hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 7 клас

ТЕМА: ФОЛЬКЛОРНІ БАЛАДИ ПРО РОБІНА ГУДА. РОБІН ГУД — ШЛЯХЕТНИЙ РОЗБІЙНИК І ЗАХИСНИК ЗНЕДОЛЕНИХ

УРОК  №  3
ТЕМА:   ФОЛЬКЛОРНІ БАЛАДИ ПРО РОБІНА ГУДА.  РОБІН ГУД  — ШЛЯХЕТНИЙ РОЗБІЙНИК І   ЗАХИСНИК ЗНЕДОЛЕНИХ
  Мета:  ознайомити учнів зі змістом фольклорних балад; засвоїти поняття про фольк­
лорну баладу; розвивати навички виразного читання, аналізу художнього тек ­
сту, творчі здібності школярів; сприяти вихованню шляхетності, почуття власної 
гідності.
 Обладнання:   підручник Н.  І.   Дорофеєвої, С.   П.   Касьянової «Зарубіжна література»; підруч ­
ник В.  Фесенко «Зарубіжна література»; тексти балад (у  перекладі на  вибір 
учителя); словники літратурознавчих термінів; ілюстрації до  балад про Робіна 
Гуда (на вибір учителя).
  Тип уроку:   комбінований.
 Очікувані  результати:  учні розповідають про шляхетного розбійника Робіна Гуда; визна ­
чають риси характеру Робіна Гуда і підтверджують свої судження цитатами 
з  тексту; виразно читають і аналізують англійську народну баладу про Робіна 
Гуда; висловлюють особисте ставлення до проблем, порушених у творі, об ­
ґрунтовують свої думки цитатами з тексту.
Хід уроку
  I.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  ; Заслуховування вивчених напам’ять уривків із  билин про Іллю Муромця
  ; Захист учнями малюнків-ілюстрацій до  билин
  II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  III.  СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Слово вчителя
Образи сміливих людей виведено у фольклорі та літературі
різних народів. Називаються вони, звичайно, по-різному: богатирі,
лицарі, герої, витязі тощо. Але спільне в них те, що вони завжди
сильні, красиві, мужні, вміють захистити слабших, бідних, зне -долених. Окрім популярних на Русі билин, життя, походи, славні
подвиги звитяжців оспівані в багатьох інших фольклорних жанрах,
зокрема у баладах.
  ; Робота зі словником літературознавчих термінів
Фольклорна балада — ліро­епічний жанр англо ­шотландської народної поезії 
XIV—XVI  століть на  історичні (пізніше також казкові та  побутові) теми: про прикордонні 
війни, про національного легендарного героя Робіна Гуда та  ін.
Для них характерними є трагічність, таємничість, уривчас -тість оповіді, драматичний діалог.
Фольклорні балади дуже схожі на іспанські романси, деякі
види російських билин, німецькі народні пісні.
  ; Слово вчителя
Відомо, що одним із найпопулярніших героїв англійських
балад був хоробрий розбійник Робін Гуд, який завжди приходив
на допомогу всім, хто потрапляв у скрутне становище.
  ; Інформація для допитливих
У Великій Британії вчені знайшли замок, у якому, на їхню
думку, народився і виріс легендарний розбійник Робін Гуд. Та роз-ташований він не у Ноттингемі чи у славнозвісному Шервудському
лісі, а поблизу міста Шеффілд, за сто кілометрів від цих місць.
Після тривалих пошуків дослідники з Шеффілдського університету
натрапили на фундамент замку XI століття, що належав Уолтеофу,
графові Хантингдону. Він відомий своєю відвагою в боротьбі з нор -манськими завойовниками.
Саме у цього графа народився син Роберт Фітцволтер, який
«брав у багатих і роздавав бідним». На думку багатьох англійських
дослідників, юний граф і став прототипом хороброго розбійника.
  ; Виразне читання вчителем або підготовленим учнем фольклорної балади 
із  циклу балад про Робіна Гуда «Змагання лучників у  Ноттингемі»   
(у  перекладі Ю.   Юри)
  ; Бесіда за  змістом прочитаного
1. Яке враження на вас справила легенда про Робіна Гуда?
2. Що відомо про народження Робіна Гуда? (Робін  Гуд  народився 
в  1160  році  у   місті  Локслі.)
3. Ким були його батьки? (Батько  його,  Х’ю  Фітзу,  був  голов-ним  лісничим  у   королівському  заповіднику.  Мати  походила 
з  благородної  родини. )
4. Яким було виховання Робіна Гуда? ( Мати  навчила  його  чи-тати  й  писати,  прищеплювала  гарні  манери,  вчила  бути 
правдивим  і  чесним  як  перед  сановитими  лордами,  так 
і  перед  простими  селянами.  Батько  навчив  влучно  стріляти 
з  лука.)
5. Згадайте, які батькові оповіді полонили душу маленького
Роба. (Це  були  розповіді  про  хороброго  Зеленого  Віллі  —  роз-бійника,  який  не  боявся  нікого,  навіть  королівських  лісників, 
і  протягом  багатьох  літ  розгулював  заповідниками. )
6. Розкажіть про друзів хлопчика. ( У  дитинстві  Роб  дружив 
із   Віллі  Геймвеллом,  сином  батькового  брата,  та  Маріан 
Фітцволтер,  єдиною  донькою  графа  Хантигдона.  Оскільки 
ходили  чутки,  що  законним  володарем  замку  був  Х’ю  Фітзу, 
то,  звичайно,  батьки  Маріан  і  Роберта  ворогували  й   заборо-няли  дітям  дружити.)
7. Яку трагедію пережив Роб у дитинстві? ( Батькові  вороги 
звели  на  нього  наклеп  і  лісничого  заарештували.  Сім’ю  по-збавили  будь-яких  прав  на  майно  і  вигнали  на  вулицю.  Через 
деякий  час  після  такого  потрясіння  батьки  померли,  і  Роб 
залишився  сиротою.)
8. Хто виховував маленького хлопчика? (Єдиний  родич,  сквайр 
Джордж  Геймвелл.)
9. Чому хлопчикові було дуже самотньо у світі? ( Його  двоюрід-ний  брат  Віллі  вчився  в  іншому  місті.  Маріан  батько  віді-слав  до   двору  королеви  Елеонори,  щоб  припинити  її  дружбу 
з  Робом.)
10. Яку новину приніс Робові дядько? (У  Ноттингемі  під  час 
ярмарку  мали  відбутися  змагання  лучників.  Найкращі  ста-нуть  королівськими  лісниками,  а  того,  хто  стріляє  найвлуч-ніше,  чекає  нагорода  —  золота  стріла.)
11. Чому Роб вирішив узяти участь у змаганнях? (Юнак  мріяв  по-мірятися  з  ким-небудь  силою  і,  як  батько,  стати  лісником.)
12. Яку дорогу вибрав Роб до Ноттингема? (Він  вирушив  із  Локслі 
до  Ноттингема  через  Шервудський  ліс.)
  ; Переказ тексту
Перекажіть уривок про подорож героя до Ноттингема та про
те, як він помстився за смерть батька.
  ; Бесіда за  змістом прочитаного (продовження)
1. Із ким зустрівся Роб у вдови? (Юнак  зустрів  там  трьох  її 
синів,  що  були  розбійниками. )
2. Що йому пообіцяли троє вдовиченків? ( Якщо  Роб  здобуде  зо-лоту  стрілу  на   змаганнях,  то  стане  їхнім  ватажком. )
3. Про що дізнався Роб, потрапивши до міста? (Про  те,  що  його 
оголошено  поза  законом  і  того,  хто  спіймає  хлопця,  чекає 
винагорода  у  сумі  сто  фунтів  стерлінгів.)
  ; Переказ тексту
Перекажіть хід змагань лучників у Ноттингемі.
  ; Словникова робота
Ель  — стара англійська міра довжини, що дорівнює приблизно 113 см.
Сквайр  (англ.  esquire , від лат.  scutarius — щитоносець)  — скорочена форма англій­
ського дворянського титулу  — есквайра.
Шериф (англ.  sheriff, від англосакс.  scir  — графство і gerefa  — головний магістрат) — 
у  країнах Західної Європи та  США виборна або призначувана королем службова особа, 
що виконує у  графстві адміністративні, поліцейські та  деякі судові функції.
  ; Переказ тексту
Перекажіть, як Робіна Гуда обрали ватажком розбійників.
  ; Проблемна ситуація
Як ви вважаєте, чому розбійники не побоялися вибрати ва-тажком саме Робіна Гуда, адже вони його зовсім не знали? (Вони 
повірили  в  його  порядність.  Для  них  найголовнішими  були  вчинки 
хлопця,  а   саме  те,  що  він  влучно  стріляв  і  пошив  у  дурні   шерифа. )
  ; Бесіда з  учнями
1. Як характеризує Робіна Гуда те, що він спочатку відмовився
бути ватажком? ( Юнак  був  скромним,  шанобливо  ставився 
до  старших. )
2. Що означає ім’я «Робін Гуд»? ( Англійське  «Rob  in  Hood» 
дослівно  перекладається  українською  мовою  як  «Роб  у   кап -турі».)
  ; Творчі завдання
1. Схарактеризуйте основні риси вдачі героя. Підтвердьте сло -вами з тексту. ( Шляхетний,  скромний,  сміливий,  порядний, 
справедливий,  має  почуття  власної  гідності. )
2. Визначте моральні принципи, якими керувалися розбійники.
(Допомогти  бідним  і  знедоленим,  не  заподіяти  зла  жінці. )
  ; Проблемна ситуація
Поміркуйте, чи справедливо Робіна Гуда називають лицарем,
шляхетним розбійником. ( Так,  адже  він  завжди  дотримувався  ли-царського  кодексу  честі.)
  ; Повідомлення підготовлених учнів 
БАЛАДИ ПРО РОБІНА ГУДА В  ЛІТЕРАТУРІ, ТЕАТРІ, КІНО
Образ Робіна Гуда привертав увагу письменників. Так, у  романі «Айвенго» В.   Скотт 
уперше в  європейській літературі створив образ відомого англійського благородного роз ­
бійника. Цей образ представлений у  романах А.  Дюма «Робін Гуд  — король розбійників», 
«Робін Гуд у  вигнанні», фантазії за  мотивами англійського фольклору Л.  Філатова «Велике 
кохання Робін Гуда», п’єсі С.   Прокоф’євої та  І.   Токмакової «Стріли Робін Гуда».
Відомо багато кінофільмів, присвячених Робіну Гудові. Серед них  — «Стріли Робін Гуда» 
(СРСР, 1975), «Робін і  Меріан» (США, 1976), «Балада про доблесного лицаря Айвенго» (СРСР, 
1983) тощо.
Окрім того, в  англійському місті Ноттингемі є  пам’ятник Робіну Гудові.
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Підсумкова бесіда
1. Дайте визначення поняття «фольклорна балада».
2. Яке історичне тло фольклорних балад про Робіна Гуда?
3. Назвіть друзів і ворогів Робіна Гуда.
4. Визначте проблематику балади. ( У  баладі  втілена  мрія 
простих  людей  про  благородного  захисника  від  кривдників 
та  несправедливості. )
5. Які у вас виникли міркування щодо проблем, порушених
у творі?
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Порівняйте екранізацію фільму з народною баладою
(творче завдання); підготуйте розповідь про особливості фольклор-них балад; повторіть з української літератури поняття про народні
думи.
Категорія: Зарубіжна література 7 клас | Додав: uthitel (22.11.2013)
Переглядів: 10971 | Коментарі: 3 | Рейтинг: 2.7/6
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: