hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас

УРОК № 32 Тема: Як протистояти загальному божевіллю? (Сатиричне викриття самозасліплених обивателів, сутність протистояння героя.
УРОК № 32
Тема: Як протистояти загальному божевіллю? (Сатиричне викриття самозасліплених
обивателів, сутність протистояння героя-«ентузіаста» філістерському світу.)
Мета: розкрити сутність основного конфлікту; поглибити навички порівняльного аналізу літературних героїв, виразного читання, роботи з текстом; сприяти вихованню ви -соких моральних якостей школяра.
Обладнання: тексти твору Е. Гофмана «Крихітка Цахес» у перекладі С. Сакидона.
Щасливці, обдаровані внутрішньою
музикою, єдині, кого можна назвати
поетами.
Е. Т. А. Гофман
ХІД УРОКУ
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Бесіда на повторення.
— Що таке комічне? (Комічне (грецьк. komikos-смішний) — категорія естети -ки, що характеризує той аспект естетичного освоєння світу, який супрово джується
сміхом без співчуття, страху і пригнічення.)
— Які види комічного вам відомі? (Гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск.)
— Згадайте, що таке сатира? (Сатира (лат. satira від satуra — суміш, усяка вся -чина) — особливий спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в го-строму осудливому осміянні негативного.)
2. Літературна вікторина «Упізнай героя».
1) «Він хотів негайно ж видрукувати великими літерами і вивісити в усіх велелюд-них місцях едикт, що від цього часу в державі запроваджено освіту і кожен по-винен з цим рахуватися». (Князь Пафнуцій.)
2) «Він убгав усю природу в коротенький зграбний курс». (Професор Мош Терпін.)
3) «Я й сам люблю гуляти, особливо в гарному товаристві, коли можна вести роз-умну й повчальну розмову». (Фабіан.)
4) Вона з «натури була сама веселість, безжурність, тому їй над усе подобалися роз-мови, що линули на легких, тендітних крилах невинного гумору». (Кандіда.)
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота з епіграфом.
— Як ви розумієте слова епіграфа?
2. Проблемне запитання.
— Кого з героїв твору, на думку Гофмана, можна назвати поетом?
3. Бесіда з учнями.
— Якими були результати «просвітницької» діяльності Пафнуція Великого?
Проілюструйте словами з тексту (виразне читання уривку з розділу I). (Освіта по-рушила звичне гармонійне життя людей, мала псевдопросвітительські наслідки.)
— Розкажіть про діяльність князя Барзануфа та його найближчого радника
Претекстатуса фон Мондшейна.
— Чим захоплювався князь? Про що це свідчить? (Він був великим шануваль-ником «данцізької золотої горілки» і полюбляв нагороди. Такі захоплення свідчать
про обмеженість і пихатість правителя.)
— Якою була наукова діяльність Мош Терпіна? Подумайте, чи є позитивні ре-зультати його досліджень. (Професор Мош Терпін — жалюгідний раціоналіст. Його
дослідження й відкриття безглузді й нічого спільного з наукою не мають.)
— Визначте головну рису вдачі Фабіана. (Раціоналізм.) Що вам відомо про ньо-го?
— Схарактеризуйте образ Кандіди. (Вона вродлива, але досить звичайна дівчи-на, дещо легковажна, не дуже освічена, полюбляла лише веселі розваги.)
— Подумайте, що об’єднує усіх цих героїв. (Усі вони досить прозаїчні, реалі-стичні, бездуховні, обмежені люди, їхнє життя нудне і нецікаве. Це обивателі або,
як їх зневажливо називали у Німеччині, філістери.)
4. Проблемна ситуація.
— Які, на вашу думку, закони створюють такі люди? (Жителі князівства жи-вуть за законами практицизму, поклоняються золоту, плазують перед чинами. Вони
втратили ціннісні орієнтири, збідніли духовно.)
— Подумайте, хто з героїв здатен протистояти обивателям. (Бальтазар.)
5. Аналіз образу Бальтазара.
— Знайдіть опис зовнішності Бальтазара (розділ 2). Чим цей герой відрізняєть-ся від інших?
— Схарактеризуйте риси вдачі героя. (Скромний, розумний, добрий, поштивий,
пильний до роботи, добре навчається, розуміє красу природи, мрійливий, має пое -тичний талант, гарний друг, любить Кандіду.)
6. Переказ тексту із творчим завданням.
— Підтвердіть визначені риси вдачі героя його вчинками.
7. Аналіз образу Бальтазара (продовження).
— Як оточення сприймає Бальтазара? (Бальтазар змушений переховуватися
у селі, стати вигнанцем, тоді як нікчемний Циннобер незаслужено отримує почесті.)
— Які почуття викликає образ Бальтазара у читача? (Співчуття, захоплення
його мужністю й здатністю протистояти загальному божевіллю.)
— Чому саме Бальтазарові допомагає маг Проспер Альпанус? (Розділ 7.) (Тому
що саме у Бальтазара була чиста душа, висока духовність, світлий розум, людяність.
Це єдиний герой твору, що бачить, за словами Шекспіра, «очима своєї душі».)
8. Дослідницька робота.
— В оповіданні «Крейслеріана» Гофман писав: «Я як вищий судія … поділяю
увесь рід людський на дві нерівні частини: одна складається тільки з гарних людей,
але поганих чи зовсім не музикантів, інша — з істинних музикантів». Подумай -те, кого з героїв твору «Крихітка Цахес» можна вважати «істинним музикантом»?
— Як ви розумієте цей вислів? (Істинний музикант — це Бальтазар, оскільки
він відкрита, чесна, порядна, талановита людина. Недаремно лише він чує музи -ку, що лунає у природі. Тобто герой здатен відчути гармонію природи, відсутню се-ред людей.)
9. Творче завдання.
— Знайдіть елементи романтизму у повісті. (Риси романтичного героя втілені
в образі Бальтазара. Він протистоїть суспільству, активний, близький до природи,
має тонку поетичну вдачу.)
10. Узагальнююче слово вчителя.
Бальтазар — улюблений герой автора — «ентузіаст», митець, який проти стоїть
світу обивателів
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Підсумкова бесіда.
— Проти яких явищ дійсності спрямований твір Гофмана?
— З якими персонажами пов’язане використання прийому сатири?
— Хто з героїв казки-новели належить до світу філістерів?
— Хто протистоїть цьому світу?
— Визначте основний конфлікт твору. (Протистояння митця світу філістерів.)
— Подумайте, хто ще, крім Бальтазара, страждає від усевладдя філістерів?
(Пульхер, Віока, Бергацці, Андріан.)
— Що об’єднує цих героїв? (Вони розумні, талановиті, порядні люди.)
— У чому полягає ідейний зміст повісті?
2. Підсумкове слово вчителя.
На думку автора, найбільшим багатством людини є її розум, творчі здібності.
Саме вони мають цінуватися у суспільстві. Та реальність жорстока. Світ не визнає
цього. Автор висміює нікчемність буржуазного суспільства, його жахливу соціаль -ну психологію, породжену бездуховністю, що не сприймає ні справжніх талантів, ні
справжніх почуттів. Це суспільство маріонеток. Такими є гіркі висновки Гофмана.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Дібрати приклади реального й фантастичного у творі; повторити з теорії літе-ратури поняття «фантастика», «іронія».
Категорія: Зарубіжна література 9 клас | Додав: uthitel (28.11.2013)
Переглядів: 3948 | Рейтинг: 4.2/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: