Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 6 Тема. Найдавніші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів.

УРОК  №  6
Тема.  Найдавніші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів. 
Мета:  поглибити знання учнями поняття «міф»; ознайомити зі змістом основних циклів дав -ньогрецьких  міфів;  розвивати  навички  переказу,  аналізу  тексту,  виразного  читання, 
логічного  мислення,  інсценізації;  сприяти  вихованню  зацікавленості  літературою.
Обладнання:   тексти  міфів  за  книгою  М.  Куна  «Легенди  і   Міфи  Стародавньої  Греції»  (чи  будь-які 
переклади  на  вибір  учителя);  виставка  ілюстрацій  до  міфів  та  учнівських  малюнків. 
(Можна  використати  репродукції  «Зевс  і   Гера.  Антична  ваза»,  «Зевс  Олімпійський», 
«Народження  Афіни  з   голови  Зевса.  Антична  ваза»  та  ін.)
ХІД УРОКУ
I.   МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ШКОЛЯРІВ
Вступне слово вчителя.
Дві з  половиною тисячі років відділяють нас від світлого і  прекрасного буття ко-лиски людської культури — Давньої Греції. Дивовижна Еллада залишила люд ству чу-дове мистецтво, що надихає митців і  сьогодні, величні архітектурні споруди, які ди-вують сучасних зодчих, дивовижні перекази, котрі мають назву «міфи».
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  ТА  МЕТИ  УРОКУ
III.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1. Бесіда на повторення вивченого в 6-му класі.
— Пригадайте, що називається міфом.
— Які міфи ви читали у  6-му класі?
— Назвіть найвідоміших міфічних героїв.
— Про які події оповідають міфи?
— Чому виникли міфи?
— Чи відомі нам автори міфів?
2. Словникова робота.
Міф ( гр.  mythos  — слово,  переказ,  промова,  оповідання)  —  вид  усної народної 
творчості;  розповідь  про  богів,  духів,  героїв,  надприродні  сили,  що  брали  участь 
у   створенні світу.
Міфологія — сукупність міфів якогось народу; наука, що вивчає особливості міфів.
IV.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ.
1. Літературознавчий коментар.
(Розповідає вчитель або підготовлений учень.)
Міфи — витвір наївної віри, який складає філософсько-естетичний комплекс дав-ньої епохи. У давні часи міфи давали уявлення про світ, впливаючи на процес пізнан -ня,  були  основою  для  інтерпретації  природних  та  суспільних  явищ,  ритуальних  об -рядів. Міф існував переважно у   віршовій або прозовій формі, зумовлював створення 
національного фольклору та літератури.
2. Слово вчителя.
До нашого часу дійшло багато давньогрецьких міфів, які мають різну тематику 
і   проблематику. Вчені виділяють такі цикли міфів Давньої Греції:
— міфи про виникнення світу;
— про героїв;
— про подорож аргонавтів до Колхіди;
— про Троянську війну;
— про Одіссея;
— про місто Фіви.
Як ви вже знаєте, у   давніх греків немає міфів про загибель світу. В цьому вира-жається їхній життєстверджуючий світогляд.
Найдавнішими циклами давньогрецьких міфів є  троянський, фіванський, про ар -гонавтів. Троянський цикл присвячений подіям Троянської війни, фіванський оповідає 
про царя Едіпа та його сім’ю, міфи про аргонавтів — це розповідь про захоплюючу по -дорож греків за золотим руном.
3. Коментоване читання міфів троянського циклу «Єлена, дочка Зевса і Леди», «Пелей
і Фетіда», «Суд Паріса».
4. Бесіда за прочитаним.
— Хто така Єлена? (Найпрекрасніша жінка світу, дочка Зевса і  Леди.)
— Розкажіть, як Пелей переміг богиню Фетіду. (Гефест повідомив Пелею волю бо-гів і   той пішов у   грот, в  якому часто відпочивала Фетіда. Обхопив Пелей богиню свої-ми могутніми руками, намагалася вирватися Фетіда, оберталася на левицю, змію, пе -ретворювалася на воду, але Пелей зумів її втримати. Переможена Фетіда тепер мала 
стати дружиною Пелея.)
— Чому була ображена богиня розбрату Еріда? (Тільки її не покликали на весіл-ля Фетіди та Пелея.)
—  Як  назвали  яблуко,  що  вона  підкинула  його  на  весіллі?  Що  означає  цей  вис-лів? («Яблуко розбрату», тому що воно спричинило суперечки між гостями. Тобто це 
те, що породжує свари.)
— Розкажіть, що вам відомо про Паріса.
—  Чому  Зевс  саме  Паріса  обрав  суддею  розгніваних  богинь?  (Бо  Паріс  чинив 
завжди справедливо.)
— Розкажіть, як відбувся суд Паріса. Якими були його наслідки?
5. Переказ тексту міфів «Паріс повертається до Трої», «Паріс викрадає Єлену», «Ме-нелай готується до війни проти Трої».
6. Бесіда за питаннями.
— Згадайте, що провіщувала Кассандра. (Кассандра провіщувала спалення Іліо-ну (Трої) і   загибель багатьох його синів.)
— Чому ніхто не повірив віщунці? (Бог Аполлон прирік Кассандру на сумну долю: 
ніхто не вірив їй, хоча все, що вона провіщала, здійснювалося.)
— Хто спонукав Паріса їхати до Спарти? (Афродіта.)
—  Подумайте,  що  порушив  Паріс,  викравши  Єлену?  (Закон  гостинності,  також 
насміявся над великою святинею — шлюбом.)
— Що порадив Менелаю його брат Агамемнон? (Зібрати всіх героїв і  піти війною 
на Трою.)
—  Чому  Менелаю  з  Агамемноном  хотілося,  щоб  у  поході  взяв  участь  Одіссей? 
(Одіссей,  цар  Ітаки,  славився  розумом  і  кмітливістю,  за  що  і  був  прозваний  хитро -мудрим.)
7. Слово вчителя.
Серед давньогрецьких міфів є  дивний переказ про мореплавців, які мандрували до 
далекої Колхіди (територія сучасної Західної Грузії) у  пошуках золотого руна. Очолив 
цей похід славнозвісний Ясон, син іолкського царя Есона, котрого виховав наймудрі -ший кентавр Хірон. Корабель, на якому вони пливли, збудував великий майстер Арг, 
тому  й  судно  дістало  назву  «Арго».  Героїв,  які  взяли  участь  у   поході,  назвали  арго-навтами. Прекрасний був цей десятивесловий корабель, легкий і  бистрий, мов чайка, 
нісся  він  по  хвилях  моря.  Богині  Афіна  і   Гера  охороняли  аргонавтів.  Подорож  була 
дуже  небезпечною,  добути  золоте  руно  —  було  надзвичайно  важкою  справою,  адже 
висіло  воно  у   священному  гаї  Ареса,  на  священному  дереві  під  охороною  страшного 
дракона.  З  метою  полегшити  Ясонові  виконання  завдання,  Афіна  і  Гера  попросили 
богиню кохання Афродіту закохати в   героя доньку царя Еєта прекрасну Медею, яка 
могла в  усьому допомогти аргонавтам. Так у  міф входить романтична тема кохання.
8. Інсценізація уривка міфа «Аргонавти звертаються за допомогою до Медеї». «Розмова Ясона і Медеї».
Я с о н. Прекрасна діво, чому опустила ти додолу очі? Чого боїшся ти мене? Не-вже гадаєш ти, що ховаю лихий намір? Ні, не з  лихими намірами я   прийшов сюди. Я 
прийшов благати про допомогу. Тільки молю тебе, скажи мені правду; пам’ятай, що 
неправди не потерпить у  святилищі своїм Геката, не потерпить її і  Зевс, охоронець усіх, 
що благають про допомогу. Скажи, чи допоможеш ти мені? Якщо допоможеш, то про-славлять ім’я твоє по всій Греції великі герої, що прийшли зі мною сюди, в   Колхіду. 
Згадай, яка велика слава Міносової дочки Аріадни, що допомогла великому Тесеєві.
Медея (Мовчить  і  дивиться  на  Ясона.  А  потім  дістає  приготовлену  чарівну 
мазь) .  Слухай, Ясоне, ось у  чому буде моя допомога: вночі обмийся ти в   річці, убрав -шись у  чорний одяг, викопай глибоку яму на березі і  над нею принеси Гекаті в  жертву 
чорну вівцю, обливши її медом. Потім іди на корабель свій, та дивись — не оглядай -ся. Почуєш ти голоси і  люте гавкання псів, але йди прямо й  не бійся. Коли ж наста-не ранок, намаж собі тіло, спис, щит і   меч цією маззю. Нездоланну силу дасть тобі ця 
мазь, і  виконаєш ти доручення Еєта. Візьми ж мазь, з   її допомогою здобудеш ти руно. 
Вези тоді руно куди хочеш. ( Замовкла Медея. А потім, схиливши голову й  тяжко зіт-хнувши, сумно додала) Ти поїдеш, Ясоне, до себе в  рідний край, але не забувай мене, 
хоч зрідка згадуй Медею — адже я  врятувала тебе.
Я с о н. О, коли б погодився Еєт укласти зі мною союз дружби! О, якби відпустив 
він тебе зі мною на мою батьківщину!
М е д е я. Ні, цього не буде (Важко зітхнула) .  Суворий і   невблаганний мій батько. 
Вертайся на свою батьківщину, та не забувай мене. О, яка б я   була рада, коли б буйний 
вітер відніс мене на крилах своїх до Іолка, щоб могла я   нагадати тобі про себе. Коли 
забудеш ти мене, коли забудеш, що я   тебе врятувала, прощавай навік! ( Заплакала)
9. Літературна гра «Що ти знаєш про богів та героїв, які згадуються у діалозі Медеї
і Ясона?»
— Назвіть імена богів, про яких йдеться в  уривку.
— Які ще міфологічні персонажі згадуються в  діалозі?
— Що ви про них знаєте?
(В уривкові згадуються Геката, Зевс, Мінос, Аріадна, Тесей.)
Зевс  —  верховний  бог  у   грецькій  міфології,  володар  світу.  З  верховини  Олімпу 
владарює над богами й  людьми, але сам мусить коритися долі. Батько численних бо-гів та героїв. 
Геката  — богиня чародійства, чаклунства, володарка страховищ і  привидів. На-силала на людей жах і  тяжкі сни.
Мінос  —  критський  володар,  син  Зевса  і   фінікійської  царівни  Європи,  батько 
Аріадни. Після смерті став суддею в  Аїді.
Аріадна  — дочка критського володаря Міноса. Покохавши афінського героя Те -сея,  допомогла  йому  вбити  Мінотавра  і   вийти  з   Лабіринту,  давши  йому  клубок  ни-ток. Тесей залишив Аріадну на острові Нікос, де вона стала дружиною бога Діоніса.
Тесей  — син афінського царя Егея, Гераклів родич. Уславився багатьма героїчни -ми вчинками. Ставши після батькової смерті володарем Афін, об’єднав навколо них 
інші міста Аттики. За думкою Плутарха, Тесей — постать історична.)
10. Бесіда з учнями за змістом міфів «Аргонавти звертаються за допомогою до Медеї»
та «Медея допомагає Ясону викрасти золоте руно».
— Чому аргонавти звернулися за допомогою саме до Медеї? (Тому що вона була 
великою чарівницею.)
—  Чому  Медея  так  швидко  згодилася  допомогти  Ясонові?  (Бо  вона  його  по-кохала.  Любов  цю  зародила  Афродіта  на  прохання  богинь  Гери  та  Афіни,  які  по -кровительствували аргонавтам.)
— Розкажіть, які доручення Еєта виконував Ясон.
— Як Медея допомогла Ясонові викрасти золоте руно? (Вона провела його до свя-щенного гаю Ареса, приспала страшного дракона.)
— Про яку сумну новину дізнався вранці Еєт? (Він дізнався про те, що його донь-ка Медея втекла разом з  Ясоном.) 
— Яка подальша доля героїв? (Ясон одружився з  Медеєю, у   них народилося двоє 
синів. Та не судила доля їм щастя. Ясон зрадив дружині, закохавшись у  Главку, донь-ку  царя  Коринфа  Клеонта,  де  вони  знайшли  притулок.  Охоплена  розпачем,  Медея 
Тема кохання 
у міфі
вбила  своїх  дітей.  Главці  вона  послала  дорогоцінне  вбрання  і  золотий  вінець,  наси -чені отрутою. В страшних муках померла Главка. А Медея зникла на чудесній коліс -ниці,  надісланій  богом  Геліосом.  Ясон  через  багато  років  загинув  під  уламками  сво -го корабля «Арго».)
11. Слово вчителя.
Сумом  проникнуті  давньогрецькі  міфи  про  Едіпа,  що  належать  до  фіванського 
циклу. У них чудово продемонстровано віру давніх греків у   надзвичайну силу фату-ма і   долі.
12. Виразне читання міфа «Едіп. Його дитинство, юність і повернення до Фів».
13. Бесіда за змістом прочитаного.
— Яке пророцтво висіло над Едіпом, сином Лая? (Він мав убити батька, одружи-тися з  власною матір’ю і   завести з  нею дітей.)
— Що зробив Лай, щоб піти наперекір долі? (Він зв’язав ноги новонародженому 
синові, проколовши ступні гострим залізом, покликав раба і   наказав йому кинути не -мовля в   лісі, щоб його розтерзали дикі звірі. Та раб пожалів дитину і   передав хлопчи -ка рабові корінфського царя Поліба.)
14. Переказ тексту.
— Розкажіть, чи справдилося пророцтво.
—  Якою  була  подальша  доля  Едіпа?  (Після  того,  як  Едіп  дізнався  правду  про 
себе,  він  став  вигнанцем.  Сліпий  і  немічний  пішов  він  на  чужину.  І  лише  Антігона, 
сильна духом його донька, супроводжувала батька всюди. В останні дні свого життя 
Едіп зустрівся зі своїми дітьми Полініком та Ісменою і  відійшов у  цар  ство мертвих.)
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Робота з ілюстраціями та захист учнівських малюнків.
2. Підсумкова бесіда.
— Що таке міф?
— Яка роль міфів у  формуванні світоглядних позицій давніх греків?
— Назвіть основні цикли міфів Давньої Греції.
— Про що розповідається у  міфах Троянського циклу? Назвіть основних героїв.
— Хто такі аргонавти?
— Хто допоміг Ясонові викрасти золоте руно?
— У чому полягає трагізм долі Едіпа?
VI.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготувати повідомлення про Гомера, історичний коментар про Трою. Прочитати 
«Іліаду»: «Заспів» (пісня 1, вірші 1—10), «Щит Ахілла» (пісня 18, вірші 139—411).
Сумні давньо-грецькі міфи про 
Едіпа
Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (25.11.2013)
Переглядів: 12250 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: