Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 38 ТЕМА: ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «УКРАЇНА ТА Ї Ї ІСТОРІЯ В ЛІТЕРАТУРІ» (ТВОРЧІСТЬ М. ГОГОЛЯ ТА Р.-М. РІЛЬКЕ»)

УРОК  №  38
ТЕМА:   ОЦІНЮВАННЯ З   ТЕМИ «УКРАЇНА ТА  Ї Ї ІСТОРІЯ  
В   ЛІТЕРАТУРІ» (ТВОРЧІСТЬ М.   ГОГОЛЯ  
ТА  Р.-М.  РІЛЬКЕ»)
  Мета:  узагальнити знання учнів із  теми, перевірити рівень засвоєння навчального 
матеріалу; закріпити сформовані вміння та  навички школярів давати відповіді 
на  питання; сприяти вихованню активного читача.
 Обладнання:   зошити учнів, варіанти тестових завдань.
*
  Тип уроку:   урок контролю й оцінювання знань учнів.
 Очікувані  результати:  учні виявляють певний рівень узагальнення й засвоєння навчального 
матеріалу, закріплюють практичні вміння й навички давати відповіді на за ­
питання.
Хід уроку
  I.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  II.   ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК УЧНІВ
Початковий рівень
1.   Перший збірник М.   Гоголя, який приніс йому популярність, нази -вався:
А «Миргород»;
Б «Петербурзькі повісті»;
В «Вечори на хуторі біля Диканьки»;
Г «Арабески».
2.   До якої збірки входила повість «Тарас Бульба»?
А «Миргород»;
Б «Петербурзькі повісті»;
В «Вечори на хуторі біля Диканьки»;
Г «Арабески».
3.   Тарас Бульба був:
А осавулом;
Б полковником;
В гетьманом;
Г хорунжим.
*  Альтернативний варіант проведення тематичної атестації запропоновано у виданні: «Комплексний зошит для контролю 
знань. Світова література. 7  клас»  / Чередник   Л.   А.  — Харків: Видавництво «Ранок», 2012. — С. 17—22.
4.   Сини Тараса Бульби навчалися:
А у Київській академії;
Б в Острозькій академії;
В за кордоном;
Г у Московському університеті.
5.   Як звали коня Тараса Бульби?
А Буланий;
Б Вороний;
В Черниш;
Г Чорт.
6.   Причиною того, що Тарас Бульба потрапив у  полон, була загуб лена:
А шабля;
Б люлька;
В шапка.
Г свитка.
7.   Р.-М.   Рільке написав «Пісню про Правду» під впливом:
А прочитаної «Повісті минулих літ» Нестора-літописця;
Б прослуханих народних пісень;
В подорожей Україною, ознайомлення з її історією;
Г вражень від «Слова про похід Ігорів».
8.   Петро, батько Олекси, був:
А шевцем;
Б стельмахом;
В чинбарем;
Г бондарем.
9.   Олексі було:
А 15 років;
Б 16 років;
В 17 років;
Г 18 років.
10.  Олексу не  взяли на  Запорозьку Січ тому, що:
А він не був християнином;
Б він усім здавався слабосильним;
В він не вмів стріляти з рушниці;
Г усі думали, що він боягуз.
11.  Скільки разів старий козак співав «Пісню про Правду»?
А один раз;
Б двічі;
В тричі;
Г чотири рази.
12.  Старий бандурист грав на:
А дванадцятиструнній бандурі;
Б шестиструнній бандурі;
В семиструнній бандурі;
Г п’ятиструнній бандурі.
Середній рівень
1.   Що таке повість? ( Повість  —  епічний  прозовий  твір  (рідше 
віршований),  який  характеризується  однолінійним  сюже -том,  а  за  широтою  охоплення  життєвих  явищ  і  глибиною 
їх  розкриття  займає  проміжне  місце  між  романом  та   опо -віданням. )
2. Дайте визначення поняття «національний колорит».
(Національний колорит відображення особливостей істо -ричного життя, побуту, природи, звичаїв, культури, рис на-ціонального характеру, мови певного народу.)
3. Як запорожці приймали на Січ нових козаків? (Запитували,
чи вірують у Бога, і веліли перехреститися.)
4.   Чому Остап припинив закопувати буквар?  (Бо  батько  дав  йому 
урочисту  обіцянку,  що  він  не  побачить  Запорожжя  повік.)
5.   Яка негативна риса вдачі виявилася в  Андрія у  дитинстві?  ( Він 
 завжди  умів  перекласти  кару  на   іншого. )
6. Як загинув Остап? (Його схопили поляки, а потім закатували
на площі.)
7. Яка особливість композиції твору Р.-М. Рільке «Пісня про
Правду»? (Це оповідання в оповіданні.)
8. Якою Рільке зобразив Україну у своєму творі? (Дивовижною
країною, в якій живуть сильні й красиві люди.)
9. Яку роль відіграла народна пісня в оповіданні «Пісня про
Правду»? (Вона підняла людей на боротьбу.)
10.  Чому люди не  піднялися раніше? (Вони  не   усвідомлювали  свого 
становища.  Їх  треба  було  пробудити.)
11. У чому полягала мудрість старого кобзаря? тому, що він
знав, як можна вплинути на свідомість людей. Саме тому
кобзар тричі по-різному співав свою пісню.)
12. Із ким порівнювався старий кобзар у кінці оповідання «Пісня
про Правду»? (Із Богом.)
Достатній рівень
1.   Знайдіть ознаки повісті як жанру на  прикладі «Тараса Бульби» 
М.  Гоголя.
2.   Подумайте, як і  з  якою метою використовують поняття «національ-ний колорит» у  вивчених творах М.  Гоголь і  Р.-М.   Рільке.
3.   Схарактеризуйте риси вдачі Тараса Бульби. Поміркуйте, чи вплинули 
умови життя на  формування характеру героя.
4.   Напишіть твір-мініатюру «Закони Запорозької Січі».
5.   Висловіть власну думку про те, як в  оповіданні «Пісня про Правду» 
розкривається тема впливу мистецтва, зокрема народної пісні, 
на  душу людини.
6.   Поміркуйте, які проблеми порушує Р.-М.   Рільке у  своєму оповіданні.
Високий рівень
1.   З’ясуйте, яку роль відіграла Україна та  її історичне минуле у  твор-чості М.   Гоголя та  Р.-М.   Рільке.
2.   Схарактеризуйте риси вдачі Остапа та  Андрія. Знайдіть у  героїв 
спільне та  відмінне.
3.   Подумайте, на  яких образах повісті «Тарас Бульба» автор розкриває 
проблему відданості батьківщині.
4.   Розкрийте роль пейзажу в  повісті М.   Гоголя «Тарас Бульба».
5.   Назвіть образи-символи, які використав Р.-М.  Рільке в  оповіда -нні «Пісня про Правду». Яка їхня роль у  творі? Які з  цих символів 
пов’язані з  Україною?
6.   Поміркуйте, як у  повісті «Тарас Бульба» розкривається тема сильного 
людського характеру.
  III.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Перечитайте роман Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»
(ч. I); підготуйте повідомлення про історію його створення.
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (14.01.2014)
Переглядів: 4122 | Рейтинг: 1.3/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: