hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Українська література 7 клас (нова програма)

Урок № 11 І. Франко. Повість «Захар Беркут». Образи героїв твору

 

Урок № 11

І. Франко. Повість «Захар Беркут». Образи героїв твору

Мета:  допомогти учням виявити глибинні зв’язки повісті із сучасністю, засвоїти уроки історії, літератури; розвивати навички аналізу епічного твору, проведення паралелей із власним життєвим досвідом

Очікувані результати: учні знають зміст повісті, аналізують художні засоби, особливості мови; пояснюють роль діалектизмів; обговорюють проблему вибору людини у вирішальній ситуації.

Теорія літератури: історична повість, сюжет, герої твору, художні засоби, діалектизми.

Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, фрагменти кінофільму, ­аудіозразки художнього читання

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

  • I.   Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Читаючи повість І. Франка «Захар Беркут», ми ніби занурюємося в захопливий світ історії наших пращурів, уболіваємо за героїв, щиро співчуваючи їм, переймаємося з приводу їх непростих рішень, проникаємося огидою до загарбників і зрадників, навчаємося мудрості. Осягнути художній світ повісті допомагають нам майстерно використані автором діалектизми, історизми, архаїзми й інші художні засоби.

  • ІІ.  Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

Переказ найяскравіших епізодів прочитаних розділів повісті І. Франка «Захар Беркут».

2.   Проблемне питання.

— Хто, на вашу думку, є головним героєм повісті? Чому саме?

  • ІІІ.  Формування вмінь та навичок

1.   Творча робота.

За поданими цитатами схарактеризуйте героїв, додавши власні спостереження.

Захар Беркут

«Захар Беркут — се був сивий, як голуб, звиш 90-літній старець, найстарший у тухольській громаді. Високий ростом, поважний поставою, строгий лицем, багатий досвідом життя й знанням людей та обставин».

«Життя лиш доти має вартість,— говорив він [Захар Беркут] частенько,— доки чоловік може помагати іншим. Хорони мене, Боже, щоб я коли-небудь мав статися тягарем для інших і їсти ласкавий, хоч і як заслужений хліб!»

«— Ні! — сказав обурений Захар,— се було б нечесно. Беркути додержують слова навіть ворогові і зрадникові. Беркути ніколи не сплямують ні своїх рук, ні свого серця підступно пролитою кров’ю!»

Максим Беркут

«…Максим, мов здоровий дубчак між явориною, визначався між усім тухольським парубоцтвом».

«…Усе в нього виходило в свій час і на своїм місці, без сумішки й сутолоки; всюди він був, де його потрібно, всюди вмів зробити лад і порядок. …Максим Беркут усюди був однаковий, спокійний, свобідний у рухах і словах, мов рівний серед рівних».

Мирослава

«…Мирослава була дівчина, якої пошукати. Не кажемо вже про її уроду й красу, ані про її добре серце. …Але в чім не мала вона пари між своїми ровесницями, так се в природній свободі свого поводження, в незвичайній силі мускулів, у смілості й рішучості, властивій тільки мущинам, що виросли в… борьбі із супротивними обставинами».

Тугар Вовк

«…Був мужчина, як дуб. Плечистий, підсадкуватий, з грубими обрисами лиця, і грубим чорним волоссям, він і сам подобав на одного з тих злющих тухольських медведів, яких їхав воювати».

Орда

«Широкою рікою плили по Русі пожежі, руїни, смерть. …Монгольський Бату-хан, прозваний Батиєм, ішов на чолі своєї стотисячної орди, … — ішов вздовж руської землі, розпускаючи широко свої загони і бродячи по коліна в крові».

2.   Робота зі словником літературознавчих термінів.

Сюжéт (фр. sujet) — послідовність і зв’язок опису подій у творах художньої літератури. Складові частини сюжету: експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка. У великих творах може бути кілька сюжетних ліній, у малих — іноді відсутні деякі частини сюжету.

3.   Завдання пошуково-дослідницького характеру.

1)   Виберіть із тексту кілька діалектизмів і поясніть їхню роль у творі.

(Се — це, справляти лови — полювати, груба звірина — великий звір, полонина — гірські луки, невигоди — негаразди, охітніше — охочіше, управлена — доглянута, тісна — вузька, надавати позір — надавати вигляд, не критися — не ховатися, покладати головну вагу — приділяти головну увагу, шпихлір — комора, віддалися — йди.

Діалектизми надають твору національного колориту.)

2)   Знайдіть у творі історизми та архаїзми, поясніть їх роль і значення.

(Історизми: учта — бенкет, смерди — піддані, боярин — пан, раб — невільник.

Ця лексика надає твору історичного забарвлення.)

3)   Визначте елементи сюжету повісті І. Франка «Захар Беркут».

(Експозиція — опис Тугара Вовка, Мирослави, старовинного села Тухлі, Захара Беркута.

Зав’язка — громадський суд, сварка з боярином.

Розвиток дії — зустріч Тугара Вовка з монгольськими воєначальниками, народна рада з приводу винайдення способів оборони від нападників, приїзд Мирослави, план Максима щодо захисту й перемоги над ворогами, потоплення монгольського війська.

Кульмінація — пропозиція Тугара Вовка поміняти життя його та монголів на Максимове й відмова Захара Беркута.

Розв’язка — урятування Максима, останнє слово Захара Беркута.)

4)   Зачитайте останнє слово Захара Беркута, з’ясуйте його роль у творі.

(Мудрий старець закликає громаду до єднання, передбачаючи майбутні чвари й розбрат у суспільстві, висловлює мрію про щасливі дні народного відродження. Це і є основною думкою твору.)

4.   Інтерактивна вправа «Шість капелюхів».

Проаналізуйте повість І. Франка «Захар Беркут», застосувавши інтерактивний метод «Шість капелюхів».

Орієнтовна відповідь

Білий
капелюх

Жовтий
капелюх

Чорний
капелюх

Червоний
капелюх

Зелений
капелюх

Синій
капелюх

Яка інформація отримана

Що в ній є позитивного

Що в ній є негативним

Які викликає емоції, почуття

Які творчі ідеї можна винести

Які можна зробити висновки

Про силу й згуртованість тухольської громади, яка змогла зупинити чисельну монгольську орду

Хороший приклад, як вирішувати дуже складні, практично нерозв’язні громадські справи

Досвід унікальний, який багато в чому повторити неможливо, у позитивних героїв характери надто ідеальні

Захоплення, «білої» заздрості

Громадські віче, суд — гідні форми правління, актуальність яких не втрачена й донині

Сила громади — у дружбі, згуртованості, самовідданості кожного її члена, у мудрості її ватажків

 

Методична порада

Засновник методу «Шість капелюхів» — британський психолог, доктор медичних наук Едвард де Боно.

В основі — ідея паралельного мислення: конструктивного мислення, за якого різні точки зору й підходи не стикаються, а співіснують.

Ми можемо навчитися оперувати різними аспектами нашого мислення по черзі. Потім зібрати ці аспекти разом і дістати «повнокольорове мислення».

Метод шести капелюхів — це простий і практичний спосіб розділення процесу мислення на шість різних режимів, кожен з яких представлений метафоричним капелюхом певного кольору.

Білий капелюх: інформація

Детальна й необхідна інформація. Тільки факти. Яка ще необхідна інформація?

Використовується для того, щоб спрямувати увагу на інформацію. У цьому режимі мислення нас цікавлять лише факти. Ми замислюємось над тим, що вже знаємо, яка ще інформація нам необхідна і як нам її отримати.

Жовтий капелюх: логічний позитив

Символічне відображення оптимізму. Дослідження можливих успіхів і позитивних сторін. Переваги. Чому це спрацює?

Вимагає переключити увагу на пошук переваг і позитивних моментів конкретної ідеї.

Чорний капелюх: критика

Застерігає й змушує думати критично. Що може статися поганого або що піде не так? Обережність.

Дозволяє дати волю критичним оцінкам, побоюванням і обережності. Захищає нас від нерозважливих і непродуманих дій, указує на можливі ризики й підводне каміння. Користь від такого мислення безсумнівна, якщо, звичайно, нею не зловживати.

Червоний капелюх: почуття та інтуїція

І не намагайтеся її пояснити. Які почуття в мене виникають?

У режимі червоного капелюха учасники можуть висловити свої почуття та інтуїтивні здогади щодо питання, яке обговорюється, не пояснюючи, чому це саме так.

Зелений капелюх: креативність

Зосередження на творчості, альтернативних рішеннях, нових можливостях та ідеях. Це можливість висловити нові поняття та концепції.

Перебуваючи під зеленим капелюхом, ми придумуємо нові ідеї, модифікуємо вже існуючі, шукаємо альтернативу, досліджуємо можливості, узагалі, даємо креативне «зелене світло».

Синій капелюх: організація процесу

Організація розумових процесів. Гарантія дотримання функцій усіх шести капелюхів.

Синій капелюх відрізняється від інших капелюхів тим, що він призначений не для роботи зі змістом завдання, а для управління самим процесом. Зокрема, його використовують на початку роботи для визначення того, що належить зробити, і в кінці, щоб узагальнити досягнуте й поставити нову мету.

  • ІV.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Висловити міркування щодо подальшої долі героїв твору, усієї тухольської громади (усно).

2)   Підготуватися до контрольної роботи.

  • V.  Підсумок уроку

Проблемне завдання.

Коротко сформулюйте життєві принципи Захара Беркута.

Категорія: Українська література 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2016)
Переглядів: 356 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: