hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 6 клас (Нова програма)

УРОК №38 Варіант 1 ТЕМА: ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ ОТОЧЕННЯ? (РОЛЬ БЛИЗЬКИХ ЛЮДЕЙ У ДОЛІ ПЕТРА ПОПЕЛЬСЬКОГО. УКРАЇНСЬКА ПРИРОДА, НАРОДНІ ОБРАЗИ

УРОК 38

Варіант 1

ТЕМА:    ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ ОТОЧЕННЯ?

(РОЛЬ БЛИЗЬКИХ ЛЮДЕЙ У ДОЛІ ПЕТРА ПОПЕЛЬСЬКОГО. УКРАЇНСЬКА ПРИРОДА, НАРОДНІ ОБРАЗИ Й ТРАДИЦІЇ В ПОВІСТІ В. КОРОЛЕНКА «СЛІПИЙ МУЗИКАНТ». ТЕМА МИСТЕЦТВА У ТВОРІ)

Мета:   розвивати в учнів логічне мислення, зв'язне мовлення, навички переказу, ана­лізу прозового тексту, образів твору; виховувати у школярів гуманне ставлення до людей.

Очікувані результати: учень (учениця) знає зміст повісті «Сліпий музикант»; характеризує

образи персонажів твору, визначає їх роль у долі головного героя; визначає

роль портретів у розкритті образів персонажів; розкриває значення теми мистецтва у повісті; знаходить у тексті описи природи, народних образів і традицій,

визначає їх роль у творі.

Обладнанняпідручник; хрестоматія; тексти повісті В. Короленка «Сліпий музикант» (мовою оригіналу або в перекладі на вибір учителя); ілюстрації до твору (на вибір учителя); фрагменти (на вибір учителя) з фільму «Сліпий музикант» (1960), ау-діозапис пісні «Ой, там на'горі женці жнуть» та обладнання для їх відтворення.

 Тип уроку:   урок застосування знань, умінь, навичок.

Вид уроку:   комбінований.

ХІД УРОКУ    

І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Здійснюється в ході уроку.

III.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

0 Перевірка складених учнями планів характеристики Петра Попельського

IV.   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

0 Завдання учням

Назвіть героїв, які складали оточення Петра Попельського. (Мати, дядько Максим, Евеліна, Йохим, Ставрученки, Кандиба.)

Й Бесіда

1. Як на вашу думку, хто з героїв повісті відіграв у житті Петра найважливішу роль? Чому?

2. Знайдіть у тексті портрет Максима Яценка. (р. 1, гл. III.)

3. Яка думка хвилювала Максима до народження племін­ника? («Життя — боротьба і в ньому немає місця інвалі­дам». Ставши інвалідом, Максим уважав себе нікому непо­трібним.)

4. Як вплинуло на Максима народження племінника?

5. З якою метою дядько Максим почав вивчати книги, при­свячені розвиткові дитячої душі? (Він намагався зрозуміти дитячу психологію, щоб допомогти Петрові.)

6. Яким був висновок Максима після прочитання книг з ви­ховання? («Боротися можна не тільки списом і шаблею. Можливо, несправедливо ображений долею підніме із часом доступну йому зброю на захист інших, обездолених жит­тям, і тоді я недарма проживу на світі, покалічений старий солдат...»)

7. Який девіз Максим виставив на «бойовому прапорі свого ви­хованця»? («Знедолений за скривджених».)

8. Яку систему виховання розробив Максим для Петруся?

Коментар учителя

Сьогодні режим, який був заведений у будинку Попельських 1 за планом Максима, можна назвати системою гармонійного вихо-?вання. Петро прибирав свою кімнату, виконував фізичні вправи, [їздив верхи. Усе це сприяло правильному фізичному розвиткові хлопця.

0 Бесіда

1. Яким було ставлення Максима до музичних захоплень пле­мінника? (Він уважав музику «великою силою, що надає мож­ливості володіти серцем натовпу», але йому хотілося, щоб Петро також умів співати. «Давні бояни, українські кобзарі і бандуристи були у більшості випадків сліпими».)

2.  Яка музика лунала в домі Попельських? (Класична му­зика.)

3. Яка роль належала музиці в роки дитинства Петра ? («Це за­хоплення музикою стало центром його розумового зростання: воно заповнювало й урізноманітнило його існування».)

4. З якою метою мати Петра звеліла привезти до маєтку фор­тепіано? (Вона боролася за сина, намагалася пересилити вплив Йохима з його дивовижною сопілкою. Хлопчик ліобив слу-хати гру старого Йохима, але через деякий час віі. упо добав фортепіано.)

5. Яке-місце зрештою посіла музика в житті Петра? (Музика стала сенсом його життя, вона подарувала йому не лише прекрасні хвилини насолоди, а й відчуття потрібності в цьому житті. Петро став служити музиці.)

0 Робота з текстом

Знайдіть у тексті повісті епізоди, присвячені музиці.

0 Слово вчителя

Музикою пройнята уся повість. Вона лунає в будинку Попельських, на вулиці з уст бандуристів, сліпих співців, бринить у церковних дзвонах.

0 Бесіда

1. З якою метою Максим дозволив Евеліні навчатися разом

з Петром? (Максим розумів, що хлопчик має спілкуватися з  однолітками,  але  вони  не  повинні  бути жорстокими  до нього. Окрім того, з Евеліною Петро уже не замикався в собі.)

2. Як на вашу думку, чи міг Максим захистити Петра від усіх життєвих тривог і негараздів? (Ні, цього не може зробити жодна людина. Але Максимові вдалося полегшити страж­дання племінника.)

3. З якою метою дядько запросив до Петра Ставрученків? (Він хотів розширити світогляд сліпого Петра.)

0 Виразне читання епізоду «Розмова Максима і Петра під час відвідування чудо­дійної католицької ікони»

0 Бесіда

1. Як поводилися герої під час цієї розмови? (Максим рішуче, Петро — розгублено.)

"2. Який відгук у душі Петра мала ця розмова? (Розмова розбу­дила душу сліпого Петра, підштовхнула до активних дій. Максим поставив перед племінником проблему вибору: жити спокійно в маєтку чи пізнати страдницьке життя знедо­лених сліпих співаків.)

З, Якою була мета цієї розмови? Підтвердьте словами з тексту. («Я хотів, щоб ти відчув чуже горе і припинив так носитися зі своїм...»)

0 Завдання учням

1. Висловте свою думку про рішення Максима щодо мандрівки Петра із знедоленими сліпими співцями. Подумайте, чи мав Максим право так чинити зі своїм сліпим племінником.

2. Проаналізуйте фінал твору. Чи згодні ви зі словами автора щодо Максима: «Ось і він зробив свою справу, і він не дарма прожив на світі...»? Аргументуйте свою відповідь.

0 Бесіда

1. Якою в повісті зображена мати Петра? Зачитайте її опис.

2. Чому в Анни Михайлівни виникали суперечки з братом?

3. Як ви думаєте, яким було б виховання Петра, якби не було втручання Максима?

0 Робота з текстом

Знайдіть у тексті портрети Евеліни в  різному віці.  Проаналізуйте, як змінюється героїня.

0 Бесіда

1. Яка, на вашу думку, головна риса вдачі Евеліни?

2. Що, на вашу думку, зближувало.  Петра й Евеліну? (Вони обоє були оточені надзвичайною любов'ю своїх близьких. Обоє вони не знали життя, жили в замкненому світі своїх маєтків.)

3. Який момент у житті був переломним для Евеліни? (Зустріч із братами Ставрученками. Вона вперше відчула, що існує якийсь інший світ, невідомий і тривожний.)

4. Яка проблема виникла перед героїнею після зустрічі з бра­тами Ставрученками? (Поринути в новий світ, у якому не було місця Петрові, або залишитися разом з коханим.) Який вибір зробила Евеліна? (Вона вибрала Петра.)

5. Як на вашу думку, чи було жертовним рішення Евеліни за­лишитися з Петром? (З боку Евеліни це був вияв щирої і дуже самовідданої любові.)

0 Слово вчителя

Петро й Евеліна вперше зустрілися на лоні природи. Головний герой дуже тонко сприймав довкілля, тому тема впливу природи на людину в повісті посідає важливе місце.

 Робота з текстом

Знайдіть у тексті описи природи і зачитайте їх, Якою зобра­жена природа у творі?

0 Запитання до учнів

1. Які пори року зображені в повісті? (У повісті зображені ті пори року: зима, весна, літо, осінь.)

2. Коли відбулася перша зустріч Петра з природою? (хлопчикові виповнилося три роки.) Знайдіть у тексті слони, які передають його враження. (Він чув, «як біжать попічь» і весняної води», «гілки буків шепталися за вікнами», «шум і вигуки журавлів».)

0 Робота з текстом

Знайдіть у тексті повісті рядки, в яких говориться про під чуття Петром природи.

0 Слово вчителя .

Не менший вплив, ніж відчуття природи, справили на душу Петра пісні, музика, звичаї простого народу. У повісті широко використовуються образи з української культури.

0 Бесіда

1. Які образи з української культури присутні на сторінках по вісті? (Образи кобзарів, згадки про козаків, українські народні пісні.)

2. Хто найпершим увів Петра у світ музики? (Старий Йохим, який грав на сопілці.)

3. Знайдіть у тексті рядки, в яких говориться про українську пісню. («Це пісні сильного, вільного народу. Твої діди по материнській лінії співали їх у степах на Дніпрі, на Дунаї, і на Чорному морі...»

4. Яку пісню співав Йохим? («Ой, там на горі та женці жнуть».) Що відомо про цю пісню? (Це козацька історична пісня XVII ст.)

0 Прослуховування пісні «Ой, там на горі та женці жнуть» 0 Бесіда

1. Які образи виникли у вашій уяві під час слухання цієї пісні?

2. Які образи виникали у Петра, коли він слухав цю пісню?

3. Яка ще українська народна пісня згадується в повісті? («З-за крутої гори вилітали орли».)

4. У зв'язку із чим у повісті згадуються козаки? (У зв'язку з подорожжю, під час якої Петро, Евеліна, Максим, Анна Михайлівна, Ставрученки приїхали на леваду Остапа і по­бували на могилі Ігната Карого — старого козака.)

5. Розкажіть історію Ігната Карого.

(і. Хто був похований поруч із старим козаком? (Молодий сліпий бандурист, якого звали Юрко.)

1. Що прочитав Петро на могилі? Як він це зробив? (Петро чи­тав за допомогою пальців. Він прочитав, кого там поховано і як загинув Ігнат Карий.)

8. Які українські реалії зображено в повісті? (У творі згаду­ються базари, по яких ходили співці і співали пісень. У се­лах мандрівні музиканти збирали велику кількість вдячних слухачів.)

0 Завдання учням

Сформулюйте роль образів української культури в повісті Н. Короленка «Сліпий музикант». (Вони створюють атмосферу Сільського життя на Україні, передають красу природи, розпові рають про простих людей, які наділені здатністю радісно сприй­мати життя, незважаючи на його складнощі і на їх важку долю. Українські мотиви надають повісті неповторного колориту.)

VII.   ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

0 Завдання учням ,

1. Визначте тему та ідею повісті «Сліпий музикант».

2. Виділіть основні сюжетні лінії, наявні у «Сліпому музи­канті».

3. Назвіть елементи композиції твору.

4. Дайте визначення повісті як жанру літератури.

5. Доведіть, що твір В. Короленка «Сліпий музикант» є повістю.

0 Запитання до учнів

Як би ви відповіли на запитання, сформульоване в назві уроку? Як оточення 'може вплинути на життя людини? Яку роль відіграли близькі люди в долі Петра Попельського?

0 Завдання учням      .

Розгадайте кросворд. Із виділених букв складіть слово, що означає жанр твору «Сліпий музикант».

1. Ім'я головного героя. (Петро.)

2. Сільський музикант. (Йохим.)

3. Ім'я пана Яскульського. (Валентин.)

4. Дружина Петра. (Евеліна.)

5. ... Яценко. (Максим.)

Категорія: Зарубіжна література 6 клас (Нова програма) | Додав: uthitel (01.02.2015)
Переглядів: 23770 | Коментарі: 13 | Рейтинг: 2.8/17
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: