hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 9 клас

Урок 59 Тема. Практична робота № 5 «розв’язування експе-риментальних задач».
 
Урок 59
  Тема. Практична робота № 5 «розв’язування експе-риментальних задач».
Мета: сформувати навички розв’язування експерименталь ­
них задач і  планування експерименту, закріпити зна ­
ння про властивості органічних речовин; розвивати 
навички спостерігати і   робити висновки.
Матеріали: магній оксид або карбонат, магній, сахароза, розчини 
крохмалю, глюкози, йоду, купрум(ІІ) сульфату, натрій 
гідроксиду, натрій ацетату, натрій карбонату, етилово ­
го спирту, гліцеролу, оцтової кислоти.
обладнання: штатив з  пробірками, пробіркотримач, пальник, ло­
жечка для спалювання.
Базові поняття 
та  терміни:
крохмаль, глюкоза, оцтова кислота, гліцерол, крох­
маль, якісна реакція, сахароза, етанол.
Тип уроку: практична робота.
Методи 
навчання:
словесні, репродуктивні, частково пошукові, дослід­
ницькі.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 3 хв
II. Актуалізація опорних знань ........................... 5 хв
III. Виконання практичної роботи ........................33 хв
IV. Домашнє завдання ...................................1 хв
V. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Учитель до початку уроку роздає необхідне обладнання та зошити для
практичних робіт учнів, потім оголошує тему практичної роботи і пропонує
учням сформулювати мету практичної роботи; пояснює принципи оформ-лення результатів практичної роботи в зошитах.
II.  Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Які реакції називають якісними? На спостереженні яких ознак за -сновано виявлення тих чи інших речовин у розчині?
2. За допомогою яких якісних реакцій можна виявити гліцерол, глю -козу, крохмаль?
3. У чому спільність будови гліцеролу і глюкози?
4. Чому більшість органічних сполук при прожарюванні чорніють?
Інструктаж f із f безпеки f життєдіяльності f f
Учні наводять правила техніки безпеки при проведенні практичних
робіт (див. урок 8).
III.   Виконання практичної роботи
Варіантf 1
1. У двох пробірках містяться розчини крохмалю й глюкози. За допо-могою одного реактиву визначте вміст кожної пробірки.
2. У двох пробірках містяться розчини етанолу й гліцеролу. За допо-могою якісної реакції визначте вміст кожної пробірки.
3. Використовуючи оцтову кислоту, добудьте магній ацетат двома
способами. Складіть відповідні рівняння реакцій в молекулярному
і йонному вигляді.
4*. У трьох пробірках містяться розчини етанолу, оцтової кислоти
та натрій ацетату. Використовуючи тільки один реактив, визначте
вміст кожної пробірки. Обґрунтуйте свій вибір.
Варіантf 2
1. Доведіть за допомогою хімічних реакцій, що в складі сахарози міс-титься Карбон.
2. У двох пробірках містяться розчини етанолу й оцтової кислоти.
За допомогою хімічних реакцій визначте вміст кожної пробірки.
3. Використовуючи оцтову кислоту, добудьте натрій ацетат двома спосо -бами. Складіть відповідні рівняння реакцій у молекулярному і йон -ному вигляді.
4*. У трьох пробірках містяться розчини оцтової кислоти, гліцеролу
та крохмалю. Використовуючи якісні реакції, визначте вміст кожної
пробірки.
IV.  Домашнє завдання
Повторити навчальний матеріал з теми «Органічні сполуки».
V.   Підбиття підсумків уроку
Бесіда f f
1. Чи досягнуто мету роботи, яку ставили на початку уроку?
2. Які висновки зробили?
3. Чи зробив хтось «особисті» відкриття?
4. Як ви оцінюєте власну роботу?
Для проведення рефлексії пропонуємо використати інтерактивний
прийом «Одним словом» (див. урок 38).
Категорія: Хімія 9 клас | Додав: uthitel (09.04.2014)
Переглядів: 1739 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: