hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 9 клас

Знайомство з операційною системою MS Windows. Інтерфейс ­користувача. Практична робота № 2 «Робота з інтерфейсом ­користувача"

 

Знайомство з операційною системою MS Windows. Інтерфейс ­користувача. Практична робота № 2 «Робота з інтерфейсом ­користувача операційної системи»

Мета уроку: сформувати в учнів поняття про інтерфейс користувача та його різновиди, ознайомити з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи, сформувати навички виконання операцій з основними елементами графічного інтерфейсу (використання вікон, меню, елементів керування).

Очікувані результати: учні повинні знати різновиди інтерфейсу користувача; меню вікна папки та головне меню операційної системи; призначення та основні функції елементів інтерфейсу користувача операційної системи Windows XP; процес завантаження комп’ютера та операційної системи; учні повинні вміти виділяти об’єкти та групи об’єктів для виконання операцій над ними, переміщувати, відкривати, розгортати, згортати вікна та змінювати їх розмір.

Обладнання: ПК, підручники, зошити для практичних робіт, завдання практичної роботи, плакат [9], проектор, презентація.

Тип уроку: комбінований.

1.   Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

1.3. Бесіда щодо правил техніки безпеки та роботи учнів у ком­п’ютерному класі (файл D8.doc).

2.   Перевірка домашнього завдання

Учні обмінюються враженнями щодо схеми прикладного забезпечення власного комп’ютера.

3.   Мотивація навчальної діяльності

3.1. Розповідь учителя.

Неодноразово відзначалось, що інформаційна система — це сукупність організаційних і технічних засобів для виконання дій над інформацією, яка потрібна користувачеві. А як користувач буде спілкуватися з усіма технічними засобами, з якими ми з вами ознайомилися? Звісно, за допомогою спеціальної мови. Саме про «мову» між комп’ютером та користувачем, тобто про інтерфейс користувача, ми сьогодні й поговоримо. 

Отже, на цьому уроці ми з вами розглянемо інтерфейс користувача операційної системи.

3.2. Повідомлення теми та мети уроку.

4.   Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

Запитання для опитування

1.   Які види ПЗ ви знаєте?

2.   Що називають ОС? Які функції вона виконує?

3.   Що входить до складу ОС?

4.   Що таке інтерфейс операційної системи?

5.   За якими ознаками можна класифікувати ОС?

6.   Які ви знаєте ОС за способом організації інтерфейсу?

7.   Який тип інтерфейсу мають ОС сімейства Windows?

5.   Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

План

1.      Операційні системи сімейства Windows.

2.      Основні переваги ОС Windows.

3.      Елементи інтерфейсу Windows.

4.      Типи вікон.

5.      Об’єкти Windows та робота з ними.

6.      Дії з об’єктами.

Операційні системи сімейства Windows — це принципово нове сімейство ОС (порівняно з MS DOS). Сьогодні існує багато версій: Windows 95, Windows XP, Windows 2000, Windows 2007.

Основні переваги ОС Windows:

— стандартизація інтерфейсу користувача;

— оптимальне керування оперативною пам’яттю великої ємності;

— можливість без проблем підключати нові зовнішні пристрої, які автоматично настроюються завдяки технології Plugand-Play;

— інтеграція функцій програм;

— багатозадачність;

— вбудовані можливості підтримки роботи в локальних мережах та мережах Internet;

— вбудовані можливості роботи з мультимедіа (звук та відео).

Windows — інтегрована програма. Під управлінням оболонки Windows можуть працювати не тільки спеціальні програми, розроблені для експлуатації в середовищі Windows, але й «звичайні» програми. Ця оболонка забезпечує ефективний і комфортабельний обмін інформацією між окремими програмами, виконуваними під її управлінням. Користувачів приваблює у Windows специфіка реалізованих у цьому середовищі додатків. У фірмовому постачанні пакета для Windows міститься кілька додатків. Вони чудово ілюструють можливості оболонки й забезпечують певний мінімальний сервіс.

Спільними властивостями операційних систем сімейства Windows є:

— об’єктно-орієнтовані системи;

— використання віконної технології, що стало поштовхом для вибору назви ОС — Windows, тобто «вікна»;

— використання графічного інтерфейсу дає можливість спілкування з ПК на інтуїтивному рівні.

Для запуску Microsoft Windows XP персональний комп’ютер має відповідати таким мінімальним системним вимогам:

— процесор, сумісний із Pentium;

— тактова частота від 233 МГц і вище;

— обсяг оперативної пам’яті не менше 64 Мбайт;

— вільний дисковий простір не менше 1,3 Гбайт.

Елементи інтерфейсу Windows

Організацію спілкування програм із користувачем називають інтерфейсом користувача.

Розрізняють два типи інтерфейсу — текстовий та графічний.

Вікно — основний інтерфейсний елемент ОС Windows — прямокутна область на екрані, яка відводиться кожній програмі, й усі операції з нею виконуються саме в цьому вікні.

Основні елементи інтерфейсу Windows:

— робочий стіл;

— головне меню;

— вікна різних типів;

— основні елементи вікна;

— меню;

— системне меню та рядок меню;

— елементи меню;

— контекстне меню.

 


Об’єкти Windows та робота з ними

Умовно об’єкти ОС Windows можна поділити на:

— основні об’єкти (файли і папки);

— ярлики;

— спеціальні об’єкти (Панель завдань, Головне меню, Панель керування).

Дії з об’єктами

Дії з файлами, папками та ярликами:

— виділення;

— створення;

— копіювання;

— переміщення;

— перейменування;

— видалення (відновлення видаленого об’єкта).

Дії з панеллю завдань:

— змінити ширину панелі;

— перемістити панель;

— зробити панель «спливаючою».

Висновок: ОС Windows — найпоширеніша операційна система, і для більшості користувачів вона найбільш прийнятна через свою простоту, зручний інтерфейс, достатню продуктивність і величезну кількість прикладних програм для неї.

 

«Гарячі» клавіші

«Гарячі» клавіші дублюють головні команди меню і призначені для швидкого виконання дій над об’єктами. Найважливіші комбінації клавіш, які використовуються в ОС Windows:

Ctrl + A — вибрати все;

Ctrl + X — вирізати (перемістити) вибрані об’єкти до буфера обміну;

Ctrl + C — копіювати вибрані об’єкти до буфера обміну;

Ctrl + V — вставити вміст буфера обміну;

Ctrl + S — зберегти документ;

Ctrl + N — створити новий документ;

Ctrl + F — знайти;

Ctrl + P — друкувати;

Ctrl + Z — скасувати останню дію.

Група об’єктів

Групу утворюють виділенням об’єктів, клацаючи мишею на їх значках у режимі натиснутої клавіші Ctrl. Усі об’єкти можна відокремити за допомогою комбінації Ctrl + A.

Для виділення об’єктів, розташованих підряд, достатньо клацнути мишею спочатку на першому об’єкті, потім натиснути на клавішу Shift та клацнути на останньому або перетягнути мишу з натиснутою лівою клавішею від першого об’єкта до останнього.

Щоб скасувати виділення, треба клацнути на вільному місці робочої області вікна або натиснути клавішу Esc.

.

6.   Закріплення нового матеріалу

Усна вправа.

Вступне слово вчителя. «Звичайно, вам теж хочеться поспілкуватися з комп’ютером, тому зараз виконаємо практичну роботу. Спочатку ще раз повторимо об’єкти, з якими вам доведеться працювати».

Учитель показує на великому екрані (або моніторі, таблиці) елементи робочого столу, а учні дають їм назву. Далі учні називають типи вікон.

7.   Застосування набутих знань

 

Практична робота № 2

«Робота з інтерфейсом користувача операційної системи»

Мета: сформувати навички виконання операцій з основними елементами графічного інтерфейсу: використання вікон, меню, елементів керування.

Хід роботи

1. На Робочому столі впорядкуйте значки (Контекстне меню Робочого столу → Вигляд → Упорядкувати значки).

2. Перемістіть значок Кошик у правий нижній кут Робочого столу.

3. Відкрийте вікна: Мій комп’ютер, Кошик, Мої документи та розташуйте їх каскадом на Робочому столі (Контекстне меню → Панелі завдань → Вікна каскадом). У якому режимі відкрилися вікна (повноекранному чи віконному)?

4. Згорніть вікна на Панель завдань (Контекстне меню Панелі завдань → Показати Робочий стіл).

5. Перегляньте властивості папки Кошик (Контекстне меню Кошика → Властивості).

6. Установіть максимальний обсяг заповнення Кошика.

7. Розгорніть вікно Мій комп’ютер та змініть його розміри (зафіксуйте лівою кнопкою миші межі вікна та пересувайте курсор на потрібну відстань).

8. Закрийте всі вікна.

9. Запустіть на виконання програми WordPad та Блокнот (Пуск → Усі програми → Стандартні → WordPad або Блокнот). До якого типу належать вікна, що відкрилися? _____________________________________________________________________________

10. Запустіть на виконання програму Калькулятор (Пуск → Усі програми → Стандартні → Калькулятор). До якого типу належить вікно програми? _____________________________________________________________________________

У якому режимі воно відкрилося? _____________________________________________

Чи можна перейти в інший режим? ____________________________________________

Чи можна змінити розмір цього вікна? _________________________________________

11. Закрийте вікна.

12. Відкрийте контекстне меню Робочого столу. Перегляньте його вміст. Запишіть назви вкладок. ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

13. Дайте відповіді на контрольні запитання та виконайте завдання:

а) основним елементом інтерфейсу Windows є __________________________________;

б) із наведеного набору виберіть основні об’єкти ОС Windows (підкресліть):

Робочий стіл; файл, папка; Головне меню; ярлик; контекстне меню; Панель завдань, Панель керування; системне меню; рядок меню;

в) виберіть правильне продовження фрази (підкресліть): маніпулятор «миша» використовують для виділення області екрану; видалення області екрану; перетягування об’єктів; перегляду вікна.

14. Для завершення роботи ОС виберіть пункт Головного меню Завершення роботи. На екрані з’явиться діалогове вікно з кнопками вибору, серед яких оберіть потрібну.

8.   Підбиття підсумків уроку

Рефлексія.

Учні самостійно оцінюють свою роботу за таблицею, крім практичного завданняЗаповнену таблицю разом із зошитами для практичних робіт здають учителю.

Найактивнішим учням учитель виставляє оцінки.

9.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник_________________________________________________________________

Робочий зошит_____________________________________________________________

Додаткове завдання _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Категорія: Інформатика 9 клас | Додав: uthitel (27.11.2013)
Переглядів: 2416 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: