Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 48 Тема. Франческо Петрарка. «Книга пісень». Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики.
УРОК № 48
Тема. Франческо Петрарка. «Книга пісень». Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. Художня і психологічна своєрідність лірики Петрарки.
Мета: поглиблювати уявлення учнів про творчий світ поета; розвивати навички аналізу
поетичного тексту, виразного читання, логічного мислення, зв’язного мовлення; ви -ховувати розуміння краси людських почуттів.
Обладнання: збірки творів Петрарки у перекладах Д. Павличка, Д. Паламарчука (можна використати
й інші переклади).
ХІД УРОКУ
Співати по-новому про любов я прагну…
Франческо Петрарка
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Літературна вікторина.
1) Ім’я Петрарки. (Франческо.)
2) Італійське звернення до жінки. (Донна.)
3) Назва збірки поета. («Канцоньєре».)
4) Місто, в якому народився Петрарка. (Ареццо.)
5) Справжнє ім’я поета. (Петракко.)
6) Назва літературного жанру, в якому писав Петрарка. (Сонет.)
2. Виразне читання учнями вивчених напам’ять сонетів.
3. Бесіда на повторення.
— Згадайте особливості сонета як ліричного жанру.
— Що називається катреном, терциною?
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ
III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Дослідницьке завдання.
(Над завданням учні працюють увесь урок.)
— Аналізуючи сонети Петрарки, з’ясуйте, у чому полягає новизна в зображен -ні поетом кохання.
2. Виразне читання сонета № 61 («Благословенні будьте, день, і рік…»)
(Переклад Д. Павличка.)
3. Аналіз вірша. Бесіда за прочитаним.
— Яким є настрій вірша? (Це своєрідна молитва душі й серця до коханої жінки.)
— Відомо, що Петрарка сприймав кохання то немов найвище благо, то немов грі-ховне почуття. Як такі суперечливі погляди відобразились у вірші? (Кохання — це най -вища радість, але разом з тим і «солодкий біль», «серця рани», «неподільна радість».
Але ліричний герой приймає все це й не відмовляється від кохання.)
— Які засоби художнього увиразнення використовуються в сонеті? (Епітети: яс -ний потік, ім’я ніжне і кохане; антитеза: солодкий біль; градація: день, і рік, і міся-ць, і місця урочі…)
— Яким змальовано ліричного героя? (Він по-лицарськи милується Прекрасною
Дамою, жодної зухвалої думки немає у нього. Це поклоніння коханій.)
4. Виразне читання сонета № 267 («Де погляд ніжний, де чарівний вид…»)
(Переклад Д. Павличка.)
5. Аналіз вірша. Бесіда за прочитаним.
— Який настрій сонета? (Урочисто-піднесений і разом з тим сумний.)
— Якою зображена жінка? (Вона прекрасна. Але це земна жінка. Її «погляд ніж-ний», «чарівний вид», «постать горда», «струнка постава», «мова бентежна й велича-ва» хвилюють ліричного героя, глибоко проникають в його душу.)
— Які художні засоби для змалювання героїні використовує автор? (Епітети: по-гляд ніжний, струнка постава, небесна блакить); порівняння: та душа, що мов зоря
яскрава.)
— Чим для героя є кохана? (Це його життя, його рай.)
— Підтвердіть свою думку словами з тексту. (Зачитати уривок тексту від слів «Я
вами дихаю, для вас палаю…» до слів «Без вас мені нема й не треба раю…»)
— На вашу думку, до якої частини відноситься цей сонет? Чому? (До другої, адже
в ньому лунає сум.)
6. Виразне читання сонета «Ні зоряних небес мандрівні хори…».
(Переклад Д. Паламарчука.)
7. Аналіз сонета. Бесіда за прочитаним.
— Чи змінився настрій сонета порівняно з попереднім твором? Чому? (Настрій
сонета сумний, бо кохана Лаура пішла з цього світу. Вірш узятий із другої частини
збірки — «На смерть донни Лаури».)
— Як тепер сприймає світ ліричний герой поезії? (Надзвичайно сумно, бо «згас-ло сонце і померкло все». Кохана для поета — сонце. Згасле сонце — це символічний
образ передчасної смерті Лаури.)
— Знайдіть рядки, в яких Петрарка висловлюється як особа духовного сану. («Я
кличу смерть, щоб ту зустріти знов». Церква говорить про життя після смерті, це жит -тя духовне. Відомо, що попередник Петрарки Данте зобразив свою зустріч з Беатріче
під час подорожі потойбічним світом.)
— Які художні засоби використовує автор? (Епітети: вісті радісні, спів жіно -чий; метафори: смуток увійшов, згасло сонце. Вони створюють барвистість та емо -ційність мови сонета.)
— У літературознавстві єдинопочаток називають анафорою. Знайдіть приклади
анафори в тексті. Яка її роль? («Ні зір ясних мандрівні каравани…». Вживається для
підсилення зображуваних почуттів.)
— Яким постає ліричний герой у цьому вірші?
8. Коментар учителя.
У поезіях Петрарки помітне прагнення подолати складний алегоризм, який був
властивий середньовічній поезії. Хоча Лаура безмірно ідеалізується, згідно з поперед -ньою традицією, вона постає вже як жива жінка, з реальними земними рисами. Ще
виразніше новаторський характер поезій «Канцоньєре» проявляється в зображенні
ліричного героя, якому й належить центральне місце у збірці. Відомий дослідник по-езії О. Веселовський влучно назвав «Канцоньєре» ліричною сповіддю Петрарки. Осно -ву змісту збірки становить напружений інтерес поета до своєї особистості, до власно -го внутрішнього світу, сповненого протиріч. Поет страждає від незгоди між розумом
і почуттям, земне існування видається йому марнославним, але водночас він усвідом-лює неможливість подолати земні пристрасті.
Петрарка володів великим даром слова і вірив у силу художньої мови. Він сві -домо і продумано створював власний індивідуальний стиль, безперервно працю-вав над удосконаленням своїх поезій, переробляв їх, змінював, прагнучи довер -шеності. Він домагався краси форми, витонченості вірша, вишуканої образності.
Петрарка надав сонету класичної досконалості, і сонет набув значення взірця жанрової
форми і ліричної мови для багатьох поетів. Його наслідування в європейській поезії по -родило цілу течію петраркізму. Впливом сонета Петрарки позначена творчість найви -датніших поетів Франції, Іспанії, Англії.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Підсумкова бесіда.
— «Книгу пісень» називають ліричною сповіддю Петрарки. Доведіть правиль-ність чи хибність цієї думки.
— Яким є настрій сонетів? (Меланхолійним, це вірші-роздуми про кохання.)
— З чим пов’язані зміни настрою поезій Ф. Петрарки? (Це залежить від того, до
якої частини збірки належать сонети.)
2. Завдання для учнів.
Схарактеризуйте образ ліричного героя збірки. (Ліричний герой — людина багата
внутрішньо, здатна сприймати красу природи, переживати, мріяти, мислити, кохати.)
3. Робота з епіграфом.
— Поміркуйте, у чому полягала новизна оспівування кохання у творах Ф. Пе-трарки.
— Як ви вважаєте, у чому поет випередив своїх сучасників?
4. Заключне слово вчителя.
У своїх сонетах Петрарка утверджує право на радість життя, на кохання до ре-альної, земної жінки. Кохання — це свято душі, що облагороджує людину, найвище
блаженство, якого прагне людська душа. В цьому виявилися передові по гляди пое -та-гуманіста.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготувати повідомлення про життя і творчість Дж. Боккаччо. Прочитати од -ну-дві новели з книги «Декамерон» (на вибір учителя). (Можна запропонувати про -читати передмову та першу оповідку першого дня.)
Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (10.02.2014)
Переглядів: 16840 | Рейтинг: 4.2/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: