hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 31 ТЕМА: ТАРАС БУЛЬБА — ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ
УРОК № 31
ТЕМА: ТАРАС БУЛЬБА — ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ
Мета: проаналізувати образ Тараса Бульби, розкрити неоднозначність і  типовість характеру героя; розвивати навички виразного читання, усного мовлення,
словесного малювання; навчати учнів висловлювати свою думку; виховувати
моральні якості школярів.
Обладнання: репродукція малюнка Є. Кибрика «Тарас Бульба» (або інші ілюстрації до  твору
на  вибір учителя); фонозапис опери М. Лисенка «Тарас Бульба» (на вибір учи ­
теля); текст повісті; підручники Н. І. Дорофеєвої, С. П. Касьянової «Зарубіжна
література», В. Фесенко «Зарубіжна література» (2007).
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні цілісно сприймають великий за обсягом твір, виразно читають
і переказують близько до тексту ключові епізоди повісті, розповідають про
бойове товариство; характеризують образ старого полковника; висловлюють
своє ставлення до проблем, порушених у творі.
Тарас Бульба… любив свою батьківщину
Україну і нічого не знав вищого і прекрас -нішого за бойове козацтво, тому що відчу -вав те й інше в кожній краплі крові своєї…
В. Г. Бєлінський,
російський критик XIX століття
Хід уроку
I. ПІДГОТОВКА ДО  СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
; Слово вчителя
Центральним образом повісті М. Гоголя «Тарас Бульба» є об-раз старого полковника Тараса Бульби. Відчувається, що автор лю-бить свого героя, милується ним, пишається ним і вболіває за його
долю та долю його синів. Тарас Бульба — це те могутнє осердя,
навколо якого групуються усі персонажі твору.
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
; Усне словесне малювання
Опишіть, яким ви вперше побачили Тараса Бульбу.
; Прийом «Мікрофон»
Як ви ставитеся до Тараса Бульби?
; Робота з  репродукцією малюнка Є. Кибрика «Тарас Бульба»
1. Яким зображено героя на картині?
2. Чи збігається бачення художника з вашим?
3. Яку рису вдачі Тараса підкреслює Є. Кибрик? (На картині
Тарас зображений мужнім козаком. Про це свідчить його
горда постава, суворий погляд, мужній вираз обличчя.)
; Робота з  епіграфом
Які головні риси вдачі виділяє критик в образі Тараса Бульби?
(Любов до вітчизни та вірність бойовому козацтву.)
; Робота з  текстом
М. Гоголь не дає окремого портрета головного героя.
Користуючись текстом повісті, спробуйте створити цей портрет.
Зачитайте відповідні рядки. ( Р. 1: «Тарас був один із корінних,
старих полковників: весь був він створений для бойової тривого
й відзначався грубою щирістю своєї вдачі…»
Р. 1: «…був надзвичайно важкий і товстий…»
Р. 8: «…І насунув він ще нижче на свої очі хмурі, зчорна-білі
брови, схожі на кущі, що поросли на високому тім’ї гори, яких
верхівки геть укрив голчастий північний іній».
Р. 9: «…так говорив отаман і, коли скінчив мову, все ще по-трясав посрібленою в козацьких ділах головою…»
Р. 10: «…білий вус його сріблився…»
Р. 12: «…дебелий старий козак…» )
; Бесіда з  учнями
1. Знайдіть опис світлиці Тараса. Що можна сказати про смаки
та вподобання господаря? (Тарасові не до вподоби була нова
мода на польські звичаї. «Він любив просте життя козаків
і пересварився з тими своїми товаришами, що схилялися
на варшавський бік, називаючи їх холопами польських па-нів».)
2. Як Тарас ставився до віри? («…він вважав себе законним обо -ронцем православ’я».)
3. Розкажіть, як Тарас чинив, коли бачив у селах утиски орен-дарів. ( Він зі своїми козаками чинив над такими розправу.)
4. Автор називає свого героя «вічно невгамовним». Чи згодні ви з ним?

5. Поміркуйте, чому Тарас тішився думкою про те, що привезе
на Січ своїх синів. ( Як батько він, звичайно, пишався сво-їми синами-красенями. Він хотів довести, що вони справжні
козаки.)
6. Про що свідчить той факт, що Тараса раді були бачити
на Січі? ( Козаки поважали досвідченого полковника.)
7. Кого Тарас уважав добрим воїном? («Не той ще добрий вояка,
хто не втратив духу у важливім ділі, а той добрий вояка,
хто й без діла не занудьгує, хто все витерпить, і хоч ти
йому що хоч, а він все-таки доскочить свого».)
8. Чому герой якомога швидше хотів вирушати у похід? (Він
уважав, що похід є справжньою козацькою справою. Воїни
загартовуються у боях.)
9. Як він ставився до своїх синів-козаків? ( Тарас із гордістю
спостерігав за їхнім становленням, помічав різні риси їхньої
натури. )
10. Чи однаково Тарас сприймав синів? (Він любив їх обох. Але
помічав, що з Остапа вийшов кращий козак, ніж з Андрія.)
11. Які негативні риси є в характері героя? ( Він грубий у пово-дженні з дружиною, впертий, владний, жорстокий.)
; Виразне читання
Прочитайте за особами діалог Тараса і єврея Янкеля ( р. VII).
; Бесіда за  прочитаним
1. Що найбільше вразило Тараса у повідомленні Янкеля? (Те, що
Андрій з власної волі перейшов до поляків. )
2. Як Янкель пояснив причину зради? (Коханням до прекрасної
полячки.)
3. Чому Тарас «тяжко замислився»? (Тому, що «згадав, що велика влада у слабкої жінки, що багато дужих занапащувала
вона, що податлива в цьому вдача Андрійова».)
4. Як Тарас переживав цю новину? (Він похилив свою сиву го -лову. Сором і біль проймали його душу. Та все не хотів ві-рити, «щоб могло статися таке ганебне діло і щоб рідний
син його продав віру й душу».)
; Проблемна ситуація
1. Чому Тарас відмовився зняти облогу з Дубна? ( Тарас не міг
порушити першого святого закону товариства: залишити
своїх товаришів на поталу ворогові.)
2. Чи правильно він учинив?
; Переказ тексту з  творчим завданням
1. Розкажіть про зустріч Тараса й Андрія під час бою.
2. Поміркуйте, що найбільше вразило Тараса під час цієї зу-стрічі.
; Бесіда з  учнями
1. Як Тарас сприйняв те, що поляки взяли в полон Остапа? (Він
намагався допомогти синові в бою, але сам був поранений.)
2. Як змінився Тарас? ( Тяжко переживав він за Остапа. Довго лікував його старий Товкач. «Одначе став він помітно похму-рий і сумний. …Суворо й байдуже дивився він на все, і на не-рухомому обличчі його виступило невгасиме горе, і тихо
понуривши голову, казав він: “ Сину мій! Остапе мій!” » )
3. Що він вирішив зробити? ( Тарас вирішив розвідати, що з його сином. )
4. Як Тарас підтримав сина в останню хвилину його життя?
(Він не побоявся подати голос, щоб підтримати Остапа під час страти.)
5. Як батько помстився за сина? ( Тарас жорстоко розправлявся
з ворогами по всій Польщі. )
6. Як загинув Тарас Бульба? (Під час бою Тарас зліз із коня
і почав шукати у траві свою люльку. Тут і схопили його
гайдуки. Присудили йому ляхи страшну кару: спалити жив-цем.)
7. Про що думав Тарас в останні хвилини свого життя? (Він ду-мав не про смерть, не про нелюдський біль, що проймав його,
а намагався своїми порадами допомогти козакам. Старий
козак помер зі святою вірою в перемогу, в грядущі силу й мо-гутність руської землі та православної віри. )
; Прослуховування уривка з  опери М. Лисенка «Тарас Бульба»
(Це може бути арія Тараса або будь-який інший уривок на  вибір вчителя.)
Поміркуйте, чи вдалося композиторові передати силу харак -теру героя. ( Так. Композитор створив образ сильного волелюбного
героя, що є незламним борцем за волю народу.)
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
; Підсумкова бесіда
1. Чи виправдовує автор жорстокість характеру героя? ( Автор
пояснює жорстокість героя жорстоким часом. Саме таких
характерів вимагав той час. )
2. Як ви гадаєте, що переважає в образі Тараса: жорстокі риси
вдачі чи волелюбність характеру? ( Волелюбність характеру. )
3. Чому саме Тарас Бульба є втіленням кращих рис запорозького
козацтва? ( Тому що саме у цьому образі найбільш яскраво
виражена національна ідея, утверджується самобутність
українського характеру, культури, історії. )
4. Утіленням яких головних ідей повісті є образ Тараса Бульби?
(Тарас Бульба є втіленням ідеї волелюбності, патріотизму,
відданості й вірності вітчизні та християнській вірі. )
; Проблемне запитання
Г. Бєлінський писав про повість М. Г. Гоголя: «Це поема,
сповнена трагічної сили, трагічного величі, картин сильних харак -терів, сильних пристрастей». Як ці слова перегукуються з долею
Тараса Бульби та його синів?
; Складання плану усної характеристики Тараса Бульби
; Перевірка учнівських робіт ( 3—4 роботи )
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Складіть план повісті; доберіть цитатний матеріал
до образів Остапа і Андрія; намалюйте ілюстрації до тексту (творче
завдання).
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (23.11.2013)
Переглядів: 4937 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: