hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас

УРОК № 37 Тема: Романтичний світ поезії Г. Гейне. (Любов — першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світ

УРОК  №  37
Тема:   Романтичний світ поезії Г. Гейне. (Любов — першооснова життя. Змалювання 
природи  як  засіб  бачення  і  пізнання  світу  та  власної  душі.)
Мета:  проаналізувати вірші Г. Гейне з   метою вивчення особливостей творчої манери поета; 
навчати знаходити риси романтизму у   поезіях; розвивати навички виразного читан -ня, логічного мислення, зв’язного мовлення; сприяти вихованню високих моральних 
почуттів.
Обладнання:   тексти  поезій  Г.  Гейне  (у  перекладах  на  вибір  учителя).
З мого великого болю творю  
я пісні маленькі…
Г. Гейне
ХІД УРОКУ
I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1. Виразне читання напам’ять вивчених поезій Г. Гейне.
2. Перевірка віршів, самостійно проаналізованих учнями.
3. Бесіда на повторення.
—  Як особиста доля поета-вигнанця відобразилася в  поезії Г.  Гейне?
—  Про свою «Книгу пісень» Г.  Гейне писав: «Книжка ця — то тільки урна з  по-пелом мого кохання». Як ви розумієте слова поета?
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ,  МЕТИ  ТА  ЕПІГРАФА  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Робота з епірафом.
—  Як  ви  розумієте  слова  епіграфа?  (Ліричні  твори  поета  —  це  маленькі  пісні 
серця, народжені болем від нерозділеного кохання.)
2. Виразне вірша Г. Гейне «Вечірні промені ясні» у перекладі Лесі Українки.
3. Бесіда за прочитаним.
—  Про  що  розповідається  у  вірші?  (У  вірші  змальовується  побачення  двох  за -коханих.)
—  Що підсилює романтичний колорит поезії? (Вечірній пейзаж (сутінки).)
—  Якою  змальовано  природу?  (Досить  спокійною:  промені  вечірнього  сонця, 
тумани, берег моря.)
—  Що свідчить про схвильованість закоханих? (Вони обоє сиділи мовчазні. Дів-чина плакала.)
—  Який, на вашу думку, момент побачення є  найромантичнішим? (Коли юнак 
упав на коліна перед своєю коханою, цілував її руки.)
—  Які слова підкреслюють меланхолійний настрій вірша? («Мені сум-туга на-вісна так палять душу й  тіло, та безталанниця сумна мене слізьми струїла».)
—  Які художні засоби використовує автор? (Епітети: «вечірні промені», «гіркі 
сльози», «сльози дрібні», «білі руки»; повтор: «сум-туга» (підсилює смутні настрої 
героя), метафори: «промені миготять», море «тумани вкрили», «білі хатини саміт -ні» (для персоніфікації природи).)
4. Виразне читання вірша Г. Гейне «Вмирають люди і роки» у перекладі Л. Перво-майського.
5. Бесіда за прочитаним.
—  Яка головна думка поезії? (Людина смертна, життя минає, безсмертне лиш 
кохання.)
—  Яка найбільша мрія ліричного героя? (У смертний час побачити в  останнє ко-хану й  зізнатися їй у   коханні.)
—  Яким постає ліричний герой у  поезії? (Романтичним закоханим.)
—  Який прийом використовує автор у  побудові вірша? (Прийом антитези (кон -трасту): усе тлінне — кохання безсмертне.)
—  Який настрій поезії? (Піднесено-ліричний.)
6. Виразне читання вірша Г. Гейне «Хотів би я в слово єдине…» у перекладі Л. Пер -вомайського.
7. Бесіда за прочитаним.
—  У  якій  формі  написаний  вірш?  (Він  схожий  на  маленький  лист  до  коханої 
жінки.)
—  Чи можна сказати, яким було це кохання? Підтвердіть словами тексту. (Ма-буть,  що  сумним,  можливо,  навіть  нерозділеним.  Адже  «душа  смутна»,  «печаль 
у   слові», «печаль попливла».)
—  Як  ви  думаєте,  яке  єдине  слово  хоче  вимовити  головний  герой?  (Звичайно, 
«люблю».)
—  Що надає віршеві ліричного настрою? (Сильне почуття, яке ліричний герой 
хоче  передати  коханій  за  допомогою  слова.  Можливо,  їх  розділяє  відстань,  тому 
й   хоче герой віддати лист вітрові, щоб той швидше доніс до коханої.)
—  Які слова передають силу пристрасті героя? (Герой прагне вмістити своє ко-хання в   єдиному слові. Йому хочеться, щоб кохана чула його «кожну хвилину» і   на-віть у   «найглибшому сні».)
8. Проблемні запитання.
—  Подумайте,  чи  можна  вірші  Г.  Гейне  назвати  «маленькими  піснями»?  Ар -гументуйте  свою  думку.  (Вірші  дуже  ліричні,  мелодійні,  сповнені  душевних  пере -живань.)
—  У 1836 році німецький письменник А.  Шаміссо в   листі до Г.  Х. Андерсена пи-сав:  «Ось  поет  від  голови  до  ніг!  Він  творить:  досить  йому  тільки  торкнутися  пером 
паперу, як виникає жива істота, чи то кішка, чи то людина, і   віддається на суд іронії 
чи захопленню». Чи згодні ви зі словами німецького письменника?
9. Творче завдання.
—  Визначте  риси  романтизму  в  поезіях  Г.  Гейне.  (Зображення  внутрішнього 
світу  героя,  його  переживань;  природа  допомагає  глибше  зрозуміти  зболілу  душу 
героя; природа гармонічна, прекрасна, а  світ сповнений болю і   страждань, викори-стання фольклору.)
10. Проблемна ситуація.
—  Подумайте,  чи  є  щось  спільне  між  «Книгами  пісень»  Ф.  Петрарки 
і   Г. Гейне? (Так, спільною є  основна тема збірки — оспівування кохання. Але якщо 
для  Петрарки  головне  —  кохати  самому,  обожнювати  кохану,  навіть  не  сподіваю -чись на взаємність, то нерозділене кохання ліричного героя Г.  Гейне приносить йому 
невимовні страждання, що підсилюють конфлікт зі світом.)
IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Підсумкова бесіда.
—  Визначте головну тему віршів Г.  Гейне.
—  Який загальний настрій його поезій?
—  Яке ваше враження від віршів німецького поета?
—  Чи сподобалися вони вам? Чим саме?
—  Які художні засоби використовує автор?
2. Узагальнююче слово вчителя.
Г. Гейне справедливо заслужив найвищої оцінки як ліричний поет, співець ко -хання і  природи. Сильний, пристрасний голос його серця перегукувався з   голосами 
лісових пташок, гомоном річок, пахощами квітів, сяйвом зірок.
Відомий український перекладач творів німецького поета  О.  Дейч так згадував 
про відвідування могили Гейне у  Парижі. Він попросив служника цвинтаря показа-ти дорогу до могили Генріха Гейне. Той на мить замислився і  сказав: «Мосьє Гейне, 
мосьє  Гейне  живе  ліворуч,  на  третій  алеї».  Перекладача  здивувала  така  відповідь 
і   він перепитав: «Як живе?» А  служник переконано і   впевнено повторив: «Так, так, 
мосьє Гейне живе. Такі люди безсмертні». І життя підтвердило ці слова.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Вивчити напам’ять один із віршів Г. Гейне (на вибір учнів). Підготувати повідом-лення про життєвий і творчий шлях А. Міцкевича та його перебування в  Україні. По-вторити теоретичний матеріал про поняття «сонет». Підготувати повідомлення «Ге -ографія "Кримських сонетів”» (усі завдання готуються під керівництвом учителя.)
Категорія: Зарубіжна література 9 клас | Додав: uthitel (14.01.2014)
Переглядів: 10060 | Рейтинг: 2.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: