hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Історія України 8 клас (нова програма)

Урок № 12 Тема. Соціально-економічний розвиток українських земель.

Урок № 12

Тема. Соціально-економічний розвиток українських земель.

Мета: з’ясувати, як відбувалося зростання магнатського землеволодіння на українських землях; визначити основні наслідки розвитку фільваркового господарства; розповісти про розвиток українських міст; проаналізувати зміни, які відбулися в цей час у становищі селян і міщан; продовжити формувати навички самостійної роботи з навчальним текстом і вміння розв’язувати тестові та інші завдання; сприяти осмисленню ролі людини в історії, відповідальності за власні дії.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: латифундія, товарне виробництво, загородники, комірники.

Хід уроку

І. Організація навчальної діяльності

Дидактична гра «Розповідь навпаки»

Правила гри. Учитель повідомляє учнів, що на сьогоднішньому уроці вони гратимуть у цікаву гру. Після розгляду певного фрагмента нового матеріалу (наприклад пункту плану) їм потрібно буде переказати його зміст навпаки (по черзі по одному реченню).

II. Перевірка домашнього завдання

Перевірка творчого завдання

Обговорення учнівських есе, підготовлених за матеріалом попереднього уроку.

III. Вивчення нового матеріалу

Актуалізація опорних знань

1.   Якими були особливості економічного життя українських земель у першій половині XVI ст.?

2.   Що таке фільварок?

1.   Зростання магнатського землеволодіння.

Розповідь учителя (супроводжується демонстрацією карти)

У першій половині XVII ст. на українських землях швидко зростало магнатське землеволодіння. До цього магнатів підштовхувало збільшення попиту на хліб та іншу сільськогосподарську продукцію на західноєвропейських ринках. У Галичині розташовувалися маєтки Потоцьких, Собеських, Даниловичів, Одровонжів та інших у формі «ключів» — кількох сіл і містечок, що управлялися як єдиний господарський комплекс. У 1629 р. в Брацлавському воєводстві 80 % усіх селянських і міщанських дворів належало 18 магнатам, у Волинському воєводстві 75 % селянських господарств перебувало в латифундіях магнатів. Саме на Волині розташовувалася «Острожчина» — володіння князів Острозьких. Крім цього, володіння К.-В. Острозького на початку XVII ст. перебували в Брацлавському, Київському, Руському, Сандомирському, Краківському, Берестейському, Мінському, Новогрудському, Вітебському і Віленському воєводствах. У них налічувалися 620 населених пунктів, серед яких 38 міст. Проте найбільшими були волинські володіння князя. Річний прибуток К.-В. Острозького від усіх його володінь досягав 1 млн злотих.

Робота з термінами та поняттями

Латифундія — велике приватне земельне володіння.

На Лівобережжі своїми розмірами вирізнялися маєтності Вишневецьких із центром у Лубнах. До «Вишневеччини», як називали їх сучасники, наприкінці 30-х рр. XVII ст. входило 39,6 тис. селянських подвір’їв, 56 міст і містечок. Загалом у Вишневецьких, що мали також землі на Поліссі, Поділлі, Волині й Галичині, було майже півмільйона підданих — посполитих селян і міщан.

Великі земельні маєтності в інших місцевостях України мали також родини Збаразьких, Хоткевичів, Корецьких, Ружинських, Замойських, Жолкевських, Калиновських, Конецпольських.

Зверніть увагу!

Земельні багатства магнатів зростали за рахунок успадкування, купівлі або захоплення маєтків, укладення вигідних шлюбів, залюднення й освоєння окраїнних територій, дарувань із боку королів. Права магнатів на володіння землями затверджувалися королівськими грамотами.

2.   Поширення фільварків. Розвиток товарного виробництва.

Розповідь учителя

Зростання попиту на сільськогосподарську продукцію спонукало землевласників до перетворення своїх маєтків на фільварки. Урожайність у фільварках, особливо великих, була вищою порівняно із селянськими господарствами. У фільваркових господарствах першої половини XVII ст. вирощували зернові, влаштовували городи, ставили на відгодівлю волів, розводили птицю, рибу.

Одночасно з поширенням фільварків розгортався процес освоєння окраїн, унаслідок чого в Україні набагато зросла площа оброблюваних земель. Сільське господарство поширилося на нові місцевості Східного Поділля, південну частину Київщини й Лівобережжя і Слобожанщину. Проте регіоном найбільш розвинутого землеробства залишалися Белзщина, Холмщина, Волинь, Західне Поділля й частково Галичина.

Із появою фільварків був пов’язаний розвиток товарного виробництва, за якого продукція виготовлялася не для власного споживання, а на продаж. Одночасно із цим значні суспільні зміни відбулися в середовищі магнатів і шляхти.

Робота з документом

Польський публіцист С. Старовольський про зміни в середовищі шляхти
в першій половині XVII ст.

За старих часів вважалося обов’язком селянина обробляти землю, а купця — займатися світськими справами. Шляхтич же віддавався рицарській справі й безперервно воював. Тепер у нас немає вояків… зате є корчмарі, гендлярі й посередники… Найбільшим подвигом у нас вважається знати дорогу, якою женуть биків із маєтку до Гданська, бо всі заможніші торгують волами, кіньми, вином, медом… рибою… всяким хлібом… Усе, що їх піддані мають у себе для продажу, вони наказують нести на панський двір, скуповують за найнижчими цінами і відправляють до міста… Туди ж вони посилають і свої продукти.

Запитання до документа

Які зміни відбулися в середовищі шляхти внаслідок розвитку товарного виробництва?

Розповідь учителя

Упродовж першої половини XVII ст. в сільському господарстві українських земель зростало виробництво товарів на продаж. Із фільварків на ринки пани відправляли великі валки з різним зерном і виручали за його продаж значні суми грошей. Великі прибутки отримували власники фільварків від тваринництва. У Руському воєводстві, на Волині, Поділлі й Київщині в багатьох фільварках розвивалося молочарське товарне господарство. У багатьох маєтках щорічно для продажу на ринку відгодовували 100—300 волів. В окремих фільварках зустрічалися кінські заводи. Вирощування породистих коней для потреб війська й знаті забезпечувало великі прибутки їхнім власникам.

Свідченням залучення магнатів і шляхти до товарного виробництва було зростання кількості млинів, крупорушок, гуралень, броварень і чинбарень.

Запитання

1)  Який тип господарства набув поширення на українських землях у першій половині XVII ст.? Із чим це було пов’язано?

2)  Які наслідки для українських земель мали процеси, що відбувалися в сільському господарстві в першій половині XVII ст.?

3.   Розвиток міст.

Розповідь учителя

У цей період, як і в другій половині XVI ст., на українських землях зростали старі міста й містечка та з’являлися нові. Зокрема, упродовж другої половини XVI — першої половини XVII ст. були засновані десятки нових міст і сотні містечок: Конотоп, Фастів, Кременчук, Гадяч, Миргород, Яготин, Умань, Бориспіль та багато інших. У 40-х рр. XVII ст. в Україні налічувалося близько тисячі міст і містечок, у яких проживало щонайменше 20 % населення. Найбільшими за кількістю населення були Львів (15—18 тис. осіб), Київ (15 тис. осіб), Меджибіж (12 тис. осіб), Біла Церква (10,7 тис. осіб). Однак типовими були міста з 2—3 тис. жителів. Від міст держава або магнати-власники отримували значні доходи — збори з ремісників і торговців, плата за проїзд через місто, за місце на ринку тощо. Деякі міста, як свідчать описи доходів, давали своїм власникам у п’ять-десять разів більше прибутку, ніж села, на місці яких вони виникли.

Міста, які належали державі (королівські), були адміністративними центрами й управлялися найчастіше на основі магдебурзького права. Проте більшість міст (близько 80 %) становили приватну власність або належали церкві. Так, із 206 міст у Київському воєводстві королівських було 46, приватновласницьких — 150, церковних — 10. Окремі приватні й церковні міста також користувалися магдебурзьким правом. Деякі магнати володіли багатьма містами. Так, Конецпольському лише на Брацлавщині належало 170 міст і містечок.

Про рівень господарського розвитку міст у той час свідчила кількість ремісників різних професій. У першій половині XVII ст. їх налічувалося у Львові близько 3 тисяч, Білій Церкві — 297, Галичі — 200, Острополі — 194 ремісники. Загалом у цей період в українських містах існувало понад 300 ремісничих спеціальностей. Зростання міст зумовлювало збільшення кількості таких ремісників, як пекарі, різники, м’ясники, медовари, пивовари, гуральники, олійники, мірошники та ін.

У першій половині XVII ст. в розвитку міського ремесла з’явилися нові явища. У містах стала зростати кількість позацехових майстрів-партачів, насамперед за рахунок вихідців із сіл. У Львові в цей час вони становили понад 40 % усіх ремісників. Цехи намагалися боротися з ними, але найчастіше безуспішно, тим більше, що партачів підтримували, виходячи з власних інтересів, шляхта й міська влада. Наприклад, у 1638 р. львівський староста замість дозволених йому цехом шести ремісників тримав понад 160 й отримував прибуток від їхньої праці.

На окремих підприємствах стали впроваджуватися найпростіші машини, виникав поділ праці й використовувалася наймана праця, тобто розпочався перехід до мануфактурного виробництва. Наприклад, водяні колеса на початку XVII ст. застосовувалися на папірні у Брюховичах під Львовом, а поділ праці між найманими робітниками спостерігався там, де виробляли великі гармати й дзвони, — у майстернях Львова, Черкас, Остра, Білої Церкви.

Запитання

1)   Які чинники впливали на розвиток міст у першій половині XVII ст.?

2)   Що нового з’явилося в розвитку міст у цю добу?

4.   Становище селян та міщан.

Розповідь учителя

Поширення фільварків на українських землях супроводжувалося скороченням селянських наділів, зростанням кількості малоземельних і безземельних селян. Одні з них користувалися половиною наділу, інші — чвертю. Найбіднішою частиною селянства були загородники (городники), що найчастіше мали лише один город (загороду), і комірники, які не мали навіть власного житла, хоча дехто з них тримав худобу. Одночасно зі скороченням селянського землекористування зростала експлуатація селян. Відбувалося закріпачення селян, пани на власний розсуд визначали їм панщину, повинності й податки, розпоряджалися їх майном і життям. Унаслідок цього селянин перетворювався на повністю безправний придаток фільварку, предмет дарування, продажу та купівлі.

Робота з документом

З опису умов життя селян Середнього Подніпров’я у 30—40-х рр. XVII ст.
Г. Л. де Бопланом

Тутешні селяни заслуговують на співчуття. Вони надзвичайно бідні, бо мусять тричі на тиждень відбувати панщину своїми кіньми і працею власних рук. Крім того, залежно від розмірів наділу, повинні давати відповідну кількість зерна, безліч каплунів, курей і качок перед Великоднем, Трійцею та Різдвом. До того ж мають возити своєму панові задарма дрова та відбувати багато інших робіт… Ще вимагають від них грошових податків. Крім того, десятину з баранів, поросят, меду, усяких плодів,— а кожні три роки — й третього волика… Але це ще не найважливіше, оскільки пани мають необмежену владу не тільки над їхнім майном, а й над їхнім життям; ось яка велика свобода польської шляхти (яка живе неначе в раю, а селяни — ніби перебувають у чистилищі).

Запитання до документа

1)   Якою була панщина селян?

2)   Які податки й повинності стягувалися із селян?

3)   Які факти свідчать про безправне становище селян?

Розповідь учителя

Упродовж XVII ст. різко погіршилося економічне, соціальне і правове становище селян у всіх регіонах України. Найважчим воно було в Берестейському, Підляському, Руському, Белзькому, Волинському, західній частині Подільського й на правобережжі Київського воєводств, де панщина селян-кріпаків сягала трьох-шести днів на тиждень. На середину XVII ст. в результаті безперервного закріпачення вільних селян в Україні лишилося дуже мало.

У містах із розвитком ремесла, промислів і торгівлі поглиблювалося соціальне розшарування. Патриціат дедалі більше збагачувався й керував усім міським життям. Він не допускав до участі в управлінні містами середній за майновим становищем прошарок міщанства. У свою чергу, міщани прагнули звуження сфери впливу патриціату й розширення своїх прав. Зростала кількість збіднілих цехових майстрів, підмайстрів, учнів і партачів, незадоволених своїм становищем і обмеженнями в правах.

У першій половині XVII ст. значну кількість міського населення становили козаки й жовніри військових залог. Перш за все це стосувалося міст і містечок Подніпров’я та Брацлавщини. Так, у 1616 р. в Каневі, Корсуні, Білій Церкві, Чигирині, Черкасах, Богуславі, Переяславі було в середньому понад 75 % козацьких дворів.

Строкатим був національний склад міщан. Основну частину населення складали українці. Крім них, у містах жили поляки, литовці, євреї, росіяни, білоруси, молдавани, угорці, вірмени, греки тощо. Заможні іноземці займалися торгівлею, орендою маєтків і промислів, викупом мит.

Існували різноманітні обмеження для міщан із православних українців. Зокрема, у 1620 р., за повідомленнями сучасника, у Львові той, «хто дотримується грецької віри і не перейшов в унію, не може жити в місті, міряти ліктем і квартою, бути прийнятим у цех».

Зверніть увагу!

Населення міст зазнавало постійного гноблення. У королівських містах, навіть тих, що мали магдебурзьке право, міщани потерпали від свавілля королівської адміністрації. У приватновласницьких містах жителі були змушені відбувати панщину на полі, чистити ставки, споруджувати греблі, давати до війська вибранців із відповідним спорядженням, споруджувати, ремонтувати й охороняти замки тощо. Власники міст і містечок часто віддавали їх в оренду й заставу, а фактично — на пограбування й розорення. Багато лиха завдавали магнатські чвари і свавілля шляхетських військ, що супроводжувалося пограбуваннями та насильством.

IV. Закріплення нових знань

Бесіда

1.   Що таке латифундія?

2.   Назвіть прізвища магнатів, які мали великі маєтності в Україні.

3.   Яке виробництво називається товарним?

4.   Яким був відсоток міщан у складі українського населення в 40-х рр. XVII ст.?

5.   Яке місто в першій половині XVII ст. було в Україні найбільшим за кількістю населення?

6.   Від кого залежала більшість українських міст?

7.   Скільки ремісничих спеціальностей існувало в цей період?

8.   Хто такі загородники й комірники?

9.   У яких регіонах України виникали міста й містечка зі значною кількістю козаків у складі населення?

Завдання

1.   Складіть розгорнутий план за темою «Особливості соціально-економічного розвитку українських земель у першій половині XVII ст.».

2.   Поясніть, у чому в першій половині XVII ст. виявилося загострення суперечностей соціально-економічного розвитку України.

V. Підсумки уроку

Заключне слово вчителя

В умовах панування Речі Посполитої на українських землях з’явилися величезні земельні володіння магнатів і шляхти.

У сільському господарстві провідним виробником товарної продукції стали фільварки.

Упродовж першої половини XVII ст. зростала кількість міст та їх населення.

Унаслідок поширення фільварків становище переважної більшості українських селян погіршилося.

Широкі маси міського населення потерпали від свавілля королівської адміністрації або власників міст та національно-релігійних утисків.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати § 9 (§ 11*) підручника.

 

Категорія: Історія України 8 клас (нова програма) | Додав: uthitel (08.10.2016)
Переглядів: 693 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: