Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

УРОК № 12 ТЕМА: О. С. ПУШКІН. «ПІСНЯ ПРО ВІЩОГО ОЛЕГА». ПРАВДА ПРОРОКА І ВОЛОДАРЯ
УРОК № 12
ТЕМА: О. С. ПУШКІН. «ПІСНЯ ПРО ВІЩОГО ОЛЕГА». ПРАВДА ПРОРОКА І ВОЛОДАРЯ
Мета: удосконалювати навички аналізу поетичного тексту, порівняльного аналізу
образів; з’ясувати особливості поетичної мови твору; засвоїти поняття про
трагічне; допомогти учням зрозуміти морально­філософські проблеми буття.
Обладнання: виставка книг О. С. Пушкіна; текст вірша «Пісня про віщого Олега»; тлумачний
словник; підручники Н. І. Дорофеєвої, С. П. Касьянової «Зарубіжна література»,
В. Фесенко «Зарубіжна література» (2007).
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні виразно читають і аналізують твір, виконують порівняльний ана ­
ліз персонажів, дають визначення поняття «трагічне», визначають особливості
композиції твору.
Найкраще пророцтво — тверда рішучість
і здоровий розум.
Еврипід
Хід уроку
I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
; Виразне читання учнями вивчених напам’ять уривків
; Перевірка письмового завдання
II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
; Робота над порівняльний аналізом образів князя Олега і  віщуна
1. Якими зображено князя Олега і віщуна? (Обидва сильні.
Князь — земною владою, віщун — здатністю пізнати те,
що невідомо простим смертним.)
2. Чому волхв відмовився від подарунка князя? ( Бо йому не по-трібні земні, матеріальні багатства. Адже він має значно
більший дар — пророчий.)
3. У чому, на вашу думку, сила віщуна? (У його «віщому» слові,
«правдивій та вільній мові». )
4. Порівняйте реального князя Олега і його поетичний об-раз, створений Пушкіним. ( Як свідчать легенди, князь
Олег прославився героїчними походами. Відомо також, що
882 року він захопив престол у Києві — учинив насильство
у власних інтересах. Поетичний Олег змальований тільки
як доблесний воїн і герой. )
5. Подумайте, чим більше повинен керуватися володар: силою
чи мудрістю? (Мудрістю. Бо тільки вона не дає людині схи-бити у своїх учинках.)
; Дослідницька робота. Особливості поетичної мови твору
1. У тексті багато діалогів. Прослідкуйте, з ким спілкувався
князь. Чи однакова його поведінка? Яка роль діалогів у тек -сті? (Князь Олег розмовляв із віщуном, слугами, друзями-дру-жинниками. Він скрізь різний. І саме діалоги допомагають
усебічно розкрити характер героя.)
2. Прослідкуйте, у які моменти життя князя Олега поет подає
монологи героя. З якою метою? (У період роздумів, вагань.
Монологи дають можливість зазирнути в душу героя, щоб
зрозуміти його переживання — для розкриття внутрішнього
світу героя. )
3. Прослідкуйте, слова яких частин мови переважають у тек -сті? Як ви гадаєте, чому? (У тексті переважають дієслова,
вжиті у теперішньому часі. Це допомагає «оживити» іс -торичне минуле, тобто подати давноминулі події так, на-чебто вони відбуваються «перед очима» читачів. Окрім того,
використання дієслів дає можливість показати події у роз-витку, динаміці.)
; Дослідницька робота. Визначення композиції твору
Визначте композиційні частини вірша.
Експозиція  — «Князь їде полями на вірнім коні».
Зав’язка  — зустріч із волхвом.
Розвиток дії  — заміна коня, наказ слугам, згадка про коня че-рез багато років.
Кульмінація  — « І крикнув зненацька ужалений князь».
Розв’язка  — тризна на могилі князя Олега.
; Творча робота
Порівняйте оригінал тексту з його перекладом.
Переклад Ю. Карського є досить вдалим. Перекладач точно
відтворює сюжетну лінію пушкінського твору, зберігає його діа-логічну форму, поетичну мову, старослов’янізми, епітети, ритміку.
; Коментар учителя
У цьому творі О. С. Пушкін також порушує проблему
зіткнення людини зі своєю долею.
; Завдання для учнів
Згадайте, у яких творах була порушена подібна проблема.
( Давньогрецькі міфи. Греки вірили, що боги можуть впливати
на долю людей і навіть цілих народів. )
; Коментар учителя (продовження)
Ще з часів Давньої Греції в літературі існує поняття фатуму.
Фатум (лат.)   — доля, неминучість.
Пушкін сам у чомусь був схильний вірити в долю. Своє перше
заслання і події, які передували йому, він сприймав як невідворот-ність. Одного разу він розповідав друзям, що циганка наворожила
йому велику славу і ранню смерть. Це пророцтво не давало йому
спокою, гнітило душу і знайшло відображення у багатьох творах.
Сумні думки поета про невідворотність долі відобразилися
й у «Пісні про віщого Олега».
; Бесіда з  учнями
1. Як ви гадаєте, чи повірив князь Олег словам віщуна? (На пер-ший погляд здається, що повірив, адже він звелів замінити
коня. Однак пізніше його не полишали сумніви щодо правиль-ності свого вчинку. Князь називав слова волхва «дурним ві-щуванням».)
2. Чому князь Олег відчував провину перед конем? ( Тому що
для воїнів, за слов’янською традицією, кінь був вірним това-ришем. У вірші значне місце відводиться піклуванню Олега
про свого бойового побратима. І свій вчинок князь розцінює
як зраду, слабкість.)
; Слово вчителя
Пушкін, переповідаючи легенду, закінчив свій твір трагічно.
Що означає це слово?
; Словникова робота
Трагічне  — це те, що викликає у  читача співчуття, страх, глибокі переживання,
пов’язані із  сумними подіями в  житті героїв.
; Завдання для учнів
Визначте основну тему твору.
; Коментар учителя
Основною темою твору є тема невідворотності долі. Про неї
автор не говорить відкрито, але читач не може не відчути її зву -чання у тексті. У дослідників творчості О. Пушкіна є різні думки
з цього приводу.
Одні вважають, що у «Пісні про віщого Олега» поет хотів
нагадати: доля, яка є символом вищої незбагненної для людського
розуму сили, справді існує.
Інші стверджують: Пушкін у своєму вірші хотів підкреслити
думку про те, що поети, подібно до волхвів, «не бояться земних
володарів».
Треті переконані в тому, що основна думка твору полягає
в уславленні «правдивої і вільної мови поезії», підвладної суду су-часників. Тема поета-пророка, здатного словом розбудити людей,
з’явиться у творчості пізнього Пушкіна (вірш «Пророк»).
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
; Бесіда з  учнями
1. Згадайте, які реальні події були відображені у вірші О. Пуш-кіна «Пісня про віщого Олега».
2. Яка композиція вірша?
3. Яка основна тема поезії?
4. Поясніть, у чому полягає суть трагічного у зображенні долі
князя Олега. ( У неминучості, невідворотності його долі.)
; Робота з  епіграфом до  уроку
Давньогрецький драматург Еврипід говорив: «Найкраще про -роцтво — твереза рішучість і здоровий розум». Як можна зрозу -міти ці слова? (Можна вірити у пророцтва і не вірити, зазирати
у майбутнє і не зазирати. Краще все-таки його творити. Нині,
коли різні астрологи, віщуни зустрічаються на кожному кроці,
здоровий глузд і тверезий розум не завадять нікому. )
; Творча робота
Напишіть твір-мініатюру «Мої враження від вірша О. Пуш-кіна “Пісня про віщого Олега”».
; Перевірка творчих робіт учнів (3—4 роботи )
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторіть поняття про літературну баладу; підготувати
повідомлення про життя і творчість Р.-Л. Стівенсона (під керівни -цтвом учителя).
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (22.11.2013)
Переглядів: 2200 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: