hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 18 Тема. Тематичне оцінювання з теми « основні класи неорганічних сполук».


Урок 18
Тема. Тематичне оцінювання з теми « основні класи неорганічних сполук».
мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми
«Основні  класи  неорганічних  сполук»;  узагальнити
знання учнів з вивченого матеріалу.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен ‑
делєєва; дидактичний матеріал (за необхідності).
Базові поняття
та терміни:
оксиди, кислоти, основи, солі, валентність, індикато‑
ри, луги, фізичні властивості.
Тип уроку: контроль знань.
методи  
навчання:
методи контролю.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 3     хв.
II.     Виконання     роботи    .................................. 40     хв.
III.    Домашнє     завдання ................................... 1     хв.
IV.     Підбиття     підсумків      уроку ............................. 1     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Проводиться     інструктаж      учнів      щодо     виконання     контрольної      роботи    
та     її      оформлення.
ІІ.  виконання роботи
а­1.  Вкажіть ряд речовин, в якому наведено тільки оксиди:
а)     KSO
23,     MgO,     FeO
23
;
б)     AlO
23
,     Si O
2
,     HNO
2
;
в)     SO
2
,     SO
3
,     CO
2
;
г)     NO2
,     CO,      CaOH ( )
2
.
а­2.  п означте формулу оксиду, в якому  нітроген виявляє валентність  ііі:
а)     NO;    
б)     NO23
;    
в)     NO
2
;    
г)     NO25
.
89
а­3.  Вкажіть ряд кислот, в якому наведено тільки оксигенвмісні кислоти:
а)     сульфатна,     нітратна,     хлоридна;
б)     флуоридна,     сульфідна,     бромідна;
в)     сульфітна,      фосфатна,      силікатна;
г)     нітритна,     сульфідна,     фосфітна.
а­4.  п означте формулу кальцій сульфату:
а)     CaSO
4
2
();    
б)     CaSO
24;
в)     CaSO
4
;    
г)     KSO
24.
а­5.  п означте назву основи:
а)     калій     хлорид;    
б)     натрій      гідроксид;
в)     алюміній     сульфат;    
г)     магній      оксид.
а­6.  п означте назву речовини, що має формулу  HPO
34:
а)     фосфор     оксогідрат;    
б)     фосфор     гідрат;
в)     гідроген      фосфід;    
г)     ортофосфатна     кислота.
Б­7.  п означте формули солей:
а)     HCl;    
б)     HSO
24;
в)     NaOH;    
г)     KCl;
д)     NaSO
23;    
е)     AlI
3
.
Б­8.  п означте правильні твердження про кислоти:
а)     всі     кислоти      містять     у     своєму     складі     Оксиген;
б)     до     складу    молекул    кислот    входять     тільки    по    одному    атому     Гідрогену;
в)     всі     кислоти      солодкі      на     смак;
г)     більшість     кислот     використовують      у     вигляді      розчинів;
д)     у     розчині      кислоти      можна     виявити     за      допомогою     індикаторів;
е)     у     присутності      кислот     фенолфталеїн     набуває      синього      забарвлення.
90
в­9.  Встановіть відповідність між назвою речовини та його хімічною
формулою:
Назва речовини Хімічна формула а Б в Г
А.     сульфатна     кислота; 1.      KSO
23; 1
Б.     сульфітна      кислота; 2.      HSO
24; 2
В.     калій      силікат; 3.      KSO
24; 3
Г.      калій      сульфат; 4.      KSiO
23; 4
5.      HSO
23. 5
Г­10.   Обчисліть  та  вкажіть  число  атомів  Оксигену  в  одній  молекулі
нітроген  оксиду,  в  якому  масова  частка  Оксигену  дорівнює
36,4 %.
Г­11.   Обчисліть та вкажіть масу кальцій карбонату кількістю речовини
0,4 моль.
Г­12.   Обчисліть та вкажіть кількість речовини нітратної кислоти масою
378  г.
III.  домашнє завдання
Повторити     матеріал     підручника.
ІV.  Підбиття підсумків уроку
Спостерігаючи    за     учнями     під    час    уроку,    вчитель     визначає,     які    питання    
викликали    ускладнення,     і    звертає     увагу     учнів     на    те,    над     чим     слід     додатково     
попрацювати.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів   
з теми «Основні класи неорганічних сполук»
рі­
вень
оцінка критерії
Низький
1—3
Учень,     користуючись      підручником     або      підказками     вчителя,    
розпізнає      поняття:     оксидів,     кислот,      основ,     солей;     розпізнає     
формули     солей,     кислот,      основ,     оксидів      у     запропоновано-му     переліку;      за      допомогою     вчителя      може     знайти     в     таблиці     
розчинності     луги,     нерозчинні    основи,     кислоти,    солі     та    визна -чити    їх     розчинність,    знає    назви     деяких    основ,    кислот,     солей;    
знає     призначення     індикаторів
91
рі­
вень
оцінка критерії
Середній
4—6
Учень      знає     і     відтворює      визначення      більшості      понять:      ок-сид,     основа,      кислота,     сіль;     може     навести      деякі      приклади     
сполук     перелічених      класів,     які     є     у     підручнику,      знає     назви     
деяких     кислот     (3—5),     солей,     уміє     визначати      в     складі     кис -лоти     кислотний     залишок     та     його     валентність,     складає      фор -мули     оксидів,     основ,     кислот,      солей      за      валентністю      металу    
та     кислотного     залишку,      використовуючи     довідкові     таблиці;    
знає,     як     змінюють      свій      колір      індикатори      у     розчинах     лугів    
і     кислот
Достатній
7—9
Учень      вільно     володіє      програмним      матеріалом     з     даної     теми:     
знає    назви     і    формули    кислот    (не     менше    10)    та    відповідних     кис -лотних     залишків;      у     змозі      навести      власні     приклади      оксидів,    
кислот,      гідроксидів,      солей;     уміє     класифікувати     кислоти      та    
гідроксиди;      самостійно     складає      формули     солей      за      їх      назвою    
та,    навпаки,    визначає    валентність     складових    частин    у    кислоті,    
оксиді,     солі;     уміє     користуватися     таблицею      розчинності.    
Учень      розв’язує     стандартні     задачі      за      хімічними     формулами
Високий
10—12
Учень      має      глибокі      знання     про      склад      основних     класів    
неорганічних     сполук;      знає     назви      і     формули     кислот     та    
відповідних      кислотних     залишків;      наводить     власні     прикла-ди,     здатний      пояснювати,     яку      інформацію      несуть     хімічні    
формули     речовин;     уміє     експериментально      розпізнавати    
розчини     кислоти      та     лугу     серед      інших     речовин      за      допомо-гою      індикаторів.     Учень      розв’язує     комбіновані      нестандартні    
задачі      за      хімічними     формулами
Закінчення таблиці

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 2884 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: