hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Хімія 7 клас

УРОК № 4 ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ПОЛУМ’Я. НАЙПРОСТІШІ ОПЕРАЦІЇ З РЕЧОВИНАМИ.


УРОК № 4
ТЕМА.   ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ПОЛУМ’Я. НАЙПРОСТІШІ ОПЕРАЦІЇ  З РЕЧОВИНАМИ.
  Мета:  перевірити засвоєння учнями правил техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії;
вивчити «будову» полум’я;  навчити виконувати найпростіші операції з  речовина-ми;  розвивати вміння правильно виконувати хімічний експеримент і використову-вати хімічний посуд і обладнання за призначенням;  виховувати акуратність під час
виконання практичних робіт і бережливе ставлення до лабораторного обладнання.
 Тип  уроку:   набуття практичних вмінь; практична робота.
 Форми  роботи: письмова самостійна робота; пояснення вчителя, демонстрування вчителем
операцій з речовинами; виконання практичної роботи; складання звіту про ви-конану роботу.
 Обладнання:  лабораторний штатив, штатив з пробірками, шпатель (або ложечка), хімічна
склянка, скляна паличка, сірники, спиртівка, пробіркотримач, порцелянова чашка,
предметне скло, піпетка, тигельні щипці, газовідвідна трубка, колба з водою, роз-чин мідного купоросу, кухонна сіль, нашатирний спирт, оцтова кислота, питна сода.
Перебіг уроку
  I.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
  ІІ.   АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ.
Учитель  оголошує  оцінки  за  практичну  роботу;  вказує  типові
помилки  та  пояснює  їх.
  ІII.  ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
Письмова  самостійна  робота
Вкажіть правильну відповідь.
1.   Учень  входить  в  кабінет  хімії:
  9 а)   тільки  з  дозволу  вчителя;
б)   за  власним  бажанням;
в)   після  дзвінка  на  урок.
2.   Перейти  на  інше  місце  в  кабінеті  хімії  можна:
а)   за  власним  бажанням;
б)   на  прохання  товариша;
  9 в)   тільки  з  дозволу  вчителя.
*  Примітка:  пропонована  практична  робота  виконується  на  розсуд  вчителя  за
рахунок  годин  резервного  часу.
3.   Учень  зобов’язаний:
  9 а)   підтримувати  чистоту  і  порядок  на  своєму  робочому  місці;
не  тримати  на  лабораторному  столі  нічого  зайвого;  усі  до-сліди  виконувати  самостійно;  не  починати  роботу,  поки  не
перевірено,  чи  є  все  необхідне  для  дослідів,  і  не  продумано
послідовність  виконання  кожного  з  них;
б)   підтримувати  порядок  на  своєму  робочому  місці;  досліди
виконувати  з  товаришем;  не  починати  роботу,  поки  не  пе -ревірено,  чи  є  все  необхідне  для  дослідів;
в)   підтримувати  чистоту  і  порядок  на  своєму  робочому  місці;
не  тримати  на  лабораторному  столі  нічого  зайвого;  усі  до-сліди  виконувати  разом  з  вчителем.
4.   Працювати  потрібно:
  9 а)   сидячи,  під  час  роботи  дотримуватись  тиші;
б)   стоячи;  під  час  роботи  дотримуватись  тиші;
в)   під  час  виконання  роботи  можна  обговорювати  з  одноклас -никами  порядок  виконання  експериментів.
5.   Досліди  виконувати  ті,  які:
  9 а)   заплановані  вчителем;
б)   учень  вирішив  зробити  на  свій  розсуд;
в)   порадив  товариш;
г)   заплановані  вчителем,  але  можна  самостійно  змінювати
умови  експерименту.
6.   Спостереження  записують:
  9 а)   під  час  проведення  досліду;
б)   після  завершення  роботи.
7.   Результати  і  висновки  записують:
а)   під  час  проведення  досліду;
  9 б)   після  завершення  роботи.
8.   Після  виконання  дослідів  треба:
  9 а)   прибрати  робоче  місце;
б)   робочі  місця  прибирає  черговий  учень  по  класу;
в)   робоче  місце  прибирає  лаборант.
9.   Залишки  речовин  після  дослідів:
а)   виливають  в  раковину;
б)   викидають  у  смітник;
  9 в)   висипають  чи  виливають  у  спеціально  призначені  для  цьо -го  посудини.
10.  В  кабінеті  хімії:
  9 а)   не  можна  вживати  їжу  та  напої;
б)   можна  приносити  їжу  і  класти  її  на  лабораторні  столи;
в)   якщо  учень  голодний,  то,  виконуючи  експеримент,  можна
їсти  і  пити.
11.  Досліди  з  використанням  чи  утворенням  летких  речовин  ви -конують:
а)   на  лабораторному  столі;
  9 б)   під  витяжною  шафою.
в)   на  лабораторному  столі,  коли  в  хімічному  кабінеті  відчи-нене  вікно.
12.  За  перебігом  досліду  в  пробірці  спостерігаємо:
  9 а)   через  стінки  пробірки;
б)   дивимось  на  речовини  через  отвір  пробірки.
13.  Нагріваємо  пробірку  з  розчином  або  речовиною:
а)   рівномірно;
б)   лише  ту  частину  пробірки,  де  знаходиться  речовина.
  9 в)   спочатку  рівномірно,  а  потім  лише  ту  частину  пробірки,
де  знаходиться  речовина.
14.  Речовини:
  9 а)   не  можна  брати  руками,  пробувати  на  смак,  розсипати,
розбризкувати,  підпалювати;
б)   можна  брати  руками,  але  не  можна  пробувати  на  смак,
розсипати,  розбризкувати,  підпалювати;
в)   не  можна  брати  руками,  але  можна  пробувати  на  смак.
15.  Для  дослідів  використовують:
  9 а)   чистий  неушкоджений  посуд;
б)   надтріснутий  посуд,  якщо  немає  неушкодженого;
в)   посуд із залишками невідомих речовин, якщо немає чистого.
16.  Якщо  на  шкіру  потрапила  будь-яка  речовина:
  9 а)   її  потрібно  струсити,  змити  достатньою  кількістю  проточ -ної  води,  відразу  звернутись  до  вчителя  або  лаборанта;
б)   струсити  речовину  і  нікого  не  повідомляти;
в)   нікого  не  повідомляти,  а  речовину  змити  вдома.
17.  Після  виконання  дослідів:
  9 а)   треба  помити  руки  з  милом;
б)   витерти  руки  рушником;
в)   витерти  руки  гігієнічними  серветками.
18.  У  разі  нещасного  випадку:
  9 а)   негайно  звернутись  до  вчителя;
б)   попросити  товариша  про  допомогу;
в)   нікому  не  повідомляти.
19.  Працювати  в  кабінеті  хімії  обовя’зково:
  9 а)   в  халаті;
б)   в  одязі  із  синтетичних  матеріалів;
в)   в  одязі  із  льону.
20.  Реактиви  для  дослідів  потрібно  брати:
а)   в  якомога  більших  кількостях;
  9 б)   в  тих  кількостях,  які  зазначені  в  інструкції.
21.  Під  час  нагрівання  розчинів  пробірку:
  9 а)   беруть  пробіркотримачем  або  затискають  у  лапці  лабора -торного  штатива;
б)   пробірку  тримають  у  руках.
22.  Під  час  нагрівання  розчинів  отвір  пробірки  спрямовують:
а)   в  бік  товариша;
  9 б)   в  бік  від  себе  й  однокласників.
23.  Визначаючи  речовину  на  запах:
а)   пробірку  підносять  якнайближче  до  носа;
  9 б)   долонею  роблять  рух  від  отвору  посудини  до  носа.
  IV.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
  ; Бесіда за питаннями.
1.   Назвіть  відомий  вам  лабораторний  посуд. (Пробірки,  хімічні
склянки, колби, порцелянові чашки, мензурки і мірні циліндри) .
2.   Яке  лабораторне  обладнання  ви  знаєте?  (Лабораторний  шта-тив,  тигельні  щипці,  предметне  скло,  пробіркотримач,  шпа-тель,  штативи  для  пробірок).
3.   Яку  кількість  реактиву  треба  використовувати  для  дослідів?
(Сухої  речовини  приблизно  1/4  чайної  ложечки,  а  рідини
1–2   мл,  у  пробірці  це  шар  1–2  см).
4.   Як  правильно  загасити  спиртівку? (Накрити  її  ковпачком).
5.   Поясніть,  як  правильно  нагрівати  речовину  у  пробірці. (Спо-чатку  рівномірно  нагріваємо  всю  пробірку,  а  потім  лише  ту
частину  пробірки,  де  знаходиться  речовина) .
6.   Якщо  потрібно  розчинити  тверду  речовину  у  воді,  то  що  спо -чатку  поміщаємо  у  пробірку:  тверду  речовину  чи  воду? (Твер -ду  речовину).
7.   Що  треба  зробити,  якщо  речовина  потрапила  на  одяг?  (Стру-сити  її,  повідомити  вчителя).
8.   Чи  можна  пробувати  хімічні  речовини  на  смак? (Ні).
9.   Як  правильно  визначити  запах  невідомої  речовини?  (Викона-ти  декілька  легких  рухів  від  отвору  посудини  до  обличчя).
  V.   ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ.
  ; Вивчення «будови» полум’я.
Учитель  запалює  свічку  і  пропонує  учням  уважно  його  роз -дивитися.
  ; Слово вчителя.
—  Чи  є  полум’я  однорідним?  (Ні).
—  Чим  відрізняються  частини  полум’я? (Частини  полум’я
відрізня-ються  за  кольором;  нижня  частина  найтемніша;  серед -ня  —  найяскравіша;  верхня  —  дещо  тьмяніша).
—  Різний  колір  частин  полум’я  (або  їх  ще  називають  зона-ми)  свідчить  про  їх  різну  температуру.  У  нижній  частині  полум’я
відбувається  змішування  утворених  газів  з  повітрям,  і  тут  темпе -ратура  полум’я  невисока  (350–500°С).  Середня  частина  полум’я
найяскравіша,  це  пояснюється  тим,  що  тут  під  впливом  відносно
високої  температури  (1540°С)  частинки  горючої  речовини  сильно
розжарюються  і  випромінюють  світло.  У  зовнішній  частині  полум’я
відбувається  повне  згоряння  газів,  тому  полум’я  в  цій  частині  не -світне  і  має  найвищу  температуру  (1560°С).
Намалюйте  в  зошиті  «будову»  полум’я,  зазначте  температуру
в  кожній  його  зоні.
  ; Виконання найпростіших операцій з речовинами.
1.  Переливання  рідин.
Учитель  відкриває  склянку  з  розчином  мідного  купоросу,
звертає  увагу  учнів,  що  корок  треба  покласти  на  стіл  зовнішньою
поверхнею,  наливає  у  пробірку  2  мл  розчину,  тримаючи  склянку
етикеткою  в  бік  долоні,  закриває  склянку  корком.  Наголошує  на
те,  що  наливати  рідину  в  пробірку  треба  по  її  стінці,  тримаючи
пробірку  під  невеликим  кутом.  Тримати  пробірку  треба  у  верхній
її  частині,  щоб  бачити  вміст  пробірки.  Пропонує  учням  зробити  те
саме,  після  чого  пробірку  треба  поставити  у  штатив.
2.  Перемішування  рідин.
Учитель  наливає  у  пробірку  приблизно  2  мл  води  з  колби;
у  цю  ж  пробірку  доливає  1–2  мл  розчину  мідного  купоросу.
  ; Слово вчителя.
Щоб  перемішати  рідини  в  пробірці,  треба  злегка  постукати  по
ній  пальцем  або  легко  струшувати  пробірку  під  кутом  60°.  Ні  в  яко-му  разі  не  можна  струшувати  пробірку,  закриваючи  її  пальцем.
Учні самостійно перемішують рідини у пробірці.
3.  Розчинення  кухонної  солі  у  воді.
  ; Слово вчителя.
Одночасно з поясненням вчитель показує послідовність дій.
Шпателем  або  ложечкою  наберіть  з  банки  кухонну  сіль  і  на-сипте  її  в  хімічну  склянку.  (Згадайте,  яку  кількість  сухої  речови -ни  треба  брати  для  досліду?  (1/3  або  1/4  чайної  ложки).  Налийте з   колби  20–25  мл  води  і  для  кращого  розчинення  перемішайте
скляною  паличкою.
Учні самостійно розчиняють сіль у воді.
З  хімічної  склянки  налийте  у  дві  пробірки  по  2  мл  розчину
солі  (у  пробірці  це  буде  шар  2  см),  поставте  ці  пробірки  окремо
у  штативі,  вони  нам  будуть  потрібні  під  час  проведення  наступних
дослідів.
4.  Нагрівання  рідини  у  пробірці,  закріпленій  у  штативі.
  ; Слово вчителя.
Одночасно з поясненням вчитель показує послідовність дій.
Пробірку  із  розчином  кухонної  солі  закріплюємо  похило
у  лапці  штатива  якомога  ближче  до  отвору.  Запалюємо  спиртівку,
рівномірно  прогріваємо  всю  пробірку,  а  потім  нагріваємо  у  ній  роз -чин  так,  щоб  дно  пробірки  знаходилося  у  верхній  частині  полум’я.
Чому?  (У  верхній  частині  полум’я  найвища  температура).
Учні самостійно здійснюють нагрівання розчину.
5. Нагрівання рідини в пробірці, закріпленій у пробірко тримачі.
  ; Слово вчителя.
Одночасно з поясненням вчитель показує послідовність дій.
Пробірку  із  розчином  кухонної  солі  затискаємо  у  пробірко -тримачі  близько  до  отвору,  рівномірно  прогріваємо  всю  пробірку
у  полум’ї  спиртівки,  а  потім  нагріваємо  ту  її  частину,  де  знахо -диться  розчин,  до  закипання.  Яких  правил  техніки  безпеки  по -трібно  до-тримуватися  під  час  нагрівання  рідини  у  пробірці?(Не
можна  заглядати  в  пробірку,  в  якій  відбувається  нагрівання.  Отвір
пробірки  необхідно  спрямувати  вбік  від  себе  і  від  товаришів,  щоб
нікому  не  зашкодити  у  разі  викидання  рідини).
Учні самостійно нагрівають розчин у пробірці.
6.  Нагрівання  рідини  в  порцеляновій  чашці.
  ; Слово вчителя.
Одночасно з поясненням вчитель здійснює нагрівання рідини.
У порцелянову чашку наливаємо із колби 10 мл розчину води,
чашку  поміщаємо  у  кільце  штатива  і  регулюємо  висоту  кільця  так,
щоб  дно  чашки  перебувало  у  верхній  частині  полум’я.  Коли  рідина
закипить,  спиртівку  треба  загасити.  Як?  (Накрити  її  ковпачком).
7.  Випарювання  рідини  на  предметному  склі.
  ; Слово вчителя.
Одночасно з поясненням вчитель показує послідовність дій.
Предметне  скло  беремо  тигельними  щипцями  і  піпеткою  на -носимо  3–4  краплі  розчину  мідного  купоросу,  потім  предметне
скло  вносимо  у  верхню  частину  полум’я  спиртівки.  Чому?  Спо -стерігаємо  випаровування  води,  на  предметному  склі  залишаються  
кристали  солі.
Учні самостійно здійснюють випарювання на предметному склі.
8.  Виявлення  запаху  речовини.
  ; Слово вчителя.
—  Як  правильно  виявити  запах  речовини?  (Не  треба  нахиля-тися  над  пробіркою  чи  склянкою  з  речовиною,  а  легким  порухом
руки  спрямувати  потік  повітря  до  себе).
Учні самостійно виявлять запах оцтової кислоти і нашатирного спирту.
9.  Взаємодія  питної  соди  з  оцтом.
  ; Слово вчителя.
Одночасно  з  поясненням  вчитель  демонструє  дослід.
Яку  речовину  —  суху  чи  розчин  —  треба  спочатку  помістити
в  пробірку?  (Суху).
У  пробірку  насипаємо  1/4  чайної  ложки  питної  соди  і  доли -ваємо  1  мл  розчину  оцтової  кислоти.  Що  спостерігаємо?  (Бурхливе
виділення  бульбашок  газу).
Учні самостійно проводять реакцію між питною содою  
і оцтовою кислотою.
10.  Закривання  пробірки  і  колби  корком  із  газовідвідною
трубкою.
  ; Слово вчителя.
Одночасно з поясненням вчитель показує послідовність дій.
Пробірку  (або  колбу)  треба  тримати  якомога  ближче  до  отво -ру, корок повертаємо так, ніби закручуємо його в пробірку (або кол-бу).  Корок  не  повинен  заходити  надто  туго,  бо  скло  може  тріснути.
Учні самостійно закривають пробірку корком із газовідвідною трубкою.
  VІ.  СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ
  VII.  ПІДСУМОК УРОКУ.
  ; Слово вчителя.
Сьогодні  на  уроці  ми  з  вами  вивчили  будову  полум’я  і  тепер
знаємо,  що  нагрівати  речовини  потрібно  у  його  верхній  частині.
Також  навчилися  здійснювати  деякі  операції  з  речовинами.  Наді -юсь,  що  і  надалі  вам  буде  так  само  цікаво  на  уроках  хімії.
  VІІІ.   ОЦІНЮВАННЯ ТА ЙОГО МОТИВАЦІЯ.
  ІХ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Попель П. П., Крикля Л. С. Повторити §1–§ 3.
Лашевська Г. А., Повторити §1–§ 3.
Буринська Н. М., Повторити §1–§ 2.

Категорія: Хімія 7 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 3874 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: