Головна » Статті » Середня школа » Основи здоров ’я 8 клас

Урок № 10 Тема. Екологічна безпека: поняття, умови забезпечення. Вплив екологічних умов проживання на здоров’я людини

Урок № 10
Тема. Екологічна безпека: поняття, умови забезпечення. Вплив екологічних умов проживання на здоров’я людини
 
Цілі
освітні: сформувати знання про поняття екологічної безпеки та умови її забезпечення, при-
чини та наслідки забруднення середовища для життя і здоров’я людини; охарактеризувати
екологічні проблеми регіону проживання; довести необхідність виконання правил екологіч-
ної безпеки, дотримання правил поведінки на природі;
розвивальні: розвивати вміння розуміти причинно-наслідкові зв’язки, а також спостерігати,
систематизувати, доводити, моделювати;
виховні: продовжити виховувати особисту відповідальність за безпечне середовище існу-
вання, необхідність дотримуватися здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.
Тип уроку: комбінований.
Основні терміни і поняття: «екологічна безпека», «екологічна небезпека».
Міжпредметні зв’язки: біологія, екологія, правознавство, географія.
Наочність: схеми, таблиці, малюнки, екологічна карта України.
Обладнання: 1. Основи здоров’я: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних за-
кладів/ О. В. Тагліна, І. Ю. Кузьміна.— Х. : Веста, 2008. — 160 с. : іл. 2. Тагліна О. В. Основи
здоров’я. Робочий зошит. 8 клас.— Х. : Веста, 2007.— 64 с.
Девіз уроку: «О скільки у природи немудро-мудрих літер! О скільки у людини невміння прочитати...» (П. Тичина).
Хід уроку
І. Організаційний етап
1. Привітання учнів, створення позитивного настрою
2. Перевірка готовності до уроку
ІІ. Усебічна перевірка ступеня засвоєння змісту навчального матеріалу
1. Перевірка домашнього завдання
2. Бесіда
— Чому мотоцикл уважають найнебезпечнішим видом транспорту?
— Що називають активною і пасивною безпекою конструкції мотоцикла? Як вона забезпечується?
— Які правила для мотоциклістів ви знаєте?
— Яких правил слід дотримуватись, якщо ви хочете проїхати на мотоциклі як пасажир?
 
ІІІ. Підготовка учнів до активного й усвідомленого засвоєння навчального матеріалу
1. Постановка проблеми
Ми з вами живемо в безпосередній близькості до великого заводу (фабрики, будівництва, ферми, автозаправної станції, сміттєзвалища тощо). Поміркуйте і скажіть:
— які переваги дає таке місце мешкання?
— які небезпеки тут можливі?
2. «Мозковий штурм» — робота в групах над запитаннями, запис на дошці переваг («+») та недоліків («–»)
3. Слово вчителя
— Усі небезпеки, які пов’язані із забрудненням природи і впливають на наше здоров’я, називають екологічними небезпеками.
 
Екологічна небезпека — це сукупна небезпека, діяльність техногенних систем, під впливом яких виникли природні екологічні фактори та негативні природні процеси.
 
У термінологічному і змістовому аспектах безпека пов’язана з антонімом «небезпека» і є його зворотною стороною. Безпека — виключення небезпеки або її зменшення до прийнятного ризику для довкілля.
 
ІV. Постановка пізнавального завдання
1. Розповідь учителя
— Ідеться про безпеку людини в процесі взаємодії з природним середовищем, з небезпечними речовинами (радіоактивними, хімічними, токсичними тощо), використання руйнівних або небезпечних технологій і процесів, здійснення різноманітних впливів на довкілля тощо. Вона може бути пов’язана і з не контрольованими людиною процесами (стихійні сили природи).
 
Екологічна безпека (екобезпека) являє собою соціоприродну та наукову реальність, є об’єктом дослідження різних наук (природничих, соціальних, юридичних та ін.), оскільки охоплює складний комплекс взаємозв’язків людини з навколишнім природним середовищем.
 
Екобезпека — категорія соціальна, притаманна людському суспільству, вона формується в межах суспільних відносин. Вона має певні правові форми неправового характеру, хоча і належить до явищ.
 
2. Запитання
— Хто і що забезпечує нам безпеку життя? Що саме і як шкодить людині?
 
V. Засвоєння нових знань і способів дій
Робота в групах за наданими текстами
1. Законодавство про екологічну безпеку.
   
2. Класифікація вражаючих факторів за характером та природою впливу.
3. Класифікація вражаючих факторів.
VІ. Первинна перевірка розуміння і корекція засвоєння учнями нового матеріалу
Повідомлення учнів, корекція знань учителем.
Доповідь результатів роботи в групах.
VІІ. Фізкультхвилинка
VІІІ . Закріплення знань і способів дій, самоперевірка знань
Робота з екологічною картою України
1. Назвіть екологічні проблеми, які існують у різних регіонах України: на півночі; на сході; на півдні; на заході.
2. Які екологічні проблеми існують у нашому регіоні? 
 
ІХ. Узагальнення і систематизація знань
«Мозковий штурм» — робота в групах із подальшим записом на дошці
Складання «Правил поведінки в природному середовищі».
Х. Рефлексія
«Мікрофон»
Закінчити речення: «Я можу взяти участь у розв’язанні наступної екологічної проблеми…»
ХІ. Підбиття підсумків
Повідомлення вчителя
1. Аргументоване виставлення оцінок.
2. Загальні зауваження щодо роботи груп, класу на уроці.
ХІІ. Інформація про домашнє завдання
Читати § 9.


Категорія: Основи здоров ’я 8 клас | Додав: uthitel (26.01.2014)
Переглядів: 4745 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: