hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 37 ТЕМА: РОЛЬ НАРОДНОЇ ПІСНІ В ОПОВІДАННІ Р.-М. РІЛЬКЕ «ПІСНЯ ПРО ПРАВДУ»

УРОК  №  37
ТЕМА:   РОЛЬ НАРОДНОЇ ПІСНІ В  ОПОВІДАННІ  
Р.-М.  РІЛЬКЕ «ПІСНЯ ПРО ПРАВДУ»
  Мета:  поглибити знання учнів про творчість Рільке на  прикладі оповідання «Пісня 
про Правду»; розвивати навички аналізу прозового твору, характеристики об ­
разів, виразного читання, переказу; виховувати любов до  художнього слова, 
народної пісні, сприяти формуванню морально­ етичних поглядів школярів.
 Обладнання:   текст оповідання; виставка книг письменника; підручники Н.  І.   Дорофеєвої, 
С.   П.   Касьянової «Зарубіжна література», В.   Фесенко «Зарубіжна літера ­
тура»  (2007).
  Тип уроку:   комбінований.
 Очікувані  результати:  учні виразно читають і переказують оповідання Р. М. Рільке; на­
водять приклади художніх образів, пов’язаних з Україною, і характеризують 
їх; висловлюють судження про роль народної пісні в будові оповідання.
Хід уроку
  I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
  ; Бесіда на  повторення
1. Пригадайте визначення поняття «національний колорит».
2. У яких вивчених вами творах використовується це поняття?
З якою метою? ( Національний  колорит  відтворюють  у  своїх 
творах  В.  Скотт  у  романі  «Айвенго»,  М.   Гоголь  у  повісті 
«Тарас  Бульба».  Це  робиться  з   метою  більш  достовірної  пе-редачі  зображуваного. )
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Бесіда з  учнями
1. Як починається оповідання? ( Оповідання  починається  із  зу-стрічі  оповідача  з  Евальдом,  який  був  калікою.)
2. Що ви можете сказати про Евальда? ( Автор  майже  нічого 
не  говорить  про  Евальда.  Мабуть,  він  зріла  людина.  Евальд 
часто  розповідає  дітям  різні  історії.  Він  дуже  спокійний 
і  розсудливий.)
3. Як про цього героя говорить сам оповідач? Як ви розумієте
його слова? ( Оповідач  говорить  про  Евальда:  «Бог  призначив 
вас  бути  спокійною  точкою  серед  усієї  суєти».  Він  просто 
мудрий,  бо  хвороба  змушує  його  заглиблюватись  у   себе,  ба -гато  думати.  А  ще  Евальд  здатний  душею  відчути  те,  що 
звичайні  люди  просто  не   розуміють.)
4. Поміркуйте, чому оповідач часто говорить з Евальдом про
Бога. (Евальд  розповідає  дітям  оповідання,  в  яких  є  Бог,  з   од-нією  метою:  він  хоче  виховати  у  них  душевність  і   високу 
духовність. )
5. Подумайте, з якою метою розповідається історія про дівчину,
що втопилася. (Ця історія має алегоричний зміст. У  ній розпо-відається  про  два  підходи  до  життя.  Можна  тільки  «роздив-лятися»  життя,  а   можна  втручатися  у   нього.  Складність 
пасивної  позиції  полягає  у  тому,  що  рано  чи  пізно  «зустріч» 
із   реальністю  відбудеться,  і   людина,  що  живе  у  замкненому 
світі,  може  бути  просто  не  готова  до   цього. )
6. Поміркуйте, яка роль такого вступу. (Автор  готує  читача 
до  якихось  великих  і  серйозних  переживань,  почуттів,  що 
мають  статися  з  героями  твору. )
7. Згадайте, яка історія зацікавила Евальда. ( Він  дуже  хотів 
почути  історію  «про  руських  співців».)
  ; Виразне читання тексту
Прочитайте опис України, який подається на початку оповіді
про співців.
  ; Бесіда за  прочитаним
1. Якою зображена Україна? ( Величною,  але  розореною.)
2. Яке значення має згадка про могили? (Могили  уособлюють 
минуле,  пам’ять.)
3. Подумайте, чому автор говорить про ікони? ( Це  символ  віри, 
що  є  опорою  людини  у  житті.)
4. Якими зображені люди? («…Люди  нагадують  безодні.  Жителі 
степів  незглибимі,  темні,  мовчазні,  і   їхні  слова   —  лише  не-тривкі,  хисткі  містки  до  їхнього  єства». )
5. Як ви гадаєте, чому велика увага приділяється зображенню
неба? ( Автор  пише:  «Однак  пойняті  незрозумілою  триво-гою  діди  виходили  ночами  зі  своїх  хат  і  мовчки  вдивлялися 
у  високе,  вічно  безвітряне  небо…»  Небо  завжди  асоціюється 
з  Богом.  До   нього  звертаються  у  тяжку  хвилину.  Людям  по-трібна  була  допомога,  але  вони  не   знали,  звідки  її  очікувати, 
де  шукати.  Окрім  того,  автор  звертає  увагу  на   те,  що  вдив-лятись  у   небо  «виходили  діди».  Вони  уособлюють  минуле, 
яке,  можливо,  молоді  забули.  Окрім  того,  дідів  тривожила 
бездіяльність  молодих.  Чому  й  з’явилися  біди.)
  ; Переказ тексту
Розкажіть про життя Петра Яковича та членів його родини.
  ; Рольова гра
Спробуйте розповісти про Олексу від імені:
а) його батька;
б) його сестри;
в) його матері;
г) самого героя.
  ; Характеристика Олекси. Бесіда з  учнями
1. Поміркуйте, у чому крилася причина самотності Олекси. (Він 
був  не  таким,  як  усі.  А  люди  не  люблять  того,  чого  не  мо-жуть  зрозуміти.)
2. Як до його сватання поставилася Мар’яна? (Вона  висміяла 
його.)
3. Чому його не прийняли ченці? (Мабуть,  він  просто  був  не  го -товий  до  служіння  Богові.)
4. Чи мав Олекса якийсь певний рід занять? (Ні,  він  нічим 
не  займався. )
5. Що він любив найбільше? ( Гуляти  у   степу.)
6. Чи можна сказати, якою людиною був Олекса? ( Трохи  див-ною,  але  доброю.  Адже  він  не   бив  сестру,  яка  била  його,  ні -коли  не   стріляв  із  рушниці,  навіть  у  птахів. )
  ; Характеристика кобзаря. Бесіда
1. Як з’являється старий кобзар? (Він  таємно  з’явився  увечері.)
2. Яким зображено старого Остапа? ( Старий  кобзар  схожий 
на  якогось  гіперболізованого  казкового  героя,  богатиря. 
«…І   в  ту  саму  мить  світло  в  дверях  заступило  щось  високе, 
чорне,  —  воно  геть  витіснило  вечір,  внесло  до  хати  ніч  і  не-певно  просувалося  своєю  здоровенною  постаттю  вперед». )
3. Про що були його пісні? (Він  співав  про  велику  славу  козаків 
та  гетьманів.)
  ; Виразне читання тексту
Епізод «Кобзар співає пісню».
  ; Бесіда з  учнями
1. Як люди сприймали пісню кобзаря? (Вони  усі  похилили  го -лови,  пригнічені  смутною  піснею. )
2. Про що співав сліпий кобзар? ( Він  співав  «Пісню  про 
Правду».)
  ; Робота з  підручником
1. Розгляньте ілюстрації у підручнику (підручники Н. І. Доро-феєвої, С. П. Касьянової «Зарубіжна література», с. 149 (ре -продукція картини Є. Кибрика «Бандурист»), В. Фесенко
«Зарубіжна література» (2007), с. 142 (репродукція картини
О. Сластьона «Козак-бандурист»)).
2. Якими зображені бандуристи?
3. Подумайте, як ці картини перегукуються із текстом оповіда -ння Р.-М. Рільке «Пісня про Правду».
  ; Бесіда з  учнями ( продовження)
1. Скільки разів кобзар співав пісню? ( Тричі. )
2. Подумайте, з якою метою автор використовує прийом три -разовості? Для якого жанру він характерний? ( Цей  прийом 
характерний  для  казок.  А  в  оповіданні  він  допомагає  пере-дати  вплив  пісні  на  людей,  адже  кожного  разу  Остап  співав 
її  по-новому.)
3. Знайдіть у тексті й зачитайте, як впливала пісня на людей.
(«Коли  першого  разу  була  скарга,  то  вдруге  вона  здалася  до -кором,  і   нарешті,  коли  кобзар  утретє  з   високо  піднятою  го -ловою  вигукнув  її  низкою  коротких  наказів,  то  з   трепетної 
мови  вихопився  нестримний  гнів,  проймаючи  всіх  і  сповню -ючи  безмежним  і  водночас  моторошним  захватом».)
4. Яке питання зародилося після прослуховування пісні? Що
воно означало? Чому молодий спитав у старого? («Де  збира -ються  чоловіки?»  Це  означало,  що  в   душі  людей  прокинулася 
жага  дії,  усвідомлення  необхідності  боротьби  за  скривджену 
правду.  Недарма  молодий  запитав  у  старого.  Досвід  боротьби 
батьки  передали  дітям.)
5. Поміркуйте, чому саме мати з усієї родини проводжала сина?
( «Надворі  хтось  обійняв  його  і  ніжно  поцілував  у  голову». 
Це  була  мати.  Мати  неначебто  благословила  сина  у  далеку 
дорогу.  А  це  означає,  що  його  вибір  правильний.  Мати  благо-словила  Олексу  на  святу  справу:  боротися  за  правду.)
6. Як відреагував батько? ( Він  нічого  не   сказав,  а   «підійшов 
до  покуття  і  засвітив  свічку  перед  іконою  Знамення»:  він 
просив  Божого  благословіння  своєму  синові  та  заступни -цтва  Божої  Матері.)
7. Як закінчується розповідь про сліпого кобзаря? ( Остап  про-ходив  сусіднім  селом  і  співав  свою  «Пісню  про  Правду». )
8. Поміркуйте, чому автор вибрав такий фінал? ( Це  означає, 
що  Остап  підніме  людей  і  в  сусідньому  селі.  Усі  вони  будуть 
боротися  за  краще  життя.)
  ; Проблемне запитання
Подумайте, чому Евальд сказав, що «цей старий був сам
Бог». (Старий  кобзар  робив  праведну  справу:  він  допомагав  людям 
зрозуміти  сутність  життя.  Тому  його  і  порівнюють  із  Богом.)
  ; Запитання для учнів
Яка роль в оповіданні відводиться народній пісні? (Народна 
пісня  має  великий  вплив  на   свідомість  народу,  оскільки  пробуджує 
його  душу.)
  ; Проблемна ситуація
1. Поміркуйте, Олекса живе чи «роздивляється» життя?
(Спочатку  лише  «роздивляється»,  а  потім  починає  жити. 
Його  розбудила  пісня  старого  кобзаря.)
2. Що слід зробити, щоб почати жити? ( Слід  діяти,  а  не  просто 
відсторонено  спостерігати  за  життям.
  ; Творче завдання
Знайти символи в оповіданні.
  ; Коментар учителя
В оповіданні багато символів.
Вікно (відчинене) це символ надії, сподівання.
Двері символ очікування.
Шлях символізує вибір, дорогу людського життя.
Ікони символ Бога, Божої Матері. У тексті оповідання зга-дуються ікони Миколи-Чудотворця, Іверської Богородиці, Святого
Димитрія, Знамення. Ікони (саме їх назви) з’являються чотири
рази. Число чотири символ космосу, Всесвіту.
  ; Запитання до  учнів
У чому полягає своєрідність побудови оповідання? (Оповідання 
Р.-М.  Рільке  «Пісня  про  Правду»  має  своєрідну  побудову.  Це  «опо-відання  в   оповіданні».  Такий  прийом  надає  творові  особливої 
188
принадності  й  значимості.  А  ще  він  допомагає  авторові  передати 
певні  свої  думки,  міркування,  погляди.)
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Проблемне завдання для учнів
Чи можете ви, проаналізувавши твір, дати відповідь на пи-тання, поставлене у пісні: «Правдо, мати рідна, орлице крилата,
Де ж той син, що прийде тебе відшукати?» ( Так,  це  буде  Олекса. 
Окрім  нього,  усі  ті,  хто  піднявся  на  боротьбу. )
  ; Написання твору-мініатюри «Які проблеми порушуються в  оповіданні   
Р.-М.   Рільке «Пісня про Правду»?»
  ; Прослуховування та  короткий аналіз учнівських робіт ( 4—5 робіт )
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуйтеся до атестації з теми «Україна та її історія
в літературі. Творчість   М. Гоголя та Р.-М. Рільке».
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (14.01.2014)
Переглядів: 4230 | Рейтинг: 2.0/5
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: