hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Історія України 7 клас

Роман Мстиславович. Утворення Галицько-Волинського князівства.
ТЕМА: Роман Мстиславович. Утворення Галицько-Волинського князівства.
МЕТА: охарактеризувати процес становлення і зміцнення Галицько-Волинського князівства на прикладі діяльності князя Романа Мстиславовича; розвивати вміння учнів складати систематичні таблиці, працювати з підручником, історичними документами і електронною картою; виховувати в учнів почуття гордості за свою країну.
ОСНОВНІ ІДЕЇ І ПОНЯТТЯ: бояри, Галицько-Волинська держава.
ОБЛАДНАННЯ: підручник, електронний атлас.
ТИП УРОКУ: вивчення нових знань.
Очікувані результати:
 учні зможуть показувати територію Галицько-Волинської держави;
 давати оцінку діяльності історичної особистості, наприклад князя Романа Мстиславовича;
 зможуть удосконалити свої навички роботи з підручником, історичними джерелами і електронною картою.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент.
РОЗМИНКА
Закінчить речення: « Для чого ми повинні вивчати минуле …»
Як говорить народна мудрість: «Без коріння і полин не росте». Ось і наша рідна Україна подібна до величезного дерева, на якому листя це її народ, тобто ми з вами.
А корені – це те, чим жив наш народ в минулому. Тобто це наша з вами історія.
Тож давайте, поринемо у загадковий та цікавий вихор подій минулого, щоб наше з вами коріння не пропало і наша країна продовжила рости і кріпнути, як оттой могутній дуб, що з роками стає тільки могутнішим.

II. Актуалізація опорних знань учнів.
Але, перед тим, як ми з вами продовжимо нашу захоплюючу мандрівку сторінками минулого нашої країни, давайте згадаємо про, ті події з якими ми вже з вами встигли познайомитись. Для цього, відкрийте ваші зошити запишіть на полях дату і слово тести:
СЛАЙД №2
ТЕСТИ
1. На якому з'їзді було прийнято рішення про те, що кожен князь управляє тільки своїм князівством ... (Любечськом)
2. Коли відбувся Любечський з’їзд … (1097)
3. Назвіть ім’я останнього князя Київської Русі … (Мстислав Владимирович)
4. Назвіть як називається період в історії Київської Русі після смерті Мстислава …
5. Назвіть князівства, які утворилися після розпаду Київської Русі на території сучасної України … (Київське, Переяславське, Чернігівське, Волинське та Галицьке)

На протязі уроку учні заповнюють таблиці самооцінювання
Прізвище Додаткові бали Дом. завдання Об’єднання Галицького і Волинського князівства Внутрішня політика Романа Мстиславовича.
Зовнішня політика Романа Мстиславовича тести ПІДСУМОК
III. Мотивація учбової діяльності:
РОБОТА З КАРТОЮ:
• Покажіть на карті князівства, які були утворені на території сучасних українських земель.
ПИТАННЯ на повторення:
• На минулих уроках ми з вами вже ознайомилися з розвитком князівств, які утворилися на території земель сучасної України. А тепер проаналізувавши вивчений матеріал, скажіть мені, будь-ласка, як ви вважаєте, які князівства, з вище перерахованих, знаходилися в більш вигідному становищі і чому?
Так, дійсно, завдяки своєму вигідному географічному розташуванню Волинське і Галицьке князівство, стали у витоках формування нового державного утворення на українських землях – Галицько-Волинської держави, яку історик Михайло Грушевський назвав «Нащадком Київської Русі».

Так, розпочався новий період в історії нашої держави, основоположником та засновником якої став, князь ім’я якого зараз зашифровано на шараді, яку вам загадає о цей славний воїн (вчитель демонструє слайд)
СЛАЙД №3
Так, давайте перевіремо відповідь, і в цьому нам допоможе хлопчик, зброєносець нашого лицаря.

УЧНІ ЗАПИСУЮТЬ ТЕМУ УРОКУ
Адже саме завдяки діяльності князя Романа Мстиславовича, на наших українських землях була утворена нова держава, яка не тільки зберегла, але й примножила ті традиції, які були започатковані в Київський Русі традиції які заклали підвалини української державності.
СЛАЙД № 4
IV. Вивчення нового матеріалу:
ПЛАН ЗАНЯТТЯ:
1) Об’єднання Галицького і Волинського князівства Романом Мстиславовичем.
2) Внутрішня політика Романа Мстиславовича.
3) Зовнішня політика Романа Мстиславовича.

1) ПЕРЕГЛЯД ВІДЕО
(Учні переглядають відео «Утворення Галицько-Волинського князівства)
ПИТАННЯ:
 Які землі стають центром об’єднання українських земель в к. ХІІ ст..?
 Назвіть ім’я князя, який захопив владу в Галицьких землях в к. ХІІ ст.?
 Назвіть і покажіть на карті князівство, котрим керував Роман Мстиславович до того, як захопив Галич?

Військо князя Романа Мстиславовича вступило до Галича у 1199 р. Захопивши Галич, Роман приєднав нові володіння до своїх Волинських земель. Таким чином відбулося об’єднання Галицького і Волинського князівств у єдину Галицько-Волинську державу. Це об’єднання було подією великої історичної ваги, оскільки постало князівство, яке стало претендувати на центр об’єднання земель Південно-Західної Русі, тобто українських земель.
Нове князівство завдяки князю Роману Мстиславичу майже відразу набуло авторитету як серед руських князів, так і серед сусідніх держав.
Історична постать князя Романа Мстиславовича завжди привертала увагу, як його сучасників та і нащадків.
Ось яку характеристику дав Гацькому князю Роману Мстиславовичу історик Василій Татіщев:
«Сей Роман Мстиславич, онук Ізяславів, на зріст був хоча не дуже великий, але широкий і понад міру сильний; з лиця гарний, очі чорні, ніс великий з горбом, волосся чорне і коротке; вельми ярий був у гніві; запинався, коли сердився, довго не міг слова вимовити. Воїн був хоробрий і вмілий на військові виправи. Усе життя своє у війнах провадив.»
(Учні прослухавши опис історика та поглянувши на зображення князя відповідають на питання:
ПИТАННЯ:
• Якими ж рисами характеру повинен був бути наділений князь Роман Мстиславович, щоб створити сильну і могутню державу?

Саме такі риси характеру і дозволили Роману Мстиславовичу здобути славу видатного полководця та хороброго воїна та мудрого правителя. Розповідь про якого збереглася в Галицько-Волинському літописі.

СЛАЙД №5
ПИТАННЯ на повторення:
• Що таке літопис?
• До якого виду історичних джерел відносяться літописи?
• Назвіть літописи з якими ви вже ознайомилися на минулих уроках?
• Хто є автором «Повісті минулих літ»?
• Які події з історії українських земель охоплює «Повість минулих літ»?
Галицько-Волинський літопис охоплює події 1201—1292 років. Вважається головним джерелом з історії Галицько-Волинського князівства, яким користуються історики при вивчення історії розвитку українських земель в цей історичний період.
Ось, що дізналися історики про розвиток українських земель в часи правління князя Романа Мстиславовича і його діяльність, ми з вами зараз дізнаємося виконавши наступне завдання.
ДАЛІ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ПРОВОДИТЬ У ФОРМІ ГРУПОВОЇ ФОРМИ РОБОТИ. УЧНІ ОБЄДНУЮТЬСЯ У ДВІ ГРУПИ, ПО ВАРІНТАМ « ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА» - 1-Й ВАРІАНТ, А «ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА» - 2-Й ВАРІАНТ.
Внутрішня політика Зовнішня політика


САМОСТІЙНА РОБОТА З ДОКУМЕНТОМ
(Учні опрацьовують тест документу Шевчук М.І «Роль Романа Мстиславовича в українській історії» и складають першу колонку таблиці «Внутрішня та зовнішня політика Романа Мстиславича»)
«Проводячи роки в певному консерватизмі, виходячи з дій Романа після того, як він став великим галицько-волинським князем, можна припустити, що він створив власну модель державного управління. Праправнук Мономаха з юних літ зрозумів, що корінь сильної князівської влади криється в незалежності від земельної аристократії. Тому він послідовно обмежує сваволю бояр, придушує феодальну опозицію. Польський Історик XV ст. Ян Длугош з якогось давньоруського джерела дізнався, що Роман приборкав духовного князя — володимирського єпископа, котрий чинив опір його централізаторським заходам. Тобто,централізаторські заходи,були першою,а саме головне, важливою реформою князя.
Певна річ,як всі інші князі Роман Мстиславович,як і всі інші руські князі, опирався на віддану йому військову дружину. Але на відміну від інших володарів він дбав і про забезпечення своїй заходам більш широкої суспільної підтримки. Тому князь орієнтувався на середні й вищі верстви міського населення багатих волинських міст, насамперед стольного града Володимира. Це дозволило Романові зміцнити центральну владу в князівстві, піднести його економічну, а відтак — і військову міць. Отже, Роману вдалося завоювати прихильність не тільки вищих прошарків , але й нижчих верств населення,що дозволило міцно закріпитися на княжому столі і дозволило йому в майбутньому проводити широку зовнішню політику…»

Внутрішня політика Зовнішня політика
- Обмежує сваволю бояр;
- Придушує феодальну опозицію;
- Приборкав володимирського єпископа;
- Спирався на дружину;
- Орієнтувався на міщан.

ПИТАННЯ:
• На які прошарки населення спирався Роман Мстиславович у своїй політичній діяльності?
• Проти яких прошарків населення Роман Мстиславович провадив жорстоку політику і чому?
• Як ви вважаєте, чому Роман Мстиславович підтримував інтереси міщан?

1)
САМОСТІНА РОБОТА по підручнику
(Учні опрацьовують §15 стр. 149 та заповнюють другу колонку таблиці «Внутрішня та зовнішня політика Романа Мстиславича»)
Внутрішня політика Зовнішня політика
• 1203р. боротьба за Київ з Суздальськими князями
• Воював з половцями та литовськими племенами;
• Дружні відносини з Візантією;
• Дружні відносини з папою римським, німецькими князями;
• Приймав участь у боротьбі за польський престол.
ПИТАННЯ:
- Назвіть і покажіть на карті країни з якими Роман Мстиславович підтримував дипломатичні (мирні) відносини.
- Як ви вважаєте, чому саме з цими країнами Роман Мстиславович намагався підтримувати дружні відносини?
- Назвіть і покажіть на карті країни з якими воював Роман Мстиславович.
- Де і як загинув Роман Мстиславович?
- На початку уроку, ми з вами зазначили, що історики вважають Галицьку-Волинську державу спадкоємицею Київської Русі. Тож скажіть, на вашу думку, якого князя часів Київської Русі вам нагадує історична постать князя Романа і чому?
V. Закріплення нових знань.
http://learningapps.org/display?v=pkyy7ednj01
VI. Підсумки уроку.
Високо плаваєш ти, Романе,
В подвигах ратних,
Як той сокіл на вітрі ширяючи,
Птицю долаючи одвагою.
Маєш ти залізні нагрудники
Під шоломами латинськими.
(“Слово про похід Ігорів”)
Тож, об’єднаймо досвід минулого з сучасністю. Згадаймо, на прикладі діяльності славного князя Романа Мстиславовича, життєві традиції наших предків. Та будьмо стійкими, мужніми та непохитними в своєму прагненні жити у власній, єдиній та незалежній країні.
VII. Д/З
Категорія: Історія України 7 клас | Додав: guskova1981 (29.03.2015) | Автор: Гуськова Ольга Миколаївна E
Переглядів: 2306 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: