Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 36 Тема. Хоробрий рицар Роланд (образ Роланда як головного героя епосу «Пісня про Роланда»).

УРОК  №  36
Тема.   Хоробрий  рицар  Роланд  (образ  Роланда  як  головного  героя  епосу  «Пісня  про 
Роланда»).
Мета:  поглибити  знайомство  учнів  з   твором;  розвивати  навички  аналізу  образів  епосу,  пе -реказу, виразного читання, логічного мислення, зв’язного мовлення, вміння аргумен -тувати  власну  думку;  сприяти  морально-етичному  вихованню  школярів.
Обладнання:   тексти твору «Пісня про Роланда»; виставка учнівських малюнків, ілюстрації до твору 
(на  вибір  учнів).
ХІД УРОКУ
I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
Зачитування самостійно складених планів та їх аналіз (3—4 роботи).
II.  ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  ТА  МЕТИ  УРОКУ
III.   СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя.
Виходячи  з   назви  твору,  можна  зробити  висновок,  що  головним  героєм  епосу 
є   граф Роланд, сміливий рицар і  васал Карла Великого.
2. Творче завдання.
— Опишіть, яким ви уявляєте Роланда.
3. Захист-представлення учнівських малюнків із зображенням Роланда.
4. Бесіда з учнями.
— Що вам відомо про Роланда? (Роланд — граф, племінник короля, пасинок Га-нелона.  За  історичними  джерелами,  він  був  сином  Берти,  сестри  Карла,  і  сенешала 
(королівського  чиновника)  Мілона.  Найбільш  достовірну  інформацію  про  нього  мі -стить «Життєпис Карла Великого» Ейнхарда. Окрім того, існує ряд поетичних опові -док про юність Роланда, долю його батьків, його кохання до Альди, що доповнюють 
основну інформацію.)
—  Як  він  виконує  свій  обов’язок  перед  королем?  (Він  вірно  служить  королю.
«Васал  повинен  за  свого  сеньйора  Терпіть  нестатки,  спеку  і   мороз,  Віддати  тіло 
й   кров і   все життя!» — так говорить сам герой.)
— Яка тема у  зв’язку з  цим виникає у  творі? (Тема вірності королю і   васальсько-го служіння йому.)
5. Коментар учителя.
Як відомо, у  творах давньогрецького героїчного епосу характерною рисою героя 
було  прагнення  захищати  інтереси  свого  роду  чи  міста.  У  період  утворення  держав 
герой  має  відстоювати  пріоритети  своєї  нації,  що  являє  собою  державу  на  чолі  з  ко-ролем. Якщо раніше воля головного героя співпадала з  волею його етнічного угрупо-вання, то тепер вона має співпадати з   волею короля, який уособлює державність. Ра-зом  з   тим  у   творах  середньовічної  літератури  відобразилася  нова  риса  кодексу  честі 
епічного героя, що був рицарем,— відданість сюзеренові.
6. Робота з текстом. Творче завдання.
— Знайдіть у  тексті цитати, що свідчать про ставлення різних персонажів до Ро -ланда. (Карл завжди захоплюється його хоробрістю. Олівер вказує на запальність гра -фа. Ганелон називає його «чванливим співправителем».)
— Знайдіть епітети й  порівняння, які найчастіше використовуються для харак -теристики  Роланда.  (Хоробрий,  безстрашний,  могутній,  прекрасний,  грізний;  перед 
боєм «став гордим, як лев чи леопард».)
— Знайдіть у  тексті підтвердження наявності релігійних мотивів. («…Мовив Ро -ланд: „Нікчемні маври! — Не в  добрий час з’явилися сюди: Ваш Мехамед вам тут не до -поможе!”», «…Карла справа права, свята, Сьогодні тут звершиться Божий суд!» тощо.)
7. Бесіда з учнями.
—  Подумайте,  як  саме  автор  розкриває  образ  Роланда?  (Образ  Роланда  розкри-вається через його вчинки.)
— Чому Роланд відмовився збільшити загін? (Роланд відкинув пропозицію Карла 
збільшити загін. «Цього не треба,— відповів Роланд.— Себе і  рід свій я   не осоромлю!» 
Роланд вважав, що прохання залишити більшу кількість воїнів сприй  матиметься як 
його боягузливість, а  цього він не міг допустити.)
8. Творчий переказ тексту.
— Використовуючи художні засоби з  тексту, розкажіть про участь Роланда в  бою.
9. Прослуховування уривка з опери О. Мерме «Роланд у Ронсевальській ущелині».
10. Запитання до учнів.
— Як засобами музики передається напруга бою?
— Яким в  опері зображено Роланда?
11. Проблемна ситуація.
—  Як  ви  вважаєте,  чи  правий  був  Роланд,  коли  не  попросив  вчасно  допомоги 
у   Карла?
— Чому Роланд не послухав Олівера? (Олівер більш поміркований, ніж Роланд. 
Тому,  розуміючи  небезпеку,  він  і   порадив  товаришеві  засурмити  в  чарівний  ріг  Олі-фант,  щоб  сповістити  Карлові  про  необхідність  допомоги.  Але  у   своїй  відвазі  й  за-пальності Роланд не здатний тверезо мислити і  прагне своїми силами здолати ворога. 
Такий вчинок Роланда став причиною поразки й  загибелі його самого і   всього ар’єр -гарду.  Лише  після  того,  як  він  побачив,  що  загинула  більшість  хоробрих  франків, 
Роланд  вирішив  засурмити,  «щоб  не  прийшлося  маврам  ні  одному  у  радощах  верта-тися додому».)
12. Виразне читання тексту.
— Знайдіть і  зачитайте сцену загибелі Роланда.
13. Проблемні запитання.
—  Подумайте,  чому  в  останню  мить  у   Роланда  не  було  осбистих  бажань  чи  по-чуттів?
— Чому він жодного разу не згадав про свою наречену? (Це пояснюється тим, що 
всі  почуття  Роланда  пов’язані  з   його  обов’язком  воїна  і  патріота.  Саме  ці  риси  і   слід 
було підкреслити у   творі.)
14. Робота над характеристикою героя.
— Опишіть основні риси характеру Роланда. (Сміливий, хоробрий, сильний, рі-шучий,  патріот,  відданий  сюзерену,  вірний  товариш.  Але  є  й  негативні  риси:  само-впевненість, нерозважливість, запальність.)
IV.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Підсумкова бесіда.
— Виходячи зі змісту «Пісні про Роланда», подумайте, яким мав бути позитивний 
герой середньовічного епосу.
—  Про  що  свідчить  той  факт,  що  герой  твору  має  позитивні  й  негативні  риси? 
(Посилення уваги до внутрішнього світу людини.)
— Як у  творі вирішується релігійна проблема? (Постійно говориться про те, що 
справа Карла, Роланда, Олівера, які були християнами,— свята.)
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Скласти  план  до  образу  Роланда.  Дібрати  цитатний  матеріал  до  образу  Карла.


Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (14.01.2014)
Переглядів: 11667 | Рейтинг: 3.7/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: