hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 8 Тема. Велична пісня геройству й мужності (Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна.)
УРОК № 8
Тема. Велична пісня геройству й мужності (Образи Ахілла й Гектора як уособлення
ідеалу людини, героя, воїна.)
Мета: поглиблювати роботу над аналізом тексту поеми та характеристикою образів головних
персонажів твору — Ахілла й Гектора; з’ясувати, яким був античний ідеал воїна-героя;
розвивати навички виразного та коментованого читання, переказу, «усного словесного
малювання»; виховувати морально-етичні якості учнів.
Обладнання: тексти поеми Гомера «Іліада» в перкладі Б. Тена (або інший переклад на вибір учителя);
ілюстрації до твору: «Двобій Ахілла з Гектором. Ваза», «Ахілл прив’язує тіло Гектора
до колісниці. Антична гідрія. VI ст. до н. е.», «Гектор одягає обладунок. Евфімідська
ваза», репродукція картини А. Лосенка «Прощання Гектора з Андромахою».
ХІД УРОКУ
Хто ти єси поміж смертного люду,
герою хоробрий?
Гомер. «Іліада»
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Бесіда на повторення.
— Що вам відомо з міфів про Ахілла? (Ахілл — наймогутніший герой Троянсь-
кої війни, син фесалійського володаря Пелея і морської богині Фетіди. Мати Ахілла
знала, що її синові судилася безсмертна слава, але він мав загинути. Щоб відвернути
грізну долю від сина, вона натирала його тіло амброзією і тримала в огні, аби дати йому
безсмертя. А ще Фетіда опускала дитя у води Стікса, щоб зробити його невразливим.
Але оскільки богиня тримала Ахілла за п’яту, то саме вона і стала єдиним вразливим
місцем на його тілі. Звідси походить вислів «ахіллесова п’ята».)
— Чому Менелай наполягав на участі Ахілла в поході? (Тому, що такою була воля
богів: греки переможуть, якщо на їх боці виступатиме Ахілл.)
— Що вам відомо з міфів про Гектора? (Гектор був сином троянського царя Пріа-
ма і Гекаби. Він очолив троянське військо і прославився на десятому році війни.)
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя.
У поемі Гомера «Іліада» найбільше уваги приділено образам Ахілла й Гектора,
що є представниками ворогуючих сторін. Як відомо з тексту твору, між ними стався
двобій. Про хід цього поєдинку й розповідається у 18 пісні поеми.
2. Коментоване читання 18 пісні «Двобій Ахілла й Гектора» (вірші 469—670).
3. Творче завдання. «Усне словесне малювання».
— Спробуйте «усно змалювати», якими ви «бачите» героїв під час двобою.
— Використовуйте постійні епітети, що є в тексті. (Ахілл — «прудконогий», «бо-
гоподібний». Гектор — «великий», «богоподібний», «шоломосяйний».)
4. Виразне читання епізода «Розмова Зевса з богами».
5. Бесіда за прочитаним.
— Які наслідки для кожного з героїв мала розмова Зевса з богами? (Небесні боги
співчувають кожному з героїв, хвилюються за них, розуміючи їхню роль у війні. Але
поки що вони схиляються на бік Ахілла, тим самим вирішуючи долю Гектора.)
— Який мотив, харктерний для давньогрецької міфології та літератури, прояв-
ляється в цьому уривкові? (Мотив неминучості долі, що її обоє героїв сприймають як
належне, без жодних нарікань.)
6. Переказ тексту.
— Перекажіть епізод про хід поєдинку Ахілла й Гектора.
7. Робота з ілюстраціями «Гектор одягає обладунки», «Двобій Ахілла з Гектором».
— Зверніть увагу на одяг воїнів. Опишіть його.
— Який момент двобою відображено на малюнку?
8. Бесіда з учнями.
— Якими під час двобою зображені Ахілл і Гектор? (Обидва герої зображені мужні-
ми і хоробрими воїнами, кожен з них захищає свою батьківщину, дім, сім’ю, родичів.)
— Хто переміг у двобої? (У цьому двобої Ахілл здолав Гектора, помстившись тим
самим за вбитого Патрокла, свого найкращого товариша й побратима.)
— Як помирає Гектор? Яким було його останнє прохання? (Гектор помирає як
справжній герой. Його останнє прохання — повернути додому тіло, «щоб Трої сино-
ве й жони троянські вогнем попаливши, його поховали».)
— Як ви думаєте, чи правий був Гектор, дорікаючи Ахіллові, що в того
«у грудях залізне серце»? (Так, це особливо виявилося після перемоги Ахілла. Адже
він відмовляється виконати останнє прохання Гектора. Навпаки, Ахілл прив’язує тіло
до колісниці й пускає до стін Трої. Такою страшною була помста Ахілла за смерть Па -
трокла та багатьох інших ахейців.)
— Чи здійснилося пророцтво Гектора стосовно Ахілла? (Так, пророцтво Гектора
з приводу смерті Ахілла теж здійснилося.)
9. Робота над характеристикою образу Ахілла.
Можна визначити такі риси характеру Ахілла, як мужність, сміливість, гордість,
запальність, готовність захищати свою батьківщину, вірність у дружбі. Гомер, зви-
чайно, симпатизує грекам. Та разом з тим він не приховує і негативних рис героя: не-
стримний гнів, який часто породжує жорстокість. Автор засуджує і знущання Ахіл-
ла над тілом Гектора, вважає це негідним вчинком.
10. Слово вчителя.
Важливим для характеристики образу Гектора є епізод із пісні 6 поеми «Іліада»,
який має назву «Прощання Гектора й Андромахи».
11. Виразне читання пісні 6 (епізод «Прощання Гектора й Андромахи»).
12. Бесіда з учнями за прочитаним.
— Який загальний настрій уривка? (Епізод прощання Гектора з Андромахою про-
никнутий надзвичайним ліризмом.)
— Коли відбулася зустріч Гектора й Андромахи? (Гектор зустрівся з Андрома-
хою перед двобоєм з Ахіллом.)
— Якими зображені герої? (Гектор, розуміючи, що йде на смертельний герць, був
особливо ніжним і щирим до дружини та сина. Він виражав турботу і ніжність у сло-
вах, що сприймаються як заповіт: «Люба! Ти серце собі не в’яли понад міру журбою,
Бо мимо долі мене ніхто у Аїд не спровадить». Гектор наказує їй займатися домашні-
ми справами, виховувати сина, оскільки війна — чоловіча справа. Андромаха засму-
чена розлукою з чоловіком, серце віщує їй зле.)
— Чого Гектор просить у богів для свого маленького сина? (Востаннє пригорта-
ючи до грудей свого маленького сина, Гектор мріє, щоб він виріс ще величнішим за
нього. Батько звертається до богів з таким проханням: «Зевсе та інші богове, зробіть,
щоб дитя моє любе Стало таким же, як я, у троянському війську найкращим».)
— Які риси характеру Гектора виділяє автор? (У характері Гектора поєднуються
риси мужнього воїна та ніжного люблячого чоловіка й батька.)
13. Робота з репродукцією картини А. Лосенка «Прощання Гектора з Андромахою».
— Порівняйте зображене на картині українського художника з текстом поеми
Гомера.
14. Культурознавчий коментар.
Слід підкреслити високу майстерність обох митців у зображенні героїв, їхніх по-
чуттів та переживань. Обидва твори проникнуті поєднанням ліризму з нотами муж-
ності, що сплелися в єдине високе почуття.
На передньому плані зображені головні герої — Гектор і Андромаха з немовлям
на руках. Обличчя Гектора звернено до неба з молитовним проханням до богів пода-
рувати достойну долю його синові. Озброєні воїни та сльози жінок, що стоять поруч,
підкреслюють напруженість моменту.
15. Робота з ілюстрацією «Ахілл прив’язує тіло Гектора до колісниці».
— Як на малюнкові і в поемі зображено цей епізод?
16. Складання порівняльної таблиці «Образи Ахілла й Гектора у поемі Гомера «Іліада».
Ахілл Гектор
Спільні риси героїв
1. Захисник вітчизни
2. Вірний обов’язку
3. Сміливий
4. Мужній
5. Побожний
Відмінності між героями
1. Гордий 1. Люблячий чоловік і батько
2. Запальний 2. Стриманий, щирий, людяний
3. Вірний у дружбі 3. Мудрий
4. Нестерпний гнів, який часто породжує
жорстокість
4. Далекоглядний
5. Мстивий 5. Іноді вагається, сповнений непевності
6. Здатний сумувати, співчувати, ніжно
любити
6. Здатний усвідомити свої помилки
17. Коментар учителя до характеристики образів Ахілла й Гектора.
Зображення героїв у поемі має свої особливості. Традиційно позитивним був
захисник вітчизни, негативно ж зображувався ворог. У Гомера й Ахілл, і Гек-
тор є достойними супротивниками, кожного з них можна вважати ідеалом воїна.
Гектор зображений навіть більш людяним, щирим, ніж Ахілл, вчинки якого іноді
схожі на варварські.
Образи звичайних героїв статичні, позбавлені динаміки внутрішнього розвитку.
Щодо простих воїнів, Гомер говорить про них двома-трьома словами і називає їх іме-
на (Діомед «запал у данаїв будив», Акамант «будив у троянців відвагу і мужність».)
А образи головних героїв у Гомера більш індивідуалізовні й мають складнішу
психологічну характеристику.
Не знаючи, як умотивувати подальшу долю героя, Гомер вдається до постійно-
го в його поемах прийому — втручання богів. Саме порада чи наказ якогось божества
зумовлює дії персонажа.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота з епіграфом.
— Якою буде ваша відповідь на запитання, поставлене Гомером?
— Хто, на вашу думку, є героєм поеми?
2. Підсумкова бесіда.
— Які риси вдачі головних героїв поеми слід відзначити?
— Яким був ідеал людини, героя-воїна у давніх греків?
— Що нового вніс Гомер у зображення образів головних героїв твору?
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Прочитати пісню 24, вірші 469—670 («Пріам у Ахілла»), переказувати про-
читане. Скласти план до образу Ахілла або Гектора. Подумати над питанням:
«У чому полягає гуманістичний пафос поеми „Іліада”»?
Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (25.11.2013)
Переглядів: 7715 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 3.0/6
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: