Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Урок 17 Тема. Узагальнення знань з теми «основні класи неорганічних сполук».


Урок 17
Тема. Узагальнення знань з теми  
«основні класи неорганічних сполук».
мета: повторити та узагальнити знання про основні класи неорганічних сполук, про їх склад, назви, класифікацію,
фізичні властивості; закріпити вміння складати форму ‑
ли речовин за їх назвами та давати назви речовинам
за їх формулами. Активізувати розумову діяльність уч ‑
нів, створити умови для взаємодії та взаємодопомоги
учнів під час навчання.
обладнання: Періодична система хімічних елементів  
Д. І. Менделєєва; таблиця розчинності.
Базові поняття
та терміни:
оксиди, кислоти, основи, солі.
Тип уроку: узагальнення знань.
методи нав­
чання:
ігрові; інтерактивні; репродуктивні, частково‑пошу ‑
кові; практичні  —  виконання вправ, розв’язування   
задач; методи контролю; створення ситуації успіху.
структура уроку
I.     Організаційний      етап    ................................. 3     хв.
II.     Повторення      і     закріплення     знань ....................... 30     хв.
1.   Термінологічний бій.
2.   «У кожного своє місце»
3.   «Третій зайвий».
4.   «Чи знаєш ти формули?»
5.   «Хто швидше?»
6.   «Де більше Оксигену?»
III.    Узагальнення      знань .................................. 7     хв.
«Об’єднання»
ІV.     Підбиття     підсумків      уроку ............................. 3     хв.
V.     Домашнє     завдання ................................... 2     хв.
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Урок     проводиться     в     формі      турніру      під     девізом      «Один     за      всіх,     всі     за     
кожного».
На     початку      уроку      учитель      об’єднує     учнів      у     дві     команди,     обирається    
журі     з     трьох      учнів.      Для      роботи     журі     заздалегідь      готується      таблиця     
результатів.      Оголошується      план     змагань.
II.  Повторення і закріплення знань
1.     Термінологічний     бій.
84
Команди дають визначення термінам.    f
(Кожна      правильна     відповідь     1     б.)
перша команда:     оксид,     кислота,     реакція.
1.     Як      класифікують      основи?
2.     Як      визначити     основність     кислоти?
3.     Яка     різниця      між      нітратами      і     нітритами?
4.     Які     фізичні     властивості      мають     солі?
друга команда:      основа,      сіль,     формула.
1.     Як      класифікують      кислоти?
2.     Як      визначити     валентність      кислотного     залишку?
3.     Яка     різниця      між      сульфідом     і     сульфітом?
4.     Які     фізичні     властивості      мають     оксиди?
2.     «У     кожного     своє    місце»
Завдання   f
З     наведених     формул     речовин      випишіть      окремо     формули     оксидів,     кис -лот,      основ      і     солей:     NaOH,     HCl,     CaBr
2
,     HSO
24,     CaOH ( )
2
,     CuO,     HPO
34,     HS2
,    
ZnO,     FeOH ( )
2
,     FeOH ( )
3
,     KSO
24,     CuCO
3
,     CO
2
,     Mg OH ( )
2
,     AlPO
4
,     SO
3
,    
BaNO
3
2
(),     HSiO
23,     NaO
2
.
Завдання     виконується     кожним      учнем      у     зошитах,      спілкування    
не     забороняється.     За     команду     відповідає     учень,     який     першим      виконав      за -вдання.      Перед      відповіддю     команда     може     перевірити     та     відкоригувати      його    
записи.      Перша     команда     записує      на     дошці      в     таблицю     формули     основ      та     со-лей,     друга      команда     —     формули     оксидів      та     кислот.      Учні,     що     відповідають,     
називають     речовини.
За     кожну     правильну     відповідь     (формула      +     назва)     —     2     б.      Команда,     яка     
перша     виконала      завдання,      додатково      отримує      2     б.,     якщо      завдання     було    
виконано      правильно.
3.     «Третій    зайвий».
Завдання   f
У     кожному     рядку      викресліть     формулу     речовини,      яка      належить      не     до    
того     класу,     до     якого      належить      решта.     Учні     працюють      за      принципом     еста -фети.     За     кожну     правильну     відповідь     —     1     б.
Завдання     першої     команди:
BaS CO
2
CaO
HNO
3
HO2
HCl
NaSO
24 HCl BaCl
2
CaOH ( )
2
NaOH AlNO
3
3
()
PO
25
MgCl
2
SO
2
Завдання     другої     команди:
HPO
34 HNO
3
CO
2
SO
3
NaCl CO
AlOH ( )
3
KOH HO2
MgO HSO
24 BaO
HSO
24 AgCl AgNO
3
4.     «Чи    знаєш    ти    формули?»
Завдання   f
На     картках      приведені      назви      речовин,     написати     їх      формули     (два      учні    
біля     дошки     з     підказкою     команд     або      естафета).      За     кожну     правильну     фор -мулу     —     2     б.
команда 1
Натрій     карбонат,      алюміній      сульфіт,     калій      фосфат,      натрій     силікат,    
калій      нітрат,     кальцій      сульфід.
команда 2
Натрій     хлорид,      арґентум     нітрат,     калій      карбонат,      кальцій      сульфіт,    
натрій     фосфат,      барій      сульфат.
5.     «Хто     швидше?»
Завдання     може     виконуватися      кожною      командою,     а     може     обома      коман -дами    на    швидкість    та    найбільшу    кількість.     Завдання    можна    надати    коман -дам      на     великих     аркушах.
За     кожну     правильну     формулу     —     1     б.
1.     Складіть      формули     десяти     кислот,      комбінуючи      наведені     нижче    
складові     частини      кислот     по     горизонталі,     за      умови,     що     частини      кислот     сто -ять      поряд:
H
H
2
Cl H
H SO
4
H
2
NO
3
H
H
2
CO
3
H
2
S H
3
PO
4
H
2
H Br H
2
SO
3
H I H
4
Si O
3
H
2
86
2.     Складіть      формули     дев’яти      солей,     комбінуючи      наведені     нижче    
складові     частини      солей      по     горизонталі      та     вертикалі      за      умови,     що     частки    
солей      стоять     поряд:
Cu
Na
2
S O
4
Ca S O
4
S Ca
Ba Cl
2
O
4
Cu Na
2
S Cu
Cu S O
4
Na H S O
4
S S
6.     «Де     більше    Оксигену?»
Завдання     (записано      на     дошці):      Оксиген      —     один     з     найпоширеніших    
елементів.     Визначте,      в     якій     з     наведених     сполук     масова     частка     Оксигену    
більша.      До     якого      класу      неорганічних     сполук     належить      ця     сполука?
Завдання     виконується     індивідуально.     Учням     кожної     групи      роздають    
аркуші     з     двома      чи     трьома     формулами     речовин,     для      яких     слід      провести     об-числення.      Час     виконання     —     5    хв.     Аркуші     з     обчисленнями      і     відповідями     
повертаються      до     журі,     яке      здійснює     перевірку      за      бланком     відповідей,    
що     надається      вчителем.      Кількість     балів     кожної     команди     визначається    
кількістю      правильних      відповідей.
Варіанти завдань:   f
1.     NaO
2
,     NaOH,     NaCO
23;     2.     KO2
,     KSO
24,     HSO
24;
3.     CaO,      CaOH ( )
2
,     CaSO
4
;     4.     CuO,      Cu OH ( )
2
,     CuSO
4
;
5.     NaO
2
,     NaOH,     NaSO
24;     6.     HPO
34,     KPO
34,     KОН;
7.     SO
2
,     HSO
24,     KSO
24;     8.     FeO,      FeOH ( )
3
,     FePO
4
;
9.     CuCO
3
,     CO
2
,     HCO
23;     10.    MgO,     Mg OH ( )
2
,     MgCO
3
.
III.   Узагальнення знань
«Об’єднання»   f
Учням     пропонується     об’єднати      зусилля      для      об’єднання     знань      про     
основні      класи      неорганічних     сполук     у     вигляді      таблиці      або      схеми,     вказав-ши     визначення,      загальні     формули     та     приклади      сполук.      Команда,     всі     учні    
якої     швидше      за      іншу      виконають     завдання,      отримує      додатково      2     б.      Журі    
надається      один     зошит     з     кожної     команди.    
Перевірка      здійснюється     за      зразком,     який     відкривається      учителем    
на     дошці.     Максимальна     оцінка     —     12     балів     (1      б     —     за      кожний      пункт).    
Під     час     обговорення      слід      звернути     увагу      учнів      на     загальні     формули    
класів     неорганічних     сполук.
87
Основні класи неорганічних сполук.
Сполуки оксиди основи кислоти Солі
Визна     чен     ня
Загальна     формула
Приклади
IV.  Підбиття підсумків уроку
Учитель     підбиває     підсумки     турніру.     Представники      команд     підводять     
підсумки     роботи     команд.      Журі     оголошує      переможців.
V.   д омашнє завдання
Підготуватися     до     тематичного     оцінювання.

Категорія: Хімія 8 клас | Додав: uthitel (05.10.2014)
Переглядів: 1347 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: