Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 16 ТЕМА: ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. ПРОБЛЕМА ЧЕСТІ Й ОБОВ’ЯЗКУ В ПОВІСТІ О. ПУШКІНА «КАПІТАНСЬКА ДОЧКА»

УРОК  №  16
ТЕМА:   ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ. ПРОБЛЕМА ЧЕСТІ Й   ОБОВ’ЯЗКУ В  ПОВІСТІ О.  ПУШКІНА 
«КАПІТАНСЬКА ДОЧКА»
  Мета:  поглибити знання учнів про творчість О.  С.   Пушкіна; розвивати вміння аналізувати прозовий твір, творчі здібності учнів, логічне мислення школярів, зв’язне мовлення; виховувати потяг до  пошуку моральної мети у  житті.
 Обладнання:   портрет О.   Пушкіна; текст повісті «Капітанська дочка».
  Тип уроку:   комбінований.
 Очікувані  результати:  учні аналізують текст повісті О.  С.   Пушкіна «Капітанська дочка»; 
висловлюють свої думки щодо проблем, порушених у творі, обґрунтовують 
сказане цитатами з  тексту.
Хід уроку
  I.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  II.   СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
У творчому доробку О. С. Пушкіна значне місце посідає
проза, до якої він звернувся уже в зрілому віці. Одним із таких
творів є повість «Капітанська дочка», яка має історичну основу.
Твір було опубліковано у 1836 році в журналі «Современник» без
підпису автора.
О. Пушкін давно хотів написати твір про повстання під про -водом Пугачова, який мав так і називатися «Історія Пугачовського
бунту». Письменник вивчав друковані джерела про Пугачова,
ознайомлювався з документами про придушення селянського по-встання. А в 1833 році навіть здійснив поїздку на Волгу і Урал,
щоб на власні очі побачити місця грізних подій. Ця поїздка дала
незамінні живі враження, дозволила зустрітися з учасниками се -лянської війни, почути народні перекази про пугачовский бунт.
У «Капітанській дочці» О. Пушкін відображає події 1773—
1775 років, а саме: селянську війну під проводом Омеляна Пугачова.
Письменник майстерно описує невеликі степові фортеці, досить до-кладно розглядає хід повстання, взяття окремих фортець й облогу
Оренбурга, ставлення до Пугачова простого народу і представників
дворянства.
У художньому світі повісті тісно переплелися історичні особи
тієї епохи (Пугачов, Хлопуша, Бєлобородов, Катерина II) і вигадані
персонажі (Гриньов, Швабрин, Маша Миронова). Усі ці образи до-помагають більш глибоко розкрити сюжет повісті.
  ; Бесіда з  учнями
1. Які ваші враження від прочитаного твору?
2. Хто з героїв повісті вам найбільше запам’ятався?
3. Який епізод сподобався? Чим саме?
4. Від чийого імені ведеться оповідь? (Від  імені  Петра  Гриньова. 
Це  його  записки  про  роки  молодості.)
5. Що автор досягає за допомогою такого прийому? ( Оповідь  від 
імені  головного  героя  створює  атмосферу  довіри,  відвертості, 
достовірності  викладеного  матеріалу.)
  ; Переказ тексту
Розкажіть, що вам відомо про головного героя повісті Петра
Гриньова.
  ; Бесіда з  учнями
1. Яким було виховання Петра Гриньова? ( Із  п’яти  років 
за  хлопчиком  доглядав  Савельїч,  колишній  конюх,  а  тепер 
слуга  молодого  пана.  «Под  его  надзором  на  двенадцатом  году 
выучился  я  русской  грамоте  и  мог  очень  здраво  судить  о  свой-ствах  борзого  кобеля».  Потім  з’явився  француз  Бопре,  який 
у  себе  на   батьківщині  був  перукарем,  а  у  Пруссії   —  солда-том.  За   пияцтво  француза  вигнали.  До  16  років  Петро  жив 
«недорослем,  гоняя  голубей  и   играя  в   чехарду  с   дворовыми 
мальчишками».  Коли  синові  виповнилося  17  років,  батько  ви-рішив  послати  його  на  службу,  але  не  в  Петербург,  а  в  армію 
«понюхать  пороху  да  потянуть  лямку».  Таким  було  типове 
виховання  молодого  помісного  дворянина. )
2. Який заповіт дав синові старший Гриньов? ( «Береги  платье 
снову,  а   честь  смолоду». )
3. Куди мав їхати молодий панич? ( До  Оренбурга.)
4. Яка пригода трапилася з подорожніми? ( Вони  потрапили 
у  страшний  буран. )
5. Зачитайте опис бурану.
6. Хто допоміг подорожнім? ( Невідомий  чоловік  привів  їх 
до  заїжджого  двору.  Це  був,  як  з’ясувалося  пізніше,  Омелян 
Пугачов,  майбутній  ватажок  народного  повстання.)
7. Як Гриньов віддячив «вожатому»? ( Подарував  йому  заячий 
кожух  і   дав  склянку  вина.)
8. Знайдіть опис Пугачова. («Он  был  лет  сорока,  росту  среднего, 
худощав  и  широкоплеч.  В  черной  бороде  его  показывалась 
проседь;  живые  большие  глаза  так  и  бегали.  Лицо  его  имело 
выражение  довольно  приятное,  но  плутовское».)
9. Від чийого імені змальовано портрет народного ватажка?
( Пугачов  постає  перед  читачем  таким,  яким  його  бачить 
Петруша  Гриньов.)
10. Куди призначили служити Гриньова? ( Він  одержав  призна-чення  до  Білогорської  фортеці.)
  ; Переказ тексту
Розкажіть про Білогорську фортецю та її мешканців.
  ; Творче завдання
Розкажіть про життя Петра Гриньова у фортеці від його імені.
  ; Бесіда з  учнями
1. Яке ваше ставлення до капітана Миронова та його родини?
2. Що приваблювало Гриньова у цій родині? ( Щирість,  про-стота,  добре  ставлення  до   людей.)
3. Із ким зблизився Гриньов у фортеці? (Із   Швабриним,  який 
був  близьким  йому  за   походженням,  освітою,  віком. )
4. Чому герої посварилися? ( Швабрин  дозволив  собі  негарні  на-тяки  на  адресу  Маші  Миронової,  яка  подобалася  Гриньову. 
Вони  стали  суперниками.  Їхня  сварка  закінчилася  поєдин-ком.)
5. Яка подія викликала депресивний стан Гриньова? ( Те,  що 
батько  не  дозволив  Петрові  одружитися  з   Машею  Миро-новою,  яка  була  безприданницею.  Окрім  того,  батько  вирішив 
перевести  сина  з   Оренбурга  «куда-нибудь  подальше,  чтобы 
дурь  прошла».)
6. Які події різко змінили життя мешканців Білогорської фор -теці? (Повстання  під  проводом  Пугачова.  Повсталі  захопили 
фортецю,  розправилися  з  офіцерами.  Гриньова  врятувало 
диво:  Савельїч  упізнав  у   вожакові  повстанців  колишнього 
«вожатого»,  який  урятував  їх  під  час  бурану.  Старий  слуга 
нагадав  Пугачову  про  заячий  кожушок. )
  ; Проблемні запитання
1. Поміркуйте, чим можна пояснити різну поведінку Швабрина
і Гриньова після захоплення фортеці? (Обидва  герої  врятува-лися. Але Гриньов не  складав присяги повстанцям, а   Швабрин 
пішов  служити  Пугачову,  присягнув  йому  і  став  комендан -том  фортеці.)
2. Подумайте, яка важлива проблема була порушена у зв’язку
із вчинками цих героїв? ( Проблема  честі  й  обов’язку,  вір -ності  офіцерській  присязі.)
3. Як ви оцінюєте вчинки обох героїв?
  ; Робота з  текстом
Зачитайте діалог Гриньова і Пугачова ( р.  VIII).
  ; Запитання до  учнів
1. Як поводиться кожен учасник розмови?
2. Як ви оцінюєте відповідь Гриньова: «Голова моя в твоей
власти, отпустишь меня спасибо, казнишь Бог тебе су-дья»? (Щирість  Гриньова  вразила  Пугачова  і  він  відпустив 
його.)
3. Поміркуйте, чи правильно вчинив Гриньов? ( Так.  Адже  він 
офіцер,  дворянин,  присягав  імператриці  і  не  мав  права  по-рушити  присягу  і   заплямувати  свою  честь. )
  ; Переказ тексту
Розкажіть, як Пугачов ще раз допоміг Гриньову.
  ; Робота з  текстом
Зачитайте уривок «Щира розмова Пугачова з Гриньовим»
(р.   XI).
  ; Бесіда з  учнями
1. Як можна оцінити вчинки Пугачова щодо Петра Гриньова?
( Це  були  благородні  вчинки.  Пугачов  пам’ятав  добро,  яке 
йому  зробив  Гриньов  і  намагався  віддячити  за  нього. )
2. Яку моральну оцінку дав Гриньов вчинкам Пугачова?
Зачитайте. ( «Жить  убийством  и   разбоем  значит,  по  мне, 
клевать  мертвечину».)
3. Якою була доля Маші Миронової? (Гриньов  звільнив  її  від 
Швабрина  з  допомогою  Пугачова  і   відправив  до  своїх  бать-ків. )
4. Як Машу характеризує той вчинок, що вона поїхала до імпе-ратриці з проханням звільнити свого нареченого? ( Це  був  смі-ливий  учинок  для  жінки  того  часу.  Маша  постає  перед  чи-тачами  вірною  своєму  коханому,  відданою  і  здатною  на   все 
заради  нього.)
  ; Переказ тексту
Розкажіть про подальшу долю героїв повісті.
  ; Характеристика героїв твору
Схарактеризуйте образи героїв повісті (Гриньов, Пугачов,
Швабрин, капітан Миронов, Маша Миронова та ін.)
  ; Проблемні запитання
1. Чи виконав Петро Гриньов заповіт свого батька? ( Так,  вико -нав.  Він  залишився  вірним  своєму  обов’язкові  і  честі  офіцера. )
2. Сучасні літературознавці називають повість «Капітанська до-чка» романом. Чи згодні ви з таким твердженням? ( У  творі 
зображено  певний  історичний  період,  показано  тривалий  пе-ріод  із  життя  героїв,  є  любовна  лінія.  Усі  ці  ознаки  дають 
можливість  називати  твір  романом. )
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Підсумкова бесіда
1. Подумайте, які проблеми порушуються у творі. (Проблеми 
честі,  вірності  обов’язку,  кохання,  дружби,  бунту,  мило -сердя. )
2. Проаналізуйте, як у творі поєднуються вигадка і реальність?
(У  творі  органічно  поєднуються  реальність  і   вигадка.  Історія 
життя  Петра  Гриньова  розгортається  на  тлі  історич-них  подій,  пов’язаних  із  повстанням  під  проводом  Омеляна 
Пугачова.  Історичні  події,  життя  реальних  героїв  (Пугачов, 
Катерина  II)  тісно  переплітаються  з  художнім  вимислом, 
із   вигаданими  героями  (Гриньов,  Маша  Миронова). )
3. Сформулюйте основну моральну ідею твору. ( Людські  вза-ємини  повинні  будуватися  не  на  насильстві,  а   на  повазі 
і  милосерді.  Добро  є  життєдайною  силою.)
  IV.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуйте повідомлення про життя і творчість В. Скотта
(під керівництвом учителя), відеопрезентацію про В. Скотта.
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (22.11.2013)
Переглядів: 879 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: