Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 15 ТЕМА: ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ЛІТЕРАТУРНА БАЛАДА» (ТВОРЧІСТЬ Ф. ВІЙОНА, Ф. ШИЛЛЕРА, Й.-В. ҐЕТЕ, О. ПУШКІНА, Р.-Л. СТІВЕНСОНА
УРОК  №  15
ТЕМА:   ОЦІНЮВАННЯ З   ТЕМИ «ЛІТЕРАТУРНА БАЛАДА» (ТВОРЧІСТЬ Ф.  ВІЙОНА, Ф.  ШИЛЛЕРА, Й.-В.  ҐЕТЕ, О.  ПУШКІНА, Р.-Л.  СТІВЕНСОНА, А.   МІЦКЕВИЧА)
  Мета:  з’ясувати рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; перевірити вміння 
застосовувати набуті знання, розвивати пам’ять, логічне мислення; розвивати 
вміння мобілізувати сили у  ситуації контролю.
 Обладнання:   зошити учнів, варіанти тестових завдань.
  Тип уроку:   урок контролю й оцінювання знань учнів.
 Очікувані  результати:  учні виявляють свій рівень засвоєння теоретичного матеріалу, 
 демонструють набуті навички аналізу художнього тексту.
Хід уроку
  I.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ. МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  II.   ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І  НАВИЧОК
Початковий рівень
1.   Фразу «Я знаю все й  не знаю лиш себе» говорив герой балади:
А Ф. Шиллера «Рукавичка»;
Б Р.-Л. Стівенсона «Вересовий мед»;
В Ф. Війона «Балада прикмет»;
Г А. Міцкевича «Альпухара».
2.   Який прийом використовує Ф.   Війон у  «Баладі прикмет»:
А антитези;
Б звукопису;
В езопової мови;
Г алітерації.
3.   Делорж  — герой балади:
А Й.-В. Ґете «Вільшаний король»;
Б А. Міцкевича «Альпухара»;
В Р.-Л. Стівенсона «Вересовий мед»;
Г Ф. Шиллера «Рукавичка».
4.   Кунігунда кинула з  балкона:
А хустинку;
*  Альтернативний варіант проведення тематичного оцінювання запропоновано у посібнику: «Комплексний зошит для конт­
ролю знань. Світова література. 7  клас» / Чередник Л.   А.  — Харків: Видавництво «Ранок», 2012. — С. 7—12.
Б віяло;
В рукавичку;
Г шарф.
5.   Маленькому хлопчикові, героєві балади «Вільшаний король», при-виділися вночі:
А духи й привиди;
Б вільшаний король і його доньки;
В морський цар і його доньки;
Г лісові німфи.
6.   Укажіть, яку зброю залишив Олег на  воротах Царграда:
А меч;
Б клинок;
В спис;
Г щит.
7.   Які слова сказав Олег, побачивши череп свого коня?
А «Що ж чарування?»
Б «Коли б не послухав брехливих я слів…»
В «Чи кістка страшна мені тлінна?»
Г «Та де ж мій товариш, де кінь мій баский?»
8.   Старий батько-пікт штовхнув сина на  смерть, щоб:
А урятувати сина від пекельних мук;
Б відкрити шотландцям таємницю вересового напою;
В знищити останнього юнака-пікта;
Г не було соромно відкрити таємницю шотландцям.
9.   Король шотландський наказав:
А відвезти піктів до замку;
Б прив’язати їх до дерева;
В убити піктів;
Г поставити піктів на кручі.
10.  Король шотландський пішов на  піктів, щоб:
А знищити їх;
Б навчитися варити вересовий мед;
В підкорити народ;
Г розширити кордони королівства.
11.  Альпухара  — це:
А назва річки;
Б назва гірського масиву;
В назва селища;
Г назва моря.
12.  Альманзор був королем:
А мусульманським;
Б іспанським;
В італійським;
Г грецьким.
Середній рівень
1.   Дайте визначення літературної балади.
2.   Назвіть головні ознаки літературної балади.
3.   Дайте визначення антитези й  наведіть приклади її використання 
у  баладах різних авторів.
4.   Які історичні факти покладено в  основу балад Ф.   Шиллера 
«Рукавичка», О.   Пушкіна «Пісня про віщого Олега», А.   Міцкевича 
«Альпухара»?
5.   Назвіть твори, з  яких узяті ці слова:
1) «Я знаю, як господь створив людину,
Я знаю все й не знаю лиш себе».
(Ф.  Війон,  «Балада  прикмет».)
2) «Годі, маля, заспокойся, маля,
То вітер колише в гаю гілля».
(Й.-В.  Ґете,  «Вільшаний  король».)
3) «Подяки, дамо, не треба мені!»
(Ф.  Шиллер,  «Рукавичка».)
4) «Смерть мені не страшна,
І вересового трунку зі мною помре таїна».
(Р.-Л.  Стівенсон,  «Вересовий  мед».)
5) «Так! Поцілунком своїм вам у душу
Смертної влив я отрути».
(А.   Міцкевич,  «Альпухара».)
6.   Які фольклорні елементи використовують поети у  баладах? Наведіть 
приклади.  ( Постійні  епітети,  метафори,  порівняння,  сим-воли,  діалоги. )
7. Яку роль відіграють діалоги у   баладі Й.-В.   Ґете «Вільшаний ко -роль»? (Надають  розповіді  динамізму.)
8. Яку роль у  «Пісні про віщого Олега» відіграють старослов’янізми? 
(Створюють  атмосферу  Київської  Русі.)
9. Яка головна ідея балади Р.-Л. Стівенсона «Вересовий мед»?
(Уславлення  подвигу  в   непримиренній  боротьбі  з   іноземними 
загарбниками.)
10.  Що уславив А.  Міцкевич у  баладі «Альпухара»?  (Мужність  і  не-скореність  народу  перед  ворогом. )
11. Яку роль виконують фантастичні елементи у  баладі Й.-В.   Ґете 
«Вільшаний король»?  (Створюється  ефект  таємничості,  каз -ковості.)
12. Назвіть символи, які використовуються у  баладі  Ф.   Шиллера 
«Рукавичка».  (Коло,  рукавичка,  хижі  звірі.)
Достатній рівень
1.   Подумайте, в  якому значенні вжито слово «віщий» для характерис-тики князя Олега. (Мудрий.)
2. Поміркуйте, за   допомогою якого художнього засобу Ф.   Війон по -казав суперечливість, складність людської індивідуальності. Свою 
думку аргументуйте. (Антитеза.)
3.   Схарактеризуйте образ Делоржа. Які риси його вдачі вам імпонують?
4.   Наведіть приклади поєднання реального й  фантастичного у  баладі 
Й.-В.   Ґете «Вільшаний король».
5.   Розкрийте значення фольклорних елементів у  баладі Р.-Л.  Стівенсона 
«Вересовий мед».
6.   Поміркуйте, яку роль відіграють історичні факти у баладах О.  Пушкіна, 
Р.-Л.   Стівенсона,  А.  Міцкевича? ( Допомагають  проголосити  ідеї 
свободи  особистості,  людської  гідності,  мужності  й   неско -реності  перед  ворогом,  уславити  подвиг  в   ім’я  вітчизни.)
Високий рівень
1.   Подумайте, що об’єднує героїв вивчених вами балад. Знайдіть спільні 
риси.
2.   Схарактеризуйте роль фольклорних елементів, використаних у  ба-ладах.
3.   Напишіть, якими ви уявляєте собі князя Олега, віщуна, батька й  сина 
піктів, вільшаного короля, короля Альманзора. Використайте художні 
засоби, які вживає кожен автор (епітети, метафори, порівняння).
4.   Висловіть ваше ставлення до  проблем, які порушуються у  баладах.
5.   Знайдіть спільні риси фольклорних і  літературних балад.
6.   На прикладі однієї з  вивчених літературних балад розкрийте осо-бливості цього жанру.
  III.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуватися до уроку позакласного читання, прочи -тати повість О. С. Пушкіна «Капітанська дочка»; з допомогою вчи -теля підготувати короткі повідомлення про творчий шлях письмен-ника, запитання для дискусії, інсценування окремих фрагментів
із творчості О. С. Пушкіна (інтерв’ю з письменником).
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (22.11.2013)
Переглядів: 3435 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: