Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 35 ТЕМА: ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. ДОВГА ДОРОГА ДО ЩАСТЯ (РОМАН Ч. ДІККЕНСА «ПРИГОДИ ОЛІВЕРА ТВІСТА»)

УРОК  №  35
ТЕМА:   ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ.  
ДОВГА ДОРОГА ДО  ЩАСТЯ (РОМАН Ч.  ДІККЕНСА 
«ПРИГОДИ ОЛІВЕРА ТВІСТА»)
  Мета:  поглибити знання учнів про творчість англійського письменника Ч.   Діккенса; 
розширити знання про жанр роману; розвивати навички аналізу художнього 
тексту, виразного читання; сприяти формуванню гуманістичних ідеалів.
 Обладнання:   текст роману; портрет Ч.   Діккенса; ілюстрації до  твору (на вибір учителя).
  Тип уроку:   засвоєння нового матеріалу.
 Очікувані  результати:  учні цілісно сприймають великий за обсягом твір, виразно читають 
і  переказують близько до тексту ключові епізоди роману, виявляють навички 
аналізу художнього твору, висловлюють своє ставлення до проблем, порушених 
у творі, аргументуючи свою позицію цитатами з тексту.
Хід уроку
  I.   ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО  СПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
Англійський письменник Чарльз Діккенс увійшов у літера-туру як майстер тонкого психологічного аналізу, широкої соціаль -ної типізації, життєрадісного гумору і нищівної сатири. Романи
письменника віддзеркалювали життя Англії XIX століття.
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
Сьогодні ми поговоримо про роман Ч. Діккенса «Пригоди
Олівера Твіста» (1838), що започаткував серію творів, у центрі
яких проблема становлення особистості, історія молодої людини.
Але перш за все ознайомимося з життєвим і творчим шляхом пись-менника.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЖИТТЯ І  ТВОРЧІСТЬ Ч.   ДІККЕНСА ( 1812—1870)
Чарльз Діккенс народився в  передмісті Портсмута  — Лендпорті в  незаможній ро­
дині. Коли Чарльзу було три роки, родина переїхала до  Лондона. Дитячі роки майбутнього 
письменника, схоже, були ідилічними. Він проводив багато часу на  вулиці, але також жа ­
дібно читав, особливо крутійські романи Т.   Смоллетта та  Г.  Філдінга. Пізніше він пригаду ­
вав, що мав чіпку, ледь не  фотографічну пам’ять, яка прислужилася йому в  подальшій 
письменницькій діяльності. Батько певний час працював клерком в  офісі королівського 
флоту, завдяки чому Чарльз провів кілька років у  приватній школі в  Четемі.
Спокійне життя раптово закінчилося, коли Джон Діккенс, батько Чарльза, вліз у  борги 
й  був ув’язнений у  борговій в’язниці. Незабаром до  нього змушена була приєднатися вся 
родина, крім Чарльза, якого взяла до  себе у  Кемден­ Таун приятелька родини Елізабет 
Ройленс. Пані Ройленс була бідною старою жінкою, яку Діккенс пізніше вивів, незначно 
змінивши й  прикрасивши, в  образі пані Піпчин у  романі «Домбі і  син».
Щоб заплатити за  проживання й  харчі, а також допомогти родині, Чарльз почав працю ­
вати на  складі вакси Воррена. Він заробляв шість шилінгів на  тиждень, 10 годин на  день 
наклеюючи етикетки. Виснажливі й  часто навіть жорстокі умови праці глибоко закарбу ­
валися в  душі Діккенса й  вплинули на  його прозу й  нариси, в  яких він відобразив тяжкі 
умови праці англійських бідняків, серед яких часто були й  діти.
Невелика спадщина, яку отримав батько, дозволила Діккенсам вийти з  боргової 
в’язниці. Чарльзу більше не  було потреби працювати на  фабриці вакси. Його віддали 
до  школи. Після школи, з  травня 1827  року, Діккенс почав працювати молодшим клерком 
в  адвокатській конторі. Потім, вивчивши систему скоропису, він покинув роботу й  став 
вільнонайманим репортером.
Перше оповідання Діккенса «Обід у  Тополиній алеї» було опубліковане в  лондонському 
«Мантлі Мегезін» у  1833  році. Наступного  року він став політичним журналістом, друкуючи 
в  «Морнінг Кронікл» репортажі про парламентські дебати та  звіти про виборчі кампанії, 
для чого йому доводилося подорожувати Англією. Репортажі та  нариси із  журналів склали 
основу збірки «Нариси Боза», надрукованої у  1836  році. У  березні 1836  року почався друк 
«Записок Піквікського клубу» у  вигляді періодичних фейлетонів. Співпраця з  журналами 
тривала все його життя.
У 1836  році Діккенс погодився на  пропозицію стати редактором журналу «Бентліз 
Місселлені», яку він обіймав три роки, доки не  розсварився із  власником. Тим часом пись ­
менницькі успіхи тривали. Діккенс написав «Пригоди Олівера Твіста», «Ніколас Ніклбі», 
«Крамницю старожитностей» та  ін. Усі ці твори спочатку виходили місячними випусками, 
а  потім окремими книгами.
У 40 ­ х роках утверджується думка Діккенса про те, що суспільство можна змінити 
шляхом перевиховання людей, їх морального вдосконалення. Із  цією метою письменник 
часто виступав із  публічними лекціями, читав свої твори.
У 1856  році гонорари за  книги дозволили Діккенсу придбати будинок Ґедз­Гілл­плейс 
у  Кенті. Ще хлопчиком Діккенс мріяв жити в  цьому будинку. Крім того, навколишні місця 
були пов’язані з  подіями, описаними Шекспіром у  першій частині «Генріха IV», що подо ­
балося письменнику.
В останній період свого життя Діккенс активно виступав із  публічними лекціями, про ­
довжував працювати над написанням нових романів.
Діккенс був людиною великої та  щедрої душі. Він допомагав матеріально не  тільки 
своїй великій родині, а  й багатьом знедоленим, які зустрічалися на  його життєвому шляху. 
Письменник улаштовував благодійні вистави, виступав із  лекціями, а  зібрані гроші від ­
давав тим, хто потребує допомоги.
9 червня 1870  року Діккенс помер. Під час похорону присутнім роздали епітафію зі  сло ­
вами: «На пам’ять про Чарльза Діккенса (найпопулярнішого письменника Англії), який 
помер у  власній оселі, Гайгем, поблизу Рочестера, Кент, 9 червня 1870 у  віці 58 років. Він 
співчував бідним, знедоленим і  пригнобленим; і  з  його смертю один із  найвизначніших 
письменників Англії втрачений для світу».
У своєму заповіті Діккенс зазначив, щоб на  його честь не  споруджували жодного мемо ­
ріалу. Єдиний бронзовий пам’ятник натуральної величини, відлитий у  1891  році Френсісом 
Едвіном Елвеллом, стоїть у  Кларк­парку в  місті Спрюс ­Гілл, Пенсильванія, США.
Найбільш відомі твори Ч.   Діккенса: «Різдвяна пісня в  прозі, або Різдвяне оповідання 
з  привидами», «Записки Піквікського клубу», «Домбі й  син», «Пригоди Олівера Твіста», 
«Пригоди Ніколаса Ніклбі», «Девід Коперфільд», «Крихітка Дорріт», «Холодний дім», «Великі 
очікування» та  багато інших.
  ; Бесіда з  учнями
1. Яке ваше враження від прочитаного роману?
2. Визначте тему роману «Пригоди Олівера Твіста». ( Це  роман 
про  тяжкі  життєві  випробування  дитини. )
3. Хто є головним героєм? (Олівер  Твіст,  ім’ям  якого  й  названо 
роман.)
4. У чому полягала складність долі Олівера? ( Після  смерті  ма-тері  він  залишився  круглим  сиротою  й  опинився  в  робітному 
домі.)
  ; Коментар учителя
Зображення робітного дому, де народився Олівер, було дуже
злободенною темою в літературі Англії 30—40-х років XIX ст.
За законодавством 1834 року в робітних будинках Англії встанов -лювався такий режим, який перетворював їх на в’язниці: бідняка
насильно розлучали з родиною та поступово доводили до повного
отупіння. Не випадково робітники почали називати робітні будинки
«бастиліями для бідних», нерідко віддаючи перевагу голод ній
смерті, а не ув’язненню в робітному будинку.
  ; Переказ тексту
Розкажіть про життя Олівера Твіста в робітному домі.
  ; Бесіда з  учнями
1. Чому Олівер потрапив до зграї злодіїв? ( Він  був  ще  зовсім 
дитиною,  погано  знався  на   людях.)
2. Що собою являли злодії, до яких потрапив Олівер? (Це  скуп -ник  краденого  Феджин,  жорстокий  грабіжник  Сайкс,  зловіс-ний  «джентльмен»  Монкс,  який  хотів  скористатися  спад-ком  Олівера.)
3. Як поводиться Олівер у зграї злодіїв? (Хлопчик  виявляє  твер-дість  і  відмовляється  брати  участь  у  злочинному  промислі. )
4. Хто врятував Олівера після поранення? ( Місіс  Мейлі  та  її 
племінниця  Роз.)
5. Розкажіть, як Оліверові вдалося втекти від грабіжників і зна -йти містера Браунлоу.
  ; Проблемне запитання
Подумайте, яку роль у розвиткові сюжету відіграє таємниця.
З яким героєм вона пов’язана? (Таємниця  пов’язана  з  походжен -ням  Олівера  Твіста,  зі  смертю  його  матері,  з  гаманцем  його  ма -тері,  в  якому  був  медальйон.  У   медальйоні  лежало  два  локони  і   зо -лота  обручка.  На  внутрішньому  боці  медальйона  було  написано 
ім’я  «Агнес».  Як  виявилося,  це  було  ім’я  матері  Олівера.  Таємниця 
сприяє  гостроті  сюжету  й   тримає  читача  в   постійній  напрузі.)
  ; Переказ тексту
Розкажіть про подальшу долю героїв роману.
  ; Проблемна ситуація
Подумайте, які важливі проблеми порушуються у творі.
( У   романі  порушуються  важливі  моральні  проблеми:  протисто -яння  добра  і  зла  у   людському  житті.  Письменник  вірить  у  не-переможну  силу  добра  і   торжество  справедливості.  У  творі  були 
відображені  християнські  погляди  Ч.   Діккенса.)
  ; Завдання для учнів
Схарактеризуйте образ головного героя Олівера Твіста. (Олівер 
Твіст   —  жертва  потворних  соціальних  умов  життя,  але  він,  як 
і  будь-який  герой  просвітницького  роману,  природжено  добрий,  і   ні -які  лихі  зовнішні  впливи  не  впливають  на  нього.  Навіть  перебу-ваючи  у   таких  жахливих  умовах,  Олівер  зберіг  чистоту  душі.)
  ; Творче завдання
1. Роман Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» називають «сво-єрідним романом виховання». Доведіть правильність цього
вислову. ( У  романі  порушуються  важливі  проблеми  вихо-вання:  стосунки  батьків  і   дітей,  вплив  оточення  на  фор -мування  дитини,  взаємини  між  людьми  тощо.)
2. Визначте художні особливості роману. ( Два  композицій-них  центри  (добро  і  зло),  чіткий  поділ  героїв  на  «добрих» 
(містер  Браунлоу,  місіс  Мейлі,  Роз  Мейлі,  лікар  Лосберн) 
і  «злих»  (Феджин,  члени  злодійської  зграї  Феджина,  Монкс), 
численні  авторські  коментарі  з  роздумами  про  літературу, 
чинні  закони,  прийом  «контрастного  монтажу»  (несподі -ване  чергування  сцен  і  швидка  зміна  часу  й  місця  дії),  сар-казм  та  іронія.)
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Узагальнююча бесіда
Роман Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста», у якому розго-рається багато складних конфліктів, закінчується як добра казка.
Хоч у реальному житті дуже часто все буває інакше.
Зображуючи на останніх сторінках роману щасливе, хоча
і з присмаком смутку життя Олівера, який нарешті знайшов свій
дім і люблячу родину, Діккенс надає роману трохи романтичного
забарвлення. Але це романтизм бажаного, в ньому втілюється га -ряче прагнення письменника до торжества справедливості. У щас-ливому фіналі відобразилися мрії письменника про те, що світ
можна змінити завдяки моральному вдосконаленню людства.
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуйте повідомлення про життєвий і творчий шлях
Р.-М. Рільке; прочитайте оповідання Р.-М. Рільке «Пісня про
Правду».
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (14.01.2014)
Переглядів: 3304 | Коментарі: 6 | Рейтинг: 2.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: