hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 8 ТЕМА: ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ І НИЦІСТЬ У БАЛАДІ Ф. ШИЛЛЕРА «РУКАВИЧКА»
УРОК № 8
ТЕМА: ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ І НИЦІСТЬ У БАЛАДІ Ф. ШИЛЛЕРА «РУКАВИЧКА»
Мета: поглиблювати навички аналізу балади, розкрити її ідейно­художній зміст; розвивати навички виразного читання, творчу уяву, логічне мислення; формувати
гуманістичні ідеали  — свободи, честі, справедливості.
Обладнання: текст балади; підручники Н. І. Дорофеєвої, С. П. Касьянової «Зарубіжна літера ­
тура» та  В. Фесенко «Зарубіжна література» (2007 р.); словник літературознав­
чих термінів.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні виразно читають і аналізують баладу, характеризують поведінку
героїв; висловлюють особисте ставлення до порушених у творі проблем, аргу ­
ментують свої погляди цитатами з тексту балади.
Неможливо збезчестити те, що не бо-їться смерті.
Ж.-Ж. Руссо, французький просвітник
Хід уроку
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
; Бесіда на  повторення вивченого
1. Згадайте, ідеї якої епохи вплинули на формування Ф. Шиллера
як поета.
2. Назвіть характерні ознаки епохи Просвітництва.
; Перевірка виразного читання балади Ф. Шиллера «Рукавичка»
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
; Слово вчителя
Відомий французький просвітитель Ж.-Ж. Руссо говорив:
«Неможливо збезчестити те, що не боїться смерті». Ці слова вказу -ють на те, що особистість має завжди бути досконалою, сміливою,
рішучою. Зміст висловлювання перегукується із вчинками деяких
героїв Шиллера, зокрема славного лицаря Делоржа.
49
; Творче завдання. Усне словесне малювання
Яким ви уявляєте собі Делоржа?
; Робота зі словником літературознавчих термінів
Художній опис  — це вид оповіді, який зображує який­небудь предмет чи картину
(портрет, пейзаж, інтер’єр, місце дії). Письменники використовують цей прийом із  ме ­
тою привернення уваги читачів до  того, що відбувається.
; Робота з  текстом
1. Знайти художні описи у баладі «Рукавичка». ( У баладі
є кілька описів. Це опис звірів і придворних. )
2. Подумайте, який опис найдокладніший? ( Опис хижих звірів.)
3. Чому так детально описуються звірі, а не люди? (Опис звірів
дає читачеві уявлення про ту небезпеку, яка загрожувала
героєві. )
; Евристична бесіда
1. Яким зображений король? ( Опису короля у баладі немає.
Читач «бачить» лише його владний знак, що є сигналом
початку розваги (махнув рукою).)
2. Які звірі зображені? ( Лев, тигр, два леопарди.)
3. Подумайте, чи є такий вибір випадковим. (Ні, це не випадко -вість. Лев — цар звірів, а тигри й леопарди сприймаються
як його придворні.)
4. Які відносини між звірами? ( Усі звірі — хижаки, вони бо-рються за життя: «…в повітрі запахла кров».)
5. Що являють собою придворні? ( У баладі немає описів при-дворних. Лише після вчинку Кунігунди читач бачить «на-жахане й здивоване до краю панство», що мовчки позирало
на лицаря. )
6. Чи можна говорити про те, які закони моралі панують при
дворі? (Жорстокі, адже кинута рукавичка — просто примха.)
7. Якою ви уявляєте Кунігунду? ( Портретного опису героїні
немає, та враховуючи її вчинки, можна сказати, що вона
красива, але пихата, гонорова й жорстока.)
8. Подумайте, чи змінюється ставлення Кунігунди до Делоржа
протягом твору. (Так. Спочатку вона із презирством стави -лася до Делоржа, а потім обіцяла йому близьке щастя.)
9. Поміркуйте, чи Кунігунда кохала лицаря по-справжньому?
( Ні. Адже кохання покликане захищати, оберігати, а не
кривдити й посилати на смерть. )
; Проблемна ситуація
Зі змісту балади відомо, що Делорж — лицар. Поміркуйте, чи
порушив він своїм учинком закони лицарської честі. ( За законами
честі лицар повинен служити своїй дамі серця. Делорж виконав її
примху, але зрозумів, як його мало цінують.)
; Бесіда з  учнями
1. Схарактеризуйте риси вдачі Делоржа, які викликають вашу
симпатію. (Він сміливий, хоробрий, має людську гідність, вну-трішньо незалежний.)
2. Визначте кульмінацію твору.
; Коментар учителя
Кожен твір має свою кульмінацію. На думку літературо знав-ців, балада «Рукавичка» має два кульмінаційних моменти.
1-й — коли Делорж заходить до звіринця. Це гра зі смертю
відважного лицаря.
2-й — коли Делорж кидає рукавичку в обличчя Кунігунді.
; Проблемне запитання
Чого досягає автор, зображуючи ці моменти? ( Нагнітання
драматизму оповіді з метою показу двох конфліктів твору.
Перший — це зіткнення Делоржа зі світом звірів (зіткнення
життя зі смертю). Другий — конфлікт лицаря зі світом при-дворних (герой і жорстоке лицемірне суспільство).)
; Бесіда з  учнями
1. Чому Делорж переміг? (Це герой, який є втіленням роман -тичних ідеалів самого автора.)
2. Яка головна думка твору? Якими словами вона передається?
Зачитайте. ( Конфлікт між честю і коханням закінчується
перемогою честі. Головна думка закладена в останніх рядках
твору: «В обличчя рукавичку їй Він кинув і сказав: «Подяки
я не хочу». Автор засуджує жорстокі закони суспільства
й утверджує високі моральні ідеали.)
; Творча робота. Лист літературному героєві
Напишіть лист лицареві Делоржу, в якому висловіть своє
ставлення до його вчинку.
; Перевірка творчих робіт ( 3—4 роботи учнів )
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
; Підсумкова бесіда
1. Які ідеали просвітників відображені у творі? ( Віра в доско -налість людини, здатність людини на вільні вчинки, утвер-дження пріоритету високої моралі та людяності.)
2. Подумайте, як слова, що є епіграфом до уроку, співвідно -сяться з учинками героїв балади. (Кунігунда хотіла посмія-тися, принизити вірного лицаря. Але сміливець не злякався.
І посоромленою у своїй ницості виявилася саме горда красуня.
А Делорж довів, що він мужня людина з почуттям власної
гідності.)
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Напишіть твір-роздум на тему «Які загальнолюдські
цінності відображено у баладі Ф. Шиллера “Рукавичка”».
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (22.11.2013)
Переглядів: 3974 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: