Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 6 клас (Нова програма)

Урок 15 БАЙКИ І. КРИЛОВА («КВАРТЕТ», «БАБКА Й МУРАВЕЛЬ», «ВОВК І ЯГНЯ»)

Урок 15

БАЙКИ І. КРИЛОВА («КВАРТЕТ», «БАБКА Й МУРАВЕЛЬ», «ВОВК І ЯГНЯ»)

ознайомити учнів із .біографією і творчістю І. Крилова; поглиблювати знання учнів про байку як літературний жанр, розвивати в них навички виразного читання, аналізу байки; навчити учнів розкривати роль сатири у засудженні людських вад; формувати у школярів негативне ставлення до несправедли вості, лінощів, бездарності.

Очікувані результати: учень (учениця) виразно читає байки І. Крилова; визначає особливості байки як жанру на прикладі конкретних творів; характеризує образи байок, розкриває їх алегоричний зміст; розуміє мораль байок та визначає її місце в прочитаних творах; зіставляє байки Езопа та І. Крилова, виявляє в них спільне і відмінне.

підручник; хрестоматія; тлумачний словник; словник літературознавчих тер­мінів; портрет І. Крилова; картки з висловами російських письменників про байки І. Крилова; виставка книг байкаря; ілюстрації до байок І. Крилова (на вибір учителя); обладнання для перегляду презентацій, урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок, комбінований.

Викорінити вади людства можна через їх висміювання.

Обладнання:

Тип уцрку: Вид уроку:

/.' Крилов

Хід уроку

І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.    ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО;-ЗАВДАННЯ

Здійснюється в ході уроку.

0 Бесіда

1. Згадайте, де виникла байка. (У Давній Греції.)

2. Кого вважають «батьком байки»? (Давньогрецького байкаря Езопа.)

3. Дайте визначення байки.

4. Яка структура байки? (Розповідь і мораль.)

5. Якою мовою (віршованою чи прозовою) писалися байки у часи Давньої Греції? (Прозовою.)

6. Що таке «езопова мова»?

IV.   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

0 Слово вчителя

Із Давньої Греції байка поширилася в різні країни світу, із часом з'являлися все нові й нові байкарі. Одним із них був ро­сійський письменник Іван Андрійович Крилов.

V.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

VI.   СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 0 Повідомлення учнів про життя і творчість І. Крилова

0 Робота з картками

Прочитайте вислови відомих російських письменників про байки І. Кайлова. Прокоментуйте їх.

0 Виразне читання байки І. Крилова «Вовк і Ягня»

ї

В Бесіда

1. Де і коли відбувається дія твору? (На березі струмка, спекотного дня.)

2. Якими постають перед вами герої байки? (Вовк грубим і на­хабним, Ягня — слабким і наляканим.)

3. У   кого   з   авторів   ви   вже   зустрічали   подібний   сюжет? (В Езопа.)

4. Що вас вразило у цій байці?

0 Завдання учням

Проаналізуйте, як висловлюються Вовк і Ягня. На що вказу­ють особливості їхнього мовлення? (Про нахабство Вовка свідчать слова, з якими він звертається до Ягняти («нахаба», «негідник»), його гнівний крик, який передається окличними реченнями, по грози. Про беззахисність Ягняти говорять його обережні відповіді, в яких відчувається страх перед Вовком.) 0 Бесіда

1. У чому Вовк звинувачує Ягня? Зачитайте.

2. Як ви думаєте, чому Ягня виправдовувалося перед Вовком? (Воно намагалося довести свою правоту, не розуміючи, що сила на боці Вовка і він все одно вчинить як захоче.)

3. Як змінюється тон Ягняти упродовж діалогу? (Ягня посту­пово втрачає впевненість у собі і розуміє жахливість свого становища.)

•»

4. Який фінал4 байки? (Трагічний. Вовк з'їв Ягня.)

5. Сформулюйте проблематику байки.

6. Визначте ідею твору. 0 Рольова гра

Уявіть, що ви адвокат. Спробуйте захистити Ягня і знайдіть у тексті байки докази для його виправдання.

 Дослідницька робота

1. З'ясуйте, у чому полягає особливість побудови байки І. Кри­лова «Вовк і Ягня». (У тому, що мораль байки знаходиться на початку твору.)

2. Зачитайте мораль байки. Як ви її розумієте?

3. Розкрийте алегорію в байці.

4. Знайдіть спільне і відмінне між байками «Вовк і Ягня» Езопа та І. Крилова.

0 Складання таблиці

СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ У БАЙКАХ ЕЗОПА ТА і. КРИЛОВА «ВОВК І ЯГНЯ»

Закінчення .таблиці

Езоп

і І. Крилов Спільне

1. Місце дії,

2. Конфлікт персонажів.

3. Зміст діалогу між героями.

4. Трагічний фінал.  ,

5. Мораль.

6. Загальнолюдська проблематика.

Езоп ;                            І. Крилов

Відмінне

І. Мова прозова. -            '         і 1. Мова віршована. І.. Лаконічний діалог.                                  2 Тривалий діалог. І. Відсутність художніх засобів, переважання   і 3. Широке використання різних частин мови, дієслів, прості синтаксичні конструкції.        і    наявність епітетів, різноманітність синтак-4. Мораль у кінці твору.                              І    сичних конструкцій.

14. Мораль на початку твору.

0 Виразне читання байки І. Крилова «Бабка й Муравель»

0 Бесіда

1. Назвіть головних героїв байки. (Бабка й Муравель.)

2. Чим займалася влітку Бабка? (Вона все літо танцювала, роз­важалася, співала.)

3. Що робив протягом літа Муравель? (Він усе літо працював.)

4. Що  відповів  Муравель  на прохання  Бабки допомогти  їй взимку? Зачитайте.

5. Як ви думаєте, чи правильно вчинив. Муравель?

0 Дослідницька робота

Порівняйте  байку Езопа   «Мурашки  і  Цикада»   та байку. І. Крилова «Бабка й Муравель». Знайдіть спільні і відмінні риси.

0 Складання таблиці

СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ У БАЙКАХ ЕЗОПА «МУРАШКИ Й ЦИКАДА» ТА І. КРИЛОВА «БАБКА Й МУРАВЕЛЬ»

Езоп і                            І. Крилов

Спільне

1. Час дії.

2. Конфлікт.

3. Зміст діалогу між_героями,

4. Фінал.

5. Загальнолюдська проблематика.

Відмінне

1. Мова прозова.

2. Героїв багато (мурашки й Цикада).

3. Лаконічний діалог.

4. Описи природи відсутні.

і 1. Мова віршована.

і 2. Героїв двоє (Бабка і Муравель).

і 3. Тривалий діалог.

і 4. Наявні описи природи (описи літнього дня).

5. Відсутність художніх засобів, переважання   і 5. Широке використання різних частин мови,

дієслів, прості синтаксичні конструкції. 6. .Мораль чітко виражена.

і    наявність епітетів, різноманітність синтак-

і    сичних конструкцій.

16. Мораль не сформульована.

0 Слово вчителя

За свідченням сучасників, байка І. Крилова «Квартет» висмі ювала відкриту 1 січня 1810 р. Державну раду, розділену на чо­тири департаменти. В образах тварин Крилов зобразив керівники) департаментів, що- ніяк не могли домовитися про те, як їм діяти.

0 Словникова робота

Квартет — ансамбль у складі чотирьох музикантів.

Прима — перший.

Втора — другий.

Бас — музичний інструмент із низьким звучанням.

Альт — струнний смичковий музичний інструмент. 0 Виразне читання байки І. Крилова «Квартет» 0 Бесіда

1. Назвіть героїв байки. (Мартишка, Осел, Козел та клишоно­гий Ведмідь.)

2. Для чого зібралися герої байки? (Вони «затіяли квартет заграть», «щоб світ мистецтвом чарувать».)

3. Які дієслова вживає автор, описуючи підготовку квартета до гри? (Ударили, кричать, постривайте, сідай.) Яку картину вони створюють?

4. У чому, на вашу думку, причина невдач музик? (Справа не в тому, що вони не знали, як сісти, а в тому, що вони не вміли грати на музичних інструментах.)

5. Хто виступив суддею горе-музик? (Соловей.)

6. Розкрийте алегорію в байці. Подумайте, чому автор зо­бразив саме цих звірів і птаха. (Осел символізує дурість, -З Ведмідь незграбність, відсутність музичного слуху (на­віть е прислів'я «Ведмідь на вухо наступив»), Мавпа — ме­тушливість, легковажність, Козел — тупість. Вибір тварин не є випадковим. Вони втілюють негативні риси людської вдачі, що не дають особистості розвиватися. Соловей — сим­вол талановитого співака.)

7. Що порадив Соловей музикантам?

 0 Слово вчителя

Розкрити ідею байок І. Крилову допомагає сатира.

0 Словникова робота

Сатира — художній прийом, заснований на різкому, дошкульному висміюванні пороків, вад, негативних явищ дійсності.

Сатира — різновид комічного. Вона теж викликає сміх, але сміх нищівний, який викриває людські вади.

0 Робота з епіграфом

1. Виразно прочитайте вислів І. Крилова, який служить епігра­фом до уроку.

2. Як ви розумієте слова байкаря?

0 Робота з ілюстраціями до байок І. Крилова

Здійснюється в ході уроку.

Учитель може використати презентацію «Байки Крилова в ілюстраціях різних

художників»".

0 Презентація і захист малюнків учнів до байок І. Крилова

VII.   ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

0 Літературна гра «Повтори вивчене»

1. Приховане зображення людини в образах тварин, рослин, предметів. (Алегорія.)

2. Як називали Крилова прості люди? («Дідусь Крилов».)

3. Вид комічного, який використовує Крилов у байках. (Са­тира.)

4. Повчальна частина байки. (Мораль.)

VIII.   ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за темою «Мудрість байки».

Категорія: Зарубіжна література 6 клас (Нова програма) | Додав: uthitel (28.09.2014)
Переглядів: 11215 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: