hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 31 Тема. Позакласне читання . Фантастична історія реального життя студента Анзельма (Е.Т.А. Гофман. «Золотий горнець»).

УРОК  №  31
Тема.   Позакласне читання . Фантастична історія реального життя студента Анзельма 
(Е.Т.А.  Гофман.  «Золотий  горнець»).
Мета:  ознайомити учнів із творчістю німецького письменника Е.Т.А. Гофмана на прикладі його 
казки  «Золотий  горнець»;  розвивати  навички  аналізу  літературного  твору,  преказу, 
логічного  та  творчого  мислення;  сприяти  розширенню  читацького  кругозору  учнів, 
виховувати  нетерпимість  до  проявів  міщанства,  непорядності.
Обладнання:   виставка  книг  Гофмана;  портрет  письменника;  репродукції  малюнків  та  карикатур 
Гофмана,  автопортрет  письменника  (1810  р.);  тексти  казки  «Золотий  горнець»  у  пе-рекладі  С.  Сакидона.
ХІД УРОКУ
Мабуть, ніщо інше тут, на землі, не зве-личує так людину в   самій прихованій її 
сутності, як любов. Так, кохання — це та 
могутня, таємна сила, що струшує і   пере-творює найглибші основи буття.
Е.Т.А. Гофман
I.   ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ,  МЕТИ  ТА  ЕПІГРАФА  УРОКУ
II.  СПРИЙНЯТТЯ  І   ЗАСВОЄННЯ  УЧНЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Слово вчителя.
Одним  з  яскравих  представників  німецької  літератури  є   Е.Т.А.  Гофман  —  тала-новитий митець, твори якого викликають зацікавленість і  в   сучасних читачів.
2. Повідомлення підготовлених учнів про життя і творчість Е.Т.А. Гофмана.
Народився  Ернест  Теодор  Вільгельм  Гофман  24  січня  1776  року  в  Кенінґсберзі 
в   родині  адвоката.  Він  рано  став  сиротою  й   виховувався  в  сім’ї  свого  дядька.  Маючи 
від  природи  нахил  до  мистецтва,  юнак  змушений  був  за  традицією  та  наполягання -ми дядька обрати фах юриста. Після закінчення правничого факультету Гофман по -чав службову кар’єру юриста, що була для нього тяжким ярмом. Службові обов’язки 
він виконував сумлінно, а   весь вільний час віддавав мистецтву. Гофман не став відо -мим юристом, зате залишив помітний слід у   літературі, музиці, живописі, музикаль -ній  драматургії,  критиці.  Особливе  місце  в   духовному  світі  Гофмана  займала  музи -ка. Письменник писав: «Можливо, музика є   таємничою мовою того далекого царства 
духів, дивовижні звуки якого, знаходячи відгук у   нашій душі, пробуджують її та по -ривають до цікавішого життя». Його улюбленим композитором був Моцарт. На честь 
свого кумира Гофман навіть змінив своє третє ім’я на Амадей.
Однак світову славу йому все ж принесла література. Літературну діяльність Го-фман  почав  досить  пізно  (у  1890  році),  але  вона  була  надзвичайно  плідною.  Митець 
писав багато і   швидко. З’явились фантастичні казки й  повісті — «Золотий горнець», 
«Лускунчик»,  «Володар  бліх»,  «Королівська  наречена»  тощо,  роман  «Еліксир  дия -вола», оповідання «Майстер Мартін», «Наріжне вікно», сатиричні шедеври «Малюк 
Цахес», «Житейська філософія кота Мурра».
Помер Гофман 25 червня 1822 року. На надгробку письменника викарбувані
слова:  «Тут  похований  Е.Т.А.  Гофман,  що  народився  24  січня  1776  р.  і   помер 
у   Берліні  1822  року.  Він  був  однаково  чудовий  як  юрист,  як  поет,  як  музикант,  як 
живописець». У цих словах багато іронії — іронії гіркої долі талановитої людини.
3. Робота з репродукцією автопортрета Е.Т.А. Гофмана.
— Які деталі портрета привертають увагу глядача? (Іронічна посмішка, зіщулені 
очі, у   руках — записник із незакінченою карикатурою.)
— Яким зобразив себе письменник? (Перед глядачем постає художник-сатирик, 
готовий висміяти будь-яке явище життя.)
4. Слово вчителя.
Літературна  спадщина  Гофмана  різноманітна:  романи,  казки,  новели,  есе,  кри-тичні статті, лібрето до власних музичних творів.
Світ Гофмана — це особливий художній світ, створений могутньою фантазією ав-тора. Майже завжди в   центрі уваги письменника — протистояння двох світів, роман -тичного і   буденного, ілюзорного і   реального.
Герої  Гофмана  теж  поділяються  на  два  табори  —  філістерів  й   ентузіастів.  Філі-стерів (тобто обивателів) більшість, вони цілком задоволені життям і   реальністю, не 
знайомі з   високими пориваннями. Вони володарі й  мешканці світу реального, де ціну -ються життєві блага, а  все інше не важить нічого.
Філістерам Гофман протиставляє ентузіастів. Ті живуть наче в іншому вимірі, світ 
їх набагато ширший, складніший, прекрасніший. Над ними не мають влади ті жит -тєві блага, що хвилюють філістерів. Глибока духовність і  щире відчуття краси — ось 
їхні визначні риси. Але справжніми ентузіастами їх робить те, що вони стають на за -хист духовності, борються проти обмеженості сприйняття світу філістерами.
5. Бесіда на первинне сприйняття твору.
— Сам автор відніс свій твір до жанру казки («Казка з  нових часів»). Які ознаки 
цього жанру є   у   творі? (У творі поруч із реальними героями діють маги, чародії, відь -ми, що впливають на життя людей.)
— Як ви думаєте, чому твір має підзаголовок «Казка з  нових часів»? (Можливо, 
цим автор наголошує, що у  творі порушуватимуться проблеми, які хвилюють людей 
його часу.)
— Чи показана у творі реальність? (Так, але вона тісно переплітається з вигадкою.)
— На вашу думку, з  якою метою автор використовує прийом двоплановості дії? 
(Цей прийом дає можливість висвітлити проблеми життя, що хвилювали автора.
Хоча  в  зображуваному  легко  впізнається  Німеччина:  німецькі  імена,  німецька 
їжа, назва німецького міста тощо.)
6. Евристична бесіда.
— Що відомо про головного героя твору Анзельма? (Він студент.)
—  Коли  відбувається  зустріч  читача  з  героєм?  (Автор  конкретно  вказує  час 
і   місце  зустрічі  з   героєм.  «На  вшестя,  годині  о  третій  пополудні,  через  Чорну  бра -му  в  Дрездені  не  йшов,  а   летів  один  юнак  і  з   поквапу  втрапив  у   кошик  з  яблу-ками  та  пиріжками  старої  огидної  перекупки,  майже  все  розчавив…»  За  такий  
вчинок юнака стара відьма послала йому прокляття: «А, тікаєш, чортів сину, скоро 
в   пляшці згорбиш спину!»)
— Знайдіть портрет героя. Яким постає він в  уяві читача? (Герой ставний, вродли -вий юнак, але далекий від моди. «…Його синяво-сірий фрак був так скроєний, що, ма -буть, кравець, який його шив, знав тільки з  чуток про нові фасони, а   чорні оксамитові 
штани, ще не дуже зношені, надавали всьому вбранню немовби магістерського стилю, 
до якого аж ніяк не пасувала ні постава юнака, ні його хода.»)
— Про що мріяв Анзельм? (Дістати посаду таємного секретаря.)
— Що змінило його життя? (Він почув дивний шелест, дзвін кришталевих дзві-ночків і   таємничий шепіт золотисто-зелених змійок.)
— Які особливі здібності мав студент Анзельм? (Він умів красиво переписувати. 
Саме завдяки цьому Анзельм і   одержав пропозицію знаменитого архіваріуса Ліндгор -ста, яку йому передав реєстратор Гербранд.)
7. Переказ тексту.
— Розкажіть, які дива відбувалися в  домі архіваріуса.
8. Бесіда з учнями.
—  Яке  ваше  враження  від  Вероніки?  (Вона  дуже  вродлива  молода  дівчина,  але 
звичайна.)
— Як ви думаєте, чи справді вона кохала Анзельма? (Навряд чи, адже вона над-звичайно легко дала згоду стати дружиною іншого.)
— Якою була її мрія? Чи здійснилася вона? (Вероніка мріяла стати пані радни-цею, «сидіти на балкончику прекрасного будиночка на Новому ринку», і  щоб усі пе-рехожі говорили: «Ну й   гарна жінка радниця..!» Мрія її здійснилася. Вероніка вий -шла заміж за Гербранда, адже він став радником раніше, ніж Анзельм.) 
— Що являв собою Гербранд? (Холодний, бездушний кар’єрист.)
— Чи відрізнявся чимось від них Анзельм? (Так, Анзельм був романтиком, мрій-ником.)
9. Переказ тексту.
— Розкажіть про всі пригоди, які трапилися з  Анзельмом.
10. Творче завдання.
— Схарактеризуйте риси вдачі головного героя. (Анзельм — бідний студент, але 
він  людина  багатого  духовного  світу,  має  творчу  фантазію,  романтик,  мрійник,  ча -сто живе ілюзією, однак надзвичайно порядний. Саме тому його не завжди розуміють 
інші герої.)
11. Проблемна ситуація.
— Кого з  героїв твору можна віднести до філістерів, а   кого — до ентузіастів? Ар -гументуйте свою відповідь. (Анзельма можна віднести до ентузіастів, а  всіх інших — 
до філістерів.)
12. Дослідницька робота. Пошуки текстуальних доказів.
— В оповіданні «Крейслеріана» Гофман писав: «Я як вищий судія …поділив увесь 
рід людський на дві нерівні частини: одна складається тільки з  гарних людей, але по-ганих чи зовсім немузикантів, інша — з   істинних музикантів». Подумайте, кого з   ге -роїв повісті можна назвати «істинним музикантом».
— Як ви розумієте цей вислів? (Істинний музикант — це той герой, який здатен 
відчути гармонію в  житті. Таким є  Анзельм, оскільки він чесний, порядний, талано-витий. Він прагне до гармонії.)
13. Завдання для учнів.
—  Визначте  головний  конфлікт  твору.  (Зіткнення  духовного,  ілюзорного  і  тве -резо розрахованого, буденного. Але цей конфлікт не приводить до трагедії. Навпаки, 
казка сповнена комічних колізій.)
14. Бесіда на повторення.
—  Згадайте,  що  називається  комічним?  (Комічне  —  це  смішне.  Певне  явище 
здається  смішним,  якщо  воно  не  відповідає  нашому  власному  уявленню  про  нього 
і   при  цьому,  за  Аристотелем,  «не  таїть  у  собі  небезпеки  ні  для  кого»  (інакше  воно 
викликає не сміх, а   обурення).)
— Що таке фантастика? (Фантастика (гр. —  phantastice — здатність уявляти)  — 
світ химерних уявлень та образів митця, який базується на основі раніше засвоєних 
фактів із реального життя.)
15. Творча робота.
— Знайдіть у  тексті деталі комічного та елементи фантастики.
— Підтвердіть, що в  тексті тісно переплітається фантастичне й  реальне.
— Кому у  творі допомагають чарівні сили?
— Знайдіть у  творі ознаки казки. (Наявність чарівників, чудесні перетворення, 
птахи, що говорять, щасливий кінець. Казковою є   навіть назва розділів: «вігілія». Як 
відомо,  вігілія  —  це  нічна  сторожа  у  стародавніх  римлян,  а  також  четверта  частина 
ночі. А як відомо, саме о цій порі діють різні магічні сили.)
16. Коментар учителя.
Чарівні  сили  допомагають  тільки  порядним,  благородним,  творчим  натурам. 
Однак реальне життя зовсім інакше, і   всі проблеми не можна вирішити за допомогою 
тільки чарівних сил, яких не існує в  дійсності.
17. Переказ тексту.
— Розкажіть, як склалася доля всіх героїв казки.
18. Проблемні ситуації.
— Подумайте, чому Анзельм досяг щастя? («Віра в  тебе [у Серпентину] й  кохання 
відкрили  мені  душу  природи!»  Він  вірив  у  кохання  й  пізнання,  тому  йому  й  відкри-лася істина.)
— Чому героїв перенесли в  Атлантиду? (Це вигадана країна, де панує щастя. Ав-тор тим самим підкреслює, що щастя в  реальному світі немає.)
—  Як  ви  розумієте  останні  слова  твору:  «І  взагалі,  хіба  ж  Анзельмове  щастя  — 
щось інше, як не життя в  поезії, якій відкривається найглибша таємниця природи   — 
священна  єдність  усіх  речей?»  (Людина  щаслива  тоді,  коли  досягне  гармонії.  Вона 
є   в   літературі, мистецтві, але, на жаль, не завжди трапляється в  житті.)
— Що в  казці є  символом щастя? (Золотий горнець і  Атлантида.)
19. Робота з епіграфом.
— Подумайте, як слова епіграфа перегукуються з  усім вищесказаним? Аргумен -туйте свою думку.
III.   ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
1. Літературна вікторина «Чи уважний ти читач?».
1)   Де відбувалася дія твору? (У Дрездені.)
2)   Як звали стару відьму ? (Ліза.)
3)   Яка чарівна річ була у  Вероніки? (Маленьке дзеркало.)
4)   Як насправді звали архіваріуса? (Саламандр.)
5)   Ім’я князя духів. (Фосфор.) 
6)   Яка квітка виросла із золотого горнця? (Пишна Лілея.)
7)   Скільки вігілій є  у   творі? (12.)
8)   Куди преселилися Анзельм із Серпентиною? (В Атлантиду.)
9)   Скільки дочок було в  архіваріуса? (Три.)
2. Підсумкова бесіда.
— Які таланти мав Гофман?
— Хто був його улюбленим композитором?
— Назвіть найбільш відомі твори письменника.
— Хто з  героїв вивченого на уроці твору сподобався вам найбільше? Чому?
ІV.   ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Написати  твір-мініатюру  на  тему:  «Мої  враження  від  прочитаної  казки 
Е.Т.А.  Гофмана „Золотий горнець”». Підготувати повідомлення на тему: «Виникнення 
рицарства».
Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (26.11.2013)
Переглядів: 3126 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: