Головна » Статті » Середня школа » Історія України 9 клас

Урок № 12 Узагальнення за темою 2 «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ

Урок № 12

Узагальнення за темою 2
«Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.»

Мета: повторити, узагальнити й систематизувати навчальний матеріал із теми, підготуватися до уроку підсумкового контролю; удосконалити вміння і навички, набуті протягом вивчення теми; закріпити здатність використовувати набуті знання, уміння й навички на практиці; виховувати інтерес до вітчизняної історії.

Обладнання: підручник, карта, роздавальний матеріал.

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

Очікувані результати: учень/учениця повторить, узагальнить і систематизує навчальний матеріал із теми, підготується до уроку підсумкового контролю; удосконалить уміння і навички, набуті протягом вивчення теми; закріпить здатність використовувати набуті знання, уміння й навички на практиці; відчує інтерес до вітчизняної історії.

I.     Організаційний момент

II.   Актуалізація знань

Метод «Мікрофон»

Методичний коментар — див. урок № 7.

Назвіть подію кінця ХVІІІ — першої третини ХІХ ст. в історії України, яку ви вважаєте доленосною.

III. Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок

1.   Українські землі на політичній карті світу (кінець ХVІІІ — перша третина ХІХ ст.)

Запитання і завдання

1)  Поясніть зміст понять «адміністративно-територіальний устрій», «генерал-губернаторство», «округ», «регіональний поділ», «сейм».

2)  Використовуючи історичну карту, дайте відповідь на запитання: коли, за яких умов і у складі яких іноземних держав опинилися українські землі наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст.?

3)  Історик М. Грушевський: «Так от з кінцем ХVІІІ в. українські землі опинилися під властю двох великих, сильних держав — Росії й Австрії, — держав міцно сцентралізованих… Всяка політична окремішність наших земель була скасована, самопорядкування або знесено зовсім, або зведено до найменших розмірів…». Які зміни в адміністративно-територіальному устрої, соціально-економічному житті українських земель відбулися з включенням їх до складу Російської та Австрійської імперій?

4)  Чому на українських землях під владою обох монархій було запроваджено новий адміністративно-територіальний устрій?

5)  Покажіть на карті регіональний поділ України.

6)  Які зміни сталися в повсякденному житті населення українських міст і сіл? Чим вони були зумовлені?

2.   Україна в системі міжнародних відносин у першій третині ХІХ ст.

Запитання і завдання

1)  Який вплив мало «українське питання» на міжнародні відносини першої третини ХІХ ст.? Під час відповіді на питання використовуйте історичну карту.

2)  Визначте місце України в російсько-турецькій війні 1806—1812 рр. Які територіальні зміни відбулися на українських землях за умовами Бухарестського мирного договору?

3)  Офіційний орган французького уряду газета «Публіцист» у номері від 7 грудня 1807 р. писала: «…З Польщею межує давня козацька країна Україна, одна з найбільших урожайних земель світу, яка своїми багатствами заслуговує на якнайбільшу увагу нашої держави. Тепер, коли справа Польщі розв’язана, прийшла черга до розв’язання справи плодючої "батьківщини Мазепи”». Яке місце відводилося українським землям у планах Наполеона?

4)  У чому полягає відмінність поглядів українських автономістів і консерваторів на долю українських земель у роки російсько-французької війни 1812 р.?

5)  Як вплинули події російсько-французької війни 1812 р. на настрої та суспільну думку українства?

6)  Визначте історичне значення діяльності Азовського козацького війська.

3.   Початок національного відродження України

Запитання і завдання

1)  Поясніть зміст понять: «національна ідея», «суспільно-політичний рух», «автономія».

2)  Порівняйте основні складові першого етапу національного відродження українського народу під владою Російської та Австрійської імперій.

3)  Яких заходів наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст. вжила українська інтелігенція та греко-католицьке духівництво для реалізації української національної ідеї?

4)  Яке значення мала праця «Історія Русів» для формування «історичної пам’яті» українського народу?

5)  Визначте історичне значення діяльності Новгород-Сіверського гуртка.

6)  Академік О. Білецький визначив діяльність «Руської трійці» як перший вияв «галицько-руського відродження», а «Русалку Дністровую» — як перше провіщення «народу Західної України про своє існування, про свою національну гідність». Визначте історичне значення діяльності «Руської трійці» та появи альманаху «Русалка Дністровая».

4.   Російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях у 20—30-ті рр. ХІХ ст.

Запитання і завдання

1)  Поясніть зміст понять «масонська ложа», «таємна організація», «декабристи», «федерація».

2)  Академік А. Багалій назвав масонство «формою дворянської революційності». Визначте історичне значення діяльності масонських лож в Україні.

3)  Порівняйте проголошення програмних документів Північного і Південного товариств щодо українських земель.

4)  Визначте історичне значення повстання декабристів 1825 р.

5)  Яким було історичне значення Польського повстання 1830—1831 рр.?

IV.  Домашнє завдання

Підготуйтесь до уроку підсумкового контролю.

 

Категорія: Історія України 9 клас | Додав: uthitel (19.11.2013)
Переглядів: 1615 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: