Головна » Статті » Середня школа » Хімія 9 клас

Урок 49 Тема. Гідроліз та гідрування жирів. Жири в природі. Біологічна роль жирів.

Урок 49
  Тема. Гідроліз та   гідрування жирів. Жири в  природі. 
Біологічна роль жирів.
Мета: сформувати уявлення про гідроліз і  гідрування жирів, 
навчити складати відповідні рівняння реакцій; ознайо ­
мити учнів зі значенням цих процесів у  техніці та   для 
життя  організмів;  ознайомити  учнів  з  біологічною 
роллю жирів у  житті тваринних і  рослинних організ ­
мів, з’ясувати їх значення в  житті людини як продуктів 
харчування і   учасників метаболізму.
обладнання: зразки топленого масла, маргарину, олії.
Базові поняття 
та  терміни:
жири, вищі карбонові кислоти, гліцерол, естери, гідро ­
ліз, омилення, гідрування.
Тип уроку: комбінований.
Методи 
навчання:
словесні, пояснювально ­ілюстративні, репродуктив­
ні, частково пошукові, практичні (розв’язування задач 
і  вправ), інтерактивні, методи розвитку критичного 
мислення.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 3 хв
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв
III. Актуалізація опорних знань ........................... 2 хв
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 15 хв
IV. Узагальнення та закріплення знань .................... 15 хв
V. Домашнє завдання ...................................2 хв
VI. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
II.  Перевірка домашнього завдання
Бесіда f f
1. Дайте визначення естерам і жирам.
2. Яку функціональну групу містять молекули естерів і жирів?
3. Опишіть фізичні властивості естерів.
4. Залишки яких кислот містяться в молекулах жирів?
5. Як впливає склад молекул жирів на їхні фізичні властивості?
Перевіркаf виконанняf письмовихf завдань f (усно f або f наf дошці). f f
III.   Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Жири відіграють важливу біологічну роль. Назвіть природі речовини,
до складу яких входять жири.
2. Чим обумовлене значення жирів для живих організмів?
3. Чим відрізняються жири тваринного і рослинного походження?
4. Назвіть основну хімічну властивість естерів.
IV.  Вивчення нового матеріалу
1. Гідроліз жирів
Розповідь f учителя f f
Основною хімічною властивістю жирів, як і естерів, є їх гідроліз, у ре-зультаті якого утворюються гліцерол і карбонові кислоти:
C H
2
C H
C H
2
O H
O H
O H
C H
2
C H
C H
2
O
O
O C R 3
O
C R 2
O
C R 1
O
O H C R 1
O
+ 3 H
2
O + 3
Вивчення реакцій гідролізу жирів, виявлення при цьому гліцеролу
й карбонових кислот, як продукту розкладу жирів, дозволили у свій час
ученим установити їхню будову.
Гідроліз жирів відбувається в організмі під час перетравлювання їжі.
Жири, що входять до складу їжі, гідролізуються під впливом ферментів
підшлункової залози та жовчі. Продукти гідролізу (гліцерол та карбонові
кислоти) всмоктуються в кишечнику, транспортуються до клітин організму
й утворюють жир, властивий такому організмові.
Гідроліз жирів проводять у промисловості для добування гліцеролу,
карбонових кислот і мила.
Гідроліз жирів у лужному середовищі називають омиленням, оскільки
він приводить до утворення солей вищих карбонових кислот, які викорис -товуються для виробництва мила:
C H
2
C H
C H
2
O
O
O C R
O
C R
O
C R
O
C H
2
C H
C H
2
O H
O H
O H
R C
O
O Na
+ 3 Na O H
+ 3
2. Значення жирів
Розповідь f учителя f f
В організмах рослин і тварин жири відіграють важливу роль. Вони
є перш за все резервним джерелом енергії: при окисненні 1 г жиру виді-ляється 39 кДж (9,3 ккал) енергії. Жири добрі розчинники для деяких
біологічно активних речовин, наприклад жиророзчинних вітамінів. Жиро-ва тканина утворює м’який захисний прошарок, охороняючи внутрішні
органи від ударів і переохолодження, а також виконують роль мастила
для м’язових волокон.
Кількість жиру в організмі залежить від режиму харчування і способу
життя. Якщо з вуглеводами і жирами в організм надходить більше енергії,
чим витрачається, надлишкові жири відкладаються в м’яких тканинах. При
недостатньому харчуванні організм одержує енергію, окисляючи жири, на-копичені раніше. Частка жирів становить зазвичай 10–20 % від загальної
маси тіла людини.
Заслуховуванняf повідомленьf учнів f f
V.   Узагальнення та  закріплення знань
Завдання f для f закріпленняf знань f іf формуванняf вмінь f f
1. Напишіть рівняння реакції омилення тристеарату під дією розчину на-трій гідроксиду. Назвіть отримані продукти. Де їх використовують?
2. Напишіть структурну формулу трилінолеату жиру, утвореного
лінолевою кислотою.
3. Напишіть дві можливі формули жиру, що містить 57 атомів Карбо -ну і два подвійні зв’язки, якщо в складі жиру містяться залишки
кислот тільки з парним числом атомів Карбону.
4. Обчисліть масу гліцеролу, що утворюється при омиленні триолеїно -вого жиру масою 331,5 г.
Завдання f для f узагальнення f знань f f
Складіть узагальнюючу схему щодо застосування та значення жирів.
VI.  Домашнє завдання
1. Виконати завдання за підручником.
2. Знайти відповіді на запитання:
1) Чому жири широко використовують для приготування їжі?
2) Чому при тривалому варінні м’ясний бульйон стає мутним і мас-ним?
3) Чому гіркнення не загрожує маргарину?
VII.  Підбиття підсумків уроку
Категорія: Хімія 9 клас | Додав: uthitel (01.03.2014)
Переглядів: 2980 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: