Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 29 ТЕМА: ГЕРОЇЗМ УКРАЇНЦІВ У БОРОТЬБІ ЗА СВОЮ СВОБОДУ
УРОК № 29
ТЕМА: ГЕРОЇЗМ УКРАЇНЦІВ У БОРОТЬБІ ЗА СВОЮ СВОБОДУ
Мета: допомогти учням зрозуміти патріотичну позицію автора, розкрити героїзм
українців у  боротьбі за  свою свободу; розвивати навички виразного читання,
усного зв’язного мовлення, переказу тексту; сприяти вихованню патріотичних
почуттів у  школярів, формуванню гуманістичної позиції.
Обладнання: текст повісті М. В. Гоголя «Тарас Бульба» (у  перекладі чи оригіналі), підруч ­
ники Н. І. Дорофеєвої, С. П. Касьянової «Зарубіжна література», В. Фесенко
«Зарубіжна література» (2007).
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні сприймають великий за обсягом твір цілісно, визначають ідей ­
ний зміст твору, виразно читають і переказують близько до тексту ключові
епізоди повісті.
Хід уроку
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
; Запитання на  повторення
1. Дайте визначення повісті.
2. Які її головні ознаки?
3. Чому твір «Тарас Бульба» можна назвати історичною пові-стю?
; Прийом «Так-ні» ( підтвердити або заперечити твердження)
1. Сини Тараса Бульби навчалися в Київській академії. (Так.)
2. Старшого сина звали Остап, молодшого — Андрій. ( Так.)
3. Сини Тараса залишилися надовго вдома. ( Ні.)
4. Щоб потрапити на Січ, не потрібні були ніякі документи.
(Так.)
5. Тарас був генералом. ( Ні.)
6. Тарас мріяв про спокійне життя козаків. ( Ні.)
7. Остап став курінним отаманом. ( Так.)
8. Під Дубном козаки билися з татарами. ( Ні.)
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
; Бесіда з  учнями
1. Від чийого імені ведеться оповідь у повісті? ( Від імені ав-тора.)
2. Яким він зображений у творі? ( Автор у повісті не є стороннім спостерігачем. Він виступає добрим знавцем історії
України, зокрема козацьких часів, багато знає про звичаї,
побут козаків, закони життя, що панували на Запорозькій
Січі. Автор висловлює свою позицію щодо зображуваного
та вчинків героїв.)
3. Які епізоди твору можуть бути свідченням любові автора
до України? (Зображення картин природи (українська ніч,
степ, опис Дніпра). Автор змальовує красу рідної землі, яка
нікого не може залишити байдужим. Не менш захоплено
в тексті розповідається і про козаків як охоронців рідної
землі. Вони змальовані у кращих фольклорних традиціях
як славні витязі, соколи тощо. Їхню популярність серед
населення підтверджує той факт, що прості люди весь час
ідуть і йдуть до козацького війська.)
4. Які ідеї минулого автор намагається донести до сучасників?
(Через зображення героїчного минулого автор хоче показати
ідеї, що є важливими для сучасників. Зокрема, його захоп -лює духовна єдність народу, що виявилася у складний для
України історичний період. Окрім того, важливою є також
тема служіння батьківщині, вірності їй до останнього по-диху.)
5. Чи можна автора вважати толерантною людиною? Якщо так,
то наведіть приклади. ( Автор із повагою зображує ворогів, ви-знає їхню силу. Він зображує службу в католицькій церкві,
сцену моління поляків (коли Андрій ішов до панночки ).)
6. Подумайте, чи можна говорити про гуманізм повісті, адже
в ній зображено війну? ( Можна. Автор засуджує війну, через
яку ллються «червоні ріки крові».)
7. Яка подія змусила запорожців піти проти поляків? (Розгул
польських ксьондзів, про який сповістили козаки, що при -їхали з Гетьманщини.)
8. У якій ролі тут виступають запорожці? ( У ролі захисників
рідної землі.)
; Переказ тексту з  творчим завданням
Наведіть приклади з тексту, що засвідчують героїзм козаків,
їхню мужність. Перекажіть їх близько до тексту.
; Запитання до  учнів
Що називається ідеєю твору?
; Словникова робота
Ідея твору  — це основний зміст твору, що виявляється в єдності образної системи.
; Завдання для учнів
Спробуйте сформулювати ідейний зміст повісті «Тарас
Бульба».
; Узагальнення вчителя
Ідейний зміст повісті Гоголя «Тарас Бульба» полягає в зоб -раженні мужності, героїзму українців у боротьбі за свою незалеж-ність, їхній великій любові й відданості рідній землі.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
; Завдання для учнів
Напишіть твір-мініатюру «Героїчні сторінки життя запо-рожців».
; Зачитування та  аналіз учнівських робіт ( 4—5 робіт )
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Доберіть із тексту повісті матеріал про побут і звичаї
запорожців; виконайте малюнки до прочитаного (творче завдання);
перегляньте фільм «Тарас Бульба» (2009 р., режисер В. Бортко)
і створіть рекламу цього фільму та книги, напишіть рецензію
на фільм.
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (23.11.2013)
Переглядів: 1146 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: