hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Історія України 7 клас

Урок 15 Зміцнення єдиновладдя на Русі. Утворення удільних князівств

Урок 15

Зміцнення єдиновладдя на Русі. Утворення удільних князівств

Мета: ознайомити учнів з особливостями зовнішнього і внутрішнього становища Київської Русі за часів князювання Володимира Мономаха та його сина Мстислава; проаналізувати процес утворення удільних князівств; сприяти формуванню навичок самостійної роботи та критичного мислення учнів; розвивати вміння працювати з текстом, використовувати різноманітні джерела інформації, висловлювати власну думку, давати власну оцінку діяльності окремих історичних постатей.

Очікувані результати: учні зможуть: визначати дати правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава; оцінювати Володимира Мономаха як людину і державного діяча; доводити, що за часів Володимира Мономаха та його сина Київська Русь пережила період піднесення; показувати на карті території удільних князівств часів роздробленості Київської держави, порівнюючи їх із територіями колишніх племінних союзів східних слов’ян.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, посібник «Експрес-контроль», тексти джерел, атлас, заготовки схеми, схема «Трансформація політичного устрою Київської Русі».

Поняття: повстання, лихварі, «Устав», «Повчання дітям», удільні князівства, колективний сюзеренітет.

Персоналії: Володимир Мономах, Мстислав Володимирович (Великий).

Дати: 1113—1125 рр. — князювання Володимира Мономаха, 1113 р. — повстання киян, затвердження «Уставу», 1125—1132 рр. — князювання Мстислава Володимировича.

I.   Організаційна частина

Оголошення теми та очікуваних результатів.

II. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

1.   Тестова перевірка домашнього завдання (за посібником «Експрес-контроль» (тест № 6)).

2.   Виступи учнів із підготовленими історичними портретами Ізяслава, Святослава та Всеволода (по одному представнику від кожного варіанта).

III.  Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха.

2.   Правління Мстислава Володимировича.

3.   Утворення удільних князівств.

1.   Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха

Учитель розпочинає викладення цього питання з розповіді про те, що після смерті князя Святополка в 1113 р. розпочалося повстання киян, наслідком якого став прихід до влади Володимира Мономаха. Ці події яскраво відображає уривок із художнього твору Р. Іванченко «Гнів Перуна», який і пропонується опрацювати учням.

Робота із джерелом

Прочитайте уривок із роману Р. Іванченко «Гнів Перуна» та дайте відповіді на запитання.

(За бажанням учителя можна підготувати невелику виставу.)

— Геть кровопивців! Геть Святополка й Путяту!.. Гнів Перуна да спопелить їх.

— Геть купчин-резоїмців! Гнів Перуна на них! Кияни! Допоки терпіння наше?

— Солі!.. Дайте людям солі!..

— А підемо-но до Путяти. Поберемо коней і волів! То все наше добро! Потрусимо скрині у тисяцького! Чи багато срібла дали його лихварі слобідські?

Натовп заревів:

— До Путяти!.. До Путяти!.. Хто з нами?.. Частина натовпу посунула у бік Десятинної.

— А що стоїмо, кияни? На купецьку слободу треба іти! Вивільнимо холопів! Купчини їх у Тьмуторокань продали! Он один із шворкою на шиї лежить!…

— Смерть за смерть!.. Кров за кров!.. По закону «Руської правди»!..

Вічевий дзвін, що хитав повітря, раптом замовк, ніби захлинувся людською ненавистю. В цю мить на поміст… піднявся печерський архімандрит Феоктист. Поряд з ним стало кілька бояр. Вони простоволосі, похнюплені.

Угледівши на вічевому помості київських можних мужів, натовп зупинився… Гомін площі стихав. Отець Феоктист щось говорив, але його кволого голосу не було чути. Та скоро новина хвилею покотилася по площі: помер князь Святополк!

— Хто сяде в Києві? Кого кликати будемо?

— Кого ж — Мономаха!

— А Степ полоцький хто триматиме?

— Мономаха! Хай би утнув руки багатичам і лихварям!

— Мономаха!.. Волимо Мономаха! Хай сідає на стіл діда Ярослава і отця Всеволода…

1)  Визначте причини повстання киян.

2)  Поміркуйте, чому повсталі зверталися до волохів, адже від часу прийняття християнства минуло понад сто років.

3)  Чому вибір киян зупинився на постаті Володимира Мономаха?

Коло ідей

Які завдання мав розв’язати Володимир Мономах, ставши князем у Києві?

Перевірка індивідуального випереджального завдання

Виступ одного з учнів, який від імені Володимира Мономаха розповідає про життя та діяльність князя (бажано цей виступ проконтролювати заздалегідь). Після цього вчитель пропонує учням відповісти на запитання:

1)  Звідки князь Володимир Всеволодович отримав прізвище Мономах?

2)  Ким доводився Володимир Мономах князю Ярославу Мудрому?

3)  Стверджують, що Володимир Мономах та його нащадки мали право на англійський престол. Наскільки це відповідає дійсності? (Так, думка є правдивою, оскільки Володимир Мономах був одружений із Гітою, дочкою останнього англосаксонського короля Гаральда, який загинув у битві проти Вільгельма Завойовника.)

Робота з картою

Покажіть на карті кордони Київської Русі за правління Володимира Мономаха. Які зміни відбулися порівняно з добою розквіту Давньоруської держави? (Карта «Київська Русь за правління Володимира Мономаха та Мстислава Володимировича» (с. 8) атласу.)

Аналіз інформації

Учитель звертає увагу учнів на те, що в системі заходів Володимира Мономаха, спрямованих на націоналізацію держави, важливе місце належить «Статуту» — збірнику правових норм, що увійшли до «Руської правди», і пропонує учням, використовуючи матеріал підручника, знайти відповіді на запитання:

1)  У якому році було прийнято «Устав»?

2)  Які нововведення він передбачав?

3)  Яке значення мав?

Учитель зауважує, що видатною літературною пам’яткою, написаною князем Володимиром Мономахом, є «Повчання дітям», з уривком із якого пропонує познайомитися учням.

Робота із джерелами

1)  Прочитайте уривок із твору «Повчання дітям» Володимира Мономаха та дайте відповіді на запитання.

…Найбільше ж за все убогих не забувайте. Але скільки зможете, по силі своїй годуйте їх, давайте милостиню сироті і вдовицю виправдовуйте самі, не дозволяйте сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте, не повелівайте вбити його, навіть якщо він буде достойний смерті, і ніякої душі християнської не погубляйте. Якщо говорите щось, чи лихе чи добре, не кляніться Богом і не хрестіться… Старих шануй, як батька, а молодих, як братів.

а)  Чого навчає своїх дітей київський князь?

б)  Чи втратили актуальність його настанови сьогодні?

2)  Прочитайте уривок із джерела та дайте відповідь на запитання.

Святителі плакали за святим і добрим князем, весь народ і всі люди за ним плакали, як діти по отцю або по матері, плакали за ним всі люди.

У 1125 р. Володимир Мономах помер. Чим була викликана така реакція киян на смерть князя?

Аналіз інформації

Аргументовано доведіть або спростуйте твердження: «Правління Володимира Мономаха ознаменувалося зміцненням одноосібної влади великого князя й централізацією держави».

Мій конспект

Внутрішня та зовнішня політика князя Володимира Мономаха (1113—1125 рр.):

Народився від династичного шлюбу сина Ярослава Мудрого Всеволода та дочки візантійського імператора Костянтина ІХ Мономаха Марії-Анастасії, від візантійського діда й отримав прізвище Мономах.

1113 р. — повстання киян проти бояр і лихварів, у результаті якого на київський престол було запрошено Володимира Мономаха.

Зміцнення великокнязівської влади, політичної єдності держави (прагнення утвердити вотчинний принцип престолонаслідування, зосередити у своїх руках більшість руських земель, домогтися визнання своєї влади іншими князями).

Укладення «Уставу» — доповнення до «Руської правди».

Зменшення лихварських відсотків.

Зменшення податків залежних верств населення.

Написання «Повчання дітям» — твору про любов до рідної землі, батьків, ближніх, у якому змальовано образ ідеального правителя, який мав зберігати єдність і могутність Русі, запобігати князівським чварам і захищати країну від нападників.

Зміцнення міжнародних позицій Русі (успішна боротьба проти половців, зближення з Візантією, Скандинавією, Західною Європою).

Тестове завдання

Які події пов’язані з діяльністю Володимира Мономаха? (Виберіть чотири правильні відповіді.)

1   установив контроль над Волинню

2   побудував Софійський собор

3   вніс доповнення до «Руської правди» — «Устав»

4   обмежив лихварські відсотки

5   воював із братами за збереження своєї влади

6   уклав союз із половцями

7   боровся з половцями

8   побудував Десятинну церкву

Відповідь: 1, 3, 4, 7.

2.   Правління Мстислава Володимировича

Перевірка індивідуального випереджального завдання

Виступ одного з учнів, який від імені Мстислава Володимировича розповідає про життя та діяльність князя (бажано цей виступ проконтролювати заздалегідь). Після цього вчитель пропонує учням виконати завдання:

1)  Поміркуйте, чому Мстислава називали Великим.

2)  Дайте власну оцінку діяльності князя.

Мій конспект

Внутрішня та зовнішня політика князя Мстислава Володимировича (1125—1132 рр.):

Продовження політики свого батька Володимира Мономаха.

Збереження одноосібної влади й централізації країни (у покірних князів відбирав уділи й виганяв їх за межі Русі).

Припинення міжусобиць.

Захист держави від нападів половців (1125 р. — розгром половців на річці Сула, 1129 р. — новий переможний похід проти половців).

Підтримка союзницьких відносин із Візантією, пошук порозуміння з Польщею та Угорщиною.

Метод «Мозковий штурм»

Аргументовано доведіть або спростуйте твердження: «Правління Мстислава було продовженням політики Володимира Мономаха».

3.   Утворення удільних князівств

Розповідь учителя

Учитель звертає увагу учнів на те, що навіть титанічні зусилля таких князів, як Володимир Мономах та Мстислав Володимирович, не змогли запобігти роздробленості Київської Русі на окремі удільні князівства. Цьому сприяла низка чинників. Щоб пригадати та назвати їх, учитель пропонує виконати тестове завдання.

Тестове завдання

      Якими є причини утворення удільних князівств роздробленості Київської Русі? (Виберіть п’ять правильних відповідей.)

1   перетворення великого землеволодіння на спадкове

2   посилення бояр та удільних князів, які ставили власні інтереси вище за державні

3   бажання сусідніх держав послабити Київську Русь, щоб згодом завоювати її

4   натуральне господарство, яке зменшувало потребу в торговельних контактах та об’єднанні земель

5   нерозумна політика останніх київських князів, яка не сприяла збереженню єдності держави

6   зміна торговельних шляхів через панування в степу кочових племен, які перекрили шляхи до Чорного й Каспійського морів

7   родинні суперечки між удільними князями

8   різний етнічний склад руських територій

Відповідь: 1, 2, 4, 6, 8.

Робота з підручником

Запропонувати учням за допомогою підручника доповнити схему «Найбільші князівства Київської Русі».

Зразок схеми

Робота з картою

Запропонувати учням показати на карті занесені до таблиці удільні князівства. (Карта «Київська Русь за часів роздробленості» (с. 10) атласу.)

Робота зі схемою

Учитель відзначає, що з утворенням удільних князівств існування Руської держави не припинилося, а відбулися лише певні зміни в управлінні нею. Учитель за допомогою схеми показує зміни в політичному устрої Київської Русі в різні періоди її існування й аналізує їх. Перш за все він акцентує увагу на тому, що в період феодальної роздробленості замість одного великого князя Руссю управляло об’єднання найсильніших князів. Такий порядок правління дістав назву «колективний сюзеренітет».

Трансформація політичного устрою Київської Русі

Аналіз ситуації

Доведіть, що роздробленість Русі на удільні князівства — не випадок, а результат закономірного розвитку держави.

Синтез думок

1)  Чим, на вашу думку, є економічний розквіт руських міст у ХІІ ст.: причиною чи наслідком роздробленості? Відповідь обґрунтуйте.

2)  Що спільного залишалося між руськими князівствами навіть за умов роздробленості?

IV.   Закріплення вивченого матеріалу

Завдання на встановлення історичної постаті

1.   Він був онуком візантійського імператора та одного з наймогутніших київських князів. Від 13 років розпочав активну політичну й військову діяльність, а своїм досягненням він завдячував надзвичайній працелюбності. Брав участь у 83 битвах, проте відомий нам передусім як мудрий державний діяч, що відстрочив розпад Київської Русі на уділи. (Володимир Мономах)

2.   Давньоруський князь, старший син Володимира Мономаха і Гіти Гаральдівни. У 1088—1093 і 1095—1117 рр. князював у Новгородській, у 1093—1095 рр. — у Ростовській і Смоленській землях. Від 1125 р. до кінця життя — великий князь київський. Учасник військових походів на половців 1093, 1107, 1111 р. У 1129 р. йому вдалося витіснити половецькі орди за Дон і Волгу. (Мстислав Володимирович)

Незакінчені речення

Закінчіть речення.

1.   Від 1113 до 1125 р. київським князем був… . (Володимир Мономах)

2.   Володимир Мономах став київським князем у результаті… . (Запрошення киян)

3.   Володимир Мономах є автором художнього твору… . («Повчання дітям»)

4.   Мстислав Великий був сином… . (Володимира Мономаха)

5.   Правління Мстислава було спрямоване на… . (Утвердження одноосібної влади, запобігання міжусобицям, боротьбу з половцями)

6.   За часів роздробленості на теренах сучасної України утворилося шість удільних князівств: … . (Київське, Чернігівське, Переяславське, Галицьке, Волинське)

V.  Домашнє завдання

Підручник.

 

Категорія: Історія України 7 клас | Додав: uthitel (11.11.2013)
Переглядів: 2627 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: