hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 5 ТЕМА: ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ФОЛЬКЛОРНІ БАЛАДИ»

УРОК  №  5
ТЕМА:   ОЦІНЮВАННЯ З   ТЕМИ «ФОЛЬКЛОРНІ БАЛАДИ»
  Мета:  узагальнити і  проконтролювати знання учнів із  теми «Фольклорні балади»; 
удосконалювати навички самостійної роботи, уміння визначати проблематику 
вивчених творів, роль художньо ­виражальних засобів у  розкритті змісту тво ­
рів; виховувати любов до  літератури.
 Обладнання:   зошити учнів; варіанти контрольних завдань.
*
  Тип уроку:   урок контролю й оцінювання знань учнів.
 Очікувані  результати:  учні виявляють відповідний рівень засвоєння теоретичного матері ­
алу; демонструють набуті практичні вміння й навички.
Хід уроку
  I.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  II.   ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК УЧНІВ
Початковий рівень
1.   Билина  — це:
А лірична пісня;
Б сатирична пісня;
В героїко-патріотичне сказання;
Г фантастична оповідь.
2.   Головними героями билин були:
А старчики;
Б богатирі;
В розбійники;
Г селяни.
3.   Найстаршим богатирем був:
А Альоша Попович;
Б Добриня Микитович;
В Микула Селянинович;
Г Ілля Муромець.
4.   Ілля Муромець був:
А хліборобським сином;
Б купцем;
*  Альтернативний варіант проведення тематичного оцінювання наведено у посібнику: «Комплексний зошит для контролю 
знань. Світова література. 7  клас»  / Чередник Л.   А.  — Харків: Видавництво «Ранок», 2012. — С. 3—6.
32
В гуслярем;
Г боярином.
5.   Який прийом використовується для зображення сили Іллі Муромця?
А Епітет;
Б метафора;
В гіпербола;
Г порівняння?
6.   Робін Гуд був родом із:
А Брістоля;
Б Локслі;
В Дувра;
Г Шеффілда.
7.   Найвправнішого лучника на  змаганнях у  Ноттингемі нагороджували:
А золотою стрілою;
Б золотим вінком;
В золотим списом;
Г золотим шоломом.
8.   Які оповіді полонили душу Робіна Гуда в  дитинстві?
А Легенди про Беовульфа;
Б сказання про короля Артура;
В сказання про святий Грааль;
Г розповіді про хороброго розбійника Зеленого Віллі.
9.   Розбійники обрали Робіна Гуда своїм ватажком, тому що:
А добре знали його;
Б він був чудовим організатором;
В повірили в його порядність;
Г він добре знав ліс.
10.  У матері Юговичів було:
А троє синів;
Б п’ятеро синів;
В шестеро синів;
Г дев’ятеро синів.
11.  Хто першим відчув те, що Дем’ян загинув:
А невістка;
Б мати;
В кінь Дем’яна;
Г сусіди.
33
12.  Який прийом, характерний для слов’янського фольклору, викорис-товується у  баладі «Смерть матері Юговичів»:
А триразовий повтор;
Б гіперболізація;
В метафоризація;
Г наявність фантастичного елементу.
Середній рівень
1.   Чому Ілля Муромець до  тридцяти років не  здійснив жодного по -двигу? (Бо  «сидів  сидячки  рівно  тридцять  літ».)
2. Яка роль мандрованих старчиків у житті Іллі Муромця?
(Здійснили обряд посвячення у богатирі.)
3. Якою була важлива умова, щоб стати богатирем? (Необхідно
було мати коня.)
4. Жителі якого міста пропонували Іллі Муромцю стати воєво -дою? (Чернігова.)
5. Що таке фольклорна балада? (Фольклорна балада ліро-епічний жанр англо-шотландської народної поезії XIV—XVI
століть на історичні пізніше також і казкові та побутові) 
теми  —  про  прикордонні  війни,  про  національного  народного 
легендарного  героя  Робіна  Гуда  та  ін.)
6. Що відомо про походження Робіна Гуда? (Мати була з благо -родної родини, батько королівським лісником.)
7. Хто звів Робіна Гуда з лісовими розбійниками? (Стара жінка,
сини якої були у ватазі розбійників.)
8. Які риси вдачі вам подобаються у Робіна Гуда? (Порядність,
чесність, скромність, вірність.)
9. Де зібралося військо, у якому були дев’ять братів Юговичів?
(Біля Косова.)
10.  Хто був десятим серед Юговичів? (Їхній  батько  Юг-Богдан.)
11. Як мати й   дружина Дем’яна впізнали його?  ( За  обручкою 
на  пальці.)
12. У чому полягає трагізм сербської народної балади «Смерть
матері Юговичів»? тому, що війна забрала всіх чоловіків
із   роду  Юговичів,  а  бідна  мати  не  витримала  горя:  у  неї  розі-рвалося  серце. )
Достатній рівень
1.   Дайте визначення билини як жанру фольклору.
2.   Назвіть особливості поетики билин та  її художньо-виражальні за -соби.
3.   Визначте, що таке фольклорна балада, і  схарактеризуйте її художні 
особливості.
4.   Розкажіть, яка доля судилася Іллі Муромцю.
5.   Схарактеризуйте риси вдачі, які допомогли Робіну Гудові стати ва-тажком розбійників.
6.   Згадайте, про що просила Бога мати Юговичів. Для чого це їй було 
потрібно?
Високий рівень
1.   Схарактеризуйте риси вдачі богатиря (на прикладі образу Іллі 
Муромця).
2.   Подумайте, які проблеми були порушені у  фольклорних баладах 
різних народів. Свою відповідь аргументуйте.
3.   Поміркуйте, чому у  фольклорних баладах давніх слов’ян важливу  
роль відводили образу матері.
4.   Визначте художні особливості билин, наведіть приклади з  тексту.
5.   Розкажіть, які художні особливості фольклорних балад вам відомі. 
Наведіть приклади.
6.   Визначте, які уявлення давніх людей втілились у  фольклорних ба-ладах та  билинах.
  III.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуйте короткі повідомлення про епоху середніх ві -ків у країнах Західної Європи та розповідь про життєвий і творчий
шлях французького поета Франсуа Війона; підготуйте презента-ції «Архітектура Середньовіччя», «Живопис доби Середньовіччя».
(Домашнє завдання має творчий характер, тому, враховуючи склад -ність теми, доцільно виконати його під керівництвом учителя, ство-ривши творчі групи.)
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (22.11.2013)
Переглядів: 2649 | Рейтинг: 1.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: