hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас

УРОК № 45 Тема: Позакласне читання. Пісня про відважного сміливця. (Дж. Байрон. Поема «Корсар».)
УРОК № 45
Тема: Позакласне читання. Пісня про відважного сміливця. (Дж. Байрон. Поема «Корсар».)
Мета: розширити знання учнів про творчість Дж. Байрона; проаналізувати поему, її образ -ну систему; розвивати навички аналізу поетичного тексту, логічне мислення, творчі
здібності учнів, зв’язне мовлення; сприяти вихованню любові до літератури.
Обладнання: портрет Дж. Байрона (можна використати репродукцію картини Е. Делакруа «Байрон
в албанському костюмі»); тексти поеми «Корсар» (у перекладі на вибір учителя).
ХІД УРОКУ
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
II. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя.
Між 1813 і 1816 роками Дж. Байрон створив цикл поем, які дослідники його
творчості назвали «східним». До них відносяться «Гяур» (1813), «Абідоська наре -чена» (1813), «Корсар» (1814), «Облога Коринфа» (1816), «Паризина» (1816). Одну
з них — поему «Корсар» — ми й розглянемо на уроці.
2. Повідомлення учнів «Подорож Дж. Байрона на схід».
У кінці 1809 року Дж. Байрон разом із своїм другом Р. Хобхаузом почали свою
дворічну мандрівку на схід. Подорож почалася у Португалії. Загалом друзі побува-ли в Іспанії, на Мальті, у Греції, Албанії, Туреччині.
Люди, їхній побут, мова, звичаї, одяг, природа — усе викликало жвавий інтерес
поета. Відомо, що під час подорожі на о. Мальта Байрон почав брати у монахів уро -ки арабської мови, що значно полегшило його спілкування з місцевим населенням.
(Демонстрація репродукції картини.)
Дж. Байрона вразили контрасти східних країн: з одного боку, казкова пиш-ність, а з іншого — страшенна бідність; з одного боку, необмежена влада та свавіл-ля тиранів, а з іншого — рабство.
Під час подорожі Дж. Байрон глибоко усвідомив своє суспільне призначення по-ета й спробував усе побачене передати у поетичних рядках, в яких викривав політи -ку урядів східних країн, що підтримували тиранію й насильство над народами.
3. Слово вчителя.
Поема «Корсар» була написана Дж. Байроном дуже швидко: з 18 по 31 грудня
1813 року. 1 лютого 1814 року вона побачила світ. Поет на той час припускав, що
це буде останній його твір, оскільки вирішив «замовкнути на декілька років». Про
це він і написав у своїй «Присвяті», яка розпочинає поему.
4. Бесіда з учнями.
— Хто є головним героєм поеми? (Конрад.)
— Що про нього відомо? (Він — морський розбійник, корсар. Про минуле ге-роя нічого не відомо.)
— Що приваблює читача у цьому образі? (Вільний, незалежний, свободолюби-вий характер Конрада.)
— Яким його зображає автор? («Но кто вожак? Прославленный пират,—
о нем везде со страхом говорят. Он чужд им, он повелевать привык; речь коротка, но
грозен взор и лик; и на пирах его не слышен смех, но все ему прощают за успех».)
— Хто ще, крім корсарів, є героєм поеми? (Кохана Конрада, яку звати Медора.
Вона палко кохає Конрада і завжди вірно чекає його з походів.)
5. Інсценізація «Корсари і Конрад».
К о р с а р 1. Наш вольный дух вьет вольный свой полет
Над радостною ширью синих вод:
Везде, где ветры пенный вал ведут,—
Владенья наши, дом наш и приют.
Вот наше царство, нет ему границ;
Наш флаг — наш скипетр — всех склоняет ниц.
К о р с а р 2. Кто, кроме смелых, чья душа поет
И сердце пляшет над простором вод,
Поймет восторг и пьяный пульс бродяг,
Что без дорог несут в морях свой флаг?
К о р с а р 3. То чувство ищет схватки и борьбы:
Нам — упоенье, где дрожат рабы;
Нам любо там, где трус полуживой,
Теряет ум, и чудной полнотой
Тогда живут в нас тело и душа,
Надеждою и мужеством дыша.
К о р с а р 4. Корабль! Корабль! Надежды светлый знак.
…Откуда он? Чей флаг?
К о р с а р 1. Нет, не добыча! Все ж ему привет:
То наш корабль; гляди на мачту вздет
Кровавый флаг. Дуй крепче, аквилон,
И до заката бросит якорь он.
(На берег сходять корсари з прибулого корабля.)
К о р с а р и - г о с т і. Где атаман? Мы с рапортом к нему,—
И встрече нашей, видно по всему,
Недолгой быть, как вы ни рады нам.
Веди, Жуан, к начальнику, а там,
Покончив, мы попойку заведем
И вам расскажем все и обо всем.
(Виходить Конрад, підходить до прибулих.)
К о р с а р - г і с т ь. Вам, атаман, письмо: наводчик тот,
Грек, о добыче весть нам подает
Иль об угрозе. Все же мы должны
Еще…
К о н р а д. Молчать! Бумаги дай, Жуан.
Гонзальво где?
К о р с а р 2. На бриге, атаман.
К о н р а д. Пускай не сходит; вот — снесешь приказ.
Все по местам! Готовьтесь в путь сейчас.
Сам в эту ночь веду я в битву вас.
Корсари (разом ). Сегодня?
К о н р а д. Да. Пусть солнце лишь зайдет:
С закатом ветер крепче дуть начнет.
Плащ и кольчугу! Через час — вперед!
6. Бесіда з учнями.
— Чим закінчився цей похід? (Конрад потрапив у полон і його очікує страш-на кара.)
— Хто врятував Конрада? (Красуня Гюльнар, що покохала Конрада.)
— Якою була подальша доля героїв? (Конрад з Гюльнар повертаються додому.
Але корсара чекає там сумна звістка: від туги за ним померла Медора.)
— Як Конрад переживає втрату коханої? (Без Медори білий світ йому немилий,
навіть бажана свобода не має для нього ніякого сенсу.)
— Що трапилося з Конрадом? (Він зник. Ніхто й ніколи його більше не бачив.
«Он будет жить в преданиях семейств с одной любовью, с тысячью злодейств».)
7. Проблемне запитання.
— У своїй поемі Дж. Байрон використовує «прийом недомовленості». Як ви
думаєте, яка його роль у творі? (За допомогою цього прийому автор огортає таєм-ничістю долю головного героя і не розкриває мотиви його вчинків. Тим самим ак -тивізується фантазія читача.)
8. Творча робота.
— Дослідіть, які пейзажні замальовки використовує автор.
— Яка роль пейзажів у поемі?
9. Коментар учителя.
У поемі зображено багато пейзажів, що зачаровують читача своєю красою.
Оскільки дія твору відбувається на морі, то у поемі багато описів моря. Воно завжди
розбурхане й мінливе, що найкраще відповідає волелюбному характерові головно-го героя.
Автор недаремно використовує й образ скелястих гір. Відомо, що у романтичній
традиції вони є уособленням сили й високості духу. Саме таким і є Конрад.
Досить вдало поет використовує описи природи в портретній характеристиці
коханої Конрада Медори («лазурный кроткий взор» якнайкраще підкреслює стри -маність жінки).
Іноді Дж. Байрон використовує прийом контрасту з метою підсилення загальної
сюжетної напруги. Наприклад, Конрад готовий прийняти смерть і опис враннішньої
зорі, що є символом зародження нового дня, підсилює його похмурий настрій. Тре -тя пісня поеми починається описом заходу сонця. Сутінки, морок гармонійно від -повідають сумним думкам Медори, яка нічого не знає про свого коханого.
У поемі є ще два описи сходу сонця, але функції їх різні. Перший із них пов’яза-ний з епізодом визволення Конрада з полону. Як відомо, Гюльнар, що покохала смі-ливого корсара, допомогла йому врятуватися. Закінчується поема теж описом схо -ду сонця. Але у даному випадку світле явище природи різко контрастує з настроєм
головного героя, який дізнався про смерть коханої Медори.
10. Проблемне запитання.
— У поемі «Корсар» значне місце займає тема кохання. Як вона представле-на у тво рі?
11. Коментар учителя.
Тема кохання завжди є досить складною. Герої Байрона проходять це ви-пробування. Вони здатні палко й вірно кохати. Це стосується усіх героїв: Медори,
Конрада, Гюльнар. Кохання є тією силою, яка штовхає Гюльнар на сміливий вчи -нок. Вона не думала про небезпеку, що загрожувала їй.
Конрад здатний оцінити вчинок Гюльнар, але зберігає вірність своїй коханій
Медорі. Серце Медори не витримало розлуки й розірвалося від туги за коханим.
12. Проблемне запитання.
— Поема має підзаголовок «повість». Які ознаки епічного жанру є у творі? (Пе -ред читачем проходить короткочасний епізод із життя корсара Конрада, невели -ка кількість героїв, однолінійний сюжет, наявність описів (природа, портрети ге -роїв, місцевості, де відбувалася дія). Зазначимо, що епічність є «зовнішньою» дією,
а ліричний струмінь є «внутрішнім». У їхньому поєднанні і полягає особливість ком -позиції поеми.)
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Підсумкова бесіда.
— Чому цикл поем, написаний протягом 1813–1816 років, називають «схід-ним»?
— Назвіть твори цього циклу.
— Яке ваше враження від проаналізованої поеми?
— Знайдіть риси романтизму у творі. (Екзотичний фон, герой-бунтар, таємниче
його минуле, він порвав із суспільством, зневірений, розчарований, але нескорений.)
— Хто з героїв вам імпонує? Чому?
— Подумайте, як поема «Корсар» перегукується з поемою «Мазепа»? (В обох
поемах екзотичний фон, герої-бунтарі, свободолюбиві, незалежні, незламні.)
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Із літератури романтизму.
Творчість Е. Т. А. Гофмана, Г. Гейне, А. Міцкевича, Дж. Г. Байрона».
Категорія: Зарубіжна література 9 клас | Додав: uthitel (11.02.2014)
Переглядів: 1989 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: