hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Основи здоров ’я 5 клас

Урок № 32 Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров’я людини. Способи збереження природного середовища

Урок № 32

Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров’я людини. 
Способи збереження природного середовища

Мета уроку: розглянути наслідки забруднення довкілля для життя і здоров’я людини; розвивати вміння учнів визначати способи збереження природного середовища.

Очікувані результати: учні мають називати джерела забруднення довкілля; учні мають пояснювати наслідки забруднення довкілля для здоров’я людини; учні мають аналізувати екологічні умови регіону (міста, села) та способи збереження природного середовища.

Обладнання: 

Тип уроку: засвоєння нових знань.

n   1.   Організаційний момент

1.1. Привітання, фізкультхвилинка.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком, кількість присутніх на уроці, відсутніх 

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

n   2.   Актуалізація опорних знань

2.1. Презентація міні-проектів. Обговорення.

2.2. Тестове завдання для контролю знань

Тест № 18

Позначте всі правильні відповіді.

1.   Якщо ти один вдома, слід:

А    запросити друзів та знайомих

Б    повідомити про це в Інтернеті

В    зачинити двері на ланцюжок і засув

Г    не відчиняти незнайомцям

2.   Якщо незнайомі люди попросили тебе передати пакет, слід:

А    погодитися

Б    відмовитися

В    залишити пакет собі

Г    спочатку подивитися, що в пакеті, а потім погодитися

3.   Якщо вдома зберігається значна сума грошей, слід:

А    нахвалятися в школі

Б    розповісти про це тільки друзям

В    повідомити про це сусідів

Г    нікому про це не розповідати

4.   Якщо до сусідів прийшли гості, а їх немає вдома, слід:

А    запросити їх почекати у вашій квартирі

Б    розповісти, коли сусіди зазвичай повертаються додому

В    не вступати в контакт

Г    вийти і зачекати сусідів разом з ними

5.   До вас приїхали родичі, яких ти не знаєш, а батьків немає вдома, слід:

А    запросити їх в оселю

Б    вийти й перевірити їхні документи

В    попросити зателефонувати батькам

Г    зателефонувати батькам, щоб ті самі зв’язалися з родичами

6.   Якщо ви всією сім’єю збираєтеся у відпустку, слід:

А    повідомити про це відповідним статусом у соціальних мережах

Б    нахвалятися у школі

В    нікому про це не розповідати

Г    розповісти про це сусідам.

Відповіді: 1ВГ; 2Б; 3Г; 4В; 5ВГ; 6В.

2.3. «Асоціативний кущ».

Складання схеми за асоціаціями учнів до поняття «екологічні проблеми».

Приклади відповідей: забруднене повітря, вимирання тварин, екологічні катастрофи, загроза людині, забруднені ґрунти, смог, озонова діра, зміна клімату, кислотні дощі.

n   3.   Мотивація навчальної діяльності

3.1. Повідомлення теми уроку.

3.2. Формулювання разом з учнями мети й завдань уроку.

3.3. Проблемні запитання.

— Чому люди забруднюють довкілля?

— Якими наслідками для людини небезпечне забруднене середовище?

4.   Етап засвоєння нових знань

1.   Вплив природного середовища на здоров’я людини

Усі процеси в природі взаємопов’язані. Існування людства завжди ґрунтувалося на безперервній взаємодії, постійному обміні речовин та енергії з навколишнім середовищем. Із самого початку існування людей на Землі їхня життєдіяльність проходила в навколишньому середовищі, а здоров’я формувалось залежно від впливу природних чинників на організм. Отже, людина — це частина природи і не може існувати поза нею.

Сьогодні вже не підлягає сумніву залежність здоров’я людини від якості навколишнього середовища. Здоров’я віддзеркалює рівновагу між організмом і середовищем його існування.

Вплив чинників довкілля спричиняє в організмі людини відповідні біологічні зміни (пристосування), що дозволяють зберігати здоров’я.

Людина — головна сила, яка негативно впливає на довкілля.

Цей вплив призводить до виникнення екологічних проблем, що перетворюються на екологічні кризи й загрожують здоров’ю та життю людини. Тобто виникає ефект бумеранга — зворотної дії, спрямованої на людину.

Утрачання природою можливості самовідтворення призведе до вимирання не лише флори та фауни, а й людини.

4.   Техногенні аварії та катастрофи

Аварії — несподіваний вихід із ладу виробничого обладнання або транспортних засобів без людських жертв.

Катастрофи — несподіване лихо з великими руйнаціями та людськими жертвами.Наслідки аварій і катастроф:

·        •          людські жертви;

·        •          гострі та хронічні захворювання людей;

·        •          зараження навколишнього середовища (хімічне, радіаційне, біологічне).

Види хімічно небезпечних об’єктів:

·        •          хімзаводи;

·        •          станції водоочищення;

·        •          підприємства, що використовують сильнодіючі отруйні речовини;

·        •          сховища отруйних речовин;

·        •          спеціальні автопотяги;

·        •          залізничні цистерни.

5.   Способи збереження природного середовища

Охорона природи — дії, спрямовані на захист природного навколишнього середовища від забруднення, посиленої експлуатації й іншого шкідливого впливу життєдіяльності людини.

Заходи охорони природи


Правові

Технологічні

Природничо-наукові

Економічні

Громадсько-політичні

 

Запитання до учнів

— Наведіть приклади заходів охорони природи.

 

В Україні державній охороні й регулюванню використання підлягають земля, надра, водні ресурси, ліси, полезахисні й водоохоронні лісосмуги, зелені насадження, типові краєвиди, курортні місцевості, рідкісні, корисні, реліктові тварини й рослини, визначні природні об’єкти, державні заповідники і заказники та їхній рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря й інші природні багатства.

Заборонено таку господарську діяльність, що може шкідливо вплинути на стан природних багатств, призвести до ерозії ґрунтів, забруднення й обміління водойм, забруднення повітря, знищення корисних тварин і рослин, зруйнування або пошкодження інших цінних об’єктів природи.

Організацію заходів щодо охорони природи та нагляд за їх проведенням здійснюють місцеві органи влади, відомства, інспекції, громадські організації.

Заходами, спрямованими на охорону довкілля можуть бути:

·        1.         Обмеження викидів в атмосферу та гідросферу з метою поліпшення загальної екологічної ситуації.

·        2.         Створення заповідників, заказників і національних парків з метою збереження природних комплексів.

·        3.         Обмеження лову риби, полювання з метою збереження певних видів.

·        4.         Обмеження несанкціонованого викидання сміття. Очищення від несанкціонованого засмічення території регіону.

·        5.         Вторинне використання ресурсів. Упровадження замкнених циклів промислового виробництва.

Ми часто лише говоримо про збереження навколишнього середовища і збереження природних ресурсів. Екологічна освіта має навчити людину усвідомлювати необхідність активного збереження наших природних багатств. Настав час здійснити важливі кроки в напрямку збереження навколишнього середовища.

Кожен із нас може реально сприяти порятунку природи.

Прості способи збереження навколишнього середовища

Якщо кожен із нас кожного року буде висаджувати одне маленьке дерево, це буде вагомий вклад у збереження довкілля.

Активне використання міськими жителями велосипеда може сприяти зменшенню забруднення повітря вихлопними газами.

Вимкніть світло, телевізор й інші електроприлади, перш ніж вийти з дому. Не залишайте комп’ютер та інші прилади ввімкнутими, якщо ви їх не використовуєте. Це є добрим способом заощадити електроенергію.

Однією з найважливіших складових навколишнього середовища, є вода. Запобігання втрат води є одним з наших обов’язків. Не можна забруднювати водойми під час відпочинку на природі.

Кожен з нас може зробити певний крок у напрямку збереження навколишнього середовища!

n   5.   Узагальнення й закріплення знань

5.1. Робота з підручником.

Прочитати матеріал підручника, доповнити опорний конспект та дати відповіді на запитання до параграфа.

5.2. Тестове завдання для закріплення знань

Тест № 19

n  Позначте всі правильні відповіді.

1.   Позитивний вплив природного середовища на людину — це:

·        А     психологічний комфорт

·        Б     погіршення здоров’я

·        В     загартовування

·        Г     поганий настрій

2.   Позитивний вплив людини на природу:

·        А     забруднення водойм

·        Б     виведення нових сортів рослин (селекція)

·        В     знищення лісів та їхніх мешканців

·        Г     кислотні дощі та смог

3.   Аварія — це:

·        А     планова зупинка підприємства

·        Б     зменшення випуску готової продукції підприємства

·        В     прискорення ритму роботи підприємства

·        Г     несподіваний вихід із ладу обладнання або транспортних засобів

4.   Наслідки катастроф:

·        А     поліпшення стану навколишнього середовища

·        Б     погіршення умов довкілля

·        В     вихід із ладу техніки

·        Г     людські жертви

5.   Інтенсивна сільськогосподарська діяльність людини:

·        А     виснажує ґрунти

·        Б     забруднює довкілля мінеральними добривами

·        В     руйнує природні екосистеми

·        Г     спричинює ерозію ґрунтів

6.   Причини аварій і катастроф:

·        А     порушення дисципліни робітників

·        Б     погіршення здоров’я робітників

·        В     політичні кризи

·        Г     стихійні лиха

Відповіді: 1АВ; 2Б; 3Г; 4БВГ; 5АБВГ; 6АБГ.

5.3. Кросворд

Скласти запитання до кросворда.

n  Приклади запитань:

1.   Джерело кисню для дихання.

2.   Живі організми — виробники кисню.

3.   Укріплення організму за допомогою води, сонця, повітря.

4.   Фактор неживої природи, що сприяє синтезу вітаміну D в організмі людини.

5.   Рідка речовина — основа життя на планеті.

6.   Психологічний стан людини, що позначає задоволення.

5.4. Обговорення афоризмів про природу

•    Найкращий лікар — природа, хоча б тому, що виліковує три чверті усіх хвороб. (В. Шербюльс)

•    Природа — лікар хвороби. (Гіппократ)

•    Природа — вічний зразок мистецтва, а найбільший і найшляхетніший предмет у природі — людина. (В. Г. Бєлінський)

•    Природа — це книга, яку необхідно прочитати і правильно зрозуміти… (М. Налбандян)

•    У травах прихована велика сила. (Народна мудрість)

•    Якщо подивитись навколо очима лікаря, який шукає ліки, то можна сказати, що ми живемо у світі ліків, бо немає в природі речовини, яку б не можна було  використати для лікування. (Давньобуддійська заповідь)

•    Ні насиченість, ні голод і ніщо інше не добре, якщо переступити міру природи. (Гіппократ)

•    Успадковуються також і результати пристосувань. (Ф. Енгельс)

•    Так, погано мені, але ж це не причина, щоб спричиняти страждання іншим. (Есхіл)

•    Лікує хвороби лікар, але виліковує природа. (Гіппократ)

•    Якщо в тебе все в нормі зі шлунком, грудьми, ногами, жодні царські скарби не зможуть нічого додати. (Горацій)

•    Розвиток кожного залежить не лише від стійкого генотипу, але також від нескінченного розмаїття умов довкілля. (М. Кольцов)

•    Найміцніший організм ламається, зношується і стомлюється, коли він занадто розкішно користується дарами природи. (Д. І. Писарєв)

•    Більша частина наших хвороб — це справа наших рук, ми могли б їх майже всіх уникнути, якби зберегли спосіб життя простим, одноманітним і усамітненим, визначеним нам природою. (Ж. Ж. Руссо)

•    Людина — вищий продукт земної природи. Людина — найскладніша і найтонша система. Але для того, щоб насолоджуватись скарбами природи, людина повинна бути здоровою, сильною і розумною. (І. П. Павлов)

•    Не варто особливо втішатися нашими перемогами над природою, оскільки кожна з таких перемог має, правда, в першу чергу ті наслідки, на які ми розраховували, але в другу і третю чергу зовсім інші, непередбачені наслідки, які дуже часто знищують значення перших. (Ф. Енгельс)

•    Природа вміє невеликими засобами досягти великих ефектів. (Г. Гейне)

•    Рух пробуджує організм до активної дії на тривалий час. (Ж. Ж. Руссо)

•    Вода — це першооснова живої природи, колиска життя, мати всього живого. Це наша мати і матриця. (А. Сент-Дєрдьї)

•    Природа не знає зупинки у своєму рухові і карає будь-яку бездіяльність. (І. В. Гете)

•    Людина живе природою. Це означає, що природа є її тілом, з яким людина повинна залишатися в процесі постійного спілкування, щоб не вмерти. (К. Маркс)

5.6. Відповіді на проблемні запитання.

n   6.   Підбиття підсумків уроку

Прийом «Бажаю вам»

Учні дарують бажання своїм однокласникам.

n   7.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Індивідуальні завдання

1.   Що ти бажаєш змінити навколо себе?

2.   Теми для міні-проектів:

1)  Роздільне збирання сміття.

2)  Повторне використання матеріалів.

Категорія: Основи здоров ’я 5 клас | Додав: uthitel (01.01.2014)
Переглядів: 8309 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: