року.

3.   Робота зі словником літературознавчих термінів.

Пóвість — епічний твір середнього розміру, у якому змальовано життя одного чи кількох героїв протягом тривалого чи важливого за подіями часу.

Особливості повісті: зображення значної кількості подій із життя одного чи двох головних героїв; розповідний спосіб викладу художнього матеріалу; тривалий час дії; чотири-п’ять (зрідка більше) основних дійових осіб; докладність описів і розповіді про події та персонажів; прозова форма; середній обсяг.

Істор и´чна пóвість — твір, присвячений реальним історичним подіям, однак поряд із ре­альними історичними особами в такій повісті діють герої, створені уявою автора. Щоб розкрити головну думку, митець може змістити якісь історичні епізоди в часі або домислити їх, і це не суперечитиме художній правді.

4.   Виразне читання повісті «Захар Беркут».

(Учні виразно читають першу умовну частину повісті І. Франка «Захар Беркут» (І–ІІ розділи).)

5.   Словникова робота.

(Проводиться за питаннями учнів.)

Довідка.

Ім’я Тугар походить із тюркських мов й означає «людина з тугим луком».

6.   Обмін враженнями щодо прочитаного. Евристична бесіда.

— Чи зацікавив вас твір?

— З якими героями повісті ви познайомилися, що можете сказати про них?

— Які ознаки вказують на те, що це твір історичної тематики? (Використання архаїзмів, історизмів; указано точну дату — 1241 рік.)

— Із чого можна дійти висновку, що дія твору відбувається в певній місцевості? (Використано діалектизми.)

  • ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Розгадування угорського кросворда.

Прочитайте афоризм І. Франка, який є його життєвим девізом.

и

р

о

т

б

г

р

а

о

г

и

ж

ю

р

д

Б

Ж

с

Ь

З

т

г

и

ю

є

х

н

Ш

т

т

т

и

ч

а

и

Л

Ь

Ь

у

й

ю

 

 

Відповідь: «Лиш боротись — значить жить».

2.   Вікторина «Найуважніший».

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Робота виконується письмово; перевіряється методом роботи в парах, взаємоперевірки або учнями-асистентами під керівництвом учителя.)

1)   Якої пори року відбувається дія? (Навесні.)

2)   Із приводу чого боярин Тугар Вовк справляв великі лови? (Він отримав у подарунок від князя багаті землі.)

3)   З яким деревом порівнював автор боярина Тугара Вовка? (З дубом.)

4)   А з якою твариною? (З ведмедем.)

5)   Скільки дітей мав Тугар Вовк? (Одну доньку.)

6)   Чим відрізнялася Мирослава від своїх ровесниць? (Надзвичайною силою м’язів, сміливістю.)

7)   Про кого з героїв ідеться в цитаті: «Усе у нього виходило у свій час і на своїм місці. …Усюди був однаковий, спокійний.., мов рівний серед рівних»? (Про Максима Беркута.)

8)   Як називалося стародавнє село, де мешкали герої? (Тухля.)

9)   Хто прийшов на допомогу тухольцям? (Верховинці та загіряни.)

10)  Хто з героїв повісті сказав такі слова: «Раз умирати кождому, але славно вмирати — се не кожному лучається»? (Захар Беркут.)

11)  Хто приніс Захарові Беркуту звістку про те, що його син Максим не загинув, а перебуває в полоні? (Мирослава.)

12)  Що радив Максим для перемоги над монголами? (Не спиняти їх перед тісниною, а впустити в кітловину.)

  • V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Уміти розповідати про життя та творчість І. Франка; виразно читати повість «Захар Беркут», виділяти ключові епізоди, коментувати їх та переказувати, висловлювати щодо прочитаного власну думку.

2)   Індивідуальне завдання: підготувати усну розповідь-роздум на тему «Чому, на мій погляд, І. Франка можна назвати великим українцем?».

  • VІ.  Підсумок уроку

Проблемне завдання.

Схарактеризуйте І. Франка як людину, письменника, громадського діяча, закінчивши речення.

— Я побачив (побачила) Івана Франка як — … (високоосвіченого, сильного, сміливого, патріота, мужнього…)

Категорія: Українська література 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2016)
Переглядів: 200 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: