Головна » Статті » Середня школа » Хімія 9 клас

Урок 53 Тема. Загальна схема виробництва цукру.
Урок 53
Тема. Загальна схема виробництва цукру.
Мета: розглянути процес одержання сахарози із цукрового
буряку; порівняти технологію добування цукру з ви­
робництвом інших речовин.
Базові поняття
та терміни: вуглеводи, сахароза, цукровий буряк, переробка.
Тип уроку: комбінований.
Методи
навчання:
словесні, пояснювально ­ілюстративні, репродуктив­
ні, частково пошукові, метод контролю, евристичні,
інтерактивні.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 3 хв
II. Актуалізація опорних знань ........................... 3 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 15 хв
IV. Узагальнення та систематизація знань .................10 хв
V. Контроль та корекція знань і навичок ..................10 хв
VI. Домашнє завдання ...................................1 хв
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв
хід уроку
I. о рганізаційний етап
II. Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Укажіть хімічну назву цукру.
2. До якої групи вуглеводів відносять сахарозу? Які її фізичні власти-вості?
3. Охарактеризуйте застосування сахарози.
4. Назвіть природну сировину для добування сахарози.
III. Вивчення нового матеріалу
Завдання . Запишіть основні етапи виробництва цукру.
Розповідь f учителяf (абоf повідомлення f учнів) f f
Промислове добування цукру істотно відрізняється від інших вироб -ництв, оскільки сахарозу (цукор) не треба одержувати хімічно, вона вже
є в буряку або цукровій тростині, її лише необхідно виділити. Хімічні
процеси спрямовані тут на те, щоб викристалізувати сахарозу в якомога
більш чистому вигляді.
Насамперед сировину (цукровий буряк або цукрову тростину) миють
та очищують, а потім у механічних бурякорізках перетворюють на тонку
стружку. При обробці стружки водою в дифузорах цукор із сировини пере-ходить у розчин. З отриманого розчину ще не можна виділити цукор, тому
що домішки, які надходять із буряку,— органічні кислоти, білки, барвники
тощо — дуже забруднюють цукор і заважають його кристалізації.
Тому постає найбільш складне завдання — звільнити розчин сахарози
від домішок. Для цього його обробляють вапняним молоком. Під дією каль-цій гідроксиду органічні кислоти та інші домішки осаджуються з розчину.
Сахароза ж залишається в розчині, оскільки утворює з кальцій гідроксидом
розчинну сполуку (кальцій сахарат).
Із сахарату потрібно знову виділити сахарозу. Це досягається шля-хом обробки розчину вуглекислим газом, який осаджує Кальцій у вигляді
карбонату. Звільнений від осаду розчин цукру випарюють і піддають крис-талізації. Так виходить цукровий пісок. Частина його після додаткового
очищення йде на виробництво рафінаду.
Колективнеf обговорення f f
Розглядаються записи, зроблені учнями щодо основних етапів вироб -ництва цукру.
Необхідно обговорити поділ виробництва сахарози на стадії, безперервність
і періодичність процесів, способи збільшення поверхні реагуючих речовин,
принцип циркуляції та основи пристрою і дії найважливіших апаратів.
IV. Узагальнення та систематизація знань
Робота f вf групах f f
Клас об’єднується в групи по 4–5 учнів.
Завдання . Запропонуйте загальну схему виробництва цукру.
V. к онтроль та корекція знань і навичок
Експрес-контрольf заf підтемоюf «Вуглеводи» f f
Приклади завдань одного варіанта
1. До якого класу органічних сполук належить речовина, формула якої
C
6
H
12
O
6
?
а) Алкани;
б) вуглеводи;
в) спирти.
2. Серед наведених нижче формул укажіть формулу сахарози.
а) C
12
H
22
O
11
;
б) (C
6
H
10
O
5
)
n
;
в) C
6
H
12
O
6
.
3. Які з наведених нижче вуглеводів утворюються при гідролізі сахарози?
а) Глюкоза; в) фруктоза;
б) рибоза; г) галактоза.
4. Яку функцію виконують вуглеводи в живих організмах?
а) Енергетичну; б) захисну; в) будівельну.
5. Укажіть назву речовини, формула якої C
12
H
22
O
11
.
а) Глюкоза; б) гексоза; в) сахароза.
6. Серед наведених нижче речовин укажіть природний полімер:
а) целюлоза; б) глюкоза; в) етиловий спирт.
7. Реактив, за допомогою якого можна визначити наявність крохмалю
в досліджуваній речовині:
а) амоніачний розчин аргентум(І) оксиду;
б) розчин сульфатної кислоти;
в) спиртовий розчин йоду.
VI. Домашнє завдання
Виконати завдання за підручником.
VII. Підбиття підсумків уроку
Учитель просить учнів визначити особистісно значимі результати уроку.
Категорія: Хімія 9 клас | Додав: uthitel (01.03.2014)
Переглядів: 7575 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: