Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас

УРОК № 27 Тема: Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнє втілення.
УРОК № 27
Тема: Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнє втілення.
Мета: повторити теоретичні питання (драма, особливості драматичного твору, конфлікт); допомогти учням визначити основний драматичний конфлікт п’єси Ф. Шиллера «Вільгельм Телль» та показати особливості його художнього втілення; розвивати уміння працювати з додатковою літературою.
Обладнання: текст драми Ф. Шиллера «Вільгельм Телль»; словник літературознавчих термінів; зошити учнів.
ХІД УРОКУ
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Бесіда на повторення.
— Дайте визначення драми як роду літератури та жанру. (Драма (грецьк. drama
— дія) — літературний рід, який змальовує світ у формі дії, здебільшого призна-чений для сценічного втілення. Для драми харктерними є зав’язка, розвиток дії,
кульмінація, розв’язка. Драма як жанр — п’єса соціального чи побутового харак -теру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі.)
— Які особливості драматичного твору ви знаєте? (Наявність гострого конфлік-ту, ремарок, діалогів, монологів, полілогів героїв.)
— Що таке конфлікт? (Конфлікт (лат. conflictus — зіткнення, сутичка) — зіт-кнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення супе-речностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, супрово джується
складними колізіями.)
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Творчі завдання.
— Доведіть, що твір Ф. Шиллера «Вільгельм Телль» є драмою. (Це п’єса соціаль-ного характеру, що має гострий напружений конфлікт.)
— Визначте складові частини драми «Вільгельм Телль». (Зав’язка — вбивство
австрійського солдата і порятунок Конрада. Розвиток дії — події, що відбуваються
у трьох кантонах, свавілля австрійський завойовників. Кульмінація — вбивство Ге-слера. Розв’язка — народне повстання.)
— Між ким із героїв розгортається основний конфлікт? (Між Вільгельмом Тел-лем і Германом Геслером.)
— Яким є художнє вираження основного конфлікту? (У п’єсі присутній гострий
напружений конфлікт, який виражається у зіткненні двох антагоністичних харак -терів Вільгельма Телля і Германа Геслера, їхніх протилежних життєвих позицій.)
2. Коментар учителя.
Для драми Ф. Шиллера характерним є історизм, який виявився у худож-ньому переосмисленні історичних подій і документів, створенні колориту епохи.
Пізніше цей принцип будуть використовувати такі відомі майстри слова, як
В. Скотт, А. Дюма, О. Пушкін (драма «Борис Годунов»), М. Старицький (п’єса «Бог-дан Хмельницький») та інші.
3. Дослідницька робота.
— Знайдіть у творі риси ідеології Просвітництва. (У творі втілена ідея рів -ності різних народів (австрійців і швейцарців), природного права швейцарців
на самовизначення і державну самостійність. Окрім того, проголошується ідея
неприпустимості порушення природних прав людини (вчинок Геслера з покаранням
Телля є протиприродний), утверджуються цінності особистості незалежно від її со -ціального становища, прагнення до загальної гармонії.)
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблемні запитання.
— У «Листах про естетичне виховання людини» Ф. Шиллер писав: «Цілісність
характеру має бути віднайдена у народі, який виявився достойним проміняти дер-жаву злиднів на державу свободи». Подумайте, як думка драматурга втілюється
у його п’єсі «Вільгельм Телль»? (У боротьбі за свободу гартується характер Віль-гельма Телля. Саме у борні він стає національним героєм.)
— У чому виявляється актуальність драми Ф. Шиллера у наші дні? (Боротьба
за свободу, за право на самовизначення і державну незалежність, захист прав окре -мої особистості, рівність людей різних рас і національностей залишаються актуаль-ними й сьогодні.)
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Із літератури XVIII століт-тя. Просвітництво. Творчість Вольтера, Й. В. Ґете, Й. К. Ф. Шиллера».
Категорія: Зарубіжна література 9 клас | Додав: uthitel (28.11.2013)
Переглядів: 6681 | Рейтинг: 2.7/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: