hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 6 ТЕМА. ЧИСТІ РЕЧОВИНИ І СУМІШІ.


УРОК № 6
ТЕМА.   ЧИСТІ РЕЧОВИНИ І СУМІШІ.
  Мета:  закріпити поняття «речовина»; навчити розрізняти чисті речовини та суміші, класифі -кувати суміші та сформувати навички обирати метод розділення суміші речовин за -лежно від її типу; розвивати вміння працювати з лабораторним устаткуванням і здій -снювати хімічний експеримент; виховувати бажання самостійно здобувати знання.
 Тип  уроку:   комбінований.
 Форми  роботи: індивідуальне опитування; індивідуальна робота на картках (завдання на -ведені в конспекті уроку), гра (умови гри описані в конспекті), бесіда, розповідь
учителя, усні вправи, демонстраційні досліди, пошукова домашня робота.
 Обладнання:  лабораторний штатив, ділильна лійка, порцелянова чашка, лійка, скляна паличка,
фільтрувальний папір, магніт, хімічні склянки, фільтрувальний папір, тирса, залізні
ошурки, вода, олія, кухонна сіль, порошок сірки, пісок, спиртівка, сірники. В учнів
на столах картки червоного, жовтого і зеленого кольору.
Перебіг уроку
  I.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
Оголошення  оцінок  за  індивідуальну  роботу  на  картках.
  II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
  ; Індивідуальне опитування.
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  19,  с.  33.
(Фізичне  тіло  —  усе,  що  має  масу  і  об’єм.  Речовина  —  те,
з  чого  складається  фізичне  тіло.  Речовини,  що  їх  використовують
для  виготовлення  фізичних  тіл,  називають  матеріалами).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  20,  с.  33.
(Золото  —  каблучка;  ртуть  —  термометр;  папір  —зошит;
скло  —  вітрина).  Вправа  №  21,  с.33,  підручник  авторів  Попель
П.  П.,  Крикля  Л.  С.  (Мідь,  спирт).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  22,  с.  33.
(Залізобетон,  скло,  сталь).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  23,  с.  33.
а)   дерев’яні  ложка,  лінійка  і  стілець;
б)   деталі  і  частини  калькулятора  зроблені  з  пластмаси,  скла  та
металічних  сплавів;
в)   пластмасова  і  дерев’яна  лінійка.
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  24,  с.  33.
(Крейда  —  тверда  речовина  білого  кольору,  крихка,  не  має запаху,  не  розчиняється  у  воді).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  25,  с.  33.
(Оцет,  спирт,  бензин,  ацетон).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  26,  с.  33.
(Парфуми  і  олія  мають  характерний  запах;  шматочки  заліза
сірого  кольору;  кухонна  сіль  —  біла  крихка  речовина,  розчинна
у  воді; мармур — тверда речовина білого кольору, нерозчинна у воді).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  27,  с.  33.
(Сірка,  червоний  фосфор,  графіт).
Попель  П.  П.,  Крикля  Л.  С.  Вправа  №  28,  с.  33.
(Пластмаса  є  ізолятором).
Буринська  Н.  М.  Вправи  №  1,  с.  34.
(Речовина  —  те,  з  чого  складається  фізичне  тіло.  Речовини,
що  їх  використовують  для  виготовлення  фізичних  тіл,  називають
матеріалами.  Фізичне  тіло  —  усе,  що  має  масу  і  об’єм).
Буринська  Н.  М.  Вправи  №  2,  с.  34.
(Речовини:  залізо,  крохмаль,  спирт,  вода;  фізичні  тіла:  цвях,
сніжинка,  краплина  роси,  сірник).
Буринська  Н.  М.Вправи  №  3,  с.  34.
(Вода  і  нашатирний  спирт  —  прозорі  безбарвні  рідини;  на -шатирний  спирт  має  характерний  запах).
Буринська  Н.  М.  Вправи  №  4,  с.  34.
(Агрегатний  стан  є  характерною  ознакою  речовини).
  ; Індивідуальна робота на карточках (4 учні).
Варіант № 1
За  якими  фізичними  властивостями  можна  розпізнати  спирт,
гліцерин  та  оцтову  кислоту?  (Спирт  і  оцтова  кислота  мають  ха-рактерний  запах,  гліцерин  без  запаху) .
Варіант № 2
За  якими  фізичними  властивостями  можна  розпізнати  ку -хонну  сіль,  сірку  і  порошок  графіту?  (Кухонна  сіль  білого  кольору,
сірка  —  жовтого,  графіт  —  чорного) .
Варіант № 3
За  якими  фізичними  властивостями  можна  розпізнати  олію,
воду  і  нашатирний  спирт?  (Олія  жовтого  кольору,  нашатирний
спирт має характерний запах, вода — безбарвна рідина без запаху).
Варіант № 4
За  якими  фізичними  властивостями  можна  розпізнати  цукор,
нафталін  і  парафін?  (Нафталін  має  характерний  запах,  цукор
розчиняється  у  воді,  а  парафін  —  ні).
  ; Гра «Хто я?» (3 учні).
З даного переліку виберіть окремо назви речовин, матеріалів і фі-зичних тіл та розмістіть їх у три стовпчики.
(Учасники  отримують  картки,  на  яких  написано  «Речовини»,
«Матеріали»,  «Фізичні  тіла»  і  картки  з  переліком  таких  понять:
сірник  (фізичне  тіло),  цвях  (фізичне  тіло),  вуглець  (речовина),  оцет
(речовина),  цинк  (матеріал),  пенал  (фізичне  тіло),  магній  (матері -ал),  гумовий  корок  (фізичне  тіло),  озон  (речовина),  фосфор  (речо -вина),  пісок  (матеріал),  чадний  газ  (речовина),  свинець  (матеріал),
олово  (матеріал),  каучук  (матеріал)  —  1-ий  учень;
залізний  дріт  (фізичне  тіло),  залізо  (матеріал),  ніж  (фізичне
тіло),  скло  (матеріал),  крейда  (речовина),  вода  (речовина),  хімічна
склянка  (фізичне  тіло),  крохмаль  (речовина),  сірка  (речовина),  глі -церин  (речовина),  нафталін  (речовина),  цукор  (речовина),  крижина
(фізичне тіло), водень (речовина), гумка (фізичне тіло) — 2-ий учень;
сніжинка  (фізичне  тіло),  зошит  (фізичне  тіло),  магній  (ма -теріал),  ключ  (фізичне  тіло),  алмаз  (матеріал),  срібний  перстень
(фізичне  тіло),  фосфор  (речовина),  пластмасова  коробка  (фізичне
тіло),  алюмінієвий  дріт  (фізичне  тіло),  капрон  (матеріал),  вапно  (ре-човина),  вода  (речовина),  кисень  (речовина),  голка  (фізичне  тіло),
колба  (фізичне  тіло)  —  3-ій  учень.
  ; Усна вправа.
У  той  час,  коли  учні  виконують  індивідуальні  завдання  на
картках  і  беруть  участь  у  грі,  учитель  виконує  з  іншими  школяра -ми  усну  вправу.    Вчитель  пропонує  учням  підіймати  червону  карт -ку,  коли  він  зачитує  назву  фізичного  тіла,  жовту  —  назву  речовини
і  зелену  —  коли  назву  матеріалу.
Бром  (речовина),  графіт  (матеріал),  олівець  (фізичне  тіло),
мідна  спіраль  (фізичне  тіло),  алюміній  (матеріал),  водень  (речови -на),  мідь  (матеріал),  оцтова  кислота  (речовина),  алюмінієва  ложка
(фізичне тіло), парта (фізичне тіло), ручка (фізичне тіло), бензол (ре-човина),  бетон  (матеріал),  труба  (фізичне  тіло),  стіл  (фізичне  тіло),
лінійка  (фізичне  тіло),  айсберг  (фізичне  ),  срібло  (речовина),  стакан
(фізичне  тіло),  кусок  скла  (фізичне  тіло),  скляна  паличка  (фізичне
тіло),  планета  Земля  (фізичне  тіло),  золото  (матеріал),  краплина
води  (фізичне  тіло),  сода  (речовина),  лимонна  кислота  (речовина).
  ; Бесіда за питаннями.
З усім класом після виконання індивідуальних завдань на картках
і закінчення гри.
1.   Що  таке  властивості  речовини? (Ознаки,  за  якими  речовини
відрізняються  одна  від  одної  або  подібні  між  собою).
2.   Перерахуйте  ті  характеристики,  що  належать  до  фізичних
властивостей  речовин.  (Електропровідність,  колір,  блиск,
розчинність, температура плавлення, температура кипіння,
густина, теплопровідність, запах, смак, твердість, пластич-ність (крихкість), форма кристалів (для кристалічних тіл).
3.   Як  визначають  фізичні  властивості  речовин? (При  безпосеред-ньому  спостереженні  визначають  колір,  запах,  смак;  за  допо-могою  приладів  вимірюють  густину,  температуру  плавлення
та  кипіння,  визначають  електропровідність  та  теплопро-відність) .
4.   Які  речовини  з  тих,  що  є  у  вас  вдома,  можна  виявити  на
запах?  (Бензин,  ацетон,  спирт,  оцет) .
5.   Охарактеризуйте  фізичні  властивості  крейди. (Біла  тверда
речовина,  крихка,  нерозчинна  у  воді) .
6.   У  яких  агрегатних  станах  може  перебувати  речовина?  
(У  твердому,  рідкому,  газоподібному).
7.   Чи  для  кожної  речовини  є  притаманні  всі  три  агрегатні  ста -ни?  (Ні.  Нафталін  і  йод  не  можуть  перебувати  у  рідкому
стані;  цукор  не  може  бути  в  газоподібному  стані;  графіт
не  може  бути  в  рідкому  стані).
8.   Наведіть приклади кристалічних та аморфних речовин. (Крис-талічні  речовини:  кухонна  сіль,  цукор,  питна  сода,  лимонна
кислота;  аморфні  речовини:  крохмаль,скло,  поліетилен).
9.   Прокоментуйте  ланцюжок  і  самостійно  наведіть  приклади:
  речовина    матеріал    тіло.  (Целюлоза    деревина
  стіл;  вода    лід    льодяна  фігура;  алюміній   
алюміній    ложка).
10.  За  якими  ознаками  ви  безпомилково  розпізнаєте:
  а)  воду  та  оцет  (за  запахом);  б)  цукор  і  сіль  (за  смаком);  в)
залізо  і  порошкоподібний  графіт  (залізо  притягується  магні -том);  г)  золото  і  алюміній  (за  кольором);  д)  воду  і  олію  (за
кольором);  е)  бензин  і  воду(за  запахом);  є)  залізний  і  алюмі -нієвий  дроти  (за  кольором);  ж)  подрібнену  крейду  і  сіль  (за
розчинністю  у  воді);  з)  спирт  і  воду(за  запахом)?
11.  Назвіть  речовини,  з  яких  можуть  бути  виготовлені  такі  пред -мети:
  пенал,  ложка,  тарілка,  чашка,  ручка,  горщик  для  вазонів,
стілець,  пляшка,  черевики,  сумка.
12.  Які  предмети  можуть  бути  виготовлені  з  таких  речовин:
  скло,  пластмаса,  залізо,  мідь,  алюміній,  золото,  цинк,  олово.
13.  Які  з  речовин  є  будівельними  матеріалами:  азот,  сталь,  ча -вун,  папір,  вода,  залізобетон,  скло,  капрон,  каучук?
14.  Назвіть  предмети,  які  мають  однакове  призначення,  але  ви -готовлені  з  різних  матеріалів  (ложка:  алюмінієва,  стальна,
пластмасова,  дерев’яна;  миска:  пластмасова,  залізна,  алюмі -нієва,  мідна;  статуетка:  бронзова,  гіпсова,  дерев’яна,  пласт -масова,  мармурова).
  III.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.
Вчитель. Згадайте  з  курсу  природознавства,  повітря  —  це  на-зва  речовини,  чи  до  складу  повітря  входять  різні  речовини?  (До
складу  повітря  входять  кисень,  азот,  вуглекислий  газ).
—  Як  ви  думаєте,  з  однієї  речовини  чи  з  кількох  складається
морська  вода?  (З  багатьох).
  IV.  ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.
  V.   ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
  ; Слово вчителя.
Що  б  ми  не  вивчали,  перед  нами  завжди  постає  питання:
з  чого складається предмет нашого вивчення?  (Вчитель демонструє
колбу  з  водою).  В  колбі  знаходиться  вода,  іншої  речовини  в  кол -бі  немає.  (Учитель  показує  хімічну  склянку  з  кухонною  сіллю) .
В  хімічній  склянці  міститься  тільки  кухонна  сіль,  інших  речовин
у  ній  немає.  Вода  і  сіль  —  це  чисті  (або  індивідуальні)  речовини.
Запишіть  у  зошити:  «Чиста  (або  індивідуальна  речовина)  —  це  ре-човина,  яка  не  містить  домішок  інших  речовин».
Чиста  речовина  має  постійні  властивості  (густину,  темпера -туру  кипіння  і  замерзання).
Проте  слід  сказати,  що  абсолютно  чистих  речовин  у  природі
не  буває.  У  кожній  речовині,  як  правило,  міститься  певна  кіль -кість  —  більша  чи  менша  —  домішок  інших  речовин.
Що  отримаємо,  якщо  до  однієї  індивідуальної  речовини  (на-приклад, кухонної солі) додати іншу індивідуальну речовину (воду)?
(Учитель  наливає  з  колби  воду  в  хімічну  склянку  і  розмішує  сіль
скляною  паличкою  з  гумовим  наконечником  до  повного  її  розчинен -ня) . Чи можемо ми тепер сказати, що в склянці знаходиться індиві -дуальна  речовина?  (Ні).  Що  ми  отримали,  розчинивши  сіль  у  воді?
(Суміш  солі  і  води).  Сіль  і  вода  називаються  компонентами  суміші.
Запишіть  у  зошиті.
Суміші —   це  системи,  що  складаються  з  двох  і  більше  ком -понентів.
Учитель наливає в іншу хімічну склянку воду з колби, показує учням
склянку з водою і склянку з розчином солі.
Чи  можемо  ми  тільки  за  зовнішнім  виглядом  сказати,  в   якій
склянці  —  вода,  а  в  якій  —  суміш  солі  і  води?  (Ні).  Якби  ми
розглянули  цю  суміш  під  мікроскопом,  то  так  само  не  побачили
б  складників  суміші.  Така  суміш  називається  однорідною.
Запишіть  у  зошиті.
Однорідні суміші — це  суміші,  в  яких  частинки  речовин  дуже
дрібні  і  їх  не  можна  виявити  спостереженням.
  ; Вправа (усно).
Наведіть приклади однорідних сумішей. (Цукор і вода, оцет і вода,
повітря, мінеральна вода, парафін).
  ; Слово вчителя.
В  яких  агрегатних  станах  можуть  перебувати  суміші?  Щоб
дати  відповідь,  скористайтеся  переліком  речовин  із  вправи.  (В  рід -кому,  газоподібному  і  твердому).
  ; Слово вчителя.
Чи  можна  вважати  однорідною  сумішшю  джерельну  воду?
(Так).  А  річкову  воду?  (Ні).  Чому?  (Тому  що  в  річковій  воді  можна
побачити  водорості,  дрібні  часточки  глини  та  інше).  Як  би  ви  на -звали  річкову  воду?  (Неоднорідна  суміш).
Учитель  пропонує  учням  самостійно  сформулювати  поняття
«неоднорідна  суміш»,  а  потім  записати  його  в  зошиті.
Неоднорідні  суміші  —  це  суміші,  в  яких  компоненти  можна
виявити  спостереженням.
Розбовтавши у воді порошок крейди, матимемо суміш води і  ска -ламученої  у  ній  крейди;  частинки  крейди  видно  неозброєним  оком.
Проте  за  зовнішнім  виглядом  не  завжди  можна  визначити,
що  пе-ред  нами  суміш.  Молоко  здається  однорідною  речовиною,  але
під  мікроскопом  видно,  що  воно  складається  з  крапель  жиру,  які
плавають  у  рідині.  Отже,  молоко  —  неоднорідна  суміш.
  ; Вправа (усно).
Наведіть приклади неоднорідних сумішей. (Пісок і вода, граніт, ту-ман, бензин і вода).
  ; Слово вчителя.
Чи  зберігають  речовини  у  суміші  свої  властивості?
Розглянемо  для  прикладу  суміш  порошку  сірки  і  ошурок  за -ліза.  (Одночасно  з  поясненням  вчитель  здійснює  експеримент) .
Сірка  —  кристалічна  речовина  жовтого  кольору,  легша  за  воду
і  не  притягується  магнітом.  Ошурки  заліза  темно-сірого  кольору,
тонуть  у  воді,  притягуються  магнітом.  Змішавши  обидва  порошки,
дістанемо  сірувато-жовту  суміш.  Укинемо  щіпку  цієї  суміші  у  воду
і  розбовтаємо.  Крупинки  сірки  спливуть  і  зберуться  на  поверхні
води,  а  часточки  заліза  потонуть  і  зберуться  на  дні.  Рештки  су -міші  висиплемо  на  папір,  накриємо  другим  папірцем  і  наблизимо
до  нього  магніт.  Крупинки  заліза  притягнуться  до  магніту,  а  сірка
залишиться  на  папері.
Який  висновок  ви  можете  зробити  з  побаченого?  (Речовини,
що  входять  до  складу  неоднорідної  суміші,  зберігають  притаманні
їм  властивості).
Суміші  мають  змінний  склад,  адже  ми  можемо  довільно  змі -нювати  кількість  кожного  компоненту  суміші.  Речовини,  на  від -міну  від  сумішей,  мають  постійний  склад.
  ; Слово вчителя.
Під час розповіді учитель здійснює демонстрації.
На  практиці  ми  не  стикаємося  з  абсолютно  чистими  речови -нами.  Але,  перш  ніж  вивчати  і  описувати  речовину,  треба,  очевид -но,  виділити  її  із  суміші  і  очистити  від  домішок.
За  допомогою  фізичних  методів  суміші  можна  розділити  на
складові  частини.
1.  Відстоювання
  9 Виділення  речовин  з  неоднорідної  суміші,  утвореної  нероз -чинними  у  воді  речовинами  з  різною  густиною.  Демонстра -ційний  дослід.  Розділення  суміші  тирси  і  ошурок  заліза.
  9 розділення  суміші  малорозчинних  одна  в  одній  рідин  з  різною
густиною.
Демонстраційний  дослід.  Розділення  суміші  води  та  олії  за
допо-могою  ділильної  лійки.
2.  Фільтрування
Виділення  речовин  з  неоднорідної  суміші,  утвореної  розчин -ними  і  нерозчинними  у  воді  речовинами.
Фільтр  —  матеріал,  крізь  який  фільтрують  рідину.
Фільтрат  —  розчин,  що  пройшов  крізь  фільтр.
Осад  —  нерозчинна  речовина,  що  залишилася  на  фільтрі.
Демонстраційний  дослід.  Розділення  суміші  води,  кухонної
солі  і  піску.
3.  Випарювання  і  кристалізація
Цей  спосіб  використовують  для  виділення  розчинної  твердої
речовини  з  фільтрату.
Демонстраційний дослід. Випарювання розчину кухонної солі.
Учитель  використовує  фільтрат,  одержаний  в  попередньому
досліді.
Часткове  випарювання  води  називають  упарюванням.  Під  час
охолодження  концентрованого  розчину  розчинена  речовина  крис -талізується.
4.  Дистиляція
Цей  спосіб  розділення  сумішей  ґрунтується  на  відмінності
температур  кипіння  розчинених  один  в  одному  компонентів.
Дистиляція  (перегонка)  —  спосіб  розділення  однорідних  сумі-шей випарюванням летких рідин з наступною конденсацією їх пари.
5.  Використання  магніту
Магніт  використовують  для  розділення  суміші  твердих  речо -вин,  одна  з  яких  здатна  намагнічуватись.
Демонстраційний  дослід.  Розділення  суміші  порошку  сірки
і  залізних  ошурок.
Вчитель пропонує виконати одному з учнів.
Отже,  запишіть  в  зошити.  Існують  такі  фізичні  методи  роз -ділення  сумішей:
1.   Відстоювання.
2.   Фільтрування.
3.   Випарювання  і  кристалізація.
4.   Дистиляція.
5.   Використання  магніту.
  VІ.  ПІДСУМОК ВИВЧЕНОГО.
  ; Бесіда за питаннями.
1.   Яка  речовина  називається  чистою?  (Та,  яка  не  містить  до-мішок  інших  речовин).
2.   Дайте  означення  суміші.  (Сукупність  різних  речовин,  яка
становить  одне  фізичне  тіло) .
3.   Які  природні  суміші  речовин  ви  знаєте? (Природний  газ,  по -вітря,  глина,  морська  вода,  мінерали).
4.   Як можна визначити, що дана суміш є однорідна чи неоднорід-на?  (З  допомогою  спостереження).
5.   Як  можна  розділити  суміш  порошку  крейди  та  залізних  ошу-рок?  (За  допомогою  магніту).
6.   Чи  можна  зустріти  в  природі  чисті  речовини?  (Алмаз,  гір -ський  кришталь) .
7.   Запропонуйте  способи  розділення  таких  сумішей:
    а)  бензин  +вода  +  цукор;
    б)  сіль  +  вода  +  пісок;
    в)  залізні  ошурки  +  вода  +  пісок;
    г)  тирса  +  вода  +  гліцерин.
  д)  Природну  воду  відфільтрували.  Чи  можна  тепер  ствер-джувати,  що  отримано  чисту  речовину?  Яким  способом  мод-на  одержати  чисту  воду?  (Дистиляцією) .
9.   З  яких  матеріалів  можна  виготовити  фільтр  в  домашніх  умо -вах?  (З  капронової  тканини,  з  марлі) .
  ; Слово вчителя.
Речовини  поділяють  на  чисті  та  суміші.  Чисті  речовини  не
містять  домішок  інших  речовин.  У  сумішах  речовини  можуть  пере -бувати  у  будь-яких  агрегатних  станах.  Суміші  поділяють  на  одно -рідні  та  неоднорідні.  Однорідні  суміші  розділяють  випарюванням
або  дистиляцією.  Неоднорідні  суміші  розділяють  відстоюванням,
декантацією,  фільтруванням,  дією  магніту.
  VII.  ОЦІНЮВАННЯ ТА ЙОГО МОТИВАЦІЯ.
  VIІІ.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
1.   Попель П. П., Крикля Л. С., § 5, с. 34–с. 40, вправи № 32–35, с. 40.
Лашевська Г. А., § 4, с. 39–40. Буринська Н. М., § 4, с. 35–40, вправи
№. 1–8, с. 39–40.
2.   Деякі неоднорідні суміші мають спеціальні назви: піна, суспензія,
емульсія, аерозоль. Знайдіть у довіднику, що означають ці терміни,
і запишіть означення у зошиті.
3.   Запропонуйте спосіб розділення суміші:
    цукор + залізні ошурки + спирт + вода.
Додатковий матеріал до уроку
У  Біблії  неодноразово  згадуються  різноманітні  речовини  —
метали,  солі,  деякі  мінерали,  пахучі  олії  тощо  (Вихід  3;  2).
Біблія  надає  нам  інформацію  про  стародавній  та  розповсю -джений  спосіб  розділення  сумішей  —  віяння  (Матвія,  3.12).

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 13688 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: