Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 9 ТЕМА: РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ (НА МАТЕРІАЛІ БАЛАДИ Ф. ШИ

УРОК  №  9
ТЕМА:   РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ ЯК ОДИН ІЗ  ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ 
ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ (НА МАТЕРІАЛІ БАЛАДИ Ф.  ШИЛЛЕРА «РУКАВИЧКА»)
  Мета:  засвоїти поняття про художню деталь, з’ясувати її різновиди, роль у  творі, 
розвивати усне зв’язне мовлення учнів; поглиблювати навички аналізу тексту, 
складання тез лекції вчителя; прищеплювати любов до  поетичного слова, виховувати вміння самостійно працювати з  підручником, художніми текстами.
 Обладнання:   текст балади Ф.   Шиллера «Рукавичка»; робочі зошити, словники літературо­
знавчих термінів.
  Тип уроку:   урок розвитку зв’язного мовлення.
 Очікувані  результати:  учні розуміють поняття «художня деталь» і дають його визначення; 
аналізують текст балади на предмет виявлення в ній художніх деталей; ви ­
словлюють свої думки, обґрунтовуючи їх цитатами з тексту.
Хід уроку
  I.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  II.   СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Вступне слово вчителя
Для створення художнього образу в літературі існують різно-манітні прийоми й засоби. Кожен митець використовує саме той,
який відповідає його авторському задуму. Одним із них є художня
деталь.
  ; Лекція вчителя. Художня деталь як складова художнього образу   
(Учні мають законспектувати основні положення лекції. )
Художня деталь  — це один із  засобів створення художнього образу, що допомагає 
уявити зображувану автором картину, предмет чи характер у  його неповторній індиві ­
дуальності. Художня деталь може відтворювати риси зовнішності, одяг, навколишню 
обстановку, переживання.
Художня деталь часто з’являється внаслідок інтуїтивного ім-пульсу, навколо неї нерідко «організовується» вся будова твору.
Художня деталь може набувати характеру символу, в інших
випадках бути деталлю-штрихом. У тексті цей спосіб мислення
матеріалізується в речових, портретних, пейзажних, інтер’єрних
деталях. Художня деталь може надавати особливого забарвлення
мовленню персонажа.
Художня деталь буває наскрізною (повторюваною) або одномо-ментною. Але вона завжди містить прихований смисл, підтекст,
може викликати широкий спектр асоціацій, може замінити роз-логий опис, авторську характеристику, міркування, цілий епізод.
  ; Слово вчителя
Прослідкуємо, які художні деталі використовував у своїй ба-ладі «Рукавичка» німецький поет Ф. Шиллер.
  ; Робота над аналізом тексту балади Ф.   Шиллера «Рукавичка»
1. Які художні деталі привернули вашу увагу? ( Знак  рукою, 
що  подавав  король  (тричі  повторюється),  рукавичка  (зга-дується  двічі).)
2. Визначте, який вид художньої деталі використовує поет.
(Шиллер  використовує  наскрізні  (повторювані)  деталі,  що 
набувають  значення  символу .)
3. Що вони означають? ( Королівський  жест  відіграє  важливу 
роль  для  характеристики  героя.  Навіть  без  авторської  ха-рактеристики,  портрета,  читач  має  можливість  зрозуміти 
основну  рису  характеру  персонажа  —  владність.  Кинута  ру-кавичка  допомагає  збагнути  жорстокість  красуні,  її  зневажливе  ставлення  до  свого  лицаря.  І   разом  із  тим  рукавичка 
є  знаряддям  помсти,  засобом  утвердження  людської  гідності 
Делоржа.)
  ; Слово вчителя. Літературознавчий коментар
Окрім названих деталей, у баладі використовується ще
одна коло.
Відомо, що в оригіналі Шиллер кілька разів використав імен-ник «коло». Це стосується зображення королівського двору (на -вколо Франца придворні дами стоять на балконі у колі) і зві-ринця (тигр б’є хвостом у страшному колі; у колі звіринця (на
арені) відбувається бій; коли лев встає, тигр і два леопарди роз-міщуються колом). Отже, коло можна сприймати як певну алего -рію. Коло замкнута лінія, цим підкреслюється нездоланність
насильства, жорстокість світу людей, з якого важко знайти вихід.
У клітці перебувають не тільки звірі, а й люди.
Звірі навіть кращі за людей, бо коли лев встає, хижаки при -пиняють бій, настає тиша. А король Франц нічого не робить для
того, щоб зупинити Делоржа, застерегти від небезпечного вчинку
(вхід у клітку).
Художні деталі, які використовує Шиллер, допомагають по-силити драматизм оповіді й відіграють важливу роль у розумінні
ідейно-художнього змісту балади.
  III.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Підсумкова бесіда
1. Що таке художня деталь?
2. Які види художніх деталей вам відомі?
3. Яку роль відіграють художні деталі у баладі Ф. Шилллера?
  ; Творче завдання
1. Спробуйте створити «Музей художньої деталі».
2. Помістіть у цей музей усі художні деталі, які ви знайшли
у баладі Ф. Шиллера «Рукавичка».
  ; Узагальнююче слово вчителя
Художня деталь створюється творчою уявою письменника, її
ніколи не слід плутати з реаліями дійсності. Мислення митця дає
змогу вихопити з-поміж безлічі речей чи явищ таке, що у скон-центрованому вигляді, з великою експресивністю дає можливість
передати авторську ідею.
  IV.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуйте повідомлення про життя та творчий шлях
Й.-В. Ґете (під керівництвом учителя); повторіть поняття «балада»
та її ознаки.
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (22.11.2013)
Переглядів: 2636 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: