Головна » Статті » Середня школа » Хімія 8 клас

Тестові завдання до теми «Основні класи неорганічних речовин»
Тестові завдання до теми «Основні класи неорганічних речовин»

Оксиди
1. Серед наведених сполук оксидом є:
а) K2CrO4; Cr2O3; Cr2SO4;
б) SO2; H2SO4; KOH;
в) Cu(OH)2; CuCl2; Cl2O7.

2. Зазначте формулу кислотного оксиду:
а) K2O; CO; CO2;
б) ZnO; NO2; Fe2O3;
в) MgO; P2O5; CaO.

3. Зазначте формулу основного оксиду:
а) Na2O; SO3; P2O3;
б) Al2O3; NO; SiO2;
в) MnO2; BaO; NO2.

4. Зазначте формулу амфотерного оксиду:
а) N2O; Al2O3 ; K2O;
б) NO; Li2O; ZnO;
в) FeO; Fe2O3 ; WO3.

4. Несолетворні оксиди NO, N2O, CO за звичайних умов являють собою:
а) гази; б) рідини ; в) тверді речовини.

5. Позначте речовини, які взаємодіють із основними оксидами:
а) основи; б) кислоти; в)солі; г) основні оксиди; д) кислотні оксиди.

6. Позначте речовини, які взаємодіють із кислотними оксидами:
а) основи; б) кислоти; в) солі; г) основні оксиди; д) кислотні оксиди.

7. Укажіть оксиди, що взаємодіють із водою:
а) CaO; Al2O3; FeO;
б) P2O5; CuO; Cu2O;
в) MgO; CO; CO2.

8.Укажіть оксид із найвищою валентністю:
а) SO2; SO3; MgO;
б) NO; NO2; N2O5;
в) CrO; Cr2O3; CrO3.

9. Укажіть традиційну назву речовини, формула якої CO:
а) залізна окалина; б) вуглекислий газ; в) негашене вапно; в) чадний газ.

Тестові завдання до теми «Основні класи неорганічних сполук»

Основи
1.Вкажіть формулу основи:
а) NaOH; Na2O; Na2SO4;
б) CaO; Ca(OH)2; CaCl2;
в) Fe2O3; FeO; Fe(OH)3.

2.Позначте гідроксид, що розчиняється у воді:
а) Ba(OH)2; Fe(OH)2; Al(OH)3;
б) Cu(OH)2; Mg(OH)2; NaOH;
в) Fe(OH)3 ; KOH; Zn(OH)2.

3. Позначте назву основи:
а) калій хлорид, натрій гідроксид, алюміній сульфат;
б) калій гідроксид, калій нітрат, калій хлорид;
в) магній ортофосфат, магній гідроксид, магній сульфіт.

4.Вкажіть формулу гашеного вапна:
а) NaOH; б) Ca(OH)2; в) Fe(OH)2.

5. Позначте назву речовини, формула якої Fe(OH)3:
а) ферум (ІІ) гідроксид; б) ферум(ІІІ) оксид; в) ферум (ІІІ) гідроксид.

6. З якими з перелічених речовин буде взаємодіяти калій гідроксид?:
а) NaOH; HCl; MgO;
б) H2SO4; Mg(OH)2; Na2O;
в) CuCl2; CuO; CO2.

7. Вкажіть гідроксид, що проявляє амфотерні властивості:
а) Mg(OH)2; Zn(OH)2; Fe(OH)2;
б) Al(OH)3; KOH; Cu(OH)2;
в) Ba(OH)2; Fe(OH)3; Ca(OH)2.

8. Позначте молярну масу їдкого натру:
а) 107г/моль; б) 40 г\моль; в) 56 г/моль; г) 58 г/моль.

9. Укажіть на сполуку молярна маса якої – 24 г/моль:
а) NaOH; б) Fe(OH)2; в) Mg(OH)2 ; г)LiОH.

10. Яка з перелічених речовин за звичайних умов має бурий колір?:
а) Ca(OH)2; б) NaOH; в) Fe(OH)3.

11. Індикатором лужного середовища є:
а) фенолфталеїн; б) метилоранж; в) лакмус.
Тестові завдання до теми «Основні класи неорганічних сполук»

Кислоти

1. Виберіть формулу кислоти:
а) HOH; NaOH; HCl;
б) H2SO4; CuSO4; Cu(OH)2;
в) NaNO3; HNO3; NH4NO3;

2. Укажіть оксигеновмісні кислоти:
а) хлоридна; б) сульфатна; в) карбонатна; д) сульфідна; е) нітратна.

3. Серед наведених кислот двохосновними є:
а) сульфітна; б) бромідна; в) ортофосфатна; г) силікатна; е) фторидна.

4. Позначте формули кислот, валентність кислотних залишків яких
дорівнює ІІ:
а) HNO3; б) HBr; в) HCl; г) H2SO4; д) H3PO4; е) H2CO3.

5. Позначте формулу кислоти, що є складовою природних мінеральних вод:
а) H2SiO3; б) H2CO3; в) H2S.

6. Позначте кислоту, яка димить на повітрі:
а) H2SO4; б) HNO3; в) HCl; г) H3PO4; д) H2S.

7. Позначте кислоту, яка не розчиняється у воді:
а) HNO3; б) H2SO4; в) H3PO4; г) H2SiO3.

8. Позначте кислоту, яка утворює купороси:
а) HNO3; б) H2SO4; в) H3PO4; г) H2SiO3.

9. Серед запропонованих кислот виберіть ті, молярна маса яких дорівнює
98 г/моль:
а) H3PO4; б) HCl; в) HNO3; д) H2SO4; г) H2CO3.

10. Виберіть речовини, які взаємодіють з хлоридною кислотою:
а) SO2; NaOH; HNO3;
б) CO; CO2; MgO;
в) P2O5; H3PO4; Na2CO3.

11. Виберіть речовини, які взаємодіють з сульфатною кислотою:
а) BaO; NO2; HCl;
б) BaCl2; H3PO4; P2O5;
в) Ca(OH)2; CO2; CO.

Тестові завдання до теми «Основні класи неорганічних сполук»

Солі

1. Серед наведених сполук виберіть формулу солі:
а) CO2; CaCO3; H2CO3;
б) HCl; NaCl; Cl2O5;
в) H3PO4; AlPO4; P2O5.

2. Позначте формулу основної солі:
а) NaNO3; б) NaHCO3; в) CaCO3; г) MgOHCl.

3. 2. Позначте формулу кислої солі:
а) NaNO3; б) NaHCO3; в) CaCO3; г) MgOHCl.

4. Яка з формул відповідає формулі кухонної солі?:
а) Na2SO4; б) NaNO3; в) NaCl; г) Na2CO3; д) NaHСО3

5. Яка з формул відповідає формулі питної соди?:
а) NaCl; б) MgCO3; в) CuSO4; г) NaHCO3; д) CaCl2.

6. Укажіть на сполуку молярна маса якої дорівнює 160 г/моль:
а) Al2(SO4); б) Na3PO4; в) CuSO4; г) ZnCl2.

7. Солі вступають в реакції з такими речовинами:
а) нерозчинними основами;
б) лугами;
в) неметалами;
г) нерозчинними солями.

8. Якщо залізний цвях помістити в розчин купрум (ІІ) сульфату, то він покриється червоним нальотом міді. Відбувається реакція:
а) обміну;
б) заміщення;
в) сполучення;
г) розкладу.

9. Позначте речовини, які використовують для одержання магній сульфіду:
а) МgO + SO2
б) Mg + S
в) MgSO4 + NaOH
г) MgO + SO3

Вправа «Закінчи речення» по темі «Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини.Число Авогадро».

1. Фізична величина, що характеризує кількість структурних часточок в певній порції речовини ...

2. Є такі види структурних часточок речовини ...

3. Кількість речовини позначається грецькою літерою ...

4. Одиницею вимірювання кількості речовини є ...

5. Формула для визначення кількості речовини ...

6. Число Авогадро показує ...

7. Число Авогадро дорівнює ...

8. Число Авогадро визначив ...

9. Кількість молекул води, що мітиться в речовині кількістю 2 моль ...

10 . 12,04 × 1023 молекул водню складає ... моль.

11. В 2 моль вуглекислого газу міститься ... атомів Оксигену.

12. В 2 моль вуглекислого газу і в 2 моль кисню кількість атомів
Оксигену ...

Вправа «Закінчи речення» по темі «Молярна маса»

1. Фізична величина «молярна маса» показує ...

2. Одиниця вимірювання молярної маси ...

3. Символ для позначення молярної маси ...

4. Формула для визначення молярної маси ...

5. Молярна маса чисельно дорівнює ...

6. Молярна маса кисню дорівнює ...

7. Молярна маса води дорівнює ...

8. Маса кисню кількістю речовини 1 моль дорівнює ...

9. Маса води кількістю речовини 1 моль дорівнює ...

10. 2 моль кисню має масу ....

11. 2 моль води має масу ...

12. 2 моль кисню має меншу масу ніж 2 моль води тому, що ...

Вправа «Закінчи речення» по темі «Молярний об'єм газоподібних речовин»

1. Фізична величина « молярний об'єм» показує ...

2. Символ для позначення молярного об'єму ...

3. Одиницею вимірювання молярного об'єму є ...

4. Формула для визначення молярного об'єму ...

5. Молярний об'єм для всіх газоподібних речовин є величина .... і дорівнює ...

6. Об'єм водню кількістю речовини 2 моль дорівнює ...

7. Об'єм кисню кількістю речовини 3 моль дорівнює ...

8. Кількість речовини водню, об'єм якого складає 44,8л дорівнює ...

9. Кількість речовини кисню, об'єм якого складає 11,2 л дорівнює ...

10. Молярний об'єм для всіх газоподібних речовин є величиною сталою тому, що ...

11. Однакові об'єми газоподібних речовин мають однакову кількість ...

12. Однакова кількість молекул різних газоподібних речовин займає ... ...

Завдання до ігровї вправи «Хрестики нулики» по темі «Основні класи неорганічних сполук» (8 клас)

1. Закресліть лінію, що містить тільки:
а) метали, б) неметали,
в) прості речовини, г) складні речовини.

Cl Na Al
Pb Fe H
Zn Br Cu

Ca Cu I
S O N
Ba C Zn

N2 C O2
CO H2 HCl
Na2O H2O FeO

H2 NH3 NO
I2 CO CH4
Cl2 O2 CO2

2. Закреслітьлінію, що містить:
а) основні оксиди, б) кислотні оксиди,
в) амфотерні оксиди, г) розчинні у воді оксиди.

CO2 MgO Fe2O3
CaO BaO K2O
P2O5 NO2 CO

NO2 CO2 Al2O3
P2O5 SO3 SO2
SiO2 H2O Na2O

Al2O3 Cl2O5 CaO
K2O ZnO B2O3
MgO P2O3 Fe2O3

CuO CO2 ZnO
SO3 Na2O Al2O3
FeO SO2 P2O5
Категорія: Хімія 8 клас | Додав: KotkoL (29.01.2016) | Автор: Гайдук Надія Павлівна E W
Переглядів: 1783 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: