Головна » Статті » Середня школа » Історія України 7 клас

Урок 7 Узагальнюючий контроль за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»

Урок 7

Узагальнюючий контроль за темою
«Виникнення та розвиток Київської Русі»

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»; продовжити формування та закріплення навчальних компетентностей учнів: установлювати хронологічну послідовність подій періоду, застосовувати та пояснювати основні поняття і терміни; працювати з картою, порівнювати повсякденне життя різних верств населення Київської держави, визначати причини, зміст і наслідки основних явищ і подій періоду; аналізувати та порівнювати внутрішню і зовнішню політику давньоруських князів, визначати її результати та наслідки.

Очікувані результати: учні зможуть: набути та вдосконалити досвід роботи з різнорівневими тестовими завданнями; робити висновки; давати оцінку діяльності історичних постатей.

Тип уроку: контролю і корекції знань.

Обладнання: картки з тестовими завданнями.

I.   Організаційна частина

Оголосити учням мету уроку та очікувані результати, пояснити правила виконання роботи, відповісти на запитання, що виникли в учнів, роздати тестові завдання.

II. Узагальнюючий контроль

Тестові завдання

І варіант

1.   Укажіть хронологічні межі Великого переселення народів.

А  І—ІІ ст. н. е.

Б   ІІ—VІ ст. н. е.

В  VІІ—ІХ ст. н. е.

Г   ІХ—Х ст. н. е.

2.   Із якими племінними об’єднаннями вели війни анти?

А  із готами й гунами

Б   із гунами та хозарами

В  із сарматами та хозарами

Г   із готами та аварами

3.   Укажіть ім’я вождя, із яким пов’язаний розквіт гунського племінного об’єднання.

А  Атей

Б   Вінітарій

В  Аттіла

Г   Германаріх

4.   Основу господарювання східних слов’ян складало:

А  сільське господарство

Б   полювання

В  бортництво

Г   торгівля

5.   Про яке місто йдеться в уривку з літопису?

І сів Олег, князюючи, …і мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським!».

А  Новгород

Б   Київ

В  Москва

Г   Чернігів

6.   У якому році відбулася подія, описана в джерелі?

Греки так налякалися, що стали просить в Олега, аби взяв яку схоче данину, аби тільки міста не чіпав, і Олег сказав їм дати по 12 гривен, себто по 6 футів срібла на чоловіка, на дружину і на князів, що по городах лишилися: в Києві, Чернігові, Переяславі й по інших городах…

А  860 р.

Б   882 р.

В  907 р.

Г   912 р.

7.   Укажіть, з ім’ям якого князя пов’язана організація першого великого походу на Візантію у 860 р. та перша спроба хрещення Русі, яка виявилася невдалою.

А  Аскольд

Б   Олег

В  Ольга

Г   Святослав

8.   Які події пов’язані з князюванням Ольги?

1)  здійснення походів на Візантію

2)  запровадження уроків і погостів

3)  розгром Хозарського каганату

4)  прийняття християнства

5)  хрещення Русі

6)  помста деревлянам за вбивство чоловіка

А  1, 3, 5

Б   2, 4, 6

В  1, 3, 6

Г   2, 3, 5

9.   Якому поняттю відповідає наведене визначення?

Основна військова сила й одночасно примітивний апарат державного управління в Київській Русі.

А  ополчення

Б   віче

В  боярська дума

Г   дружина

10. Розширення кордонів Київської Русі (захоплення земель в’ятичів, приєднання земель буртасів (мордви) до Русі тощо) відбулося за князювання:

А  Аскольда

Б   Ігоря

В  Святослава

Г   Володимира

11. Установіть відповідність між назвами східнослов’янських союзів племен та територією їх розселення.

1   поляни

2   сіверяни

3   деревляни

4   уличі

А  південний басейн річок Прип’яті, Горині, західний берег Дніпра, північний басейн Тетерева

Б   між нижнім Дністром, Південним Бугом (Богом) та Дніпром

В  Карпати, басейн Верхнього Дністра

Г   на схід від середньої течії Дніпра, басейн Нижньої Десни, Сули, Псла, Ворскли до верхів’їв Сіверського Дінця

Д  Середнє Подніпров’я, між річками Тетеревом і Россю

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А  повстання деревлян

Б   розгром Хозарського каганату

В  створення міста Києва

Г   похід Олега на Візантію

ІІ варіант

1.   Укажіть іншу назву варягів.

А  готи

Б   авари

В  нормани

Г   угри

2.   Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які зустрічаються в працях римських та візантійських авторів.

1)  алани

2)  склавини

3)  роксолани

4)  авари

5)  анти

6)  венеди

А  2, 5, 6

Б   1, 3, 4

В  1, 3, 6

Г   3, 4, 5

3.   Укажіть назву слов’янського союзу племен, які проживали в Середньому Подніпров’ї, між річками Тетеревом і Россю.

А  сіверяни

Б   тиверці

В  деревляни

Г   поляни

4.   У якому році відбулася описана у джерелі подія?

І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. І сховав він воїв у човнах, а інших позаду зоставив, і сам прийшов на берег Дніпра, несучи Ігоря малого… І послав він посла до Аскольда і Діра… Аскольд же й Дір прийшли. І вискочили всі інші вої із човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: «Ви оба не є ні князі, ні роду княжого…». І тут винесли Ігоря. «А се — син Рюриків»… І сів Олег, князюючи, в Києві…

А  860 р.

Б   882 р.

В  907 р.

Г   911 р.

5.   Якому поняттю відповідає наведене визначення?

Загальні збори громадян міст Київської Русі для розгляду громадських справ.

А  ополчення

Б   дружина

В  віче

Г   боярська дума

6.   Про якого князя йдеться в наведеному уривку із джерела?

Коли ж почули деревляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній усе стадо, якщо не уб’ють його»… І деревляни, вийшовши насупротив з города Іскоростеня, вбили його…

А  Олег

Б   Ігор

В  Аскольд

Г   Святослав

7.   Якому поняттю відповідає наведене визначення?

Щорічний похід князя з дружиною підвладними землями з метою збирання данини.

А  полюддя

Б   погости

В  устави

Г   уроки

8.   Укажіть, який правитель запровадив уроки і погости, здійснивши першу податкову реформу в Київській Русі.

А  Аскольд

Б   Олег

В  Святослав

Г   Ольга

9.   Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Святослава?

1)  Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль…

2)  А було печенігів без числа. Виступив тоді він із міста, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть… І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір…

А  так, обидві події стосуються

Б   тільки перша подія стосується

В  тільки друга подія стосується

Г   ні, жодна подія не стосується

10. За правління якого князя відбулося об’єднання тюркських племен (укладення з ними в 915 р. мирної угоди)?

А  Аскольда

Б   Святослава

В  Ігоря

Г   Володимира

11. Установіть відповідність між іменами діячів та заходами, які вони здійснили.

1   Ольга

2   Ігор

3   Святослава

4   Аскольд

А  здійснення першого великого походу на Візантію у 860 р.

Б   здійснення візиту до Константинополя й прийняття християнства

В  збільшення розміру полюддя

Г   завоювання у 882 р. Києва

Д  здійснення Балканських походів

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А  князювання Святослава

Б   правління Ігоря

В  князювання Олега

Г   правління Ольги

Відповіді:

І варіант: 1. Б; 2. Г; 3. В; 4. А; 5. Б; 6. В; 7. А; 8. Б; 9. Г; 10. В; 11. 1Д 2Г 3А 4Б; 12. В Г А Б.

ІІ варіант: 1. В; 2. А; 3. Г; 4. Б; 5. В; 6. Б; 7. А; 8. Г; 9. Б; 10. В; 11. 1Б 2В 3Д 4А; 12. В Б Г А.

 

Категорія: Історія України 7 клас | Додав: uthitel (22.10.2013)
Переглядів: 3242 | Рейтинг: 4.3/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: