hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 8 клас

УРОК № 19 Тема. Контрольна робота. «Давньогрецька література»

УРОК  №  19
Тема.   Контрольна  робота.  «Давньогрецька  література»
Мета:  перевірити  рівень  знань  учнів  з  вивченої  теми;  формувати  розуміння  необхідності 
повторювати  вивчений  матеріал;  формувати  самооцінку  своїх  знань.
ХІД УРОКУ
I.   ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  ТА  МЕТИ  УРОКУ
II.  ЗАСТОСУВАННЯ  УЧНЯМИ  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  ТА  НАВИЧОК
Виконання тестових завдань.
Початковий рівень
1.   Поясніть, що таке «антична література». (Це література Давньої Греції та Риму.)
2.   Якою  мовою  написані  пам’ятки  античної  літератури?  (Давньогрецька  літерату-ра написана грецькою, римська — латиною.)
3.   Що таке міф?
4.   Назвіть цикли давньогрецьких міфів. (Троянський, фіванський, про аргонавтів.)
5.   Які твори написав Гомер? («Іліада», «Одіссея».)
6.   Як починаються поеми Гомера? (Зачином, у  якому автор звертається до Музи і   ко-ротко викладає основні події, про які йтиметься.)
7.   Щит Ахілла викував:
а)   Геліос;
б)   Гефест;
в)   Гермес.
8.   Одіссей вибрався з  печери кіклопа за допомогою:
а)   коней;
б)   корів;
в)   кіз.
9.   Які музичні інструменти супроводжували виконання ліричних віршів? (Ліра, кі-фара, арфа, флейта, пастуша сопілка.)
10.  За яку провину було прикуто Прометея? (Він викрав у  богів вогонь.)
11.  Чому греки вірили у  долю? (Бо вважали, що вона надається богами і   їхню волю 
слід виконувати.)
12.  Який цикл міфів лежить в  основі трагедії Софокла «Антігона»? (Фіванський.)
Середній рівень
1.   Яка провідна тема античної літератури? (Оспівування людини та її світу.)
2.   Про що оповідається у   кожному з  міфічних циклів? (У троянському розповідаєть-ся про події, пов’язані з   містом Троєю, у   фіванському — про царя Едіпа, у  циклі 
про аргонавтів описується мандрівка корабля «Арго» до Колхіди за золотим ру-ном.)
3.   Дайте визначення епічної поеми як літературного жанру.
4.   Яким розміром написані поеми Гомера? (Гекзаметром.)
5.   Назвіть  богів,  котрі  діють  у  поемах  Гомера.  (Зевс,  Фетіда,  Афіна,  Аполлон, 
Афродіта.)
*  Учитель також може використовувати видання: Л.А. Чередник.  Зарубіжна література. 8 клас. Ком -плексний зошит для контролю знань.— Х.: Вид-во «Ранок».
6.   Хто із смертних людей, які згадуються в  поемах Гомера, після смерті ввійшов до 
сонму олімпійців? (Ахілл, Гектор, Одіссей.)
7.   Назвіть постійні епітети, з  допомогою яких Гомер характеризує своїх героїв.
8.   Яка особливість давньогрецької лірики? (Синтез поезії та слова.)
9.   Назвіть види давньогрецької лірики. (Декламаційна: елегія і   ямби; пісенна: соль-на і   хорова.)
10.  Назвіть найвідоміших давньогрецьких поетів.
11.  Хто вважається «батьком трагедії»? (Есхіл.)
12.  Назвіть найвідоміших давньогрецьких драматургів.
Достатній рівень
1.   Назвіть  провідні  теми  античної  літератури.  (Захист  вітчизни,  громадянський 
обов’язок, оспівування людини, її світу, краси, радощів життя, кохання тощо.)
2.   Поясніть, як ви розумієте поняття «міфологічне світосприйняття».
3.   У чому полягає сутність «гомерівського питання»? Яка причина його виникнен-ня?
4.   Схарактеризуйте образи Ахілла і  Гектора.
5.   Визначте тематику давньогрецької лірики.
6.   Чому давньогрецький театр був важливим засобом виховання широких народних 
мас?
Високий рівень
1.   Порівняйте образи Ахілла і  Гектора як уособлення ідеалу воїна і  людини.
2.   Чому поеми Гомера називають «енциклопедією життя давніх греків»?
3.   Розкрийте, у  чому полягає гуманістичний пафос поеми Гомера «Іліада».
4.   Доведіть, що давньогрецька література мала великий вплив на всесвітній літера-турний процес.
5.   Схарактеризуйте  творчість  Есхіла  і   Софокла  як  видатних  давньогрецьких  трагіків.
6.   На основі прочитаних творів сформулюйте ідеал людини Давної Греції.
III.   ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготувати  повідомлення  про  життя  і  творчість  Верґілія,  історію  створення 
поеми «Енеїда», міфологічну основу твору.
Категорія: Зарубіжна література 8 клас | Додав: uthitel (25.11.2013)
Переглядів: 19351 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 2.5/29
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: