hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 44 Тема. Контрольна робота. «Західноєвропейська поезія. Французький героїчний епос. „Пісня про Роланда”. Данте.

УРОК  №  44
Тема.   Контрольна робота.  «Західноєвропейська поезія. Французький героїчний епос. 
„Пісня  про  Роланда”.  Данте.  „Божественна  комедія”»* .
Мета:  перевірити  рівень  засвоєння  учнями  матеріалу  з   теми;  розвивати  практичні  вміння 
логічного  викладу  вивченого  матеріалу,  навички  самостійної  роботи,  зв’язного  мов -лення.
ХІД УРОКУ
I.   ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  ТА  МЕТИ  УРОКУ
II.  ЗАСТОСУВАННЯ  УЧНЯМИ  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  ТА  НАВИЧОК
Виконання тестових завдань.
Початковий рівень
1.   Рицарство виділилося зі стану:
а)   купців;
б)   феодалів;
в)   служителів культу.
2.   Яку  назву  має  комплекс  моральних  та  етичних  правил  для  рицарства?  (Кодекс 
честі.)
3.   Як називалася рицарська поезія? (Куртуазна.)
4.   В якій області Франції виникла рицарська поезія? (У Провансі, Південна Фран-ція.)
5.   Якою була головна тема рицарської поезії? (Тема кохання.)
6.   З  іменем  якого  поета  пов’язана  поетична  легенда  про  кохання  до  Прекрасної 
Дами? (З іменем Дж. Рюделя.)
7.   Яку мету переслідував Ганелон, вдавшись на зраду? (Погубити Роланда.)
8.   В основі «Пісні про Роланда» лежить:
а)   історичний факт;
б)   легенда;
в)   історичний переказ.
9.   Назвіть першу книгу Данте. («Нове життя».)
10.  Як  називається  строфа,  що  нею  написана  «Божественна  комедія»?  (Терцина.)
11.  Яке  число  стало  символічним  у поемі  Данте  «Божественна  комедія»?  (Число  три.)
12.  Скільки віршів у  поемі Данте? (Сто.)
Середній рівень
1.   Які провідні теми рицарської поезії? (Служіння сюзерену, оспівування війни, по-клоніння Прекрасній Дамі, поетизація кохання.)
2.   Назвіть  найбільш  популярні  форми  провансальської  лірики.  (Альба,  кансона, 
сирвента, тенсона, пасторела.)
3.   Вкажіть автора цих рядків та назву вірша:
Мені під час травневих днів 
Приємний щебіт віддалік, 
Зринає в пам’яті без слів 
Моє кохання віддалік.
*  Учитель також може використовувати видання: Л.А. Чередник.  Зарубіжна література. 8 клас. Ком -плексний зошит для контролю знань.— Х.: Вид-во «Ранок».
4.   Які особливості втілення ідеалів рицарства в   сирвенті Бертрана де Борна «Люблю 
травневий  світлий  час…»?  (Оспівування  мужності,  сміливості  вояків  під  час  вій -ни, заклик до війни як «нормального» стану середньовічного рицарства.)
5.   Хто з  провансальських поетів своїми віршами намагався порушити спокій? (Бер -тран де Борн.)
6.   Назвіть  характерні  риси  лірики  вагантів.  (Іронічне  ставлення  до  свого  суспіль-ного стану, веселий настрій, заклик до насолоди радощами життя.)
7.   Кому з  античних богів поклонялися ваганти? (Бахусові, богові вина, і   Венері, бо -гині кохання.)
8.   Яка риса вдачі Роланда завадила йому перемогти маврів? (Честолюбство.)
9.   Хто є  антиподом Роланда і  Карла в   «Пісні про Роланда»? (Ганелон.)
10.  Які  відбитки  античного  світогляду  є  в   «Пісні  про  Роланда»?  («Віщі»  сни,  падає 
рукавиця, передають рукавицю.)
11.  Назвіть основні твори Данте.
12.  Кого  із  середньовічних  поетів  називали  «останнім  поетом  Середньовіччя  і  пер -шим поетом нового часу»? (Данте.)
Достатній рівень
1.   Назвіть основні правила рицарського «кодексу честі».
2.   Схарактеризуйте основні ознаки творів героїчного епосу.
3.   Визначте елементи композиції «Пісні про Роланда».
4.   З якою метою герой поеми «Божественна комедія» Данте здійснює подорож по-тойбічним світом?
5.   Розкажіть,  що  символізують  образи  звірів,  які  перешкоджають  Данте  вийти 
з   лісу?
6.   Розкрийте роль алегорії в   поемі «Божественна комедія» Данте.
Високий рівень
1.   Схарактеризуйте образ Роланда як головного героя героїчного епосу.
2.   Розкажіть про особливості поетики «Пісні про Роланда» як твору героїчного епо-су.
3.   Визначте проблематику поеми «Божественна комедія» Данте. Аргументуйте свою 
точку зору прикладами і  цитатами з  тексту.
4.   Схарактеризуйте  образ  головного  героя  поеми  «Божественна  комедія»  Данте.
5.   Розкажіть про особливості віршового розміру в  «Божественній комедії».
6.   Подумайте,  чому  «Божественну  комедію»  вчені  вважають  твором  Передвідрод-ження.
III.   ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготуватися до уроку позакласного читання за романом Г. Мелвілла «Мобі Дік, 
або Білий Кит».
Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (10.02.2014)
Переглядів: 20337 | Коментарі: 4 | Рейтинг: 2.7/23
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: