hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Інформатика 9 клас

Запуск програм на виконання. Типи файлів


 

Запуск програм на виконання. Типи файлів

Мета уроку: розглянути основні методи запуску програм на виконання, визначити основні типи файлів та їх зв’язок із програмами, закріпити вміння та навички роботи з об’єктами файлової системи.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття та призначення ярликів, способи запуску програм на виконання, спосіб відновлення видалених даних; учні повинні вміти запускати програми на виконання; відкривати файли, типи яких пов’язані з програмами, відновлювати видалені файли та папки, створювати резервні копії файлів та папок.

Обладнання: ПК, підручники, картки з тестовими завданнями або матеріали [7] і [8], проектор.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок.

1.   Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2.   Перевірка домашнього завдання

2.1. Учні відповідають на запитання підручника ___________.

2.2. Учні демонструють виконані практичні вправи.

2.3. Виставлення оцінок за домашнє завдання.

3.   Актуалізація опорних знань

Тестовий контроль

Учитель роздає учням картки з тестовими завданнями. Після їх виконання учитель називає правильні відповіді, учні здійснюють взаємоперевірку.

Завдання для тестового контролю

Варіант 1

1. Як називається іменована область на зовнішньому носієві, яка містить однотипну інформацію? (1 бал)

А файл                                   Б папка                      В каталог                   Г директорія

2. Яким є повне ім’я файла first.doc, що зберігається на диску С: у підкаталозі inform кореневого каталогу? (1 бал)

А C: \inform\first.doc                                                           В C: /inform/first.doc

Б C: [inform]\[first.doc]                                            Г \ first.doc \ inform\ C

3. Які символи можна використовувати в імені файлу? (1 бал)

А «.»   Б «?»  В «+»  Г «_»

4. Що є об’єктами файлової системи? (1 бал)

А каталог                              Б меню                      В вікно                       Г файл

5. Які операції допустимі над об’єктами файлової системи? (1 бал)

А виділити                            Б збільшити              В видалити                Г скопіювати

6. Яка комбінація клавіш використовується для копіювання виділеного об’єкта в буфері обміну? (1 бал)

А Ctrl + C      Б Tab + C      В Shift + C     Г Alt + C

7. Установіть відповідність між розширенням файлу та його типом. (2 бали)

Розширення файлу

Тип файлу

А .txt

1 Графічний файл

Б .com

2 Текстовий файл

В .gif

3 Музичний файл

Г .mp4

4 Виконуваний файл

8. Упорядкуйте послідовність дій, які необхідно виконати для копіювання файлу за допомогою контекстного меню. (2 бали)

А вибрати в меню команду Копіювати

Б на вільному місці вікна викликати контекстне меню і вибрати в ньому команду Вставити

В перейти у вікно папки, куди треба вставляти копію файла

Г викликати для файлу контекстне меню


Варіант 2

1. Як називається організація даних, що використовується ОС для збереження інформації на носіях ? (1 бал)

А директорія                                                            В операційна система

Б інтерфейс                                                              Г файлова система

2. Які символи не можна використовувати в імені файлу? (1 бал)

А «.»                                      Б «+»                          В «?»                          Г «_»

3. Яким є повне ім’я файлу inform.doc, що зберігається у підкаталозі lesson кореневого каталогу диску D. (1 бал)

А D:\lesson.txt\inform.doc                                       В D:/inform.doc/lesson

Б D:\lesson\inform.doc                                              Г \lesson\D\inform

4. Що є об’єктами файлової системи? (1 бал)

А ярлик                                  Б папка                      В меню                      Г вікно

5. Які операції допустимі над об’єктами файлової системи? (1 бал)

А зменшити                          Б перемістити           В перейменувати     Г скопіювати

6. Яка комбінація клавіш використовується для вибирання об’єкта з буфера обміну та вставлення в місці призначення? (1 бал)

А Ctrl+V                                Б Tab+V                    В Shift+V                   Г Alt+V

7. Знайдіть відповідність між розширенням файлу та його типом. (2 бали)

Розширення файлу

Тип файлу

А .doc

1 Графічний файл

Б .exe

2 Текстовий файл

В .bmp

3 Музичний файл

Г .mp3

4 Виконуваний файл

8. Упорядкуйте послідовність дій, які необхідно виконати для створення нової папки. (2 бали)

А обрати команду Створити, а в запропонованому списку вказати пункт Папку

Б у полі підпису ввести назву нової папки

В у вікні застосунка Мій комп’ютер перейти в папку, в якій потрібно створити нову

Г викликати контекстне меню робочої області папки

 

Відповіді:

Варіант 1. 1. А. 2. А. 3. Б, Г. 4. А, Г. 5. А, В, Г. 6. А. 7. А–2, Б–4, В–1, Г–3. 8. Г, А, В, Б.

Варіант 2. 1. Г. 2. В. 3. Б. 4. А, Б. 5. Б, В, Г. 6. А. 7. А–2, Б–4, В–1, Г–3. 8. В, Г, А, Б.

4.   Мотивація навчальної діяльності

4.1. Вправа «Так — ні».

Учні повинні погодитися з висловлюванням або ні.

За допомогою контекстного меню файла можна виконати такі дії:

відкрити файл;

закрити файл;

змінити файл;

перетворити на інший файл;

перейменувати файл;

створити ярлик та розмістити на Робочому столі;

створити ярлик у поточній папці;

запустити на виконання програму, на яку вказує файл.

Учитель звертається до класу: «А як ще можна запустити програму на виконання?».

4.2. Оголошення теми та мети уроку.

5.   Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

План

1.      Запуск програми на виконання за допомогою кнопки Пуск.

2.      Запуск програми на виконання за допомогою ярликів.

3.      Запуск програми на виконання за допомогою команди Виконати.

4.      Програма Провідник.

У Windows запускати різні програми можна кількома способами:

—              за допомогою кнопки Пуск (натиснути кнопку Пуск та клацнути позначку програми, яку треба запустити);

—              за допомогою ярликів (двічі клацнути відповідний ярлик);

—              за допомогою команди Виконати (у Головному меню вибрати команду Виконати, увести ім’я програми або натиснути кнопку Огляд).

В абсолютній більшості випадків програми, встановлені в ОС Windows, запускаються з використанням миші — подвійним клацанням по відповідному ярлику на Робочому столі або вибором посилання на потрібний додаток в головному меню на кнопці Пуск.

Найпростіший спосіб запустити програму — це скористатися меню Пуск. Якщо ви вже працювали з цією програмою раніше, її значок може бути розташовано в лівій області меню Пуск. В іншому випадку оберіть команду Пуск → Всі програми та перейдіть до теки потрібної програми. Наведіть покажчик миші на значок у вигляді стрілки, щоб відкрити підменю цієї папки. Потім клацніть на значку програми.

Другий спосіб запуску програм — за допомогою ярликів. Для швидкого доступу до файлів або папок можна створити ярлики та розмістити їх у зручному місці, наприклад на Робочому столі або в папці, яка часто використовується.

Кожному об’єкту — папці, файлу, програмі тощо — може відповідати ярлик. Ярлик — це спеціальна піктограма зі стрілкою й асоційований із нею коротенький файл, який містить адресу об’єкта. Ярлики створює користувач. Назви ярликам система дає автоматично, але їх можна редагувати. Користувач копіює ярлики у різні папки, де вони репрезентують об’єкт. Призначення ярлика — швидке відкривання об’єкта. Тепер, щоб активізувати об’єкт, його не треба розшукувати у файловій системі, достатньо відшукати ярлик і двічі клацнути на ньому.

Стрілка, яка з’являється на піктограмі, допомагає відрізнити ярлик від вихідного файлу. Над ярликами визначені дії створення, вилучення, переміщення, копіювання, перейменування.

 

 

Створення ярлика

1.                       Відкрийте вікно розташування, де розміщено об’єкт, до якого слід створити ярлик.

2.                       Клацніть на об’єкті правою кнопкою миші та виберіть команду Створити ярлик. Новий ярлик буде створено в тому самому місці, що й вихідний елемент.

3.                       Перетягніть ярлик до потрібного місця розташування.

Третій спосіб запуску програм — за допомогою команди Виконати.

Команда Виконати дає змогу швидко відкривати програми, файли, папки, а також (у разі підключення до Інтернету) веб-сайти.

Щоб запустити програму за допомогою команди Виконати, потрібно:

1)           натиснути кнопку Пуск, пункт Усі програми, потім пункт Стандартні, виберіть команду Виконати.

2)           у полі Відкрити ввести ім’я програми, папку, файл або веб-сайт.

Для швидкого доступу до команди Виконати перетягніть її з меню Пуск на панель швидкого запуску, звідки її можна буде запустити одним клацанням миші.

Доступ до зовнішніх носіїв, папок і файлів надає також програма Провідник. Вона дає змогу виконувати ті самі операції, що і Мій комп’ютер: переглядати вміст зовнішніх носіїв і папок, створювати та видаляти папки, змінювати ім’я, копіювати та переміщувати файли й папки тощо.

Провідник — це спеціальна програма, в якій графічно за допомогою піктограм і ліній позначається взаємне розташування об’єктів (як фізичних, так і логічних). Кожна піктограма супроводжується текстовим рядком з назвою об’єкта. Вікно Провідника можна розділити на 3 області. У двох із них розташовано зображення логічної (області дерева папок) і фізичної (області активної папки) структури комп’ютера, а в третій, яку можна назвати системною областю, — інструментарій для роботи з двома першими.

До системної області вікна належать Головне меню (меню Файл, Правка, Вигляд, Сервіс тощо) і кнопки панелі інструментів, що дублюють команди меню. За допомогою Провідника можна переглянути структуру папок. Найвищим рівнем дерева є папка Робочий стіл. Робочий стіл — умовна позначка всієї області комп’ютерного простору, доступного під час роботи з ОС Windows.

Для запуску програми Провідник (рис. 1) необхідно:

1)           клацнути на кнопку Пуск, обрати пункт Програми, а потім клацнути на пункт Провідник;

2)           клацнути правою кнопкою миші на піктограмі Мій комп’ютер, потім вибрати пункт Провідник;

3)           клацнути правою кнопкою миші на кнопці Пуск, вибрати пункт Провідник;

4)           натиснути комбінацію клавіш Win+E (Explorer);

5)           у стовпчику Всі папки клацнути на папці, вміст якої потрібно переглянути;

6)           якщо в обраній папці є вкладені папки, поруч з ім’ям цієї папки вказується знак «+». Щоб побачити імена вкладених папок, необхідно клацнути на знак «+»;

7)           вміст обраної папки відображається на панелі Вміст папки;

8)           завершивши перегляд, клацнути на кнопку Закрити або вибрати команду Файл → Закрити.

У вікні Провідник, як і у вікні Мій комп’ютер, інформацію можна подавати у вигляді великих піктограм, дрібних піктограм, списку або таблиці.

Типи файлів

Оскільки значки у файлів різні за виглядом, можна, не відкриваючи файл, визначити, дані якого типу він містить і в якій програмі з ним можна працювати. Інакше кажучи, кожен значок відповідає певному типу файлу.

Тип файлу визначає структуру даних у файлі та програму, якою він обробляється.

Залежно від типу файлу його можна віднести до однієї з трьох категорій:

 

 

—    виконані файли, тобто ті, що запускаються ядром операційної системи;

 

 

—    файли зареєстрованих типів, які обробляються однією зі встановлених на комп’ютері програм;

 

 

—    файли невідомого типу.

 

Розглянемо значки файлів різних типів (рис. 2).

 

Рис. 2.       Значки файлів

Небезпечні типи файлів — ті, що потенційно можуть містити віруси або шпигунське програмне забезпечення, що можуть пошкодити інформацію та програми на комп’ютері. Небезпечними типами файлів вважаються виконувані файли («.exe»), макроси або файли з розширенням «.com». Переважна більшість файлів із такими розширеннями не містять вірусів. Однак під час завантаження чи отримання електронних повідомлень із такими типами файлів слід відкривати їх, лише якщо довіряєте джерелу або очікували файл.

Нижче наведено найпоширеніші розширення файлів, що використовуються поштовими вірусами або іншими програмами, створеними зловмисниками. Коли ви отримуєте файли з такими розширеннями, збережіть їх у папці на комп’ютері та негайно перевірте оновленою антивірусною програмою перед відкриттям.

У наведеному списку — розширення файлу, які можуть свідчити про його небезпечність:

«.exe»       — програма;

«.com»      — програма MSDOS;

«.pif»        — ярлик програми MSDOS;

«.bat»        — пакетний файл;

«.scr»        — файл заставки.

6.   Закріплення набутих знань

Опитування.

1.   Скільки існує способів запуску програм на виконання?

      (Від­повідь: три).

2.   Який із них, на ваш погляд, є найзручнішим?

      (Відповідь: за допомогою кнопки Пуск або ярликів відповідних програм).

7.   Застосування узагальнених знань, умінь і навичок у стандартних та змінених умовах

Учитель демонструє на екрані, а учні повторюють його дії на своєму ПК.

Практичне завдання

1. Запустіть програму Блокнот за допомогою ярлика на Робочому столі. Наберіть назву теми уроку та збережіть у файлі з іменем ТЕСТ.txt на Робочому столі. Закрийте вікно програми Блокнот.

2. Запустіть програму Paint за допомогою Головного меню (Пуск Програми Стандартні Paint).

3. Запустіть програму Калькулятор за допомогою команди Головного меню Виконати (ввести в поле повне ім’я файлу C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories), виконайте множення 345,8 · 54,8 та проаналізуйте, які ще дії можна виконати за допомогою калькулятора. Закрийте вікно програми Калькулятор.

4. Відкрийте файл ТЕСТ.txt за допомогою програми, відмінної від програми Блокнот (назвіть ім’я програми).

5. З’ясуйте, яке розширення матимуть файли, які можна відкрити як за допомогою програми Paint, так і за допомогою програми Microsoft Office Picture Manager.

 

8.   Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок

Фронтальне опитування (відповіді — у файлі O_10.doc).

1.   Назвіть основні способи для запуску програм на вико­нання.

2.   Назвіть особливості запуску програм на виконання за допомогою ярликів.

3.   Чи надає можливість Провідник з’ясувати наявність вкладених папок?

4.   Як створити ярлик та розмістити його на Робочому столі?

9.   Підбиття підсумків уроку

Виставлення оцінок.

1.   Учитель виставляє оцінки за результатами тестового кон­тролю.

2.   Учні разом з учителем аналізують виконання практичної роботи, найкращі роботи учитель оцінює.

10. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник___________________________________________________________________

Робочий зошит ______________________________________________________________

Додаткове завдання __________________________________________________________

____________________________________________________________________________       

Категорія: Інформатика 9 клас | Додав: uthitel (27.11.2013)
Переглядів: 4063 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: