hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 34 ТЕМА: ОПИСИ ПРИРОДИ У ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»

УРОК  №  34
ТЕМА:   ОПИСИ ПРИРОДИ У  ПОВІСТІ М.  ГОГОЛЯ  
«ТАРАС БУЛЬБА»
  Мета:  проаналізувати пейзажі у  повісті, визначити їх роль у  тексті, засоби художньої 
виразності, які використовує автор; розвивати навички усного мовлення, ви ­
разного читання, переказу тексту; виховувати любов до  рідної природи, фор ­
мувати естетичні смаки.
 Обладнання:   текст повісті; репродукція картини І.   Рєпіна «По сліду»; увертюра до  опери 
М.   Лисенка «Тарас Бульба».
  Тип уроку:   комбінований.
 Очікувані  результати:  учні цілісно сприймають великий за обсягом твір, виразно читають 
і  переказують близько до тексту ключові епізоди повісті, пояснюють роль 
 пейзажів у творі.
Хід уроку
  I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  ; Запитання на  повторення
1. Що таке пейзаж? ( Опис  природи.)
2. Які його функції в художньому творі? ( Пейзаж  є  одним 
із   композиційних  прийомів.  Використовується  він  для  того, 
щоб  змалювати  місцевість,  про  яку  йдеться  у   творі,  підкрес -лити  настрій  героя.  Іноді  пейзаж  виступає  контрастом, 
на  фоні  якого  чіткіше  зображуються  глибокі  внутрішні  пе-реживання  героїв. )
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
Відомо, що у повісті «Тарас Бульба» основну увагу автор при -ділив описам вчинків героїв, подіям, які відбувалися в Україні,
визвольній боротьбі українського народу. Та важливе значення
у творі відводиться й описам природи. Їх не так багато, але вони
досить колоритні. Тож розглянемо їх.
  ; Виразне читання тексту
«Зображення місячної ночі» ( р.  I ).
  ; Бесіда за  прочитаним
1. Як опис ночі пов’язаний з основною оповіддю? ( Це  перша 
й  остання  ніч,  яку  сини  Тараса  проведуть  вдома.)
2. Якою зображена ніч? ( Ніч  місячна,  ясна,  спокійна.)
3. Що підкреслює цей опис? ( Спокій  у  господі  Тараса.  Тому  всі 
й  поснули.)
4. Хто з героїв не спить цієї ночі? Чому? ( Не  спить  тільки 
мати.  Вона  просиділа  цілу  ніч  біля  дітей,  «і  в  душі  бажала, 
щоб  ніч  протяглась  якомога  довше».  Адже  жінку  лякало  рі-шення чоловіка їхати вранці на  Січ. Вона не   могла висловити 
усю  свою  любов  до  дітей  відверто,  тому  що  в   домі  старого 
козацького  полковника  не  могло  бути  й   мови  про  пестощі 
та  любощі.  Однак  її  материнське  серце  боліло  за  дітей,  яких 
у  неї  вранці  мали  забрати.  І,  як  виявилося,  назавжди.  Може, 
материнське  серце  віщувало  біду,  тому  й   проплакала  жінка 
всю  ніч. )
  ; Виразне читання тексту
«Опис степу» ( р.  II).
  ; Бесіда за  прочитаним
1. Що вражає читача в описі степу? ( Зображення  його  безкінеч -ності  й   неозорості,  величності.  Складається  таке  враження, 
що  між  небом  і  землею  простягся  неозорий  степ. )
2. Чому автор зображує степ саме таким? ( У  ньому  кожна  лю-дина  почувається  вільною.  А  це  необхідно  для  того,  щоб  під-креслити,  що  саме  такими  були  козаки.)
3. Яку кольорову гаму використовує автор для зображення степу
вдень? (Автор  використовує  яскраві,  насичені  кольори.  Серед 
них  зелено-золотий,  голубий,  синій,  ліловий,  білий,  жовтий, 
сріблястий. )
4. Які рослини українського степу названі у тексті? ( Волошки, 
дрок,  кашка,  пшениця.)
5. Які тварини названі у тексті? ( Куропатки,  яструби,  дикі 
гуси,  чайка,  ховрашки,  коники,  лебеді.)
6. Яким степ зображений увечері? ( Барви  стали  більш  тем-ними.  Переважають  блакитнувато-темні,  темно-зелені,  ро-жево-золоті  відтінки. )
7. Яким зображено небо? Який прийом використовує автор?
(Автор  використовує  метафору.  Читаємо  у  тексті:  «На  них 
просто  дивилися  нічні  зорі.  Вони  чули  своїм  вухом  весь  не-зчисленний  світ  комах,  яких  було  повно  у  траві,  весь  їх тріск,  свист,  стрекотіння:  все  це  звучно  лунало  серед  ночі, 
очищувалося  у  свіжому  нічному  повітрі  і  доходило  до   слуху 
гармонійним».)
8. Які ще художні засоби використовує автор? ( Багато  епіте -тів  («зелено-золотистий  океан»,  «пірамідальна  верхівка», 
«тисячею  пташиних  свистів»,  «сині  хвилі  повітря»  тощо), 
порівняння  («легкі  й  прозорі  хмарки,  як  морські  хвилі»,  «по 
небу,  наче  велетенським  пензлем,  наляпані  були  широкі 
смуги  з   рожевого  золота»,  алітерація  (ш-ж-х-ж-ч-щ,  переда -ється  шум  вітру. )
  ; Робота з  репродукцією картини І.   Рєпіна «По сліду»
1. Що зображено на картині? ( Широкий  степ  і  два  вершники.)
2. Як зображене на картині перегукується з описом степу в по-вісті?
  ; Творча робота. Усне «словесне» малювання
Усно опишіть степ, зображений на картині І. Рєпіна, вико-ристовуючи елементи опису з гоголівського тексту.
  ; Робота з  текстом
Знайдіть у тексті опис Дніпра і виразно зачитайте його (р.   II ).
  ; Бесіда з  учнями
1. Яким зображений Дніпро? ( Могутньою  й  величною  рікою.)
2. Що особливо підкреслюється у зображенні Дніпра? (Це  вільна 
ріка.  Недарма  вона  займає  простір  «половини  всієї  поверхні 
землі».  Дніпро  «шумів,  як  море,  розлившись  на  волі»  і  «хвилі 
його  слалися  широко  по  землі,  не   натрапляючи  ні  на   скелі, 
ні  на  гори». )
  ; Виразне читання тексту
Уривок «Околиці Дубна» ( р.  V ).
  ; Бесіда за  прочитаним
1. Якими зображені околиці Дубна? ( Козацьке  військо  почало 
спустошувати  околиці  міста.)
2. Що вражає в цих описах? (Автор  змальовує  скирти  немоло-ченого  хліба,  ниви,  «ще  не   зачеплені  серпом»,  повне  хлібне 
колосся  нового  врожаю.)
3. З якою метою письменник змальовує ці деталі? ( Під  час  об-логи  міста  гине  хліб,  який  є   основою  життя.  У  місті  ж  люди 
172
мруть  із  голоду.  Але  такі  жорстокі  закони  війни:  усе,  що 
належить  ворогові,  має  бути  знищеним.)
  ; Виразне читання уривка
«Опис липневої ночі» ( р.  V ).
  ; Бесіда за  прочитаним
1. Якою змальовується липнева ніч? (Вона  чудова.  Усе  неначе 
спокійно. )
2. Яким зображено небо? («Воно  все  було  відкрите  перед  ним; 
чисто  й   прозоро  було  в  повітрі.  Скупчення  зірок,  що  утворю-вало  Чумацький  Шлях  і  навскіс  поясом  переходило  по  небу, 
все  було  залито  світлом».)
3. Поміркуйте, чому саме таким зображено небо? ( Високе 
й  чисте  небо  в  цьому  уривку  має  символічне  значення.  Козаки 
захищають  справедливі  ідеали,  тому  над  ними  й  чисте  
небо.)
4. Що вносить тривогу і неспокій, які панують у таборі коза-ків? ( Заграви  догоряючих  вдалині  околиць,  чорний  обгорілий 
монастир.  Шпилі,  дахи,  частокіл,  мури  обложеного  міста  ви-світлювалися  відблисками  далеких  пожарищ  і  мали  грізний 
вигляд.)
5. У кого з героїв у цю ніч тривожно на серці? Чому? ( Андрій, 
«сам  не   знаючи  чого,  почував  якусь  задуху  в   серці».  Не   дивно, 
адже  ця  ніч  стала  для  нього  ніччю  зради.  Хоча  він  цього 
й  сам  досі  не   знав.)
6. Поміркуйте, яка роль цього пейзажу у творі. (Він  готує  чи-тача  до   страшного  вчинку  Андрія:  зради  вітчизни.  Природа 
неначе  відчуває  те,  про  що  ще  не  здогадуються  люди.  Ось 
звідки  й  тривога,  що  виникає  незважаючи  на  красу. )
  ; Виразне читання тексту
Виразно прочитайте останній абзац повісті (від слів: «Не мала
ріка Дністер…» до слів: «…розмовляли про свого отамана»).
  ; Бесіда за  питаннями
1. Який настрій уривка? ( Спокійний,  величний.)
2. Яким зображений Дністер? (Великою  й  сильною  рікою.)
3. Яке значення опису цієї ріки у творі? (Дністер  стає  рікою 
пам’яті  про  старого  отамана.)
4. В описі Дністра згадується маленька пташка гоголь. Чи ви-падково вона з’являється на сторінках повісті? ( Є  версія,  що 
прізвище  письменника  походить  від  назви  цієї  пташки.  Тому 
автор  саме  так  підкреслює  свою  спорідненість  із  рідною  зем-лею,  її  славним  героїчним  минулим. )
  ; Прослуховування увертюри до  опери М.  Лисенка «Тарас Бульба». Бесіда
1. Якою музикою починається увертюра? ( На  початку  чути 
грізний  гуркіт.  Він  символізує  клекіт  народного  гніву,  який 
ніщо  не   може  стримати.)
2. Як засобами музики змалювали картини рідної землі?
(Мелодія  у  другій  темі  увертюри  навіює  образ  неозорих  укра -їнських  степів  і  перегукується  зі  словами  гоголівського  тек -сту.)
3. Яка тема звучить у заключній частині увертюри? ( У  за-ключній  частині  звучить  українська  народна  пісня  на  слова 
Марусі  Чурай  «Засвіт  встали  козаченьки».  Вона  неначе 
кличе  до  боротьби  за   рідну  землю,  за   батьківщину. )
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Узагальнююча бесіда
1. Яка роль пейзажу в повісті «Тарас Бульба»? ( Природа 
є   не  лише  фоном  для  подій.  Вона  стає  живим  учасником 
усього,  що  відбувається.)
2. Яка роль природи в розкритті характеру героїв? ( Природа 
допомагає  глибше  розкрити  внутрішній  світ  героїв.)
3. Яке значення мають пейзажні замальовки у розвитку сюжету
повісті? (Вони  підкреслюють  любов  автора  до  своєї  вітчизни, 
розкривають  її  красу,  ознайомлюють  із   флорою  і  фауною 
України.  Змалювання  широких  і  вільних  степів,  могутніх 
рік  підкреслює  ідейний  зміст  повісті:  зображення  широти 
козацької  натури,  синівської  любові  до  волі.)
  ; Творчий переказ
Перекажіть пейзажний уривок, який вам найбільше сподо -бався. Спробуйте якомога читкіше відтворити авторський текст.
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуйте до уроку позакласного читання; прочитайте
роман Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»; підготуйте пові-домлення про письменника.
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (14.01.2014)
Переглядів: 3766 | Рейтинг: 2.5/6
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: