Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 37 Тема. Образ Карла Великого як ідеалу державної мудрості в «Пісні про Роланда».

УРОК  №  37
Тема.   Образ  Карла  Великого  як  ідеалу  державної  мудрості  в  «Пісні  про  Роланда».
Мета:  продовжити знайомство з   епосом «Пісня про Роланда»; поглиблювати навички аналізу 
образів твору; розвивати творчу уяву школярів, навички виразного читання, зв’язного 
мовлення,  «усного  словесного  малювання»,  переказу,  логічного  мислення;  сприяти 
вихованню  високих  моральних  якостей  учнів.
Обладнання:   тексти  твору  в  перекладі  В.  Щурата;  ілюстрації  до  твору  (на  вибір  учителя).
ХІД УРОКУ
Для того, щоб бути хорошим керівником 
держави, достатньо мати справедливий 
розум і  залізну волю.
Адольф Т’єр, французький історик і   державний діяч XVIII ст.
I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
Зачитування учніми складених самостійно планів та їх аналіз (3—4 роботи.)
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ,  МЕТИ  ТА  ЕПІГРАФА  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя.
У зв’язку з  утворенням і  становленням феодальних держав постало питання про 
те, яким має бути король, що є  гарантом єдності, сили і  міцності країни.
Відомо, що Карл Великий став епічним героєм в  народної творчості: благородним, 
величним, могутнім королем. Пізніше в  літературі продовжилася традиція ідеаліза-ції образу Карла. Не є   винятком у   цьому і   середньовічний епос «Пісня про Роланда».
2. Творче завдання для учнів.
— За допомогою тексту створіть словесний портрет Карла Великого. (Ставний чо-ловік з  гордою поставою. Сиве волосся, біліша, ніж сніг, борода, величний і   прекрас -ний. Цей портрет, однак, не відповідає дійсності, адже у  778 році Карлові було лише 
36 років. Таке зображення Карла є  характерним для епічних поем.)
3. Бесіда з учнями.
— Подумайте, чому «Пісня про Роланда» починається звеличенням Карла Вели-кого? («Пісня про Роланда» починається словами: «Великий Карл, володар наш сла -ветний…». Невідомий автор налаштовує читача на патріотичні мотиви, що матимуть 
місце у  творі. Адже відданість королю була одним із правил «кодексу честі» рицаря.)
— Яким зображений король під час ради, яку описано на початку твору? (Він му-дрий,  поміркований  правитель.  Але  право  вирішувати  завжди  залишається  за  ним 
і   король  це  сміливо  підкреслює.  З  перших  сторінок  тексту  відчувається,  хто  є   воло-дарем держави.)
—  За  допомогою  яких  засобів  досягається  таке  зображення  короля?  (Автор  не-одноразово підкреслює жести короля («похилив голову великий імператор», «любив 
наш Карл подумати над відповіддю», «мовчав він довго»), герой радиться з  васалами 
(«володар вийшов під ялину й  кличе своїх баронів»).
—  Як  він  сприйняв  послів  Марсилія?  («Став  грізним  його  прекрасний  лик».)
— Як король поставився до пропозиції Роланда відправити в  Сарагосу Ганелона? 
(Позитивно.  Він  підкреслив,  що  так  вирішили  франки,  тобто  Ганелон  має  виконати 
це завдання і  тим самим довести відданість королю.)
— Як про Карла говорить його ворог Марсилій? (Марсилій визнає досвід Карла, 
його могутність, уміння завойовувати держави.)
4. Переказ тексту.
— Розкажіть, якими були сни Карла.
— Чи можна назвати сни Карла «віщими»?
— Згадайте, які ще прикмети віщування були у  творі.
5. Коментар учителя.
У  «Пісні  про  Роланда»  Карлові  сняться  два  сни,  які  стають  «віщими».  Перший 
він  бачить  тоді,  коли  дружина  короля  наближається  до  сарагоських  земель.  Карлу 
сниться, що Ганелон схопив списа, а  той розсипався. А потім неначе на Карла наки-нувся  ведмідь,  а  з   Арденських  гір  на  нього  мчиться  страшенний  леопард.  Карл  від-кусив  у   ведмедя  вухо,  а   з   леопардом  вступив  у  бій.  Усе  це  віщує,  що  незабаром  ста-неться велика битва.
А  в   іншому  сні,  коли  Роланд  бився  з   маврами,  Карлові  сниться  страшенна 
буря,  грім,  блискавиця,  вогонь,  які  падають  з  неба  на  франків.  На  військо  напа-ли  страшні  чудовиська,  грифи,  змії,  леопарди,  і  воно  застогнало.  А  на  Карла  на-кинувся  величезний  лев  і  зав’язалася  страшна  сутичка.  Хто  переможе  —  невідо-мо.  Але  в   другому  сні  Карлові  з’являється  ангел.  Це  є   свідченням  того,  що  Бог  все  
ж таки на боці франків і  вони переможуть ворога, але зі значними втратами.
У творі є й інші прикмети. Так, коли Карл, відправляючи Ганелона послом до мав-рів, подав йому рукавицю зі своєї правої руки, вона упала. Це було поганою прикме -тою перед початком будь-якої справи. Взагалі, обряд передачі рукавиці кілька разів 
повторюється у   творі. Передача рукавиці є  ознакою васальської залежності від сюзе-рена і   необхідності виконання його наказу.
«Віщі»  сни,  прикмети  є   свідченням  залишків  античних  уявлень  про  світ.  Адже 
для людини Середньовіччя в   навколишньому житті ще залишалося багато невідомого.
6. Проблемні запитання.
— Подумайте, чому Бог почув прохання Карла щодо продовження дня для здій-снення помсти сарацинам? (Бо Господь допомагає лише у   добрих справах. Помста ж 
ворогові і   зрадникові є  справою благородною.)
— Яка тема розкривається у зв’язку з цим вчинком? (Вищість християнської релі-гії над мусульманською, що її герої твору сприймають як язичницьку.)
7. Бесіда з учнями.
—  Як  Карл  сприйняв  звістку  про  смерть  Роланда?  (Він  втратив  свідомість  над 
трупом Роланда.)
— Як ви думаєте, це було виявом слабкості короля? (Ні, скоріше так виявилася 
його людяність і  любов до Роланда.)
— Як Карл показав готовність помститися за смерть Роланда? (Він виставив по-верх кольчуги свою бороду.)
—  У  якому  епізоді  виявилася  жорстокість  Карла?  (В  епізоді,  коли  він  пропону-вав Альді, нареченій Роланда, вийти заміж за свого сина. Це було досить нетактовно 
і   жорстоко по відношенню до бідної дівчини, яка втратила брата і  нареченого.)
—  Як  Карл  повів  себе  зі  зрадником  Ганелоном?  (Як  справедливий  король.  Зра-да має бути покараною.)
— З якою метою він зібрав на кару Ганелона баронів з  різних земель королівства? 
(Взагалі, в  епоху Середньовіччя вершити суд могло лише зібрання рівних, тому 
сеньйор мав зібрати увесь двір для того, щоб усі разом винесли вирок. Окрім того, аби 
знищити  зраду  у   своїй  державі,  усі  мають  бачити,  чим  закінчується  подібне.  «Щоб 
люта смерть кінець поклала зраді»,— таким був вирок короля.)
8. Робота над характеристикою героя.
— Схарактеризуйте основні риси вдачі Карла Великого, що надають право гово-рити  про  нього  як  про  ідеального  правителя.  (Мудрий,  розсудливий,  поміркований, 
уміє прислухатися до думки інших, рішучий, хоробрий воїн, його поважають навіть 
супротивники, непримиренний до ворогів, уміє цінувати відданість своїх васалів, спра -ведливий, людяний. Іноді він буває жорстоким до близьких, але, можливо, це пояс -нюється жорстоким часом.)
9. Робота з епіграфом.
— Як ви розумієте вислів, що служить епіграфом до уроку?
— Як слова французького історика перегукуються з  рисами характеру Карла Ве -ликого?
IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Підсумкова бесіда.
— З якою метою образ Карла був ідеалізований у  творі? (Щоб підкреслити могут-ність Франції як держави. Сильна держава має і  сильного короля.)
— Як Карл ставився до своїх підданих?
— Як у  творі розкривається внутрішній світ героя? (Через його вчинки.)
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Дібрати цитатний матеріал до образу Ганелона.
Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (14.01.2014)
Переглядів: 14370 | Рейтинг: 2.2/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: