hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 25 ТЕМА: ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ В. СКОТТА «АЙВЕНГО»
УРОК № 25
ТЕМА: ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ В. СКОТТА «АЙВЕНГО»
Мета: ознайомити учнів із  поняттям «історичний колорит» і  з’ясувати засоби його створення у  творі; розвивати вміння школярів розрізняти художньо ­ вира ­
жальні засоби, навички виразного читання, словесного малювання, творчі
здібності; сприяти вихованню вдумливого читача.
Обладнання: текст роману «Айвенго»; підручники Н. І. Дорофеєвої, С. П. Касьянової
«Зарубіжна література», В. Фесенко «Зарубіжна література» (2007); виставка
учнівських малюнків; ілюстрації до  твору (на вибір учителя); відеопрезентація
«Мода XII  століття».
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні цілісно сприймають великий за обсягом текст; виразно чита ­
ють і  переказують близько до тексту ключові епізоди роману; виділяють у
тексті твору художньо ­виражальні засоби; виявляють навички словесного ма­
лювання; розуміють поняття «історичний колорит» і дають його визначення.
Хід уроку
I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
II. СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
; Слово вчителя
Історизм Вальтера Скотта виявився в умінні відкрити по-таємні моменти історичного процесу і розповісти про те, як вони
вплинули на долі окремих людей.
Уже кілька століть читачі захоплюються точним і деталь-ним зображенням середньовічної Англії, майстерно відтвореної
В. Скоттом. Атмосферу XII століття допомагає передати історичний
колорит. Якими є засоби його створення в романі, ми й дізнаємося
на уроці.
; Словникова робота
Історичний колорит  — це наявність у  творі, сцені чи описі, а  також у  мові пер ­
сонажів прикмет історичного минулого. Це імена історичних героїв, описи старовинних
звичаїв, згадки про історичні події тощо.
; Слово вчителя
У романі «Айвенго» історичний колорит створюється за допо-могою лексичних засобів увиразнення мовлення. До них належать
архаїзми, історизми, екзотизми, варваризми.
; Словникова робота
Архаїзми (грецьк. аrchairos — давній, старовинний)  — застарілі слова, словосполу­чення, граматичні чи синтаксичні форми, які вийшли з  активного вжитку й  перейшли до  пасивного запасу лексики. До  них належать такі слова, що називають предмети й  поняття, які самі по собі не  є  застарілими, але для їх позначення користуються іншими словами.
Історизми  — це слова, застарілі через те, що вийшли з  ужитку предмети чи явища, які вони позначають.
Екзотизми  — це слова, що передають назви реалій із  життя інших народів і  не  мають точних відповідників у  мові, до  якої вони потрапили. У  художній літературі використовуються з  метою створення незвичайної, екзотичної атмосфери, що посилює
емоційне враження, а  також для передавання етнографічних особливостей тієї місцевості, про яку розповідається у  творі.
Варваризми (лат. barbari  — іноземці)  — слова іншомовного походження, які вжи­ваються поряд зі  своїми відповідниками у  тій чи іншій мові, але остаточно не  засвоюються нею. У  тексті художнього твору варваризми передаються або мовою запозичення, або національною мовою.
; Повідомлення підготовлених учнів «Мова роману “Айвенго”»
; Робота з  текстом
Знайдіть описи замку, інтер’єру, предметів домашнього
вжитку, їжі.
; Демонстрація відеопрезентації «Мода Англії XII  століття»
; Бесіда з  учнями
1. Які ваші враження від моди XII століття?
2. Знайдіть описи одягу героїв у тексті роману.
; Захист-представлення малюнків учнів
1. Одяг саксів і норманів.
2. Одяг лицарів.
3. Жіночий одяг.
4. Одяг представників єврейської нації.
; Переказ тексту з  творчим завданням ( р. VII—IX)
1. Розкажіть, як були одягнені сакси та нормани на бенкеті
у принца Джона.
2. Як поводилися сакси? Чому?
3. Згадайте, що викликало сміх у норманів.
; Слово вчителя
Як уже зазначалося, заслугою В. Скотта було те, що він
не просто створив жанр історичного роману, а й увів у твір еле -менти пригодницького жанру. Такий прийом подобався читачам
різного віку і сприяв ще більшій популярності роману.
; Бесіда з  учнями
1. Наведіть приклади використання елементів пригодницького
жанру (У романі «Айвенго» є мотиви переслідування, викра-дення, загадковості й таємничості, ситуації припущення
й розгадування. )
2. Яка, на вашу думку, роль пригодницьких елементів у романі
«Айвенго»? ( За допомогою пригодницьких елементів ство-рюється атмосфера таємничості, загадковості, події розви-ваються більш динамічно.)
3. Подумайте, на долю яких героїв випало найбільше пригод.
(Айвенго, Ребекки, Ровени).
4. Які з пригод Айвенго вам запам’яталися найбільше?
5. З якими героями пов’язані романтичні пригоди? ( З Ровеною
та Айвенго, у ставленні Ребекки до Айвенго. Окрім того,
романтична лінія намічається у відносинах Бріана де Буа -гільбера та Ребекки.)
6. Хто з героїв переживає таємне кохання? ( Ребекка.)
7. Як ви гадаєте, чи могла б Ребекка стати суперницею Ровени?
(Могла б, до того ж вона зробила для Айвенго більше, ніж
Ровена: єврейка врятувала лицареві життя. )
8. Чому вона цього не зробила? ( Бо Ребекка розуміла, що вона
представниця гнаного народу. А Айвенго був саксонським дво-рянином. Окрім того, вона поважала почуття інших людей
і вчинила благородно.)
9. З якими героями пов’язаний традиційний для пригодницького
роману мотив викрадення, нападу розбійників? ( З Айвенго,
якого викрала Ребекка, щоб вилікувати. А також із Ровеною,
що стала жертвою підступних планів Моріса де Брасі. )
10. Як ви ставитеся до Ребекки та її батька? Яка авторська ідея
пов’язана з цими образами? ( Ідея віротерпимості. Автор
співчуває представникам гнаного народу. )
III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
; Підсумкова бесіда
1. Дайте визначення поняття «історичний колорит».
2. Які вам відомі засоби його створення?
3. У чому полягає заслуга В. Скотта у збагаченні жанру істо -ричного роману?
4. Як ви вважаєте, чи втратив би роман свою принадність, якби
в ньому не було елементів пригодницького роману? Свою відповідь обґрунтуйте.
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторіть вивчений матеріал; підготуйтеся до атестації
з теми «Героїчне минуле у літературі. Роман В. Скотта “Айвенго”».
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (22.11.2013)
Переглядів: 5318 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 2.5/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: