hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас

УРОК № 46 Тематична контрольна робота . «Із літератури романтизму. Творчість Е. Т. А. Гофмана, Г. Гейне, А. Міцкевича, Байрона
УРОК № 46
Тема: Тематична контрольна робота . «Із літератури романтизму. Творчість Е. Т. А. Гофмана, Г. Гейне, А. Міцкевича, Дж. Г. Байрона»
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань із теми; розвивати уміння застосовувати
набуті знання практично, логічне мислення, зв’язне мовлення; уміння концентрувати
увагу, виділяти найголовніше.
Обладнання: зошити учнів.
ХІД УРОКУ
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
II. ЗАСТОСУВАННЯ УЧНЯМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
Виконання тестових завдань.
Початковий рівень
1. Романтизм зародився на межі:
а) XVI—XVII ст.;
б) XVII—XVIII ст.;
9 в) XVIII—XIX ст.
2. Романтизм як літературний напрям визрів у надрах:
а) Просвітництва;
9 б) класицизму;
в) бароко.
3. Фраза: «Письменники XIX століття — діти Французької революції»,— нале-жить:
9 а) В. Гюго;
б) Е. Т. А. Гофману;
в) Дж. Г. Байрону.
4. Фея Рожа-Гожа у реальному житті була:
а) гувернанткою;
9 б) патронкою притулку;
в) вихователькою.
5. У Керепесі студенти найчастіше відвідували лекції:
а) Проспера Альпануса;
б) Птолемеуса Філадельфуса;
9 в) Моша Терпіна.
6. «Книга пісень» Г. Гейне складається з:
а) 4 розділів;
9 б) 5 розділів;
в) 6 розділів.
7. Хто з поетів-романтиків називав свої вірші «перепустками у лазарет своїх по-чуттів»:
9 а) Г. Гейне;
б) Дж. Байрон;
в) А. Міцкевич.
8. Основна ідея циклу А. Міцкевича «Кримські сонети»:
а) замилування природою Крима;
9 б) ностальгія за батьківщиною;
в) оспівування кохання до жінки.
9. Поема А. Міцкевича «Дзяди» перекладається як:
а) посвята;
б) пам’ять;
9 в) поминки.
10. «Байронічним» називають:
9 а) героя, розчарованого у принадах світу;
б) героя-тираноборця;
в) героя-коханця.
11. На думку Дж. Байрона, головною рисою Прометея є:
а) гуманізм;
б) терпіння;
9 в) дух бунтарства.
12. За жанром поема Дж. Байрона «Мазепа» є:
а) епічна поема;
б) лірична поема;
9 в) монолог-сповідь.
Середній рівень
1. Які суспільно-політичні події вплинули на зародження романтизму? (Французь -ка буржуазна революція 1789–1794 рр. і наполеонівські війни.)
2. Яка головна риса романтизму як художнього напряму? (Усвідомлення прагнен -ня створити узагальнений символічний образ.)
3. Який вид мистецтва, окрім літератури, любив Е. Т. А. Гофман? (Музику.)
4. На які дві групи Е. Т. А. Гофман поділяв своїх героїв і людей взагалі? («Музи-кантів і немузикантів», філістерів (обивателів, немузикантів) і ентузіастів (му-зикантів, людей, здатних сприймати красу).)
5. Завдяки чому Цахес привласнював собі заслуги інших людей? (Завдяки
трьом золотим волосинкам, які подарувала йому фея Рожа-Гожа.)
6. У чому полягає символіка поезії Г. Гейне «Самотній кедр на стромині…»? (Так
поет розповідає про своє нещасливе кохання.)
7. У якому творі Г. Гейне яскраво виявилися фольклорні мотиви? (У вірші «Ло-релей».)
8. Яка роль пейзажу у поетичному циклі А. Міцкевича «Кримські сонети»? (При-рода є фоном, на якому відбувається дія.)
9. Яку країну згадує А. Міцкевич у вірші «Пілігрим»? (Литву.)
10. У чому полягають особливості зображення образу ліричного героя у поезії
Дж. Байрона? (У тому, що ліричний герой відбиває світ думок і почуттів само -го автора.)
11. Визначте жанр поеми Дж. Г. Байрона «Паломництво Чайльд-Гарольда». (Ліро-е-пічна поема.)
12. Назвіть найвідоміших представників романтизму в літературі. (В. Гюго, Дж. Бай -рон, В. Скотт, Е. По, Е. Т. А. Гофман, А. Міцкевич, Г. Гейне, Ф. Купер та інші.)
Достатній рівень
1. Дайте визначення романтизму як літературного напряму. Назвіть представ -ників романтизму у різних галузях мистецтва.
2. Дайте тлумачення назви поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд-Гарольда».
Розкажіть історію створення цього твору.
3. Схарактеризуйте мешканців князівства Керепес. Який прийом використовує
Е. Т. А. Гофман для їх змалювання?
4. Порівняйте роль пейзажу в ліриці А. Міцкевича та Г. Гейне (на прикладі вив-чених творів).
5. Подумайте, яке місце у задумі «Книги пісень» Г. Гейне займає автобіографіч -ність?
6. Схарактеризуйте образ ліричного героя віршів Дж. Байрона.
Високий рівень
1. Схарактеризуйте ознаки романтизму як літературного напряму. Проілюструй -те їх на матеріалі вивчених творів.
2. Подумайте, чи можна знайти спільні й відмінні риси між класицизмом, Про -світництвом і романтизмом. (Романтики на відміну від класицистів відмовилися від традицій античності, а оспівували середньовіччя. Романтики відкрили
красу фольклору, а класицисти й просвітителі не цікавилися ним. У добу кла-сицизму і Просвітництва цінувався розум, а романтики підкреслювали велику
роль почуттів. Зближало романтиків і просвітителів співчуття до «маленької
людини» та гуманізм.)
3. Розкрийте роль сатири і фантастики у казці-новелі Е. Т. А. Гофмана «Малюк
Цахес на прізвисько Циннобер».
4. Маг і чарівник Проспер Альпанус у казці-новелі Е. Т. А. Гофмана говорив: «Щас-ливці, обдаровані внутрішньою музикою,— єдині, кого можна назвати поета -ми». Подумайте, кого з героїв твору можна назвати поетами? Чому? Аргумен -туйте свою думку.
5. Схарактеризуйте образ Чайльд-Гарольда.
6. Розкрийте роль історії та сучасності у циклі А. Міцкевича «Кримські сонети».
III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях О. С. Пушкіна. Про-читати його поезії, підготувати виразне читання улюбленого вірша.
Категорія: Зарубіжна література 9 клас | Додав: uthitel (11.02.2014)
Переглядів: 45980 | Рейтинг: 2.5/47
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: